Témata
Reklama

Technologie pro obrábění ocelí a litin

Soustružení ocelí je stále jedním z nejvyužívanějších výrobních procesů na světě. Uvedením technologie Duratomic třídy TP2500 v roce 2007 se značka Seco dostala na vedoucí pozici v tomto oboru. V uplynulých 10 letech pak pokračoval rozsáhlý výzkum dalších možností této technologie a vývoj nových povlaků.

Díky implementaci všech poznatků je nyní k dispozici šest nových řezných materiálů: TP3501, TP2501, TP1501 a TP0501 pro soustružení ocelí a dvojice TK1501 a TK0501 pro obrábění litiny. Tyto nové třídy zachovávají všechny výhodné vlastnosti svých předchůdců a přidávají navíc jak vyšší odolnost proti otěru, tak i houževnatost. To vše posouvá možnosti zvýšení produktivity, spolehlivosti i trvanlivosti nástrojů na zcela novou úroveň.

Řezné materiály třídy TP pokrývají celou aplikační oblast soustružení ocelí.

Nová úroveň povlakování břitových destiček

Technologie Duratomic představuje první průmyslové využití řízeného povlakování α-fáze Al2O3 a mění tak zásadně přístup k aplikaci břitových destiček. Řízením růstu a uspořádáním atomů a krystalů ve vrstvě povlaku se podařilo zlepšit mechanické vlastnosti a tepelnou i chemickou odolnost. V kombinaci se zvýšenou houževnatostí tak výkonnost značně převyšuje možnosti původních Al2O3 povlaků. Nové povlaky navíc snižují tendenci ulpívání obráběného materiálu na břitu nástroje. S technologií Duratomic druhé generace tak přichází na trh komplexní sortiment břitových destiček, optimalizovaných pro vysoké a spolehlivé výkony v širokém spektru aplikací. Vynikající vlastnosti jsou ještě doplněny o snadnou detekci opotřebení řezných hran umožňující rychlé posouzení využití všech břitů na destičce, což přispívá jednak k lepšímu využití nástrojů, jednak snižuje zátěž životního prostředí. Nové třídy TPx501 a TKx501 aktuálně představují vrchol tohoto snažení v aplikacích soustružení ocelí a litiny.

Reklama
Reklama

TP – třídy pro obrábění ocelí

Nová třída TP3501 je posledním článkem ucelené řady řezných materiálů pro soustružení ocelí. Třídy TP2501, TP1501 a TP0501 byly uvedeny na trh již před dvěma lety a jsou v praxi hojně využívány a oceňovány pro své unikátní vlastnosti. Oproti původní technologii Duratomic z roku 2007 jsou vlastnosti základního materiálu i povlaku každé ze tříd optimalizovány pro dosažení nejlepší výkonnosti. Třída TP3501 je určena pro aplikace vyžadující vysokou houževnatost břitu. Zajišťuje vysokou spolehlivost výroby v situacích, kdy je prioritou bezpečnost namísto vysokých řezných parametrů. Kromě soustružení ocelí je velmi vhodná také pro obrábění nerezu. Třída TP2501 se nejlépe uplatní v případech, kdy je požadována vysoká všestrannost pro různé aplikace a kdy podmínky obráběcího procesu nejsou ideální. Přispívá k vysoké výkonnosti tam, kde se střídají priority bezpečnosti výroby s vysokou produktivitou u obrobků z různých ocelových materiálů. Tento typ řezného materiálu díky svým vlastnostem vyhovuje až 25 % soustružnických operací v ocelích, a navíc se velmi osvědčil i při obrábění superslitin. Třída TP1501 je bezesporu první volbou pro vysokovýkonné aplikace vyžadující velkou odolnost vůči otěru za vyšších řezných rychlostí. Požadavky na takové vlastnosti představuje až 20 % soustružnických operací, a to zejména při zpracování měkčích a nízkolegovaných ocelí. Materiál TP0501 je určen pro dosahování vysoké produktivity při velmi vysokých řezných rychlostech. Vyžaduje stabilní podmínky procesu, dokáže však zachovat vysokou rozměrovou přesnost i za vyššího tepelného zatížení. Je velmi výhodný pro obrábění silně abrazivních ocelových materiálů.

Sortiment břitových destiček v třídách TP

TK – třídy pro obrábění litiny

Technologie Duratomic pro soustružení litiny byla poprvé představena v roce 2013, kdy byly uvedeny třídy TK2001 a TK1001. Další vylepšení směrem ke zvýšení výkonnosti a produktivity představují nové materiály TK1501 a TK0501, jež jsou vhodné pro soustružení jak šedé, tak i nodulární tvárné litiny. Třída TK1501 je zvláště vhodná pro obrábění nodulární tvárné litiny v nejrůznějších aplikacích při velmi dobré otěruvzdornosti, která je výsledkem povlakování technologií Duratomic. Lze ji použít jak na produktivní hrubování, tak i pro případy, kdy je řezná rychlost omezená (litiny i oceli). Velmi dobré výsledky výkonnosti a bezpečnosti procesu přináší kombinace TK1501 s novou geometrií MR9. TK0501 představuje první volbu pro dosažení vysoké produktivity při soustružení šedé litiny a vysoké bezpečnosti při obrábění dalších litinových materiálů. Tato třída se vyznačuje dlouhou životností a vysokou produktivitou i u tvárných litin. Až v jedné třetině takových případů překonává při plynulých řezech výkony třídy TK1501. A navíc – v kombinaci s novou geometrií MR9 si dokáže poradit i s přerušovanými řezy.

Povrchová vrstva v barvě chromu usnadňuje detekci použití řezných hran.

Detekce použití řezných hran

U všech těchto nových břitových destiček s technologií Duratomic vychází Seco vstříc požadavkům zákazníků na snižování odpadů a přesnou detekci použití řezných hran. Na první pohled tak lze určit, zda již byly všechny řezné břity nasazeny, přičemž tato vlastnost v žádném směru nesnižuje výkonnost břitových destiček. Jde jen o to, aby byly projevy nasazení břitu maximálně kontrastní a okamžitě rozpoznatelné v běžné praxi obrábění. U klasického TiN povlaku zlaté barvy nejsou známky použití břitu zprvu příliš zřetelné a povlak navíc často snižuje výkonnost destiček. Pokud má břitová destička černou barvu, je opotřebení obtížně rozpoznatelné, avšak (například v případě původního provedení Duratomic) zlepšuje výsledné vlastnosti nástrojů. Povrchová vrstva v barvě chromu však v celkovém konceptu výkonnost udržuje a současně dává jasný signál o použití břitů.

Karbidové třídy pro jakékoli požadavky

I když jsou potřeby a podmínky aplikací provoz od provozu rozdílné, hlavní oblasti využití nových tříd Duratomic lze zcela jasně definovat:

 • všeobecné strojírenství – třídy TP3501, TP1501 a TK1501 zajišťují vyváženou produktivitu ve většině příslušných aplikací. Třída TP2501 je využitelná univerzálně, s dobrou výkonností v aplikacích obrábění ocelí, nerezových ocelí a superslitin;
 • automobilový průmysl (prvovýrobci a subdodavatelé) – pro optimalizace procesů lze využít všech nových tříd Duratomic. Výchozí volbou pro obrábění ocelí je přitom TP1501, v oblasti obrábění litiny je to třída TK1501;
 • výroba ložisek (pro automobilový průmysl a další segmenty) – i zde je využitelný celý sortiment Duratomic. TP0501 je obvykle nejvýkonnějším řešením, třídy TP2501 a TP1501 mohou pomoci při optimalizaci konkrétních obráběcích operací.

Shrnutí předností:

 • funkce Edge Intelligence usnadňuje maximální využití každé řezné hrany;
 • technologie Duratomic přináší výrazné zvýšení výkonnosti;
 • sortiment zahrnuje 6 variant karbidových tříd přizpůsobených různým aplikacím. Čtyři nové třídy pro obrábění ocelí (TP3501, TP2501, TP1501 a TP0501) a dvě pro operace v litinách (TK1501 a TK0501) pokrývají celou aplikační oblast soustružení těchto materiálů;
 • detekce použití břitů vede k lepšímu hospodaření s nástroji – snižuje se riziko a četnost přehlédnutí nepoužitých břitů na destičkách před jejich vytříděním do odpadu, což přispívá k maximálnímu ekonomickému využití pořízených nástrojů.

Seco Tools CZ

violeta.hebler@secotools.com

//www.secotools.com/cz

Reklama
Související články
Jak začlenit udržitelnost do průmyslové výroby

V dnešní době připojujeme výraz "udržitelnost" k nejrůznějším produktům i činnostem. Od ryb přes nábytek až po spotřebu energie a architekturu. Míníme tím uchování přírodních zdrojů a ochranu životního prostředí. Obrábění v průmyslové výrobě přitom určitou formu udržitelnosti sledovalo vždy. Obrobky v konkurenceschopných cenách a s vysokou kvalitou totiž umožňují výrobci dosáhnout zisku a udržet tak existenci své firmy.

Nástroje pro čelní frézování

Čelní frézování představuje již od počátků velmi širokou aplikační oblast obrábění kovů. Frézování povrchů kolmých na osu rotace nástroje je stále velmi častým případem, a proto patří čelní frézy dlouhodobě k základnímu sortimentu obráběcích nástrojů.

Je rohové frézování opravdu tak jednoduché?

Je to nejběžnější metoda frézování, kterou podvědomě volíme už ve chvíli, kdy na výkresu uvidíme běžné tvary s kolmými stěnami. Rohová fréza přece takovou práci zvládne nejlépe. Uvědomujeme si přitom, že třeba klasické přímé drážkování do plna je z pohledu obráběcího procesu nevýhodné a v porovnání s jinými metodami značně riskantní? Že se může vyplatit hrubování jiným nástrojem a teprve k dokončení využít tvar profilu rohové frézy? A co výběr nástroje a ekonomika obrábění? Pojďme se na to podívat – nejpoužívanější frézovací nástroje a postupy za takovou úvahu přece stojí.

Související články
Nové monolitní frézy pro obrábění vysokým posuvem

Společnost Seco rozšířila využitelnost své řady monolitních karbidových fréz Jabro-HFM JHF980 určené pro obrábění vysokým posuvem doplněním sortimentu o nové čtyř- a pětibřité verze.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
PCBN řezné materiály pro soustružení kalených ocelí

Společnost Seco dosahuje významných pokroků v soustružení tvrdých materiálů uvedením nejnovějších tříd PCBN. Ke stávajícímu typu CBN060K se nyní připojují další tři třídy a doplňují tak prémiovou nabídku produktů pro přesné obrábění materiálů z kalené oceli, a to v aplikacích, které zahrnují plynulé i přerušované řezy.

Zdatný pomocník pro výběr nejlepšího řešení obráběcích aplikací

V dnešní době jsou v oboru obrábění kovů nezbytně důležité jak samotné technické znalosti, tak i dokonalejší procesy. Funkce Suggest, která je součástí digitálního portálu My Pages, pomáhá výrobcům ve všech segmentech trhu nalézt vhodná řešení v oblasti frézování, soustružení, vrtání nebo závitování pro potřeby obrábění konkrétních dílců.

Nové řezné materiály pro soustružení oceli

Společnost Seco doplnila svou revoluční technologii povlakování břitových destiček Duratomic o nové funkce, čímž znovu posouvá výkon v obrábění kovů na další úroveň.

Další krok: propojení technologie obrábění kovů s ekonomikou výroby (2. část)

Proces obrábění kovů je způsob výroby, kdy jsou obrobky vyráběny odebíráním materiálu ve formě třísek. Ostří nástroje vtlačováno do materiálu obrobku, ten se deformuje tak silně, až dojde k oddělení materiálu ve formě třísek. Základním prvkem v tomto procesu je řezná hrana, která provádí skutečný řezný proces. Pochopení vzájemného působení mezi břitem a materiálem obrobku je základem pro důkladné porozumění procesu obrábění kovů.

Další krok: propojení technologie obrábění kovů s ekonomikou výroby (1. část)

Propojení technologie a ekonomiky se stává stále významnějším faktorem. Vývoj v technologii obrábění kovů lze ekonomicky popsat v případě, kdy je proces obrábění definován jako jeden stálý proces. Při vývoji a uplatnění technologií obrábění kovů je velmi důležité srovnání různých možných variant postupů. Některé aplikace například vyžadují použití nových nástrojů nebo zlepšení obrobitelnosti materiálu obrobku, např. změnou strategie či postupu obrábění.

Příručka pro technology: Profesionální obrábění kovů … mýtus nebo realita?

Řezné procesy obrábění kovů představují jednu z nejvýznamnějších skupin metod používaných při výrobě obrobků, neboť přinášejí velmi vysokou přidanou hodnotu. Základními užívanými procesy jsou soustružení, vrtání, frézování, vyvrtávání a vystružování a některé další. Cílem využití těchto procesů je výroba obrobků s vysokým stupněm efektivity, tzn. dosažení požadované kvality v daném čase a s vynaložením přiměřených nákladů.

Příručka pro technology: Kompenzační přístup při frézování - řezná rychlost

Výroba správně opracovaného komponentu je záležitostí přeměny hrubého obrobku v dokonalý finální kus tím nejúčinnějším a nejefektivnějším způsobem. Toho lze docílit správnou volbou geometrie (dráha frézy) v kombinaci s vhodnou technologií (výběr frézy a řezných podmínek).

Nové nástroje pro frézování, soustružení a vrtání

Společnost Seco Tools představuje celou řadu nových produktů pro aplikace v oblasti frézování, soustružení a vrtání, které přinášejí vyšší produktivitu obrábění.

Příručka pro technology - Obrobitelnost

V minulém čísle jsme čtenáře seznámili s připravovaným odborným seriálem na téma obrábění nerezových ocelí. Patrick de Vos, manažer technického vzdělávání ve společnosti Seco Tools Group, ve svém prvním díle popisuje základní pojem obrobitelnost.

Nástroje a řešení pro moderní obrábění

Současné obráběcí provozy neznají chvíli oddechu. Zakázky jsou stále složitější, tolerance přísnější a dodací lhůty kratší. Nezbývá téměř žádný prostor na testování, optimalizaci a určení nejlepšího řešení pro každou aplikaci. Je třeba prokázat technickou způsobilost – a to hned. Ani „Průmysl 4.0“ už není jen vize vzdálené budoucnosti – digitální transformace výroby již probíhá a největší výzvu představuje překlenutí propasti mezi fyzickým vybavením a digitálními prostředky. I tyto faktory zohledňuje společnost Seco Tools při vývoji a implementaci nových nástrojů a řešení.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit