Témata
Reklama

Co letos chystá veletrh v Mnichově?

Letošní rok 2015 určila OSN jako rok světla a technologií založených na energii světla. Už to samo o sobě je oceněním technologií fotoniky – především technologií na bázi laserového paprsku.

Tradičním mnichovským veletrhem Laser World of Photonics 2015, který se letos koná koncem června, tak v podstatě graduje celý program roku, připravovaný na různých místech a různými institucemi.

Reklama
Reklama

Laserové technologie představí…

Tematickou náplň připravovaného veletrhu od jednotlivých komponent laserové techniky až po celé laserové systémy většina našich čtenářů a pravděpodobně i častých návštěvníků veletrhu zná z minulých ročníků. Na co se ale především těšit letos? S vyzařováním paprsku laseru se už reálně dostáváme až do extrémně ultrafialové části světelného spektra na vlnovou délku 13,5 nm, rozhodující krok pro mikrolitografii jako vstupní technologii další miniaturizace elektronických obvodů. Plynulý vývoj pokračuje u laserů a laserových technologií, a to nejen v průmyslu ‒ s využitím ultrakrátkých pulzů, tzv. studených laserů, se podstatně rozvíjí rozsah technologií, kde laser dokáže ovlivňovat i strukturu materiálu. Na vzestupu je vývoj THz laserů, nový pohled se očekává i na kvantové kaskádové lasery a pro průmyslovou praxi roste význam aditivních laserových technologií (Laser Additive Manufacturing ‒ LAM). Ukázalo to ostatně na počátku roku i německo-čínské sympozium ve Fraunhofer Institutu ILT v Cáchách s programem věnovaným výlučně těmto technologiím.

Metodou SLM vyrobený model (poměr 1:3) motorového bloku osmiválce.
Ps laserem strukturovaný povrch tiskového válce ve Schepers

Aditivní laserové technologie

Tyto technologie, ať už jde o metody tvorby dílu po vrstvách způsobem Selective Laser Melting SLM nebo Selective Laser Sintering SLS, nejsou zase až takovou novinkou, ale doposud byly z ekonomického hlediska spíše vhodné pro výrobu prototypů. Při metodě SLM, která je vhodná prakticky pro všechny kombinace práškových kovových materiálů, jde na rozdíl od metody spékání SLS k natavování vrstev, což při možnosti nanášení nižších vrstev přináší i vyšší přesnost výrobku. I proto se v poslední době zvláště tady objevuje hned několik výrobců těchto systémů, které by byly vhodné pro sériovou výrobu. Reaguje i ILT, odkud přichází nyní zpráva o vývoji nového systému, který by měl svým provedením a modulovou skladbou dopomáhat k vyšší produktivitě i při sériové výrobě s častou obměnou výrobního programu. V konceptu tohoto zařízení, které vzniká v rámci projektu „Produktionstechnik für Hochlohnländer“, může být laserová hlava vybavena jednotlivě řízenými diodovými lasery, při konfiguraci zařízení s vyšším výkonem laseru nabízí ILT řešení s rozdělením paprsku laseru na řadu dílčích. Více o tom ostatně bude na veletrhu. A to i s „protipólem“ z Laser Zentrum Hannover LZH s ukázkou možné miniaturizace i u těchto metod LAM.

Konference, expozice, doprovodný program

K veletrhu Laser World of Photonics patří tradičně i rozsáhlý doprovodný vědeckotechnický program, kterému vévodí Světový kongres fotoniky na nejvyšší odborné úrovni. Jeho závěry dávají často směr dalšímu vývoji laserů a laserových technologií v nejrůznějších oborech. I tady bude letos ideovým obsahem především široké pole využití laserů s ultrakrátkými pulzy, kdy působením paprsku s tak krátkou délkou pulzu se prakticky nemění struktura okolní zóny a přesnost při obrábění, pokud zůstáváme ve strojírenství, dosahuje až submikrometrových rozměrů. Zajímavou operací mikroobrábění jsou i varianty strukturování povrchu. Stojí zato se na veletrhu např. zastavit u expozice Edge Wave (vznikla před několika lety odštěpením z Fraunhofer Institutu ILT) a seznámit se tu s projektem vývoje femtosekundového laseru se středním výkonem i větším než 1 kW. Edge Wave je koordinátorem práce i několika dalších ústavů a při ověřování technologií s laserovým paprskem s délkou pulzu ve fs a ps tu dochází k zajímavým poznatkům, potřebným při praktickém využívání těchto laserů. Takovým příkladem může být i vztah frekvence paprsku a rychlosti skenování, kdy např. strukturování povrchu u tiskových válců, tentokrát ve firmě Schepers, už při užití ps laseru vyžadovalo podstatné zvýšení rychlosti skenování paprsku z 5 až na 50 m.s-1.

TruMicro Serie 5000 děruje až 1 000 otvorů za sekundu. Průměr otvoru je 30 µm.
Děrování polyamidové fólie pro plošné spoje pikosekundovým laserem

A tak by se dalo pokračovat i u dalších novinek, se kterými se chystají na veletrh jiní vystavovatelé. Firma Manz předvede miniděrování kovových a keramických fólií ps laserem při výkonnosti 200 tisíc děr o průměru 15 až 25 μm v intervalu 40 s na ploše 130 x 130 mm. V očekávání je přehlídka stále přesnější laserové výroby kovových i polymerových stentů, stabilních i vstřebávacích, LPKF vystaví nový model laserové stanice Fusion 3D 1200 z programu Laser Direkt Strukturierung a na své se chystá i hlavní skupina výrobců laserů a laserových systémů, včetně firmy Trumpf s praktickou řadou ps a fs laserů pro mikroobrábění TruMicro Serie.

Dění na veletrhu bude sledovat i redakce časopisu MM Průmyslové spektrum a aktuální zprávy z veletrhu se tak dostanou v co nejkratší době na stránky časopisu.

Ing. Jiří Šmíd

iia.smid@gmail.com

Reklama
Vydání #5
Kód článku: 150518
Datum: 06. 05. 2015
Rubrika: Servis / Veletrhy a výstavy
Autor:
Firmy
Související články
Lokální, přesto světový Intertool 2016

Začátkem května 2016 se uskutečnila v celém areálu výstaviště Messe Wien přehlídka průmyslového sektoru. V hale A stejného výstaviště se konala výstava Smart Automation Austria. Souběžně probíhající akce Intertool v halách A a B trvala o den déle a těšila se nebývalé návštěvnosti.

Fotonika - klíč k technologickému rozvoji

Vynález laseru, optických vláken a polovodičových optických součástek výrazně zvýšil význam využití optiky pro moderní technologie. Byl to také impulz pro rozvoj mladého vědního oboru – fotoniky –, který se zabývá vlastnostmi a metodami využití fotonů. Místem, kde si odborníci z těchto tří na sobě závislých oborů – optika, elektronika a fotonika – sdělují svá know-how a sdílejí své úspěchy, se každoročně stává nejvýznamnější světový veletrh optických a laserových technologií Laser World of Photonics. I letos jej koncem června na mnichovském výstavišti doprovázel světový kongres World of Photonics congress.

Světelné technologie - budoucnost společnosti

Předposlední červnový týden byl v německém Mnichově věnován světelným technologiím. Mnichovské veletrhy hostí tento největší evropský veletrh Laser World of Photonics každé dva roky již od roku 1973 a tato akce se těší stále většímu úspěchu i návštěvnosti – letos se přišlo podívat více než 30 000 lidí. Narůstající počet vystavovatelů – letos jich bylo 1 227 – vedl k rozšíření veletrhu o pátou vystavovací halu. Současně s největší evropskou výstavou laserové a fotonické techniky probíhal také mezinárodní kongres World of Photonics Congress 2015 s osmi vědeckými konferencemi, s více než 2 700 přednášejícími a s přibližně 3 500 zúčastněnými.

Související články
Solární článek Amorton na Amperu

Kromě nových technologií v oblasti automatizační techniky, elektromechanických i polovodičových relé bude společnost Panasonic na Amperu 2019 představovat amorfní křemíkový solární článek - Amorton. Tento unikátní zdroj energie s dostatečným výkonem pro napájení elektroniky nezatěžuje životní prostředí žádnými CO2 či jinými skleníkovými plyny a je tak ideální ekologickou alternativou standardních baterií.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Technologické lasery a trendy vývoje za rok 2015

Letošní rok v oblasti laserových technologií byl neobyčejně bohatý na nové poznatky a přinesl i řadu nových jevů v metodice dalšího vývoje. Vznikala nová komplexní střediska laserového výzkumu a nás může těšit, že ani Česká republika nezůstala pozadu. Rozvíjí se program HiLASE, zaměřený na laserové technologie a vývoj optických komponentů, a nedávno bylo slavnostně otevřeno i středisko ELI Beamlines – Extreme Light Infrastructure – jako součást evropského plánu budování center nové generace vybavených nejvýkonnější technikou vhodnou pro naplnění programu bádání až na samé hranici poznání.

Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

MSV ve znamení sofistikovaných řešení

Na naše otázky odpovídají Zuzana Štemberová, Project Engineer ve společnosti Advanced Engineering, a Pavel Šumera, ředitel firmy Hennlich.

MSV ve znamení speciálních nástrojů

Na naše otázky tentokrát odpovídá Vavřinec Pečinka, majitel společnosti ANAJ Czech.

Budoucnost průmyslových technologií objevíte v Brně

Nadcházející 62. Mezinárodní strojírenský veletrh ukáže ještě více z digitalizace průmyslu, přičemž jeho nosným oborem bude tradičně obrábění a tváření. Očekává se návštěva 80 tisíc odborníků z více než 1 600 firem. Veletrh proběhne od 5. do 9. října 2020 na brněnském výstavišti.

Průvodce světem technologických inovací

Nejen vynikající příležitostí pro navazování nových či utužování stávajících obchodních vztahů, ale i příhodnou záminkou důležitých společenských setkání. Tím vším je, velmi stručně řečeno, Amper 2020 – největší středoevropská veletržní akce v oborech elektrotechnika, energetika, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení. Proběhne ve dnech 17.–20. března 2020 na brněnském výstavišti.

Düsseldorf pro klíčové hráče oborů drátů a trubek

Nová multifunkční hala pro 10 tisíc lidí, která je letošní novinkou veletrhů wire a Tube, ale i nesčetné zajímavosti z oborů dráty, kabely, trubky a roury. To je příslib veletržního dua wire a Tube.

MSV ve znamení monitorovacích zařízení i výroby plastů

Na naše otázky tentokrát odpovídají Ing. Jakub Červeň Sales Manager firmy 4dot a Ing. Markéta Havlíková marketing a komunikace A.M.

MSV ve znamení svařování i zpracování plechů

Na letošním MSV v Brně se setkají i výrobci špičkových zařízení pro svařování a strojů pro zpravování plechů. Na naše otázky odpovídají Taťána Malá, jednatelka společnosti JC-Metal, a Jaroslav Pavlů, majitel firmy Presstechnik.

Nové technologie jako motor inovací - 2. část

Více než 3 000 společností z oboru plastů a kaučuku představí letos v říjnu produkty a řešení pro produktivní a zodpovědný dnešek, zítřek i pozítřek v rámci veletrhu K Düsseldorf.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit