Témata
Foto: I. Heisler

Blíží se říjnový termín největšího mezinárodního plastikářského a gumárenského veletrhu K, který se bude letos opět konat na düsseldorfském výstavišti. Firmy z oboru již pilně připravují svoje expozice a některé z nich pořádají tiskové konference, aby odborné veřejnosti napověděly, jaké novinky budou na veletrhu představovat. My jsme navštívili společnou konferenci tří rakouských firem – Borealis, Engel a Erema Group.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

Reklama

Dvoudenní akce se konala v polovině června v prostorách těchto firem v okolí hornorakouského Lince a zúčastnili se jí zástupci více než 50 odborných periodik nejen z celé Evropy, ale také například z Indie.

Vzhledem k tomu, že veletrh K (z německého die Kunststoffmesse – veletrh umělých hmot) se koná jen jednou za tři roky, vystavovatelé se na něj důkladně připravují a světová odborná veřejnost mu věnuje náležitou pozornost. Vše je podtrženo i tím, že veletrh letos slaví kulatiny – první ročník veletrhu se totiž konal v roce 1952, tedy před 70 lety. Hlavními tématy letošního ročníku jsou oběhové hospodářství, ochrana klimatu a digitalizace.

Erema Group a Borealis – nový život pro plasty

První část setkání probíhala v sídle společnosti Erema Group v Ansfeldenu. Úvodních prezentací se postupně ujali zástupci firem Erema Group (v čele s CEO Manfredem Hacklem) a Borealis (hlavní prezentaci této firmy přednesla Lucrèce Foufopoulos, výkonná viceprezidentka pro polyolefiny, inovace a technologie).

Generální ředitel společnosti Erema Group Manfred Hackl a viceprezidentka společnosti Borealis Lucrèce Foufopoulos během prezentací v centrále firmy Erema. (Zdroj: Erema)

Řečníci představili priority svých firem a přiblížili jejich pohled na aktuální vývoj světového hospodářství a na důležité výzvy současnosti, jimiž jsou ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj. Na podzimním veletrhu budou představeny jejich nejnovější technologie a služby, mezi jinými například recyklační linka Vacurema, jejíž výkon dosahuje úctyhodných šest tun zpracovaného plastu za hodinu a která zahrnuje pokročilou technologii dekontaminace recyklátu. Dalšími novinkami od firmy Erema jsou nová řada strojů Chemarema (tato technologie je určena pro mechanické zpracování materiálu jako součást procesu chemické recyklace), laserový filtr se zvětšenou plochou a řada nových digitálních služeb pro zákazníky, dostupných prostřednictvím online platformy BluPort. Mezi tyto služby patří například aplikace PredictOn, která využívá průběžnou analýzu strojových dat pro prediktivní údržbu.

Tato recyklační linka z řady Vacurema nabízí kapacitu 6 000 kg zpracovaného materiálu za hodinu. (Foto: I. Heisler)

Také společnost Borealis představila hlavní body připravované prezentace na veletrhu. Ty zahrnují nové technologie a inovace, včetně nových obalových a infrastrukturních aplikací portfolia cirkulárních polyolefinových produktů Bornewables, vyrobených z obnovitelných surovin. K vidění budou také nové aplikace pro chemickou recyklaci a pokročilou mechanickou recyklaci. Firma prostřednictvím své expozice ukazuje nové možnosti pro cestu k oběhovému hospodářství a svůj příspěvek k transformaci plastikářského průmyslu.

Borealis
Borealis je jedním z předních světových poskytovatelů pokročilých a cirkulárních polyolefinových řešení a lídrem na evropském trhu v oblasti základních chemikálií, hnojiv a mechanické recyklace plastů. Firma se sídlem ve Vídni působí ve více než 120 zemích a zaměstnává 6 900 zaměstnanců. V roce 2021 vytvořila společnost Borealis celkové tržby a ostatní příjmy přesahující 10 miliard eur a čistý zisk 1,396 miliardy eur. Ze 75 % je vlastněna rakouskou mezinárodní ropnou a plynárenskou společností OMV a zbývajících 25 % vlastní holdingová společnost Mubadala se sídlem v Abú Dhabí.

Reklama
Reklama
Reklama

Praktické ukázky recyklačních technologií a návštěva výroby

Po úvodních prezentacích se účastníci setkání rozdělili do několika malých skupin a postupně obešli několik stanovišť rozmístěných v zákaznickém centru společnosti Erema. Na těchto stanovištích byli podrobně seznámeni s prezentovanými službami a produkty, a viděli v chodu stroje připravené pro expozici na veletrhu. Následovala zajímavá exkurze do výrobní haly firmy Erema, kde byla příležitost vidět sestavené recyklační linky i jejich výrobu.

Erema Group
Tento výrobce zařízení na recyklaci plastů má centrálu v hornorakouském Ansfeldenu. Skupina Erema Group je tvořena šesti firmami: Erema, 3S, Pure Loop, Umac, Plasmac a Keycycle. Pokrývají celé spektrum mechanické recyklace plastů – od plánování a inženýrství až po vývoj a výrobu recyklačních technologií, včetně systémových komponent. Recyklační řešení skupiny jsou v současnosti v provozu ve 108 zemích světa a ročně recyklují více než 19 milionů tun plastů.

Posledním bodem programu prvního dne byla společná večeře v působivém prostředí haly zákaznického centra mezi recyklačními linkami. Během večera byl prostor pro neformální diskuze účastníků s přítomnými zástupci všech tří pořádajících firem.

V hale zákaznického centra společnosti Erema jsou v provozu různé typy recyklačních strojů. (Foto: I. Heisler)

V centrále společnosti Engel

Druhý den akce byl vyhrazen firmě Engel. Účastníci se z lineckých hotelů autobusem přesunuli do nedalekého městečka Schwertberg. Zde má společnost svoji centrálu a hlavní výrobní závod. Na úvod zde vyslechli prezentace osob nejpovolanějších – generálního ředitele Stefana Engledera a technického ředitele Gerharda Dimmlera. Ti přítomné nejprve seznámili s aktuálními obchodními výsledky společnosti, a to v širším kontextu vývoje jednotlivých odvětví hospodářství v různých oblastech světa, a rovněž s výhledem plastikářského průmyslu do nejbližší budoucnosti. Další části tohoto bloku prezentací byly věnovány hlavním tématům rozvoje firmy – energetické účinnosti, udržitelnému rozvoji a digitalizaci, a jejím novým technologiím a produktům. Představen byl také virtuální model připravovaného stánku firmy na veletrhu K 2022.

Generální ředitel společnosti Engel Stefan Engleder (vlevo) a technický ředitel Gerhard Dimmler při své úvodní prezentaci. (Foto: I. Heisler)

Po těchto prezentacích se hosté opět rozdělili do několika skupin a podobně jako první den obcházeli jednotlivá stanoviště, na nichž byli seznámeni s novými technologiemi firmy a s jejím přístupem k aktuálním otázkám oběhového hospodářství, zvyšování energetické účinnosti a digitalizace. Působivá byla například praktická ukázka digitální aplikace iQ Process Observer. Ta analyzuje data z různých čidel, jimiž je osazen stroj, a „na jedno kliknutí“ automaticky nastaví optimální kombinaci tlaku a teploty vstřikované směsi a časů jednotlivých dílčích operací. Tím dosáhne jak významné úspory spotřebované energie, tak zkrácení času potřebného k výrobě dílu, a dokáže zvýšit efektivitu výroby i produktivitu stroje.

V tomto areálu sídlí centrála společnosti Engel, technické a vývojové oddělení a jeden z výrobních závodů. (Zdroj: Engel)

Engel
Rodinná firma založená v roce 1945 je výrobcem vstřikovacích strojů na plasty. Sídlo a hlavní výrobní závod má v hornorakouském Schwertbergu a dalších osm výrobních závodů v Evropě (kromě Rakouska ještě v Německu a České republice), USA, Číně a Koreji. Firma má zastoupení ve více než 85 zemích po celém světě, v roce 2021/2022 dosáhla celosvětového obratu 1,5 miliardy eur a zaměstnává přibližně 7 000 zaměstnanců.

Technická specialistka společnosti Engel Bianca Gubi vysvětluje přístup firmy k oběhovému hospodářství a udržitelnému rozvoji. (Foto: I. Heisler)
Reklama

Exkurze do výrobního závodu

Na závěr odborného programu měli hosté možnost navštívit výrobní halu zdejšího závodu. Tady přibližně 2 000 zaměstnanců vyrábí malé a střední stroje s uzavírací silou do 6 500 kN. Dvě montážní linky opouští 50 až 60 strojů týdně. Nejde tu však jen o montáž, ale o kompletní výrobu: 90 % kovových dílů těchto strojů si firma vyrábí sama.

Vedoucí oddělení chytrých strojů společnosti Engel Karlheinz Mayr předvádí přímo u stroje praktickou ukázku optimalizačního systému iQ Process Observer. (Foto: I. Heisler)

Celá akce byla zakončena společným obědem v areálu centrály společnosti Engel, při němž byla opět příležitost na neformální rozhovory s přítomnými zástupci firmy. Na shledanou v Düsseldorfu – brány veletrhu K 2022 budou otevřeny od středy 19. října do středy 26. října 2022.

Tuto montážní halu firmy Engel opouští každý týden 50 až 60 nových strojů. (Zdroj: Engel)

Umístění expozice firmy Engel na MSV 2022:
pavilon G1, stánek 28

Vydání #9
Kód článku: 220926
Datum: 07. 09. 2022
Rubrika: Redakce / Reportáž
Firmy
Související články
CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

USA: Sázka na stabilní trh

Spojené státy americké se řadí mezi největší vývozce na světě. Pro naše firmy představuje nejúspěšnější exportní destinaci z mimoevropských trhů. Za poslední období dochází k postupnému nárůstu našeho exportu, v roce 2019 poprvé v historii přesáhl 100 mld. Na trh USA vyvážíme zboží s nejvyšší inovační hodnotou, jako jsou např. letecké motory, zdravotnická zařízení či mikroskopy. Tyto komodity by se nyní mohly rozšířit o další sektory, jako například výrobní stroje pro high-tech výrobu.

Důraz na udržitelnost, digitalizaci a 3D tisk

Japonsko je zemí, kde se rodí nejmodernější technologie a kde se dbá na udržitelný způsob života. Je kolébkou průmyslu a domovem největších průmyslových firem. Každé dva roky mají návštěvníci z celého světa možnost nahlédnout prostřednictvím veletrhu Jimtof (Japan International Machine Tool Fair) pod pokličku nejnovějších inovací v oboru obráběcích strojů a jejich příslušenství. Díky pozvání Japonské asociace výrobců obráběcích strojů JMTBA jsme měli možnost zúčastnit se tohoto veletrhu osobně. V následující reportáži se vám pokusíme zprostředkovat alespoň pár nejzajímavějších témat, která zde zazněla.

Související články
Energetická náročnost obráběcích strojů, část 3: Inteligentní technologie

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a  napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Smyslem předkládané trilogie článků není rozklíčovat současný stav a doporučit řešení, ale z pohledu konstrukce a provozu výrobních zařízení představit řešení firem, které primárně nehledí na byznys, ale na budoucnost naší planety.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Energetická náročnost obráběcích strojů, část 2: Vliv výrobních strojů

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Navíc zde hrají roli politika a byznysové zájmy, a tak je velmi obtížné se ve všech, často protichůdných, informacích vyznat.

Energetická náročnost obráběcích strojů, část 1: Obecný úvod do problematiky

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Navíc zde hraje roli politika a byznysové zájmy a tak je velmi obtížné se ve všech, často protichůdných, informacích vyznat.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Roztažená křídla čínského draka

Opět po dvou letech se v Pekingu konal jeden z největších světových veletrhů obráběcích a tvářecích strojů a technologií CIMT (China International Machine Tool), který lze velikostně přirovnat k hannoverskému EMO a který rozlohou a počtem návštěvníků zdaleka předčí jeho milánské zastavení, tokijský Jimtof či chicagský IMTS. Celá světová liga (i ti, kteří třeba na EMO nevystavují) se zde prezentuje po boku domácích producentů oboru obráběcí stroje, nástroje a příslušenství. Letos se termín konání kryl s velikonočním týdnem a křesťanský svět musel tento fakt přijmout.

Krize jako cesta k žádoucí změně

Hlavním životním mottem Ing. Vlastislava Břízy, majitele a generálního ředitele společnosti Koh-i-noor, je tvrzení, že kdo je připraven, není zaskočen. Společný rozhovor probíhal v intencích této jeho celoživotní strategie.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit