Témata
Reklama

Düsseldorf se chystá na Káčko

K Düsseldorf - tento název je již 67 let symbolem největšího světového setkání v oblasti průmyslu plastů a kaučuku. Každé tři roky se v Düsseldorfu scházejí vystavovatelé a návštěvníci ze všech kontinentů, aby se seznámili s nejnovějšími výsledky vývoje v tomto dynamickém a inovativním průmyslovém odvětví.

Veletrh K 2019 se bude konat od 16. do 23. října a přihlásilo se na něj přes 3 000 vystavovatelů z více než 60 zemí. Obzvláště silně zastoupeni jsou opět dodavatelé z Evropy, především z Německa, Rakouska, Švýcarska, Francie, Nizozemska a Turecka, z mimoevropských států především z USA. Také počet vystavovatelů z Asie se již několik let pohybuje na konstantně vysoké úrovni. Silnými prezentacemi zapůsobí především Čína, Tchaj-wan, Indie, Japonsko a Jižní Korea.

Na veletrhu K 2019 se představí celý řetězec tvorby hodnot v plastikářském průmyslu. Významnou roli zde ovšem hraje také kaučuk. Tento obor je sice ve srovnání s průmyslem plastů menší, pro důležité odběratelské obory však hraje hlavní roli a je navíc vysoce inovativní.

Reklama
Reklama
Reklama

Vysoce výkonné polymery

Veletrh K 2019 se zabývá rovněž stěžejními aktuálními otázkami této doby a zejména svého oboru. Energeticky šetrné postupy a technologie s omezenými emisemi jsou žádanější než kdykoliv dříve, stejně tak inteligentní, vysoce výkonné materiály, které je možné přizpůsobit dané aplikaci, aniž by byly zdrojem nadměrných ekologických zátěží. Polymerní materiály v tomto kontextu poskytují cenný příspěvek určující směr vývoje. Již dnes přesvědčují uživatele z téměř všech oblastí, ať už jako obaly, které udržují snadno se kazící potraviny čerstvé, při ekologické výrobě elektrické energie, či při redukci emise škodlivin v silniční dopravě. Teprve plasty a kaučuk dělají mnohé moderní aplikace možnými.

Likvidace a recyklace plastů

Polymerní materiály staví nás samotné před velké výzvy, například co se týká jejich likvidace nebo nakládání s nimi po jejich použití. Plasty a kaučuk jsou cennými látkami, které je nutno vyrábět trvale udržitelným způsobem a které by měly být ideálně kompletně znovu použitelné pro výrobu kvalitních produktů. K tomu je však nutno navrhnout je tak, aby byl automaticky zaručen vysoký podíl recyklace a maximální využití recyklátů. U všech těchto bodů přichází plastikářský a gumárenský průmysl na veletrh K 2019 se zajímavými řešeními. Recyklované plasty se stále více stávají alternativou a jsou důležitou surovinou pro nové plastové výrobky.

Veletrh K 2019 se bude konat od 16. do 23. října

Ústřední témata veletrhu K 2019

Vědci a experti inovačního okruhu veletrhu K 2019 identifikovali témata, která budou v nadcházejících letech utvářet vývoj globálního trhu polymerů, a na jejich základě definovali čtyři ústřední témata veletrhu K 2019:

  • plasty pro trvale udržitelný vývoj a cirkulární ekonomiku – sem spadají např. témata hospodaření s vodou, obnovitelné energie a alternativní suroviny;
  • digitalizace/plastikářský Průmysl 4.0 – zahrnuje aspekt ekonomie založené na platformách a prosíťované řetězce tvorby hodnot;
  • systémová integrace – funkčnost díky materiálům, procesům a designu – pod touto hlavičkou jsou soustředěny dílčí obory, jako nové materiály a aditivní výroba, lehké konstrukce, mobilita (e-mobilita) a bioplasty;
  • noví pracovníci pro obor – zvláštní pozornost bude na veletrhu K 2019 věnována otázce nových pracovníků pro daný obor, jak ve vědě, tak i v oblasti vzdělávání.

Cílená podpora nových pracovníků je pro průmysl plastů podmínkou. Že právě plastikářství nabízí četná vysoce kvalifikovaná a zajímavá povolání s velkou budoucností, to si mnozí mladí lidé často ani neuvědomují. Přiblížit tato povolání mladým lidem, to je cílem iniciativy KAI pro rozvoj vzdělávání v oblasti plastů. Gestorem iniciativy KAI je svaz Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie e.V. spolu s dalšími svazy a institucemi a s veletržní společností Messe Düsseldorf.

Veletrh představí inovativní materiály…… i moderní výrobní technologie.

Specializovaná expozice Plastics Shape the Future

Specializovaná expozice Plastics Shape the Future ukáže, jak mohou plasty utvářet budoucnost trvale udržitelně, jaké výsledky vývoje se již dnes rýsují a které dnešní vize mají šanci být zítra realizovány. Po sedm tematických dnů se zde budou střídat odborné diskuze, krátké prezentace a zajímavé experimenty. Stejnou měrou budou prezentovány ekonomické i ekologické aspekty. Diskutovat se bude například o odpadech z obalů, znečištění moří a klimatických změnách na jedné straně a o šetření zdroji, energetické efektivitě a cirkulární ekonomice na straně druhé. Plastics Shape the Future přitom nechce nabízet pouze mezinárodní platformu pro výměnu informací a networking, nýbrž pomocí tematických příspěvků a krátkých rozhovorů také intenzivněji zapojit politiky a společensky relevantní skupiny. Tato specializovaná expozice je opět projektem německého průmyslu plastů pod vedením svazu PlasticsEurope Deutschland e.V. a společnosti Messe Düsseldorf.

Specializovaná expozice Science Campus

Science Campus je symbolem dialogu mezi výzkumem a ekonomikou. Zde mají vystavovatelé i návštěvníci možnost získat přehled o vědeckých aktivitách a výsledcích vývoje v sektoru plastů a kaučuku a vyměňovat si zkušenosti s vysokými školami a podniky.

Bioplastics Business Breakfasts

Kdo chce být informován o potenciálu a šancích bioplastů, ten najde četné příležitosti v expozicích mnoha vystavovatelů. Kromě toho časopis Bioplastics Magazine nabízí ve spolupráci s veletržní společností Messe Düsseldorf čtyři akce, při kterých se lze v rámci přednášek a diskuzí s experty informovat o vlastnostech a výhodách bioplastů a vyměňovat si zkušenosti. Při Bioplastics Business Breakfasts stojí v popředí pozornosti budoucí role i tržní potenciál bioplastů, nejen vyráběných na biozákladu, ale i biologicky odbouratelných. Pozornost bude věnována jak budoucím šancím, tak i možným námitkám proti použití bioplastů.

Rubberstreet představí svět kaučuku a elastomerů.

Rubberstreet a Rubber & TPE Pocket Guide

Jedním z návštěvnických magnetů v oboru kaučuku bude na veletrhu K 2019 opět Rubberstreet, která již od ročníku K 1983 představuje svět kaučuku a elastomerů a jeho inovační potenciál. Rubberstreet bude umístěna v hale 6. Kromě toho bude k dispozici průvodce Rubber & TPE Pocket Guide, který pomáhá při identifikaci relevantních partnerů přítomných na veletrhu, kteří se zabývají pryžemi a elastomery včetně TPE – od dodavatelů surovin a strojů až po zpracovatele.

Optimalizovaný nástroj pro matchmaking

K veletrhu K 2019 je k dispozici optimalizovaný nástroj pro matchmaking. Již před nadcházejícím veletrhem si mohou odborní návštěvníci a všichni vystavovatelé pomocí této funkce na k-online vyhledat ty správné kontakty a produkty. Aplikace navrhuje vhodné partnery k jednání a nabízí možnost kontaktovat je a dohodnout si schůzku během veletrhu. Přístup je možný prostřednictvím veletržního webového portálu nebo pomocí aplikace K Matchmaking pro iOS a Android OS. Kdo již vstupenku na veletrh K 2019 má, může se snadno a rychle přihlásit pomocí svých přístupových údajů a zapsat sem své zájmy a parametry pro vyhledávání. Díky rychlému porovnání těchto zájmů s databází účastníků jsou ihned k dispozici doporučení i personalizované návrhy pro navázání kontaktů.

Messe Düsseldorf
foto: Constanze Tillmann

k-online.com

www.k-online.com/Matchmaking

Reklama
Firmy
Související články
Nové technologie jako motor inovací - 2. část

Více než 3 000 společností z oboru plastů a kaučuku představí letos v říjnu produkty a řešení pro produktivní a zodpovědný dnešek, zítřek i pozítřek v rámci veletrhu K Düsseldorf.

Nové technologie jako motor inovací

Více než 3 000 společností z oboru plastů a kaučuku představí letos v říjnu produkty a řešení pro produktivní a zodpovědný dnešek, zítřek i pozítřek v rámci veletrhu K Düsseldorf.

Evropskou veletržní sezónu 2019 opět zahájí Lipsko

Lipské průmyslové veletrhy Intec a Z otevřou brány výstaviště pro svůj další ročník již ve dnech 5. až 8. února 2019. Výhodný termín konání hned na začátku roku znamená pro vystavovatele a návštěvníky z České republiky ty nejlepší předpoklady pro navázání či prohloubení obchodních kontaktů na mezinárodní strojírenské a subdodavatelské scéně.

Související články
Plastikářský veletrh K 2016

K trendům, které spoluurčují vývoj severoamerického plastikářského průmyslu, patří intenzivní používání moderního softwaru pro digitální konstruování a vyrábění spolu s narůstající automatizací výroby. Aktuální výsledky vývoje otevírají podnikům podél celého výrobního řetězce nové možnosti pro optimalizaci výrobních postupů, zkrácení doby pro uvedení na trh a zvýšení konkurenceschopnosti.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Průmyslu zpracování plastů se otevírají nové možnosti

Společnost Engel, která si v letošním roce připomíná 30. výročí bezsloupkových vstřikovacích lisů, představí na veletrhu K 2019 řadu moderních technologií a automatizačních řešení. Jedním z hlavních témat letošního „káčka“ je také cirkulární ekonomika.

Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

SolidWorks World 2014

SolidWorks World je již šestnáctý rok jednou z největších akcí svého druhu na světě. Jde o každoroční konferenci uživatelů, školitelů a prodejců špičkového designového softwaru SolidWorks. Původně americká společnost SolidWorks dnes patří pod křídla francouzského Dassault Systèmes. Na našem trhu je zastupována firmami SolidVision a 3E Praha Engineering.

Ochutnávka podzimního veletrhu K 2022

Blíží se říjnový termín největšího mezinárodního plastikářského a gumárenského veletrhu K, který se bude letos opět konat na düsseldorfském výstavišti. Firmy z oboru již pilně připravují svoje expozice a některé z nich pořádají tiskové konference, aby odborné veřejnosti napověděly, jaké novinky budou na veletrhu představovat. My jsme navštívili společnou konferenci tří rakouských firem – Borealis, Engel a Erema Group.

Virtuálně na veletrh

Svět se nám doslova před očima přelévá do online prostoru. To, že se na internet přesune mnoho služeb a komodit bylo jasné už od rozšíření a zvýšení dostupnosti internetu široké veřejnosti. Letošní pandemická situace však tento přerod ještě více umocnila. Ostatně i v průmyslu nás již několik posledních let doprovázejí hesla jako Internet věcí, digitalizace, big data, cloud apod. Oblíbené semináře a konference dostaly virtuální podobu a koncem listopadu si také 17 vystavovatelů a okolo 300 návštěvníků vyzkoušelo první virtuální odborné B2B setkání s názvem Výroba forem 2020.

V centru evropské formařiny

Ve dnech 30. května až 2. června 2017 se na novém výstavišti ve Stuttgartu uskuteční specializovaný veletrh Moulding Expo, zaměřený na konstrukci nástrojů, texturování a výrobu forem.

Plastové materiály v reflexi K 2013

Inovační dopad exponátů prezentovaných na düsseldorfském veletrh plastů K do praktických aplikací, zejména zajímavých plastových materiálů, je aktuální nejen půl roku po skončení akce, kdy vám tento článek přinášíme, ale má časový přesah dalece větší. Aplikace automobilových plastů jsou možná divácky atraktivnějšími na autosalonech, avšak ty zajímající všechny jsou nové lehké materiály pro úsporu energie, šetřící jim kapsu.

Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

MSV ve znamení sofistikovaných řešení

Na naše otázky odpovídají Zuzana Štemberová, Project Engineer ve společnosti Advanced Engineering, a Pavel Šumera, ředitel firmy Hennlich.

MSV ve znamení speciálních nástrojů

Na naše otázky tentokrát odpovídá Vavřinec Pečinka, majitel společnosti ANAJ Czech.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit