Témata
Reklama

Přírodní modely inspirují automatizační techniku

V polovině dubna se v na hannoverském výstavišti konal přední světový veletrh technologií Hannover Messe 2015, který v pěti dnech sdružil průmyslovou automatizaci a IT, techniku pohonu, fluidní techniku a energetickou techniku, techniku životního prostředí, průmyslové subdodávky, výrobní technologie a služby, výzkum a vývoj.

Gabriela Jedličková

V redakci MM Průmyslového spektra pracuje od roku 2006, nejprve na pozici redaktorky webového zpravodajství a tajemnice redakce, poté manažerky inzerce a od roku 2019 na pozici obchodní ředitelky a zástupkyně šéfredaktora. Vystudovala bakalářský stupeň na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu, obor Ekonomika terciární sféry.

Stejně jako loni měla redakce našeho časopisu možnost veletrh navštívit. Reportáž z akce vám přinášíme v článku Tři zastavení na veletrhu Hannover Messe 2015, v tomto článku se soustředíme na letošní novinky, které na průmyslovém veletrhu představila firma Festo.

Reklama
Reklama
Stánek společnosti Festo neměl nouzi o návštěvníky. (Foto: autor)

V každou celou hodinu se rozlehlá expozice zcela zaplnila návštěvníky, kteří s napětím čekali na komentovanou show. V ní byly představeny tři nejnovější projekty platformy Bionic Learning Network, která si klade za cíl díky bionice zefektivnit a zproduktivnit automatizované pohybové procesy.

Koordinované létání díky vnitřní GPS s infračervenými kamerami

Největší nadšení sklízely modří motýlci eMotionButterflies, volně poletující v prostoru stánku nad hlavami návštěvníků. Vývojáři zde použili znalosti získané z projektů BionicOpter a eMotionSpheres, představených na minulých ročnících veletrhu.Tyto létající objekty spojují ultralehkou konstrukci umělého hmyzu s koordinovaným létáním v kolektivu. Několik infrakamer instalovaných v prostoru monitoruje pohyb motýlů a tyto informace o poloze přenáší do centrálního počítače, který koordinuje jejich let ve vymezeném prostoru. Inteligentní systém tak vytváří naváděcí a monitorovací systém, který by mohl být použit v síti továrny budoucnosti.

Minimalizace hmotnosti díky konzistentní lehké konstrukci a nízké spotřebě materiálu. Festo tak podniklo další krok do oblasti miniaturizace, lehkých konstrukcí a funkční integraci. (Foto: autor)


Nejnovější infračervená technologie: přesná lokalizace motýlů, kteří létají stejně lehce jako jejich přírodní vzory. (Foto: Festo)

Spolupracující mravenci BionicANTs

Umělí mravenci BionicANTs, další novinka, spolupracují stejně jako jejich přírodní vzory – v  souladu s jasně stanovenými pravidly. Potřebná výměna informací mezi mravenci se provádí pomocí radiových modulů na jejich tělech. Mohou tak mezi sebou komunikovat a koordinovat své kroky a pohyby, takže jsou schopni koordinovaným tlačením a taháním společně přemístit břemena, kterými by jednotlivec nepohnul.

Jeden mravenec s břemenem nepohne… (Foto: autor)


… ale jednotliví jedinci mohou vzájemně komunikovat a řešit složité úkoly jako jeden systém. (Foto: Festo)


Unikátní kombinace: 3D-MID technologie a laserově slinuté díly. (Foto: Festo)

Využití 3D tisku při výrobě tištěných spojů

Ale nejen kooperativní chování umělých mravenců je úžasné. Také jejich výrobní proces je jedinečný: vůbec poprvé byly laserem slinuté díly na svém povrchu doplněny viditelnými vodiči vyrobenými technologií 3D-MID.

FlexShapeGripper – jako jazyk chameleona

I třetí bionická novinka se inspirovala v přírodě. Chameleon loví celou řadu různorodého hmyzů tím, že jeho jazyk vystřelí ke kořisti, přizpůsobí se jejímu tvaru a zcela ji obklopí. FlexShapeGripper používá tento princip k uchopení nejširší škály objektů. Může zvednout několik předmětů v jediném procesu uchopení a zase je položit. Chapadlo sestává z dvojčinného válce, kdy jedna komora je naplněna stlačeným vzduchem, zatímco druhá vodou. Tato druhá komora je vybavena silikonovým kloboučkem.

V průběhu uchopení navede systém manipulátor na objekt tak, aby se dotkl silikonového kloboučku. Horní komora odpustí stlačený vzduch. Píst se pomocí pružiny posunuje vzhůru a vodou naplněnou část silikonového kloboučku vtahuje středem dovnitř. Současně systém manipulátor přibližuje a silikonový klobouček se nabaluje kolem uchopovaného předmětu, který může mít libovolný tvar. Elastický silikon se přizpůsobí velmi široké škále tvarů a svým vysokým statickým třením vytváří silnou uchopovací sílu. Uvolnění předmětu probíhá pneumaticky a není k tomu již zapotřebí žádná další energie. Sílu a deformaci silikonu lze nastavit velmi přesně pomocí proporcionálního ventilu.

Pružné uchopení více předmětů během jednoho procesu. (Foto: Festo)

V budoucnu by chapadlo FlexShapeGripper mohlo být použito všude tam, kde bude potřeba přemisťovat více objektů s různými tvary současně, například v servisní robotice, montážních úkolech nebo při manipulaci s malými díly.


Nákres chapadla. (Foto: Festo)

Letošní projekty bionických modelů eMotionButterflies, BionicANTs i FlexShapeGripper ilustrují zábavnou formou, jak je možné jednotlivé systémy sloučit do inteligentního systému, čímž již zlehka nahlížíme do flexibilních a měnitelných továren budoucnosti.

Gabriela Jedličková, Hannover

gabriela.jedlickova@mmspektrum.com

Videa zachycující umělá bionická zvířata v pohybu si můžete prohlédnout zde

Motýli


Pro spuštění videa klikněte na obrázek

Bioniční mravenci


Pro spuštění videa klikněte na obrázek

Chameleon


Pro spuštění videa klikněte na obrázek

Reklama
Související články
Metav otevře novou veletržní sezónu

Mezinárodní veletrh výrobní techniky a automatizace Metav se bude konat v polovině března v Düsseldorfu. Již od roku 1980 ve dvouleté periodicitě prezentuje stroje, výrobní systémy, řešení pro kompletní výrobní procesy i doprovázející služby. K jeho stěžejním bodům patří obráběcí a tvářecí stroje, výrobní systémy, přesné nástroje, automatizace materiálových toků, počítačové technologie, průmyslová elektronika a příslušenství.

Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

Ve znamení Průmyslu 4.0 a umělé inteligence

Letošní ročník veletrhu Hannover Messe se uskuteční od 1. do 5. dubna 2019. Jeho hlavní téma "Integrated Industry - Industrial Intelligence" představuje dopodrobna digitalizaci výroby a energetických systémů. Vedle šestice veletrhů IAMD/Integrated Automation, Motion & Drives, Digital Factory, Energy, Industrial Supply, ComVac a Research & Technology zahrnuje rovněž témata start-upů a profesní kariéry. Program veletrhu doplňuje více než 90 konferencí a fór. Partnerskou zemí veletrhu Hannover Messe 2019 je Švédsko.

Související články
Evropskou veletržní sezónu 2019 opět zahájí Lipsko

Lipské průmyslové veletrhy Intec a Z otevřou brány výstaviště pro svůj další ročník již ve dnech 5. až 8. února 2019. Výhodný termín konání hned na začátku roku znamená pro vystavovatele a návštěvníky z České republiky ty nejlepší předpoklady pro navázání či prohloubení obchodních kontaktů na mezinárodní strojírenské a subdodavatelské scéně.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
První významná evropská strojírenská akce v roce 2017

Od 7. do 10. března 2017 se mezinárodní kovozpracující a subdodavatelská branže opět sejde na výstavišti v Lipsku. Úspěšná kombinace veletrhů Intec a Z (mezinárodní veletrh strojů pro nástrojárny, obráběcích strojů a automati-zační techniky a mezinárodní veletrh subdodávek, komponentů, modulů a technologií) nabízí vystavovatelům a odborným návštěvníkům z České repub-liky prostor pro navázání či další prohloubení dlouhodobých obchodních vztahů s partnery z Německa a dalších evropských zemí.

Průmyslový veletrh Hannover Messe 2015

Významný světový průmyslový veletrh Hannover Messe 2015 letos proběhne od 13. do 17. dubna. Pod hlavičkou Hannover Messe se spojí deset vedoucích veletrhů na jednom místě ‒ v Hannoveru: Industrial Automation, Motion, Drive & Automation (MDA), Energy, Wind, MobiliTec, Digital Factory, ComVac, Industrial Supply, SurfaceTechnology a Research & Technology.

Intertool 2014 spojen s automatizací procesů

Tradiční vídeňský veletrh Intertool, letos pořádaný od 6. do 9. května, získal spojením se Smart Automation Austria na dynamice a bezesporu i zájmu návštěvníků.

Automatica 2014 - svět robotů

Mezinárodní veletrh Automatica 2014, uváděný i jako veletrh automatizace a mechatroniky, se letos koná v Mnichově ve dnech 3.–6. června. Jeho nabídku, od prvků až po systémy automatizace a robotizace, není nutné většině čtenářů už ani představovat.

EMO Hannover 2013, část 5 - upínače a vybavení obráběcích strojů

Další část našeho dnešního pohledu na největší světový veletrh v komoditě obrábění - EMO, se věnuje komponentám, jež napomáhají efektivně využívat potenciál stroje nebo obráběcího centra a slouží jako základny pro montážní nebo upínací přípravky.

Lasery dávají směr elektronice

Letošní sezónu mezinárodních odborných veletrhů zakončil tradičně v listopadu jeden z mnichovské dvojice Electronica a Productronica, která při zaměření na prvky elektroniky a technologie elektronické výroby se pravidelně ob rok vzájemně střídá. Letos to byla Productronica 2013, která po létech pozvolných miniaturizačních technologií elektronických systémů letos udělala krok, na který se čekalo celé desetiletí.

EMO Hannover 2013, část 6 - měřicí technika

Hannoverská přehlídka měřidel, měřicích přístrojů a systémů dokumentovala připravenost na řešení požadavků současných výrobních procesů a techniky. Veletrh naznačil i řadu možností dalšího vývoje měřicí techniky. Pojďme se se současným stavem této komodity seznámit podrobněji.

Hannoverský veletrh v časech transformace průmyslu

Letošní ročník se bude konat v německém Hannoveru v novém termínu 13. až 17. července 2020 a zúčastní se ho okolo 6 000 vystavovatelů. Letošní ročník reaguje na řadu současných technologických proměn a ekonomicko-politických výzev. Nové hlavní téma Industrial Transformation odkryje šance, které plynou z nových technologií, změny chování na straně poptávky a rostoucího povědomí o nutnosti ochrany klimatu.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit