Témata
Reklama

Nové řezné materiály pro soustružení oceli

Společnost Seco doplnila svou revoluční technologii povlakování břitových destiček Duratomic o nové funkce, čímž znovu posouvá výkon v obrábění kovů na další úroveň.

Technologie Duratomic, která byla představena v roce 2007 a v nedávné době zdokonalena, vymezila pro výkon při obrábění nový standard. Jde o unikátní metodu povlakování řízenou na atomární úrovni, kde základní struktura povlaku je tvořena Al2O3. Jedinečné uspořádání atomů hliníku a kyslíku zdokonaluje mechanické vlastnosti povlaku a zajišťuje vysokou tepelnou a chemickou odolnost řezných materiálů.

Každá hrana se počítá

Obráběcí průmysl čelí běžnému problému s odpadem, kdy uživatelé omylem vyhazují nepoužité destičky, protože nemohou rozlišit, zda byly, či nebyly použity. Průzkumy společnosti Seco ukazují, že u vyřazených břitových destiček není využito přibližně 11 % řezných hran. Tento problém řeší nové břitové destičky Duratomic, se kterými je téměř nemožné opomenout nepoužité hrany. Toto zlepšení přináší zákazníkům možnost využívat plný potenciál řezných destiček a tím dosáhnout vyšší produktivity, snížení množství odpadu a v neposlední řadě finanční úspory.

Reklama
Reklama

U nových břitových destiček Duratomic lze snadno rozlišit použité řezné hrany.

Nové řezné materiály pro soustružení oceli jsou výsledkem dlouholetého výzkumu a vývoje společnosti Seco. Nové břitové destičky s technologií Edge Intelligence umožňují zpracovat více dílů na jednu hranu, omezit přerušování výroby a snížit počet nevyužitých hran.

Tři nové třídy pro soustružení oceli

Soustružení patří mezi nejběžnější obráběcí operace, nicméně výrobci se při nich stále potýkají s výzvami, které lze ovšem díky dostupným možnostem omezit a řídit. Nové třídy břitových destiček TP2501, TP1501 a TP0501 nabízejí maximální spolehlivost a předvídatelný a produktivní výkon a pokrývají všechny potřeby pro obrábění oceli. Tato optimalizace je výsledkem rozsáhlého výzkumu a jeho využití pro další rozvoj technologie Duratomic. Výsledkem jsou třídy břitových destiček, které jsou houževnatější, odolnější vůči teplu i opotřebení a zároveň jsou chemicky inertní, což zajišťuje delší životnost nástroje i při vysokých řezných rychlostech. S touto prodlouženou životností lze eliminovat nenadálé poškození nástroje a snížit tak četnost přepracování a zmetkovitost.

Nové břitové destičky Duratomic s povlakem Al2O3

Třídy břitových destiček TP2501, TP1501 a TP0501 jsou dostupné v široké řadě tvarů a geometrií pro lehké, středně náročné a hrubovací operace a nabízejí optimální výběr pro obrábění oceli, ať už je cílem univerzální použití nebo vysoká produktivita.

TP2501 – univerzální třída

Třída TP2501 je navržena pro výrobce zaměřené na spolehlivou produktivitu a výrobu dílů. Tato třída je první volbou pro operace od hrubování až po dokončovací obrábění a dokáže se přizpůsobit různým požadavkům na materiál obrobku i nepředvídatelným pracovním podmínkám. Ve skutečnosti nejméně 25 procent případů soustružení oceli probíhá v rámci parametrů, které vyžadují vlastnosti této třídy, včetně vlastností v normě ISO P25.

Výhody řešení Seco:

• univerzální třída pro obecné soustružení oceli, včetně obrábění feritických a martenzitických nerezových ocelí;
• snadné rozlišení opotřebené hrany zajišťuje vysoký výkon a méně odpadu;
• vynikající odolnost proti opotřebení pro delší životnost nástroje, méně časté výměny nástrojů a vyšší řezné podmínky;
• vysoce bezpečné houževnaté řezné hrany pro všestrannost a produktivitu.

Aplikační oblasti nových tříd TP2501, TP1501 a TP0501
Břitové destičky TP2501, TP1501 a TP0501 představují optimální volbu pro soustružení ocelí.

TP1501 – vyvážené vlastnosti a produktivita

Třída TP1501 s technologií Duratomic je široce použitelná pro ocelové obrobky a obrobky vyrobené z měkčích, nízkolegovaných ocelí a díky svým dobře vyváženým vlastnostem je první volbou pro operace vyžadující vysokou odolnost proti opotřebení a vyšší řezné rychlosti. Spolu s třídou TP2501 pokrývají vlastnosti této třídy převážnou část operací soustružení oceli.

Výhody řešení Seco:

• obecná třída, která představuje rovnováhu mezi rychlostí a produktivitou, obzvláště u obrobků z nízkolegované oceli;
• snadné rozlišení opotřebené hrany zajišťuje vysoký výkon a méně odpadu;
• vynikající odolnost proti opotřebení pro delší životnost nástroje, méně časté výměny nástrojů a vyšší řezné podmínky;
• vysoká spolehlivost a přesnost zajišťují identickou kvalitu všech vyrobených dílů.

TP0501 – vysokorychlostní soustružení

Třída TP0501 s technologií Duratomic je nejvhodnější pro stabilní podmínky umožňující co největší výkon a je první volbou pro dosažení nejvyšší možné životnosti díky odolnosti proti opotřebení nebo pro dosažení nejvyšších řezných rychlostí při soustružení vysoce legovaných a abrazivních ocelí. I v těchto náročných podmínkách třída vyniká zachováním vysoké houževnatosti.

Výhody řešení Seco:

• obecná třída, která nabízí vysokou rychlost a produktivitu, obzvláště u obrobků z vysoce legované oceli;
• snadné rozlišení opotřebené hrany zajišťuje vysoký výkon a méně odpadu;
• vynikající odolnost proti opotřebení pro delší životnost nástroje, méně časté výměny nástrojů a vyšší řezné podmínky;
• extrémní žáruvzdornost nabízí vysoké rychlosti úběru materiálu bez potřeby chladicí kapaliny.

Violeta Hebler

Seco Tools

violeta.hebler@secotools.com

www.secotools.com/cz

Reklama
Související články
Jak začlenit udržitelnost do průmyslové výroby

V dnešní době připojujeme výraz "udržitelnost" k nejrůznějším produktům i činnostem. Od ryb přes nábytek až po spotřebu energie a architekturu. Míníme tím uchování přírodních zdrojů a ochranu životního prostředí. Obrábění v průmyslové výrobě přitom určitou formu udržitelnosti sledovalo vždy. Obrobky v konkurenceschopných cenách a s vysokou kvalitou totiž umožňují výrobci dosáhnout zisku a udržet tak existenci své firmy.

Nástroje pro čelní frézování

Čelní frézování představuje již od počátků velmi širokou aplikační oblast obrábění kovů. Frézování povrchů kolmých na osu rotace nástroje je stále velmi častým případem, a proto patří čelní frézy dlouhodobě k základnímu sortimentu obráběcích nástrojů.

Je rohové frézování opravdu tak jednoduché?

Je to nejběžnější metoda frézování, kterou podvědomě volíme už ve chvíli, kdy na výkresu uvidíme běžné tvary s kolmými stěnami. Rohová fréza přece takovou práci zvládne nejlépe. Uvědomujeme si přitom, že třeba klasické přímé drážkování do plna je z pohledu obráběcího procesu nevýhodné a v porovnání s jinými metodami značně riskantní? Že se může vyplatit hrubování jiným nástrojem a teprve k dokončení využít tvar profilu rohové frézy? A co výběr nástroje a ekonomika obrábění? Pojďme se na to podívat – nejpoužívanější frézovací nástroje a postupy za takovou úvahu přece stojí.

Související články
Technologie pro obrábění ocelí a litin

Soustružení ocelí je stále jedním z nejvyužívanějších výrobních procesů na světě. Uvedením technologie Duratomic třídy TP2500 v roce 2007 se značka Seco dostala na vedoucí pozici v tomto oboru. V uplynulých 10 letech pak pokračoval rozsáhlý výzkum dalších možností této technologie a vývoj nových povlaků.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
PCBN řezné materiály pro soustružení kalených ocelí

Společnost Seco dosahuje významných pokroků v soustružení tvrdých materiálů uvedením nejnovějších tříd PCBN. Ke stávajícímu typu CBN060K se nyní připojují další tři třídy a doplňují tak prémiovou nabídku produktů pro přesné obrábění materiálů z kalené oceli, a to v aplikacích, které zahrnují plynulé i přerušované řezy.

Nové monolitní frézy pro obrábění vysokým posuvem

Společnost Seco rozšířila využitelnost své řady monolitních karbidových fréz Jabro-HFM JHF980 určené pro obrábění vysokým posuvem doplněním sortimentu o nové čtyř- a pětibřité verze.

Zdatný pomocník pro výběr nejlepšího řešení obráběcích aplikací

V dnešní době jsou v oboru obrábění kovů nezbytně důležité jak samotné technické znalosti, tak i dokonalejší procesy. Funkce Suggest, která je součástí digitálního portálu My Pages, pomáhá výrobcům ve všech segmentech trhu nalézt vhodná řešení v oblasti frézování, soustružení, vrtání nebo závitování pro potřeby obrábění konkrétních dílců.

Další krok: propojení technologie obrábění kovů s ekonomikou výroby (2. část)

Proces obrábění kovů je způsob výroby, kdy jsou obrobky vyráběny odebíráním materiálu ve formě třísek. Ostří nástroje vtlačováno do materiálu obrobku, ten se deformuje tak silně, až dojde k oddělení materiálu ve formě třísek. Základním prvkem v tomto procesu je řezná hrana, která provádí skutečný řezný proces. Pochopení vzájemného působení mezi břitem a materiálem obrobku je základem pro důkladné porozumění procesu obrábění kovů.

Další krok: propojení technologie obrábění kovů s ekonomikou výroby (1. část)

Propojení technologie a ekonomiky se stává stále významnějším faktorem. Vývoj v technologii obrábění kovů lze ekonomicky popsat v případě, kdy je proces obrábění definován jako jeden stálý proces. Při vývoji a uplatnění technologií obrábění kovů je velmi důležité srovnání různých možných variant postupů. Některé aplikace například vyžadují použití nových nástrojů nebo zlepšení obrobitelnosti materiálu obrobku, např. změnou strategie či postupu obrábění.

Příručka pro technology: Profesionální obrábění kovů … mýtus nebo realita?

Řezné procesy obrábění kovů představují jednu z nejvýznamnějších skupin metod používaných při výrobě obrobků, neboť přinášejí velmi vysokou přidanou hodnotu. Základními užívanými procesy jsou soustružení, vrtání, frézování, vyvrtávání a vystružování a některé další. Cílem využití těchto procesů je výroba obrobků s vysokým stupněm efektivity, tzn. dosažení požadované kvality v daném čase a s vynaložením přiměřených nákladů.

Všestranné a nákladově efektivní závitníky

Do nabídky společnosti Seco Tools pro obrábění závitů byla zařazena nová produktová skupina řezacích a tvářecích závitníků. Jelikož nový sortiment produktů zahrnuje nástroje tří výkonnostních úrovní, výrobci mohou vybrat vždy takové řešení, které je pro konkrétní aplikaci nákladově nejefektivnější.

Modely optimalizace procesu obrábění

Rozvoj nových poznatků o nástrojové technologii přináší maximální výhody pouze tehdy, je-li na proces obrábění pohlíženo jako na jediný konzistentní model. Je přitom životně důležité posuzovat různé výrobní scénáře a zásadní vlivy každého z nich na celkovou, globální ekonomiku výroby.

Rychlé a kvalitní obrábění
s nižšími náklady

Pro spokojenost zákazníků a úspěch na trhu obrábění je třeba výrobu zrychlovat, ale současně i snižovat náklady na dílce. Přitom je třeba zajistit co nejvyšší spolehlivost a dosahovat lepší kvality obrobení, kterou současné průmyslové prostředí vyžaduje. Kratších cyklových časů a vyšší produktivity lze dosáhnout zvýšením úběru materiálu v obráběcích operacích.

Nástroje a řešení pro moderní obrábění

Současné obráběcí provozy neznají chvíli oddechu. Zakázky jsou stále složitější, tolerance přísnější a dodací lhůty kratší. Nezbývá téměř žádný prostor na testování, optimalizaci a určení nejlepšího řešení pro každou aplikaci. Je třeba prokázat technickou způsobilost – a to hned. Ani „Průmysl 4.0“ už není jen vize vzdálené budoucnosti – digitální transformace výroby již probíhá a největší výzvu představuje překlenutí propasti mezi fyzickým vybavením a digitálními prostředky. I tyto faktory zohledňuje společnost Seco Tools při vývoji a implementaci nových nástrojů a řešení.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit