Témata
Reklama

CNC hrotové brusky pro vnější válcové plochy

Řady brusek označené jako GP14W, GP15W, GA14W, GA15W jsou určeny pro broušení přesných dílů v hromadné výrobě do délky 250 mm a průměru do 150 mm, nejlépe pro stabilní, velmi přesné broušení malých součástí používaných v automobilech, motocyklech, hydraulických zařízeních, v domácích spotřebičích atp. Konstrukce stroje včetně jeho zakrytování je řešena tak, aby stroj mohl být zastavěn do výrobních linek.

Ondřej Svoboda

Jednatel a spolumajitel společnosti Misan. Vystudoval čtyřleté gymnázium. Z mimoškolních aktivit se věnoval prakticky denně sportu. Po ukončení doktorského studia na ČVUT a nástupu do zaměstnání si dálkovou formou doplnil vzdělání v elektrotechnice (výuční list) z důvodu získání oprávnění pracovat samostatně na zařízeních pod napětím (vyhláška 50). Jeho volba padla na Strojní fakultu ČVUT, specializaci „výrobní stroje a zařízení“. Po ukončení doktorského studia spojeného se zaměstnaneckým poměrem ve Výzkumném centru pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT na Fakultě strojní ČVUT v Praze pracoval po dobu jednoho roku ve výrobním závodě jednoho z japonských výrobců obráběcích strojů v Anglii. Poté přišel do rodinné firmy Misan, kterou jeho otec spoluzakládal. Věří, že směřování jeho firmy najde pozitivní odezvu v českém průmyslu, jehož budoucnost vidí právě v zaměření na složité a přesné výrobky vyráběné s nejvyšší produktivitou. 

Obě řady GPW a GAW mají shodné technické parametry a liší se pouze největším možným průměrem brousicího kotouče. Modely GP14W (brousicí vřeteník s osou X kolmo na osu obrobku) a GA14W (pevně natočený vřeteník) mají největší průměr brousicího kotouče 405 mm, zatímco modely GP15W a GA15W mají kotouč nejvýše 510 mm v průměru. Největší šířka kotouče je u obou velikostí 75 mm. Jak již bylo výše uvedeno ‒ vzdálenost mezi hroty 250 mm, oběžný průměr nad stolem 330 mm, maximální broušený průměr 150 mm. Do hrotů je možné upnout obrobek o hmotnosti až 20 kg, letmo do sklíčidla jen 10 kg s délkou nejvýše 100 mm. Rychloposuv saní brousicího vřeteníku je 30 m.min-1 (osa X) a supportu 20 m.min-1 (osa Z). Otáčky obrobkového vřetena do 1 000 min-1. Zdvih koníku je 35 mm. Motor brousicího kotouče má příkon 5,5 kW. Kapacita nádrže chladiva je 200 l.

Reklama
Reklama

Koncepce strojů

Tak, jak je u japonských výrobců obráběcích strojů zvykem, důraz je kladen na zástavbový prostor. Vzhledem k omezenému rozsahu broušení byl zástavbový prostor nových strojů zmenšen oproti ostatním typům brusek firmy Okuma. Kompaktní stavba stroje, který má šířku pouze 1,55 m a půdorys 3,1 m2, využívá umístění brousicího kotouče na křížových saních (obr. 2). To usnadňuje možnost automatizace nakládání polotovarů a vykládání hotových dílů, stejně jako dodatečnou montáž dalších automatizačních zařízení (např. Marposs). Stroj této koncepce vyžaduje tužší lože, což se projevuje na celkové váze stroje přesahující 4 000 kg. Čelní dveře s  vrchním přesahem až za osu obrobku umožňují nejrůznější alternativy automatického zakládání obrobků (od vrchního svisle dolů až po vodorovné i přední).

Obr. 1. Nová řada brusek do kulata
Obr. 2. Ilustrace pohybu saní s brusným kotoučem mezi vřetenem a koníkem


Obr. 3. Ovládání brusek řady GPW a GAW. Pro zvětšení klikněte na obrázek.


Obr. 4. Příklad zjednodušení ovládání. Pro zvětšení klikněte na obrázek.

CNC řízení

Snadno ovladatelný řídicí systém řady 300 (označení OSP-P300G ‒ grinding) bude nasazován i na brusky. Při přípravě projektu strojů řady GPW a GAW byly podrobně analyzovány způsoby, jakými operátoři ovládají a seřizují nejen brousicí, ale i multifunkční obráběcí stroje. To proto, aby bylo možné vytvořit snadné a efektivní postupy při výrobě součástí. Pro zkušené operátory se postupy programování zjednodušují, pro nováčky jsou logické a intuitivní. Filozofie ovládání je taková, že vše, co operátor potřebuje vidět a udělat, je pohodlně sestaveno na jednom místě ovládacího panelu. Výhodou pro operátora je velký 15palcový displej s dotykovou obrazovkou. Funkční tlačítka pro související operace jsou na ovládacím panelu a na obrazovkách umístěna pohromadě. Oproti staršímu modelu řízení OSP-U20G je řízení OSP-P300G zjednodušeno novým logickým uspořádáním funkcí. Příklad zjednodušení ovládání je na obr. 4. Místo původních 18 přepnutí mezi 7 funkcemi jsou nyní třeba k nastavení dat orovnávače pouze dvě přepnutí mezi funkcemi Manual a Auto. Jinak se používá jen funkční tlačítko Run. Program může být rovněž připraven mimo stroj pomocí CAD/CAM systému a do stroje posléze nahrán.

Vybavení, funkce a parametry

Pracovní vřeteno brusky je uloženo v hydrodynamickém ložisku. V nekruhové ploše ložiska se rotací vřetena vytváří olejový film. Přesnost rotace brousicího kotouče se tak dá udržet na hodnotě 0,01 μm i za podmínek hrubovacího broušení. Vřeteno kotouče nemá žádný kontakt kov-kov, což přispívá k trvalému udržení jeho vlastností (obr. 5).

Obr. 5. Technologie broušení na strojích Okuma


Obr. 6. Hydrodynamické ložisko. Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Posuvný stůl brousicího vřeteníku je uložen na širokém vedení tvaru V a umožňuje využití plného výkonu motoru brousicího kotouče 5,5 kW (opce 7,5 kW).
Jedním z parametrů na úrovni nejvyšší třídy je hodnota rychlopřísuvu 30 m.min-1 v ose X a 20 m.min-1 v ose Z, což zkracuje vedlejší časy a zvyšuje produktivitu obrábění.

Stroje řady GPW a GAW jsou vybaveny systémem pro potlačování chvění. Funkce řízení chvění při obrábění automaticky mění otáčky brousicího vřetena a potlačuje tak chvění. Tím je možné udržet stabilitu obrábění za každých okolností (obr. 7).

Obr. 7. Zadání parametrů funkce variace otáček

Brusky GPW a GAW doplnily dosud chybějící články celého řetězce typorozměrů brusek o typy s průměrem kotouče 405 mm (GP14W, GA14W) a 510 mm (GP15W, GA15W). Stroje vynikají příznivou cenou, malými rozměry a kompaktní konstrukcí, jak to vyžaduje jejich předpokládané použití v automatických linkách hromadné výroby. Hlavní rozměry strojů přináší obr. 8.


Obr. 8. Rozměry brusek GPW a GAW. Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Ondřej Svoboda
Misan
o.svoboda@misan.cz
www.misan.cz

Reklama
Vydání #5
Firmy
Související články
Prestižní ocenění Zlatá medaile

Výjimečnost nástroje FreeTurn skupiny Ceratizit potvrdila na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu odborná porota prestižního ocenění Zlatá medaile. Ocenění za inovaci ve zpracovatelské technologii bylo společnosti uděleno za inovativní metodu technologie podélného a čelního soustružení, kdy je hrubování, dokončování a obrábění kontur realizováno pomocí jediného nástroje. Společně s progresivní obráběcí metodou High Dynamic Turning zvyšuje nástroj FreeTurn dynamičnost a efektivnost procesu soustružení.

Brousicí centrum pro hospodárnou výrobu

Brousicí centrum UW II F od firmy Saacke v mnoha detailech předčí očekávání svých zákazníků. Z hlediska výkonnosti, velikosti a hmotnosti se řadí mezi již zavedené typy brusek UW I F a UW I D a vytváří tak ideální podmínky pro maximální přidanou hodnotu.

Produktivní vrtání otvorů do hliníku

Výrobci automobilů produkují čím dále více dílů z hliníku s cílem snížit hmotnost vozidel i spotřebu paliva. S ohledem na tuto tendenci je proto jasné, že vzniká poptávka po vrtácích použitelných pro výrobu otvorů ve součástkách z hliníkových slitin. Musí být zároveň schopny zajistit vysokou produktivitu, nízké náklady na otvor, dlouhou a konzistentní životnost, vysokou opakovatelnost i bezpečnost procesů.

Související články
Upínací sady HSK s výměnným kroužkem

Pro vysoce přesné a spolehlivé upínání nástrojů se používají upínací sady HSK. V tomto prostředí firma Röhm, která se specializuje na upínací technologie a automatizaci, některé z osvědčených výrobků významně optimalizovala.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Úspora vedlejších časů

V současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělánV současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělání a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci. í a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci.

Automatizovaná upínací technika

Optimalizované technologie a procesy zajišťují ve výrobních firmách stále větší produktivitu. To platí i pro centrické svěráky, které se používají například pro stacionární upínání kulatých a čtvercových obrobků na nejrůznějších obráběcích strojích.

Inovace ve srážení hran velkých ozubených kol

Chamfer Contour Milling skýtá výrobcům velkých ozubených kol pro nákladní automobily flexibilní a hospodárný proces pro jejich stále důležitější operace zkosení hran / odstraňování otřepů.

Univerzální brusky pro broušení na kulato

Úzké tolerance a obtížně obrobitelné materiály - pro hospodárnou výrobu velmi přesných válcových obrobků vertikálním, vnějším a vnitřním broušením na kulato je zapotřebí pokroková strojní technologie. Společnost Okamoto nabízí široké portfolio řešení, která vyhovují všem požadavkům průmyslové výroby. Příkladem jsou univerzální CNC brusky IGM4VSP a UGM5V, které při broušení na kulato dosahují přesností v řádu mikrometrů.

Nový pohled na moderní CAM programování v praxi

Při své dennodenní praxi se odborníci firmy Grumant u svých zákazníků opakovaně setkávají s tím, že jsou programy připravovány přímo na strojích. Důsledkem toho jsou ztráty strojní kapacity a dále dochází ke ztrátě kontroly nad výrobním procesem z hlediska použitých strategií a řezných podmínek. Ani tam, kde se již používá CAM programování, nemusí být vyhráno. O tom, jak revolučně vidí CAM programování ve firmě Grumant, pojednává tento článek.

Řezné kapaliny zvyšují výkonnost při soustružení závitů

Závity jsou strojně obráběné prvky, se kterými se lze běžně setkat prakticky ve všech průmyslových odvětvích. A přesto, že se soustružnické závitořezné operace využívají už celá desetiletí, stále ještě se daří dosahovat v tomto procesu pokroků, zejména pokud jde o problematické materiály, jako jsou korozivzdorné oceli, žáruvzdorné slitiny (HRSA) nebo titan. Jako příklad lze uvést vývoj soustružnických závitořezných nástrojů, které jsou opatřeny přívodem řezné kapaliny z horní i ze spodní strany, jehož kombinovaná přesnost přináší prodloužení životnosti nástroje a zvýšení kvality závitů a otevírá potenciál pro použití vyšších hodnot řezných parametrů. Tento pozitivní vliv ještě více vyniká při obrábění problematických materiálů.

Chytré měření upínací síly

Společnost Kelch uvede ve 3. čtvrtletí 2018 na trh novou generaci přístroje Safecontrol 4.0. Osvědčený systém měření upínací síly ve vřetenu obráběcího stroje je kompletně přepracován a poskytuje nyní uživatelům prostřednictvím vlastní aplikace maximální flexibilitu. Další výhodou je vysoká spolehlivost a v neposlední řadě moderní ergonomický design a jednoduché ovládání.

Nové perspektivy v obrábění titanových draků letounů

Rostoucí využití titanu pro aplikace v leteckém průmyslu je za poslední léta velmi dobře zdokumentováno. Stejně tak se tématem diskuze a zkoumání staly i problémy spojené s efektivním, produktivním a vysoce kvalitním obráběním tohoto oblíbeného materiálu. Každá obrobna chce samozřejmě při frézování titanu optimalizovat výkonnost použité frézy, ale bez vhodných technologií a správného know-how to nemusí být až tak snadné. Díky převratnému objevu se však v současnosti začínají v této oblasti věci měnit.

Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Technologie pro firmu s dobrou tradicí

Společnost Jihlavan je tradičním výrobcem letecké i pozemní hydrauliky. Má vlastní vývoj leteckých hydraulických přístrojů. Navíc vyrábí pro významné evropské společnosti přístroje dle jejich dokumentace. S jeho výrobním ředitelem Liborem Babákem jsme si povídali zejména o technologiích a trendech a „vychytávkách“ v této oblasti výroby.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit