Témata
Reklama

Inovace ve srážení hran velkých ozubených kol

Chamfer Contour Milling skýtá výrobcům velkých ozubených kol pro nákladní automobily flexibilní a hospodárný proces pro jejich stále důležitější operace zkosení hran / odstraňování otřepů.

Jak se v automobilovém průmyslu zkosení u ozubených kol výrazněji dostává do centra zájmu, jsou téměř stejně důležitá i efektivní řešení pro ozubená kola ve velikostech pro nákladní automobily.

Reklama
Reklama
Pracovní prostor Gleason Genesis 400HCD

Nové tvarové frézování sražených hran nabízí významné výhody pro flexibilitu srážení hran, opakovatelnost procesu a snižování nákladů na stroje a nástroje.

Chamfer Contour Milling je kontinuálním procesem okružovacího frézování. Vytváří zkosení podél okraje hrany ozubeného kola tím způsobem, že rotace okružovací frézy a obrobku je synchronizována, okružovací fréza podél hrany frézuje zkosení s požadovanými vlastnostmi. Proces využívá hvězdicovitou frézu se dvěma až čtyřmi standardizovanými, vyměnitelnými břitovými destičkami z tvrdokovu.

Fréza se vsazenými zuby s břitovými destičkami z tvrdokovu pro flexibilní a hospodárné srážení hran

Technologie Chamfer Contour Milling vytváří frézovací dráhu, která obíhá geometrii ozubení z vnější strany obrobku. Při generování dráhy obrobku je využíváno všech šesti os v jednotce na srážení hran. Výsledkem je sražená hrana požadovaných vlastností. Jelikož je obráběna každá hrana zubu zvlášť, velikost a úhel sražené hrany závisí na pohybech stroje, nikoliv na konstrukci nástrojů, je tento proces velmi univerzální. Téměř celá pracovní oblast stroje až do modulu 8 mm může být pokryta jen několika málo břitovými destičkami z tvrdokovu. Proces umožňuje obrábění široké škály ozubených kol různých velikostí, tvarů a různých požadavků, pokud jde o sražení hran, s využitím relativně malého počtu standardních nástrojů.

Vzhledem k velikosti frézy je nezbytný určitý odstup pod průměrem ozubeného kola u paty zubů, aby se zabránilo kolizi. Tento nezbytný odstup závisí na úhlu sražené hrany, požadavcích na sražení hrany u paty a na průměru nástroje. Kvůli tomu je možné docílit procesem Chamfer Contour Milling nejlepších výsledků u obrobků ve tvaru kotouče nebo hřídelových tvarů s jistým odstupem mezi průměrem ozubeného kola u paty zubů a hřídelí.

Frézka pro Chamfer Contour Milling

Zatímco se srážení hran pomocí okružovací frézy na obráběcích strojích na frézování kuželových ozubených kol úspěšně využívá již delší dobu, je na novém obráběcím stroji na odvalovací frézování Gleason Genesis 400HCD metoda srážení hran pro čelní soukolí použita poprvé. Volitelná Chamfer Contour Milling stanice umístěná pod úhlem 90 stupňů vůči pracovnímu prostoru umožňuje paralelní odvalovací frézování a srážení hran v zájmu zvýšení produktivity. Kruhový podavač se čtyřmi stanicemi dopravuje obrobky z centrální pracovní stanice stroje ke stanici na srážení hran a dále na pozici pro nakládku a vykládku. Nový uživatelský software umožňuje snadnou a rychlou fázi zaučení v zájmu hladkého provozu.

Proces Chamfer Contour Milling paralelně s frézováním ozubených kol na Gleason Genesis 400HCD neprodlužuje čas cyklu.

Genesis 400HCD je optimalizován na obrábění za sucha, je možné ho však volitelně nakonfigurovat pro obrábění za mokra. Rychlosti frézovací hlavy a vřetene nástroje umožňují použití nejnovějších nástrojových materiálů jako G50, nebo dokonce G90 s povrstvením AlCroNite Pro pro vysoce výkonné obrábění.

Dimenzování stroje pro odvalovací frézování za sucha vyžaduje, aby proces srážení hran mohl bez omezení probíhat za sucha. Chamfer Contour Milling je proces, při kterém se flexibilita, nízká cena a vysoká životnost nástrojů dokonale přizpůsobují suchému obrábění.

Shrnutí

Výrobci dnes mají k dispozici mnoho integrovaných a automatizovaných možností srážení hran a odstraňování otřepů. Ať už jde o osvědčenou odvalovací metodu pro odstranění otřepů, nebo o nový Chamfer Contour Milling proces. Co je ještě lepší, Gleason vyladí odvalovací frézování a srážení hran optimálně pro každou aplikaci – od malých pastorků, které jsou produkovány v nejkratším možném taktu, přes kola a hřídele v konvenčních manuálních nebo automatických převodovkách, ozubení v převodovkách pro elektrické pohony až po ozubená kola ve velikosti pro nákladní automobily nebo jim velikostně odpovídající ozubená kola v průmyslových převodovkách. U společnosti Gleason získáte kompletní řešení složené ze stroje, procesního know-how, upínacích prostředků a nástrojů.

Gleason

Gottfried Klein

michal@churavy.cz

Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 190131
Datum: 06. 02. 2019
Rubrika: Výroba / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Produktivní high-end obrábění

V minulém vydání jsme vám přinesli referenci rakouského výrobce obráběcích strojů Emco u svých klíčových zákazníků, konkrétně z laakirchenského závodu na výrobu rotačných dílů firmy Miba Gleitlager Austria GmbH. V Rakousku nadále zůstáváme a dnes se vydáme se do salcburské firmy MTE Metalltechnik Elsenhuber, která se vedle sestav specializuje na výrobu kusovou až velkosériovou.

Jak úspěšné soustružit tvrzené součástí

Soustružení tvrzených součástí (HPT) se v průběhu posledních 10 -15 let stalo respektovanou a cenově efektivní alternativou k broušení. Bylo prokázáno, že díky této metodě lze zkrátit dobu obrábění a snížit náklady o 70% i více. Ale vedle výhod souvisejících se zkrácením vlastního času cyklu, nabízí HPT i celou řadu dalších výhod. HPT je definováno jako soustružení ocelí s tvrdostí vyšší než 45 HRC (obvykle v rozmezí 55-68 HRC), přičemž jako typické příklady obráběných součástí lze zmínit brzdové kotouče, převodová kola, pastorky řízení, sedla ventilů, písty, vložky válců nebo tělesa spojek.

Tchaj-Pej a sladký život

Skútry jsou bezpochyby nejoblíbenějším dopravním prostředkem v Tchaj-Pej, rušném hlavním městě Tchaj-wanu. Marus Performance a Artitek jsou dvě spolupracující firmy, které se zabývají výrobou zakázkových motocyklových dílů, především pro zákazníky se slabostí pro italské stroje. Majitelé těchto firem, Maru Shen a Jeffrey Chen, mají společnou ještě jednu vášeň – obráběcí stroje Haas.

Související články
Jak odsávat a filtrovat olejové mlhoviny a emulzní aerosoly?

Je bezpochyby chvályhodné, že drtivá většina vedoucích pracovníků strojírenských firem, ve kterých se převážně pracuje s obráběcími stroji, klade v dnešní době velký důraz na kvalitní pracovní prostředí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Soustružnické centrum snižuje výrobní náklady

Pro řadu subdodavatelů v automobilovém průmyslu a malé výrobní společnosti pokračuje tlak na cenu i v letošním roce. Hlavní důvody lze spatřovat ve zvyšování cen materiálů, energií a ve snižování cen v komoditě automobilového průmyslu.

Kvalitu spalovacích motorů určují dokončovací operace

Důležité parametry spalovacích motorů jsou ovlivňovány zejména velikostí tření součástí, jejich opotřebením a spolehlivostí provozu. Rostoucí nároky na jakost povrchu a stálost roz-měrů součástí musí zaručit volba správné technologie dokončovacího obrábění. Tyto poža-davky splňují technologie honování a superfinišování.

Komplexní obrábění rotačních dílů

Následující článek poskytuje reference rakouského výrobce obráběcích strojů Emco u svých klíčových zákazníků. V dnešním vydáním přineseme pohled z laakirchenského závodu na výrobu rotačních dílů Miba Gleitlager Austria GmbH a v příštím vydání reportáž ze salcburské firmy MTE Metalltechnik Elsenhuber specializující se od kusové až po sériovou výrobu dílů a sestav.

Obráběcí stroje

Původem americká firma Hardinge v současné podobě již Hardinge Group zahrnuje řadu předních výrobců obráběcích strojů jako například Bridgeport, Kellengerber, Hauser, Triplet, Tschudin, Jones & Shipman. Tuto společnost v České republice nově zastupuje firma CNC invest.

Inovované vertikální obráběcí centrum

Pětiosé vertikální obráběcí centrum MCU 630V-5X se dočkalo v minulém roce inovačního projektu a rozšíření o novou variantu.

Dřevěné kůlny a rámy Featherbeds

Enzo Ferrari v 50. letech minulého století hovořil o mladých britských týmech formule 1 jako o garážistech a povýšeně navrhoval, že by tyto týmy, jako skromní obyvatelé garáží, neměly být brány tak seriózně jako stáj z Maranella, která se ráda pasovala do role aristokracie v automobilových soutěžích, modré krve ve sportu zbohatlíků s utěrkami od oleje. Bylo by však přesnější, kdyby tento "starý muž" nazval své závodní soupeře jako kůlnaře.

Analýza ozubení rychlostí světla

Nároky na ozubení v automobilovém, leteckém a kosmickém průmyslu, ale i v oblasti klasických průmyslových převodovek neustále rostou. Jednou z výzev je kromě snížení ztrát způsobených třením v převodovce také zvyšující se požadavek na nehlučnost. To se týká zvláště hybridních vozů a elektromobilů. Je pochopitelné, že u součástek těchto převodovek stále roste důležitost vlastností povrchu při kluzném a valivém tření. Jednou z hlavních součástí převodovky jsou ozubená kola.

Promyšlené investice do strojírenské výroby

Strojírenská společnost Brück AM v Zámrsku na Orlickoústecku realizovala za loňský rok ve své historii rekordní obrat ve výši 845 milionů korun s čistým ziskem 6 milionů. V porovnání s rokem 2010 to představuje 52procentní navýšení. S růstem hlavních ekonomických ukazatelů počítá firma i letos.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Dny obráběcích strojů, nástrojů, robotů a softwaru

Dny otevřených dveří firmy Grumant se staly tradicí, letos proběhl již 6. ročník. Návštěvníkům byly k dispozici novinky od předních světových výrobců nástrojů a obráběcích strojů. Zajímavá byla také prezentace průmyslového robotu. Zájem zákazníků potvrzuje návštěvnost, která pravidelně stoupá s každým dalším ročníkem, a letos byl zaznamenán její rekordní nárůst.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit