Témata
Reklama

Inovace ve srážení hran velkých ozubených kol

Chamfer Contour Milling skýtá výrobcům velkých ozubených kol pro nákladní automobily flexibilní a hospodárný proces pro jejich stále důležitější operace zkosení hran / odstraňování otřepů.

Jak se v automobilovém průmyslu zkosení u ozubených kol výrazněji dostává do centra zájmu, jsou téměř stejně důležitá i efektivní řešení pro ozubená kola ve velikostech pro nákladní automobily.

Reklama
Reklama
Pracovní prostor Gleason Genesis 400HCD

Nové tvarové frézování sražených hran nabízí významné výhody pro flexibilitu srážení hran, opakovatelnost procesu a snižování nákladů na stroje a nástroje.

Chamfer Contour Milling je kontinuálním procesem okružovacího frézování. Vytváří zkosení podél okraje hrany ozubeného kola tím způsobem, že rotace okružovací frézy a obrobku je synchronizována, okružovací fréza podél hrany frézuje zkosení s požadovanými vlastnostmi. Proces využívá hvězdicovitou frézu se dvěma až čtyřmi standardizovanými, vyměnitelnými břitovými destičkami z tvrdokovu.

Fréza se vsazenými zuby s břitovými destičkami z tvrdokovu pro flexibilní a hospodárné srážení hran

Technologie Chamfer Contour Milling vytváří frézovací dráhu, která obíhá geometrii ozubení z vnější strany obrobku. Při generování dráhy obrobku je využíváno všech šesti os v jednotce na srážení hran. Výsledkem je sražená hrana požadovaných vlastností. Jelikož je obráběna každá hrana zubu zvlášť, velikost a úhel sražené hrany závisí na pohybech stroje, nikoliv na konstrukci nástrojů, je tento proces velmi univerzální. Téměř celá pracovní oblast stroje až do modulu 8 mm může být pokryta jen několika málo břitovými destičkami z tvrdokovu. Proces umožňuje obrábění široké škály ozubených kol různých velikostí, tvarů a různých požadavků, pokud jde o sražení hran, s využitím relativně malého počtu standardních nástrojů.

Vzhledem k velikosti frézy je nezbytný určitý odstup pod průměrem ozubeného kola u paty zubů, aby se zabránilo kolizi. Tento nezbytný odstup závisí na úhlu sražené hrany, požadavcích na sražení hrany u paty a na průměru nástroje. Kvůli tomu je možné docílit procesem Chamfer Contour Milling nejlepších výsledků u obrobků ve tvaru kotouče nebo hřídelových tvarů s jistým odstupem mezi průměrem ozubeného kola u paty zubů a hřídelí.

Frézka pro Chamfer Contour Milling

Zatímco se srážení hran pomocí okružovací frézy na obráběcích strojích na frézování kuželových ozubených kol úspěšně využívá již delší dobu, je na novém obráběcím stroji na odvalovací frézování Gleason Genesis 400HCD metoda srážení hran pro čelní soukolí použita poprvé. Volitelná Chamfer Contour Milling stanice umístěná pod úhlem 90 stupňů vůči pracovnímu prostoru umožňuje paralelní odvalovací frézování a srážení hran v zájmu zvýšení produktivity. Kruhový podavač se čtyřmi stanicemi dopravuje obrobky z centrální pracovní stanice stroje ke stanici na srážení hran a dále na pozici pro nakládku a vykládku. Nový uživatelský software umožňuje snadnou a rychlou fázi zaučení v zájmu hladkého provozu.

Proces Chamfer Contour Milling paralelně s frézováním ozubených kol na Gleason Genesis 400HCD neprodlužuje čas cyklu.

Genesis 400HCD je optimalizován na obrábění za sucha, je možné ho však volitelně nakonfigurovat pro obrábění za mokra. Rychlosti frézovací hlavy a vřetene nástroje umožňují použití nejnovějších nástrojových materiálů jako G50, nebo dokonce G90 s povrstvením AlCroNite Pro pro vysoce výkonné obrábění.

Dimenzování stroje pro odvalovací frézování za sucha vyžaduje, aby proces srážení hran mohl bez omezení probíhat za sucha. Chamfer Contour Milling je proces, při kterém se flexibilita, nízká cena a vysoká životnost nástrojů dokonale přizpůsobují suchému obrábění.

Shrnutí

Výrobci dnes mají k dispozici mnoho integrovaných a automatizovaných možností srážení hran a odstraňování otřepů. Ať už jde o osvědčenou odvalovací metodu pro odstranění otřepů, nebo o nový Chamfer Contour Milling proces. Co je ještě lepší, Gleason vyladí odvalovací frézování a srážení hran optimálně pro každou aplikaci – od malých pastorků, které jsou produkovány v nejkratším možném taktu, přes kola a hřídele v konvenčních manuálních nebo automatických převodovkách, ozubení v převodovkách pro elektrické pohony až po ozubená kola ve velikosti pro nákladní automobily nebo jim velikostně odpovídající ozubená kola v průmyslových převodovkách. U společnosti Gleason získáte kompletní řešení složené ze stroje, procesního know-how, upínacích prostředků a nástrojů.

Gleason

Gottfried Klein

michal@churavy.cz

Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 190131
Datum: 06. 02. 2019
Rubrika: Výroba / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Jak úspěšné soustružit tvrzené součástí

Soustružení tvrzených součástí (HPT) se v průběhu posledních 10 -15 let stalo respektovanou a cenově efektivní alternativou k broušení. Bylo prokázáno, že díky této metodě lze zkrátit dobu obrábění a snížit náklady o 70% i více. Ale vedle výhod souvisejících se zkrácením vlastního času cyklu, nabízí HPT i celou řadu dalších výhod. HPT je definováno jako soustružení ocelí s tvrdostí vyšší než 45 HRC (obvykle v rozmezí 55-68 HRC), přičemž jako typické příklady obráběných součástí lze zmínit brzdové kotouče, převodová kola, pastorky řízení, sedla ventilů, písty, vložky válců nebo tělesa spojek.

Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Související články
Dny obráběcích strojů, nástrojů, robotů a softwaru

Dny otevřených dveří firmy Grumant se staly tradicí, letos proběhl již 6. ročník. Návštěvníkům byly k dispozici novinky od předních světových výrobců nástrojů a obráběcích strojů. Zajímavá byla také prezentace průmyslového robotu. Zájem zákazníků potvrzuje návštěvnost, která pravidelně stoupá s každým dalším ročníkem, a letos byl zaznamenán její rekordní nárůst.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

Rodinné podnikání v přesné strojařině

Brněnská firma VKV Horák se zabývá konstrukcí, vývojem a výrobou přístrojové mechaniky, přípravků, jednoúčelových strojů, forem pro vstřikování plastů, lití polyuretanových dílů a vakuovému tváření plastů. S jejím zakladatelem, panem Zdeňkem Horákem, jsme si povídali o aspektech podnikání v českém prostředí, o vzdělávání, kvalitě škol, průmyslu budoucnosti.

Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Nástrojáři sobě

V letošním roce slaví Svaz nástrojáren ČR své 20leté výročí. Při této příležitosti jsme požádali jejího předsedu představenstva doc. Ing. Václava Kličku, CSc., Ph.D., o rozhovor.

Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit