Témata
Reklama

Ideální snoubení designu a užitné hodnoty

Trendy ve strojírenství se zaměřují stále více na design. Důraz je kladen na snadnější obsluhu, snížené nároky na prostor a zároveň na výrazně snížené systémové náklady. Při výrobě takových strojů je nutné chytře kombinovat méně nákladné sériové komponenty a individuálně navržené součásti. Zajímavou referencí takového řešení je řada obráběcích strojů Planet V od výrobce Supfina, která je vybavena systémem rozváděčů a souvisejících technologií Rittal.

Strojní inženýři Supfiny se stále více blíží k hranicím technické proveditelnosti. Cílem předního světového výrobce strojů pro superfinišování a broušení je uvádět na trh stroje, které jsou stále kompaktnější a úspornější, bez jakýchkoliv ústupků, pokud jde o přesnost, produktivitu a snadnost obsluhy. V roce 2014 uvedeného cíle tento výrobce obráběcích strojů dosáhl vylepšením svého osvědčeného stroje Planet V. Díky prostorově nenáročné konstrukci lze Planet V snadno integrovat do nových i stávajících výrobních linek.

Reklama
Reklama
Reklama
Trendem strojírenství je stále větší zaměření na design, jednoduchost obsluhy a snižování požadavků na prostor současně s nižšími investičními náklady.

Kromě technologických inovací byl vývoj stroje zaměřen i na atraktivní design. „Chceme zdůraznit funkčnost a kvalitu našich strojů prostřednictvím promyšleného designu a ukázat tak naše inovativní možnosti, zejména výrobu jemných, hladkých povrchů díky vysoce přesným technologiím,“ vysvětluje Thomas Härter, produktový manažer společnosti Supfina Grieshaber. A dodává: „Důraz na design je zřetelný trend ve strojírenství, který jsme pomohli utvářet od samého začátku. Ale vše závisí především na kvalitě a výkonu. Volba našich zákazníků vždy závisí na efektivitě vynaložených nákladů na obráběcí stroj.“

Oddělená rozváděčová infrastruktura

Komponenty infrastruktury použité u Planet V obsahují standardní produkty ze systémového portfolia Rittalu. Rittal je klíčovým dodavatelem výrobců obráběcích strojů a poskytuje kompletní systémy rozváděčů, přípojnicových systémů a technologie jejich chlazení. Na rozdíl od tradiční koncepce není u Planet V elektrická výzbroj stroje (včetně řídicích systémů, servo CNC pohonů, bezpečnostních prvků a systémů chlazení) součástí vlastního obráběcího stroje, ale je umístěna odděleně ve standardních rozváděčích řady TS 8, které byly přizpůsobeny designu stroje. „Oddělená“ sestava rozváděčových skříní, která je se strojem spojena technologickou lávkou, se skládá z pěti rozváděčů TS 8, integrovaného výměníku tepla vzduch/voda řady LCP Industry, standardního chladiče kapaliny řady TopTherm a přípojnicového systému RiLine60.

Sestava rozváděčů s integrovaným rozvodem proudu a technologií chlazení Rittal je umístěna za vlastním obráběcím strojem.

Integrované systémové řešení

Unikátní vlastností tohoto konceptu je skutečnost, že celý systém kapalinového chlazení je integrován do systému rozváděčů TS 8. Díky Liquid Cooling Package (LCP) Industry od Rittalu – což je výměník tepla vestavěný do rámu TS 8 – mohou být tepelné ztráty z rozvá-děčů odvedeny efektivně a bezpečně. V uzavřeném, velmi malém prostoru LCP může být dosaženo chladicího výkonu až 10 kW. Užitečný chladicí výkon závisí na teplotě uvnitř rozváděče, vstupní teplotě chladicího média a jeho objemovém průtoku výměníkem tepla. Chlazení je zajištěno cirkulací vzduchu, díky čemuž dochází k přestupu tepla do chladicího média přes teplosměnnou plochu výměníku a poté k jeho odvodu z rozváděčů. LCP je umístěno mezi chillerem a rozváděči, na levé straně řady rozváděčů, kde jsou umístěny frekvenční měniče, a studený vzduch z LCP je tak vháněn přímo ke zdrojům největších tepelných ztrát. Výkonné radiální ventilátory LCP zajišťují ideální proudění vzduchu v celé sestavě rozváděčů. Horký vzduch je do LCP nasáván v jeho horní části napříč celou hloubkou sestavy (600 mm) a proudí skrz teplosměnnou plochu výměníku do spodní, chladné části rozváděčů. Kompletní separace vodního okruhu od elektronických komponentů v rozváděčích znamená maximální bezpečnost. Celá sestava rozváděčů včetně LCP má stupeň krytí IP 55.

„Oddělená“ infrastruktura, která je spojena s obráběcím strojem technologickou lávkou, se skládá z pěti rozváděčů TS 8, vestavěného výměníku tepla řady LCP Industry, standardního chilleru TopTherm a přípojnicového systému RiLine60.

Aby mohlo LCP správně fungovat, je nutné je připojit k rozvodu chladné vody a k systému nepřímého chlazení (chilleru). Zde se konstruktéři Supfiny rovněž rozhodli využít systémové řešení Rittal a použili chiller řady TopTherm, který je integrován do skříně TS 8. Chiller se skládá ze tří modulů – hydraulického, chladicího a elektronického – a v tomto konkrétním případě dosahuje chladicího výkonu až 16 kW. Kromě zajištění chladicího média pro chlazení rozváděčů prostřednictvím LCP Industry dodává chiller také chladicí kapalinu pro přesně specifikované chlazení vřetena stroje Planet V. Řešení s kapalinovým chlazením s pouze jedním kompresorem významně přispívá k celkovému zvýšení energetické účinnosti systému. Další výhoda spočívá ve společném odvodu tepla z rozváděčů a vřetena. Také je možné, jako alternativní řešení, odvádět veškeré vysdílené teplo do centrálního chladicího systému (věžová voda) s teplotou kapaliny 34 °C. Chiller by rovněž mohl být nahrazen výměníkem voda/voda. Tímto způsobem by mohl zákazník využít vlastní okruh procesní vody o teplotě nižší než 22 °C. Vnitřní okruh nepřichází do kontaktu s chladicí vodou zákazníka, tudíž by nehrozilo žádné riziko kontaminace nebo poškození.

Na způsobu chlazení záleží

Vodní chladicí okruh představuje integrované řešení, které nezatěžuje okolní vzduch. Zejména výrobci s velkým množstvím obráběcích strojů hledají náhradu běžného chlazení vzduchem. Důvodem je zatěžování vzduchu ztrátovým teplem a toto odpadní teplo přenáší vzduchem na jiná zařízení, což může způsobit potíže s přesností výroby. „S pomocí integrovaného řešení rozváděčů, přípojnicových systémů a technologie chlazení jsme schopni sestavit komplexní řešení, u kterého jsme si jisti stoprocentní vzájemnou technickou kompatibilitou. A jako bonus máme pouze jeden kontakt pro celý systém, což snižuje naše organizační úsilí,“ vysvětluje Thomas Härter. Další ústřední otázkou pro výrobce obráběcích strojů je celosvětová dostupnost standardních komponentů. „Případná porucha chlazení totiž znamená odstávku celého obráběcího stroje a výrobní ztráty,“ zdůrazňuje Härter. Celosvětová dostupnost výrobků Rittal, jakož i mezinárodní servisní síť (zejména v regionu Asie) jsou pro společnost Supfina Grieshaber důležitými kritérii pro volbu Rittalu.

Veškerá technologie chlazení obráběcích strojů Planet V je vestavěna do systému rozváděčů TS 8. Zleva: TopTherm chiller (chladič kapaliny), LCP Industry (výměník vzduch/voda) a chlazená sestava rozváděčů TS 8.

Společnost Rittal přináší svým zákazníkům stále něco nového. Promyšlený koncept Rittal – The System poskytuje řešení v oblasti rozváděčů, rozvodů proudu, chlazení a IT infrastruktury, včetně softwaru a služeb, napříč všemi sektory průmyslu. Celosvětovou dostupnost nabízených produktů a řešení zajišťuje více než 10 000 zaměstnanců, 11 výrobních závodů a 64 dceřiných společností.

Ing. Zbyněk Ledvinka

Rittal

revilakova.h@rittal.cz

www.rittal.cz

Reklama
Související články
Cílené a efektivní chlazení

Nárůst výkonu výrobních technologií zvyšuje potřebu odvodu ztrátového tepla z rozváděčových skříní. Na základě požadavku vyšších chladicích výkonů Rittal nabízí vysoce efektivní klimatizační řešení, která se zaměřují především na energetickou účinnost. Inovativní komponenty klimatizace a chladicí systémy dnes nabízejí o více než 40 procent vyšší účinnost než systémy dosavadní.

Energetické úspory pod kontrolou

Chlazení rozváděčů není levnou záležitostí. Navíc, čím je chladicí jednotka v provozu déle, tím vyšší provozní náklady vznikají. Všichni, kdo chtějí vědět, zdali je výhodné kupovat nejnovější produkty, mohou nyní použít nový kalkulátor společnosti Rittal, který spočítá energetickou účinnost a celkové náklady na vlastnictví (TCO). Stačí čtyři kroky a on-line nástroj rychle, pohodlně a zcela zdarma vypočítá potenciální energetické úspory.

Přesné a účinné chlazení pro obráběcí stroje

Teplota chladicího média v obráběcích strojích musí být velmi přesně regulována tak, aby byla zajištěna vysoká přesnost obrábění. Systém chlazení musí být také energeticky účinný, všestranný, spolehlivý a snadno udržovatelný. Společnost Rittal tyto požadavky zohlednila při vývoji zcela nové generace chladičů kapaliny Blue e+. Výsledkem je systém chlazení kapaliny pro zpracovatelský průmysl a strojírenství, který nastavuje nový tržní standard.

Související články
Nejúspornější chlazení rozváděčových skříní

Na veletrhu Hannover Messe 2015 představila společnost Rittal světovou novinku v chlazení rozváděčových skříní – generaci chladicích jednotek Blue e+ – jako mílový krok vpřed nejen v oblasti úspornosti. Vedle výrazně vyšší energetické účinnosti oproti dosavadním řešením chlazení zaujmou tato zařízení také svojí flexibilitou, bezpečností a pohodlnou manipulací.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Je zaškrabávání nezastupitelná metoda?

V minulém vydání jsme uvedli 1. díl pohledu do minulosti i současnosti řemeslné výroby obráběcích strojů. Nyní vám přinášíme pokračování tohoto článku o unikátní metodě – technologii zaškrabávání.

Šetřete svoje síly!

Jednou ze zásadních myšlenek vedoucích k pokroku a zvyšování produktivity je dělba práce. Specializace na různé technologie umožňuje posouvat jejich hranice.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Soutěž pro středoškoláky

Jubilejní, již pátý ročník soutěže o Putovní pohár partnerských škol Siemens - Sinumerik Cup se letos konal v Mohelnici, v prostorech zdejší Střední školy technické a zemědělské a stejně jako před třemi lety, kdy tato škola byla hostitelem, i letos zdejší ředitel Jiří Ženožička se svým týmem organizaci pojal velmi profesionálně.

Optimalizace péče o ložiska zabraňuje odstávkám výroby

Ložiska jsou vysoce namáhanými součástmi pohonů, které v průběhu času podléhají opotřebení. S ohledem na to je zvláště důležité zahrnout je do plánů údržby, protože tato strategie pomáhá prodloužit životnost strojů nebo zařízení.

Velmi rychlá dvojčata

SolidCAM a InventorCAM jsou jeden a tentýž CAM program integrovaný v různých CADech (SolidWorks a Autodesk Inventor), proto má smysl mluvit o obou najednou. Neliší se funkčně totiž opravdu vůbec, pouze je uživatel ovládá ve svém oblíbeném CADu.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Upínače jsou stejně důležité jako stroj nebo nástroj

Výrobní zařízení pro třískové obrábění s nástupem CNC řízení a víceosých technologií významně změnily požadavky na složitost obrobků, řezné nástroje a v konečném důsledku také na automatizaci a robotizaci. Čemu se však často nevěnuje tolik pozornosti, jsou upínací technologie i přesto, že mohou mít zásadní vliv na výslednou kvalitu obráběného dílu, ale i na náklady.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit