Témata
Reklama

Düsseldorf se chystá na Káčko

K Düsseldorf - tento název je již 67 let symbolem největšího světového setkání v oblasti průmyslu plastů a kaučuku. Každé tři roky se v Düsseldorfu scházejí vystavovatelé a návštěvníci ze všech kontinentů, aby se seznámili s nejnovějšími výsledky vývoje v tomto dynamickém a inovativním průmyslovém odvětví.

Veletrh K 2019 se bude konat od 16. do 23. října a přihlásilo se na něj přes 3 000 vystavovatelů z více než 60 zemí. Obzvláště silně zastoupeni jsou opět dodavatelé z Evropy, především z Německa, Rakouska, Švýcarska, Francie, Nizozemska a Turecka, z mimoevropských států především z USA. Také počet vystavovatelů z Asie se již několik let pohybuje na konstantně vysoké úrovni. Silnými prezentacemi zapůsobí především Čína, Tchaj-wan, Indie, Japonsko a Jižní Korea.

Na veletrhu K 2019 se představí celý řetězec tvorby hodnot v plastikářském průmyslu. Významnou roli zde ovšem hraje také kaučuk. Tento obor je sice ve srovnání s průmyslem plastů menší, pro důležité odběratelské obory však hraje hlavní roli a je navíc vysoce inovativní.

Reklama
Reklama

Vysoce výkonné polymery

Veletrh K 2019 se zabývá rovněž stěžejními aktuálními otázkami této doby a zejména svého oboru. Energeticky šetrné postupy a technologie s omezenými emisemi jsou žádanější než kdykoliv dříve, stejně tak inteligentní, vysoce výkonné materiály, které je možné přizpůsobit dané aplikaci, aniž by byly zdrojem nadměrných ekologických zátěží. Polymerní materiály v tomto kontextu poskytují cenný příspěvek určující směr vývoje. Již dnes přesvědčují uživatele z téměř všech oblastí, ať už jako obaly, které udržují snadno se kazící potraviny čerstvé, při ekologické výrobě elektrické energie, či při redukci emise škodlivin v silniční dopravě. Teprve plasty a kaučuk dělají mnohé moderní aplikace možnými.

Likvidace a recyklace plastů

Polymerní materiály staví nás samotné před velké výzvy, například co se týká jejich likvidace nebo nakládání s nimi po jejich použití. Plasty a kaučuk jsou cennými látkami, které je nutno vyrábět trvale udržitelným způsobem a které by měly být ideálně kompletně znovu použitelné pro výrobu kvalitních produktů. K tomu je však nutno navrhnout je tak, aby byl automaticky zaručen vysoký podíl recyklace a maximální využití recyklátů. U všech těchto bodů přichází plastikářský a gumárenský průmysl na veletrh K 2019 se zajímavými řešeními. Recyklované plasty se stále více stávají alternativou a jsou důležitou surovinou pro nové plastové výrobky.

Veletrh K 2019 se bude konat od 16. do 23. října

Ústřední témata veletrhu K 2019

Vědci a experti inovačního okruhu veletrhu K 2019 identifikovali témata, která budou v nadcházejících letech utvářet vývoj globálního trhu polymerů, a na jejich základě definovali čtyři ústřední témata veletrhu K 2019:

  • plasty pro trvale udržitelný vývoj a cirkulární ekonomiku – sem spadají např. témata hospodaření s vodou, obnovitelné energie a alternativní suroviny;
  • digitalizace/plastikářský Průmysl 4.0 – zahrnuje aspekt ekonomie založené na platformách a prosíťované řetězce tvorby hodnot;
  • systémová integrace – funkčnost díky materiálům, procesům a designu – pod touto hlavičkou jsou soustředěny dílčí obory, jako nové materiály a aditivní výroba, lehké konstrukce, mobilita (e-mobilita) a bioplasty;
  • noví pracovníci pro obor – zvláštní pozornost bude na veletrhu K 2019 věnována otázce nových pracovníků pro daný obor, jak ve vědě, tak i v oblasti vzdělávání.

Cílená podpora nových pracovníků je pro průmysl plastů podmínkou. Že právě plastikářství nabízí četná vysoce kvalifikovaná a zajímavá povolání s velkou budoucností, to si mnozí mladí lidé často ani neuvědomují. Přiblížit tato povolání mladým lidem, to je cílem iniciativy KAI pro rozvoj vzdělávání v oblasti plastů. Gestorem iniciativy KAI je svaz Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie e.V. spolu s dalšími svazy a institucemi a s veletržní společností Messe Düsseldorf.

Veletrh představí inovativní materiály…… i moderní výrobní technologie.

Specializovaná expozice Plastics Shape the Future

Specializovaná expozice Plastics Shape the Future ukáže, jak mohou plasty utvářet budoucnost trvale udržitelně, jaké výsledky vývoje se již dnes rýsují a které dnešní vize mají šanci být zítra realizovány. Po sedm tematických dnů se zde budou střídat odborné diskuze, krátké prezentace a zajímavé experimenty. Stejnou měrou budou prezentovány ekonomické i ekologické aspekty. Diskutovat se bude například o odpadech z obalů, znečištění moří a klimatických změnách na jedné straně a o šetření zdroji, energetické efektivitě a cirkulární ekonomice na straně druhé. Plastics Shape the Future přitom nechce nabízet pouze mezinárodní platformu pro výměnu informací a networking, nýbrž pomocí tematických příspěvků a krátkých rozhovorů také intenzivněji zapojit politiky a společensky relevantní skupiny. Tato specializovaná expozice je opět projektem německého průmyslu plastů pod vedením svazu PlasticsEurope Deutschland e.V. a společnosti Messe Düsseldorf.

Specializovaná expozice Science Campus

Science Campus je symbolem dialogu mezi výzkumem a ekonomikou. Zde mají vystavovatelé i návštěvníci možnost získat přehled o vědeckých aktivitách a výsledcích vývoje v sektoru plastů a kaučuku a vyměňovat si zkušenosti s vysokými školami a podniky.

Bioplastics Business Breakfasts

Kdo chce být informován o potenciálu a šancích bioplastů, ten najde četné příležitosti v expozicích mnoha vystavovatelů. Kromě toho časopis Bioplastics Magazine nabízí ve spolupráci s veletržní společností Messe Düsseldorf čtyři akce, při kterých se lze v rámci přednášek a diskuzí s experty informovat o vlastnostech a výhodách bioplastů a vyměňovat si zkušenosti. Při Bioplastics Business Breakfasts stojí v popředí pozornosti budoucí role i tržní potenciál bioplastů, nejen vyráběných na biozákladu, ale i biologicky odbouratelných. Pozornost bude věnována jak budoucím šancím, tak i možným námitkám proti použití bioplastů.

Rubberstreet představí svět kaučuku a elastomerů.

Rubberstreet a Rubber & TPE Pocket Guide

Jedním z návštěvnických magnetů v oboru kaučuku bude na veletrhu K 2019 opět Rubberstreet, která již od ročníku K 1983 představuje svět kaučuku a elastomerů a jeho inovační potenciál. Rubberstreet bude umístěna v hale 6. Kromě toho bude k dispozici průvodce Rubber & TPE Pocket Guide, který pomáhá při identifikaci relevantních partnerů přítomných na veletrhu, kteří se zabývají pryžemi a elastomery včetně TPE – od dodavatelů surovin a strojů až po zpracovatele.

Optimalizovaný nástroj pro matchmaking

K veletrhu K 2019 je k dispozici optimalizovaný nástroj pro matchmaking. Již před nadcházejícím veletrhem si mohou odborní návštěvníci a všichni vystavovatelé pomocí této funkce na k-online vyhledat ty správné kontakty a produkty. Aplikace navrhuje vhodné partnery k jednání a nabízí možnost kontaktovat je a dohodnout si schůzku během veletrhu. Přístup je možný prostřednictvím veletržního webového portálu nebo pomocí aplikace K Matchmaking pro iOS a Android OS. Kdo již vstupenku na veletrh K 2019 má, může se snadno a rychle přihlásit pomocí svých přístupových údajů a zapsat sem své zájmy a parametry pro vyhledávání. Díky rychlému porovnání těchto zájmů s databází účastníků jsou ihned k dispozici doporučení i personalizované návrhy pro navázání kontaktů.

Messe Düsseldorf
foto: Constanze Tillmann

k-online.com

www.k-online.com/Matchmaking

Reklama
Firmy
Související články
Nové technologie jako motor inovací - 2. část

Více než 3 000 společností z oboru plastů a kaučuku představí letos v říjnu produkty a řešení pro produktivní a zodpovědný dnešek, zítřek i pozítřek v rámci veletrhu K Düsseldorf.

Nové technologie jako motor inovací

Více než 3 000 společností z oboru plastů a kaučuku představí letos v říjnu produkty a řešení pro produktivní a zodpovědný dnešek, zítřek i pozítřek v rámci veletrhu K Düsseldorf.

Evropskou veletržní sezónu 2019 opět zahájí Lipsko

Lipské průmyslové veletrhy Intec a Z otevřou brány výstaviště pro svůj další ročník již ve dnech 5. až 8. února 2019. Výhodný termín konání hned na začátku roku znamená pro vystavovatele a návštěvníky z České republiky ty nejlepší předpoklady pro navázání či prohloubení obchodních kontaktů na mezinárodní strojírenské a subdodavatelské scéně.

Související články
Plastikářský veletrh K 2016

K trendům, které spoluurčují vývoj severoamerického plastikářského průmyslu, patří intenzivní používání moderního softwaru pro digitální konstruování a vyrábění spolu s narůstající automatizací výroby. Aktuální výsledky vývoje otevírají podnikům podél celého výrobního řetězce nové možnosti pro optimalizaci výrobních postupů, zkrácení doby pro uvedení na trh a zvýšení konkurenceschopnosti.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Veletrh Automatica 2016

Mezinárodní veletrh Automatica 2016 se bude konat již sedmým rokem na mnichovském výstavišti. V šesti výstavních halách ve dnech 21. - 24. června budete moci v jednotlivých expozicích shlédnout současné trendy v robotice a automatizaci. A co o letošním veletrhu prozradili organizátoři na tiskové konferenci v Praze? Čtěte dále.

Plastikářský svět míří do Düsseldorfu

Veletrh K 2013 představí nejčerstvější inovace v oblasti produktů, technologií a služeb v oblasti zpracování plastů a kaučuku. Zájem vystavovatelů je obrovský a všech 19 hal na výstavišti v Düsseldorfu bude plně obsazených.

Wire & Tube 2012

Potřinácté proběhne Mezinárodní specializovaný veletrh drátů a kabelů wire a Mezinárodní specializovaný veletrh trubek a rour Tube koncentrovanou nabídku inovací svých oborů.

Lipsko letos jenom digitálně

Tradiční dvojice veletrhů pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu Intec a Z v Lipsku se letos uskuteční v termínu 2.–3. března 2021 výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Společnost Leipziger Messe, pořadatel veletrhu, se takto rozhodla, neboť současný vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení neumožňují takto velkou akci smysluplně realizovat klasickou ani hybridní formou

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Průmyslu zpracování plastů se otevírají nové možnosti

Společnost Engel, která si v letošním roce připomíná 30. výročí bezsloupkových vstřikovacích lisů, představí na veletrhu K 2019 řadu moderních technologií a automatizačních řešení. Jedním z hlavních témat letošního „káčka“ je také cirkulární ekonomika.

Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

SolidWorks World 2014

SolidWorks World je již šestnáctý rok jednou z největších akcí svého druhu na světě. Jde o každoroční konferenci uživatelů, školitelů a prodejců špičkového designového softwaru SolidWorks. Původně americká společnost SolidWorks dnes patří pod křídla francouzského Dassault Systèmes. Na našem trhu je zastupována firmami SolidVision a 3E Praha Engineering.

NPE 2012 a plastové materiály

V Orlandu na Floridě se na sklonku jara konala největší událost roku v průmyslu plastů - trienale NPE 2012, která současně oslavila 75. výročí založení SPI (Society of the Plastic Industry). Poprvé po 40 letech se National Plastics Exhibition, tento vrcholný veletrh amerického plastového průmyslu, nekonal v červnu v Chicagu, ale o něco dříve na Floridě, mimo centra automobilového průmyslu, plastů a strojírenství amerického Středozápadu.

Virtuálně na veletrh

Svět se nám doslova před očima přelévá do online prostoru. To, že se na internet přesune mnoho služeb a komodit bylo jasné už od rozšíření a zvýšení dostupnosti internetu široké veřejnosti. Letošní pandemická situace však tento přerod ještě více umocnila. Ostatně i v průmyslu nás již několik posledních let doprovázejí hesla jako Internet věcí, digitalizace, big data, cloud apod. Oblíbené semináře a konference dostaly virtuální podobu a koncem listopadu si také 17 vystavovatelů a okolo 300 návštěvníků vyzkoušelo první virtuální odborné B2B setkání s názvem Výroba forem 2020.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit