Témata
Reklama

Automatický systém hlídání použitého adaptéru

Společnost Kelch, která se specializuje na periferie a služby pro výrobce a uživatele strojů pro třískové obrábění, představuje plně automatické monitorování modulů MoDeTec. Tento patentovaný systém zabraňuje výběru nesprávných adaptérů ve výrobě, čímž se předchází vysokým následným škodám v podobě poklesu kvality, poškození stroje a zastavení výroby.

Systém MoDeTec vyvinula firma Kelch GmbH v rámci výzkumného projektu společně s Fraunhoferovým institutem a jedná se o jediné stoprocentně spolehlivé modulové monitorování na světě.

Reklama
Reklama

Eliminace záměny adaptéru v seřizovacím přístroji

Seřizovací přístroje jsou dodávány s adaptéry a redukcemi pro měření nástrojů s různými upínacími systémy. Při měření nástroje volí obsluha seřizovacího přístroje v softwaru konkrétní, právě používaný adaptér. Pokud zde udělá chybu a zadá nesprávný upínací adaptér, pak logicky naměřené hodnoty neodpovídají skutečnosti. Pokud jsou tyto nesprávné hodnoty použity pro zadání korekcí nástroje, může to mít fatální následky. V lepším případě v podobě neodpovídající kvality obrobku, v horším případě to může vést ke kolizi a následným nemalým nákladům na případné opravy stroje a na výpadky ve výrobě. Aby bylo toto nebezpečí eliminováno, vyvinula společnost Kelch plně automatický systém hlídání použitého adaptéru MoDeTec.

MoDeTec – patentovaný upínací adaptér nástrojů pro maximální procesní spolehlivost

Automaticky správná volba

„MoDeTec je bezpochyby jediný systém na světě, o kterém můžeme říct, že je procesně spolehlivý. Běžná řešení sice nabízejí přídavné snímání. Ta však mohou při chybném výběru způsobit nesprávně obrobené obrobky a poškození stroje,“ říká B. Eng. Viktor Grauer, člen vedení společnosti a vedoucí inovačního managementu firmy Kelch. U patentovaného modulového monitorování MoDeTec naproti tomu komunikuje vřeteno přímo s adaptérem. Při nasazování adaptéru systém ihned v softwaru vybere správný adaptér bez potřeby manuálního zásahu.

MoDeTec komunikuje plně automaticky se softwarem a zabraňuje chybám obsluhy.

Systematické vyloučení zdrojů chyb

Každý adaptér, který je vybaven tímto systémem, má datový čip, v němž je uloženo sériové číslo, označení a nulový bod. Výhodou je menší zatížení obsluhy. Protože systém funguje plně automaticky, odpadají známé zdroje chyb. Pro zajištění maximální spolehlivosti neumožňuje MoDeTec žádné záměrné nebo nechtěné manipulace. Jakmile je adaptér nasazen, reaguje software pouze na použití tohoto adaptéru.

Procesní spolehlivost a komfort

Zákazníci, kteří již MoDeTec používají, si cení spolehlivosti a úspory času díky tomuto systému. Další výhodou je, že systém MoDeTec lze integrovat pomocí balíčku pro dodatečné vybavení, takže je vhodný i pro zákazníky, kteří již seřizovací přístroje Kelch mají. Protože i adaptéry je možné následně upravit a znovu použít s minimálními náklady, jsou investice na pořízení systému MoDeTec omezeny na minimum. MoDeTec tak představuje další modul pro integraci do systémů Průmysl 4.0.

BTS technik

Ing. Oldřich Bosman

oldrich.bosman@btstechnik.cz

www.btstechnik.cz

www.kelch.de

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 190611
Datum: 05. 06. 2019
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Na konstrukci záleží - maximalizace výkonu výrobní linky

V současné době moderních výrobních technologií požadují různá průmyslová odvětví rychlá a efektivní řešení pro hromadnou výrobu. Pro tento účel byly navrženy výrobní linky. Ty se skládají z několika zpravidla jednoúčelových strojů vybavených různými typy nástrojů pro různé obráběcí operace, jako jsou soustružení, vrtání, frézování anebo vyvrtávání. Každý jednotlivý stroj může být vybaven několika vřeteny s řeznými nástroji pro obrábění různých povrchů obrobku, což znamená, že současně může pracovat i několik desítek nástrojů.

900 000 nástrojových datových záznamů navíc

Nové rozhraní výrazně rozšiřuje datovou nabídku pro uživatele systému TDM. Ti mají nově k dispozici nástrojová data od více než 40 výrobců, tedy téměř pro každou obráběcí operaci.

Alternativa k aditivním technologiím

Kdo rychle potřebuje nějaký prototyp, tomu doporučuje výrobce strojů Röders z německého Soltau místo výroby s následným leštěním vyfrézovat model z celého bloku hliníku. "To jde mnohem rychleji," říká vedoucí prodeje Dr.-Ing. Oliver Gossel. Jak lze tímto způsobem vyrobit držák na mobil za 30 minut - a to dokonce s vysoce lesklým povrchem - demonstruje Röders na svém stroji RXP601 s použitím 6 mm diamantové frézy od firmy Horn.

Související články
Doplňkový katalog nástrojů

Specialista na třískové obrábění, společnost Ceratizit, vydává svůj nový doplňkový katalog Up2date, v němž opět představuje inovované nástroje, produktové doplňky i zcela nová nástrojová řešení - mezi nimi i čtyřbřitý vrták WTX HFDS.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nástroje ve znamení podnikové mantry

Tento článek si klade za cíl představit zajímavé nástroje, z nichž některé se dokážou sami ohlásit k údržbě, některé se dokážou třeba i samostatně nastavit. Vše je inspirováno dnešní podnikovou mantrou jednoduché obsluhy, procesní spolehlivosti a úspory vedlejších časů a tím i nákladů.

Čištění upínacích kuželů nástrojů

Při obrábění je zpravidla věnována značná pozornost kvalitě řezných nástrojů a také způsobu jejich upnutí. Již menší pozornost ale bývá věnována rozhraní upínací kužel - vřeteno stroje. Přitom právě upnutí nástrojové sestavy ve vřetenu obráběcího stroje výrazným způsobem ovlivňuje jak celý proces obrábění, tak i trvanlivost ostří, bezpečnost a v neposlední řadě také životnost upínačů i drahých vřeten strojů.

Pohodlné upínání magnetem

Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

Kompaktní horizontální seřizovací přístroj pro Průmysl 4.0

Systémový dodavatel Kelch představil na veletrhu EMO v Hannoveru inovativní výsledky vývoje pro optimalizaci procesů, mezi nimi poprvé nově koncipovanou konstrukční řadu H3 z úspěšné série seřizovacích přístrojů Kenova set line.

Nové rozšíření řady WTX vrtáků

TK vrtáky typu WTX jsou již dlouhá léta stálicí na trhu. Pod produktovou značkou WNT nabízí Ceratizit Group prémiovou řadu vrtáků WTX z produktové kategorie Perfomance. Díky realizovaným inovacím se v nedávné době podařilo výrazně zvýšit výkonnost a životnost u řady vrtáků WTX Feed a WTX Speed. Do rodiny WTX vrtáků od ledna přibude další výjimečný a jedinečný nástroj, a to TK vrták se čtyřmi břity.

Nová generace tangenciálních rohových fréz

Nové tangenciální rohové frézy se vyznačují inovativním trojúhelníkovým tvarem okraje břitové destičky, který poskytuje řezným hranám výjimečnou pevnost.

Pro větší efektivitu ve výrobě

Spolupráce mezi výrobcem obráběcích strojů Hurco a dodavateli automatizovaných nakládacích systémů má za následek vyšší produktivitu a větší výnosy. Automatizované nakládání umožňuje rozšíření kapacity v kusové a malosériové výrobě bez potřeby dalšího personálu pro obsluhu strojů. Nakládací roboty je možno také využít v bezobslužných směnách nebo o víkendech.

Nová buňka

Schwäbische Werkzeugmaschinen, expert v podnětných, obrobkově zaměřených výrobních systémech, rozšiřuje své portfolio třetí výrobní buňkou systému „Instaluj a pracuj“.

Československá stopa u nového rekordu

Nový rekord počtu návštěvníků jsme zaznamenali na letošním technologickém setkání WFL Millturn Technologies.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit