Témata
Reklama

Nové technologie jako motor inovací - 2. část

Více než 3 000 společností z oboru plastů a kaučuku představí letos v říjnu produkty a řešení pro produktivní a zodpovědný dnešek, zítřek i pozítřek v rámci veletrhu K Düsseldorf.

Vědci a experti inovačního okruhu veletrhu K 2019 identifikovali ústřední témata, která budou v nadcházejících letech utvářet vývoj trhu globální branže polymerů. Na jejich základě definovali i čtyři ústřední témata veletrhu K 2019:

  • Plasty pro trvale udržitelný vývoj a cirkulární ekonomiku: sem spadají např. tematické komplexy hospodaření s vodou, obnovitelné energie a alternativní suroviny.
  • Digitalizace / Plastikářský průmysl 4.0: sem patří aspekt ekonomie založené na platformách a prosíťované řetězce tvorby hodnot.
  • Systémová integrace – funkčnost díky materiálům, procesům a designu: pod touto hlavičkou jsou soustředěny dílčí obory nové materiály a aditivní výroba, lehké konstrukce, mobilita (e-mobilita) a bioplasty.
  • Noví pracovníci pro obor: Zvláštní pozornost bude kromě toho na veletrhu K 2019 věnována otázce nových pracovníků pro daný obor, jak ve vědě, tak i v oblasti vzdělávání. Ústřední témata veletrhu budou zpracována zúčastněnými vysokými školami, instituty, svazy a podporujícími organizacemi a prezentována i diskutována při diskuzních setkáních, přednáškách a na vybraných exponátech.
Reklama
Reklama
Pomocí specializované funkce na k-online lze vyhledat ty správné kontakty a produkty nebo si dohodnout schůzku během veletrhu.

Cílená podpora nových pracovníků je pro průmysl plastů podmínkou. Mladí lidé si přitom často ani neuvědomují, že právě plastikářství nabízí četná vysoce kvalifikovaná a zajímavá povolání s velkou budoucností. Přiblížit tato povolání mladým lidem je cílem iniciativy KAI pro rozvoj vzdělávání v oblasti plastů. Pomocí aktivit, které sahají od výstav přes moderované diskuze až po praktické pokusy, chtějí pořadatelé získat mladé lidi pro tento obor. Gestorem iniciativy KAI je svaz Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie e.V. (GKV, Svaz průmyslu zpracovávajícího umělé hmoty) spolu s dalším svazy a institucemi a s veletržní společností Messe Düsseldorf.

Veletrh K je povinným termínem v kalendáři celého oboru. To se neodráží pouze v počtu vystavovatelů a kvalitě nabídky, ale i ve vynikající odborné úrovni návštěvníků.

Plasty utvářejí budoucnost

Specializovaná expozice veletrhu K 2019, letos opět pod heslem „Plastics Shape the Future“, ukáže, jak mohou plasty utvářet budoucnost trvale udržitelně, jaké výsledky vývoje se již dnes rýsují a které vize dnes mají šanci se zítra realizovat. Po sedm tematických dnů se budou střídat odborné diskuze, krátké prezentace a napínavé experimenty. Ekonomické i ekologické aspekty se budou akcentovat stejnou měrou. Expozice je také chápána jako scéna pro nástiny řešení a odpovědi na aktuální společenské proudy a diskuze. Diskutovat se bude o žhavých tématech, jako např. odpadech z obalů, znečištění moří a klimatických změnách na jedné straně, a šetření zdroji, energetické efektivitě a cirkulární ekonomice na straně druhé. Přitom „Plastics Shape the Future“ nechce nabízet pouze mezinárodní platformu pro výměnu informací a networking, nýbrž pomocí tematických příspěvků a krátkých rozhovorů také intenzivněji zapojit politiku a společensky relevantní skupiny.

Expozice je projektem německého průmyslu plastů pod vedením svazu Plastics Europe Deutschland e.V. a společnosti Messe Düsseldorf. „Plastics Shape the Future“ slibuje informace a perspektivy jak pro vystavovatele a návštěvníky veletrhu K 2019, tak i pro média a zainteresovanou veřejnost.

O zajímavé akce nebude nouze

Součástí veletrhu K 2019 bude i „Science Campus“, který je symbolem dialogu mezi výzkumem a ekonomikou. Zde mají vystavovatelé i návštěvníci možnost získat přehled o vědeckých aktivitách a výsledcích vývoje v sektoru plastů a kaučuku, a vyměňovat si zkušenosti s vysokými školami a podniky.

Kdo se chce informovat o potenciálu a šancích bioplastů, ten najde v expozicích mnoha vystavovatelů četné příležitosti. Kromě toho nabízí časopis Bioplastics Magazine ve spolupráci s veletržní společností Messe Düsseldorf čtyři akce, při kterých se lze v rámci přednášek a diskuzí s experty informovat o vlastnostech a výhodách bioplastů a vyměňovat si zkušenosti. Při „Bioplastics Business Breakfasts“ stojí v popředí pozornosti budoucí role i tržní potenciál bioplastů, jak vyráběných na bio-základě, tak i biologicky odbouratelných. Pozornost bude věnována jak budoucím šancím, tak i možným námitkám proti použití bioplastů.

Jedním z „hotspotů“ ve věci kaučuku bude na veletrhu K 2019 opět Gumová ulice – Rubberstreet. Toto okno do světa kaučuku a elastomerů existuje již od ročníku K 1983 a slouží k zviditelnění gumárenského průmyslu a zvýraznění jeho inovační síly. Gumová ulice je umístěná v hale 6.

Vystavovatelé i návštěvníci mají možnost získat přehled o vědeckých aktivitách a výsledcích vývoje v sektoru plastů a kaučuku a vyměňovat si zkušenosti.

Kromě toho je k dispozici průvodce „Rubber & TPE Pocket Guide“, který pomáhá při identifikaci relevantních partnerů přítomných na veletrhu, kteří se zabývají pryžemi a elastomery, včetně TPE. Průvodce shrnuje celý řetězec tvorby hodnot od dodavatelů surovin a strojů až po zpracovatele.

Hodnocení odborníků

Veletrh K je povinným termínem v kalendáři celého oboru. To se neodráží pouze v počtu vystavovatelů a kvalitě nabídky, nýbrž je působivě dokumentováno počty návštěvníků a jejich veskrze vynikající odbornou úrovní. V říjnu roku 2016 přicestovalo do Düsseldorfu 232 053 odborných návštěvníků ze 161 zemí, a 71 % všech návštěvníků se na veletrh K dostavilo ze zahraničí. Nejsilnějšími účastmi se zapojily Itálie, Nizozemí, Indie, Turecko, Francie, Belgie, USA, Čína, Španělsko a Polsko. Hodnocení, které experti po návštěvě vyslovili, bylo jednoznačné: 97 % z nich chválilo širokou paletu výsledků technického vývoje a perspektivních řešení. Zejména vysoký počet inovací a přítomnost všech lídrů trhu hodnotili návštěvníci nejlepšími známkami. A to platí nejen pro výrobce plastových a pryžových výrobků. Veletrh K navštěvují pravidelně i koncoví odběratelé z průmyslu, aby se nechali inspirovat pro své obory a produkty.

K 2019 na všech kanálech

Téma služeb se ve společnosti Messe Düsseldorf píše velkými písmeny. To neplatí pouze v době konání veletrhu a na výstavišti, nýbrž i před veletrhem a pro všechny komunikační kanály.

Veletrh K se tak představuje na internetu pod adresou k-online.com a nabízí vlastní aplikaci pro iOS a Android OS. Každý si tak může kdykoliv a pohodlně najít zajímavé novinky z celého oboru i užitečné tipy k veletrhu. Již od března 2019 prezentují vystavovatelé veletrhu K 2019 sebe i svá portfolia v databázi vystavovatelů, a i na sociálních sítích Twitter, Facebook a LinkedIn je veletrh K 2019 samozřejmě taktéž zastoupen.

Webový portál veletrhu K poskytuje podporu při přípravě návštěvy ve formě personalizovaných nástrojů, např. služby MyOrganizer. Na k-online jsou k dispozici jak tipy pro cestu do Düsseldorfu, tak i možnost online-rezervace ubytování. Velice často návštěvníci také využívají možnost zakoupit si přímo prostřednictvím internetu vstupenky a stáhnout si je jako kód nebo vytisknout je „@home“ – doma. Výhoda e-vstupenky přitom nespočívá pouze v tom, že odpadne nepříjemné čekání ve frontě před pokladnou, nýbrž také a především ve zvýhodněných cenách: jednodenní vstupenka stojí při zakoupení online 49 eur, přímo na místě v Düsseldorfu je cena 75 eur. Vstupenka na tři dny je online k dostání za 108 eur, u pokladny za 155 eur. Předem zakoupená vstupenka navíc přináší další výhodu: již při cestě na výstaviště platí jako jízdenka pro všechny dopravní prostředky regionální veřejné dopravy. Online prodej vstupenek byl zahájen koncem března.

Specializovaná expozice veletrhu „Plastics Shape the Future“ ukáže, jak mohou plasty utvářet budoucnost trvale udržitelně.

Pro správné kontakty

K veletrhu K 2019 je k dispozici optimalizovaný nástroj pro „matchmaking“. Již před nadcházejícím veletrhem si mohou odborní návštěvníci a všichni vystavovatelé pomocí této funkce na k-online vyhledat ty správné kontakty a produkty. Aplikace navrhuje vhodné partnery k jednání a nabízí možnost je kontaktovat a dohodnout schůzku během veletrhu. Přístup je možný prostřednictvím webového portálu na adrese www.k-online.com/MatchmakingD nebo pomocí aplikace K Matchmaking pro iOS a Android OS. Kdo již vstupenku na veletrh K 2019 má, může se snadno a rychle přihlásit pomocí svých přístupových údajů a zapsat sem své zájmy a parametry pro vyhledávání. Díky rychlému porovnání těchto zájmů s databází účastníků jsou ihned k dispozici doporučení i personalizované návrhy pro navázání kontaktů.

Na účastníky veletrhů čeká v Düsseldorfu velmi dobrá infrastruktura v oblasti komunikace, dopravy, ubytování a zábavy. Z letiště Düsseldorf jezdí v krátkých časových intervalech autobusy přímo na výstaviště, a také taxíkem je to jen pár minut. A Düsseldorf samotný není pouze mezinárodním centrem businessu a médií, nýbrž poskytuje se svým starým městem, elegantními obchody a nákupními centry či bohatou kulturní nabídkou s muzikálovou scénou, operou a 20 muzei také to správné prostředí pro odpočinek po dni stráveném na veletrhu.

Zvláštní pozornost bude kromě toho na veletrhu K 2019 věnována otázce nových pracovníků pro daný obor.

Tam, kde začíná budoucnost oboru

Veletrh K 2019 je v celém odborném světě očekáván s napětím. Které technologické novinky představí? Jisté je, že společnosti z průmyslu kaučuku a plastů ukáží na nesčetných inovacích, že celý obor je opravdu dobře nachystaný na budoucnost. Průkopnické produkty a řešení i nejvyšší počet zastoupených výzkumných ústavů z něj dělají ústřední platformu pro vizionářské impulzy k dalšímu vývoji. Průmysl a výzkum společně otevírají před všemi experty oboru budoucí perspektivy a scénáře průmyslu plastů a kaučuku. Právě nyní, ve světle aktuální mediální debaty a skutečnosti, že možné úspory zdrojů, efektivní zpracování plastů i jejich široce založený sběr, třídění a recyklace jsou velkými výzvami na globální úrovni, poskytne veletrh K 2019 jako informační a komunikační platforma cenný příspěvek pro vstup do budoucnosti.

Messe Düsseldorf

lcad@medea.cz

Reklama
Vydání #10
Kód článku: 191049
Datum: 01. 10. 2019
Rubrika: Servis / Veletrhy a výstavy
Autor:
Firmy
Související články
Nové technologie jako motor inovací

Více než 3 000 společností z oboru plastů a kaučuku představí letos v říjnu produkty a řešení pro produktivní a zodpovědný dnešek, zítřek i pozítřek v rámci veletrhu K Düsseldorf.

Düsseldorf se chystá na Káčko

K Düsseldorf - tento název je již 67 let symbolem největšího světového setkání v oblasti průmyslu plastů a kaučuku. Každé tři roky se v Düsseldorfu scházejí vystavovatelé a návštěvníci ze všech kontinentů, aby se seznámili s nejnovějšími výsledky vývoje v tomto dynamickém a inovativním průmyslovém odvětví.

Evropskou veletržní sezónu 2019 opět zahájí Lipsko

Lipské průmyslové veletrhy Intec a Z otevřou brány výstaviště pro svůj další ročník již ve dnech 5. až 8. února 2019. Výhodný termín konání hned na začátku roku znamená pro vystavovatele a návštěvníky z České republiky ty nejlepší předpoklady pro navázání či prohloubení obchodních kontaktů na mezinárodní strojírenské a subdodavatelské scéně.

Související články
Plastikářský veletrh K 2016

K trendům, které spoluurčují vývoj severoamerického plastikářského průmyslu, patří intenzivní používání moderního softwaru pro digitální konstruování a vyrábění spolu s narůstající automatizací výroby. Aktuální výsledky vývoje otevírají podnikům podél celého výrobního řetězce nové možnosti pro optimalizaci výrobních postupů, zkrácení doby pro uvedení na trh a zvýšení konkurenceschopnosti.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Průmyslu zpracování plastů se otevírají nové možnosti

Společnost Engel, která si v letošním roce připomíná 30. výročí bezsloupkových vstřikovacích lisů, představí na veletrhu K 2019 řadu moderních technologií a automatizačních řešení. Jedním z hlavních témat letošního „káčka“ je také cirkulární ekonomika.

Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

SolidWorks World 2014

SolidWorks World je již šestnáctý rok jednou z největších akcí svého druhu na světě. Jde o každoroční konferenci uživatelů, školitelů a prodejců špičkového designového softwaru SolidWorks. Původně americká společnost SolidWorks dnes patří pod křídla francouzského Dassault Systèmes. Na našem trhu je zastupována firmami SolidVision a 3E Praha Engineering.

Ochutnávka podzimního veletrhu K 2022

Blíží se říjnový termín největšího mezinárodního plastikářského a gumárenského veletrhu K, který se bude letos opět konat na düsseldorfském výstavišti. Firmy z oboru již pilně připravují svoje expozice a některé z nich pořádají tiskové konference, aby odborné veřejnosti napověděly, jaké novinky budou na veletrhu představovat. My jsme navštívili společnou konferenci tří rakouských firem – Borealis, Engel a Erema Group.

Virtuálně na veletrh

Svět se nám doslova před očima přelévá do online prostoru. To, že se na internet přesune mnoho služeb a komodit bylo jasné už od rozšíření a zvýšení dostupnosti internetu široké veřejnosti. Letošní pandemická situace však tento přerod ještě více umocnila. Ostatně i v průmyslu nás již několik posledních let doprovázejí hesla jako Internet věcí, digitalizace, big data, cloud apod. Oblíbené semináře a konference dostaly virtuální podobu a koncem listopadu si také 17 vystavovatelů a okolo 300 návštěvníků vyzkoušelo první virtuální odborné B2B setkání s názvem Výroba forem 2020.

V centru evropské formařiny

Ve dnech 30. května až 2. června 2017 se na novém výstavišti ve Stuttgartu uskuteční specializovaný veletrh Moulding Expo, zaměřený na konstrukci nástrojů, texturování a výrobu forem.

Plastové materiály v reflexi K 2013

Inovační dopad exponátů prezentovaných na düsseldorfském veletrh plastů K do praktických aplikací, zejména zajímavých plastových materiálů, je aktuální nejen půl roku po skončení akce, kdy vám tento článek přinášíme, ale má časový přesah dalece větší. Aplikace automobilových plastů jsou možná divácky atraktivnějšími na autosalonech, avšak ty zajímající všechny jsou nové lehké materiály pro úsporu energie, šetřící jim kapsu.

Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

MSV ve znamení sofistikovaných řešení

Na naše otázky odpovídají Zuzana Štemberová, Project Engineer ve společnosti Advanced Engineering, a Pavel Šumera, ředitel firmy Hennlich.

MSV ve znamení speciálních nástrojů

Na naše otázky tentokrát odpovídá Vavřinec Pečinka, majitel společnosti ANAJ Czech.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit