Témata
Reklama

Neusnout na vavřínech

Nový systém inovací jako nedílná součást aktivit průmyslového podniku – i toto téma bylo diskutováno na letošním Strojírenském fóru v Obecním domě v Praze a my vám ho nyní přiblížíme v rozhovoru s prof. Jiřím Markem.

MM: Pane Marku, co bylo hlavním sdělením vaší přednášky na Strojírenském fóru?

Prof. Marek: Inovaci nelze vyčíst v příručkách, nelze se jí jednoduše naučit tak, že převezmete nejlepší praktiky a budete je bezhlavě používat. Musíte jít vlastní specifickou cestou, která je přizpůsobena podmínkám podniku, v němž pracujete. Majitel a generální ředitel musejí držet nad inovačním procesem ochrannou ruku, musejí znát podstatné detaily, jinak jde veškeré snažení vniveč. Firmy nesmějí usnout na vavřínech a myslet si, že jejich momentální úspěch na trhu je zajistí na dlouhou dobu. Pokud si myslíte, že inovaci nezvládnete, že nemáte lidi, je to jen o vůli chtít toho dosáhnout. Poznávacím znamením, že jde o správnou inovační úlohu, je tvrzení jiných, že to nelze uskutečnit. Buďte také připraveni na neúspěchy a na kopírování vašich myšlenek. Jednou větou řečeno: Kdo zná pravou podstatu inovace, tohoto zkreslovaného pojmu, kdo chce, ten toho dosáhne a bude rozvíjet svoji firmu do budoucnosti.

Reklama
Reklama
prof. Dr. Ing. Jiří Marek, FEng., technický ředitel, Kuličkové šrouby Kuřim

MM: Spolupracujete na inovacích také s výzkumnými organizacemi? Pokud ano, jak?

Prof. Marek: Moje názory na spolupráci s výzkumnými organizacemi jsou razantní. Některá pracoviště si příliš zvykla natahovat ruku a brát si ze štědrého dotačního měšce. Pokud by se měla živit sama, ukázalo by se, že toho nejsou schopna. Ale zpět k vaší otázce. Začínáme spolupracovat s aplikovaným výzkumem a velmi pečlivě si vybíráme. Při takové spolupráci musíte totiž otevřít karty a říci naprosto přesně o co vám jde, i kdybyste měli vyzradit část své podnikové strategie. Lidé z aplikovaného výzkumu vás musejí stoprocentně pochopit – jinak budou vyvíjet něco, co nechcete.

MM: Můžete popsat, jak řešíte inovace ve vaší společnosti?

Prof. Marek: Sázíme na lidský potenciál, přebíráme cizí praktiky opatrně a hlavně přistupujeme k inovacím netradičně jak v metodách, tak i v činnostech. Námi používaná inovační „vědecká metoda“ je založena na selském rozumu, poctivosti, odvaze, zdravém a řízeném riskování, dodržování toho, co jsem slíbil, a hře. Snažíme se vnitropodnikově chovat k inovacím tržně a chceme inovovat napříč firmou přes všechny útvary a procesy – jenom tak docílíte velkých synergických efektů.

MM: Získali jste třetí místo v soutěži NEJinovátor Jihomoravského kraje 2014. Co porota hodnotila?

Prof. Marek: Tuto cenu jsme dostali za způsob a nastavení inovačního procesu. Během hodnoticího pohovoru nám bylo kladeno velké množství otázek týkajících se zejména způsobu řízení inovací. Vše je posuzováno komplexně. Celkem bylo hodnoceno 200 firem. Považuji to za velký úspěch naší společnosti.

MM: Vnímají firmy ve vašem oboru potřebu inovace jako konkurenční nástroj?

Prof. Marek: Kdyby ji nevnímaly, tak budeme existovat sami a bude nám hej, protože budeme mít monopol na dodávku kuličkových šroubů a matic. Dopředu vás totiž posouvají jednak vaši přímí konkurenti a jednak zákazníci se svými požadavky.

Denisa Ranochová

denisa.r@ranochova.cz

Reklama
Vydání #5
Firmy
Související články
Oboroví vystavovatelé MSV v Brně

V minianketě k tématu vydání oslovujeme ve spolupráci s Veletrhy Brno zástupce klíčových oborových vystavovatelů na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně (MSV). Na otázky odpovídají obchodní zástupce pro ČR a SR společnosti Maximator Hochdrucktechnik GmbH Ing. Lukáš Starý a Sales Engineer společnosti Renold Gears Jaroslav Edlinger, M.A.

Inovace. Co to vlastně je?

Vděčné sexy téma, o kterém rádi všichni mluví, ale nikdo pořádně neví, jak je skutečně realizovat. Celá řada hvězdiček, jimž se podařilo inovovat sebevětší pitominu a s ní nějak uspět na našem malém hladovém lokálním trhu se cítí být vyvoleni rozdávat moudra. Zasvěcený člověk se pak nestačí divit.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Diskutovaný Průmysl 4.0

Fenomén Průmysl 4.0, nastínění možných směrů vývoje a příprava společnosti na změny způsobené novými technologiemi – to jsou diskutovaná témata konferencí a seminářů současnosti. Podpora výzkumu a vývoje se musí soustřeďovat na technologicky významné oblasti vycházející z potřeb české průmyslové praxe. Odborníci zdůrazňují potřebu vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Evropa inovuje: Spojené království

Londýnská vláda může inspirovat tu naši v oblasti vědy a výzkumu, v oblasti spolupráce univerzit a podniků, jakož i v transferu akademických výsledků do průmyslových aplikací. V těchto oblastech za Spojeným královstvím v poměrovém hledisku zaostáváme. Pojďme společně nahlédnout pod pokličku inovací made in UK.

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Inženýrská akademie ČR podporuje mezinárodní výzkum

Inženýrská akademie České republiky, z.s. (IA ČR) je organizace sdružující odborníky, jejichž společným zájmem je podpora a rozvoj technických disciplín odrážející technické, ekonomické, sociální, environmentální a kulturní potřeby společnosti. Byla založena v roce 1995 a jedním z jejích hlavních úkolů je rozvíjet a propagovat technické vědy a sbližovat výzkumnou sféru se sférou průmyslovou. Toho dosahují mimo jiné naplňováním cílů projektů, jejichž jsou řešiteli. Jedním z těchto projektů je projekt „Podpora mezinárodní spolupráce v inženýrském výzkumu“ programu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který bude ukončen koncem roku 2016.

Nástrojáři sobě

V letošním roce slaví Svaz nástrojáren ČR své 20leté výročí. Při této příležitosti jsme požádali jejího předsedu představenstva doc. Ing. Václava Kličku, CSc., Ph.D., o rozhovor.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit