Témata
Reklama

Nástroje pro čelní frézování

Čelní frézování představuje již od počátků velmi širokou aplikační oblast obrábění kovů. Frézování povrchů kolmých na osu rotace nástroje je stále velmi častým případem, a proto patří čelní frézy dlouhodobě k základnímu sortimentu obráběcích nástrojů.

Také firma Seco Tools se svými 85 lety zkušeností v oboru vyvíjí a dodává ucelenou řadu destičkových nástrojů pro tyto operace. Jaké jsou tedy čelní frézy Seco?

Reklama
Reklama
Reklama

Výběr správného nástroje

Současná nabídka zahrnuje nové řady nástrojů a rozšíření sortimentu stávajících tak, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám moderní produkce – velmi výkonné, nákladově efektivní, vysoce funkční a spolehlivé. Je třeba pokrýt širokou aplikační oblast – od hrubování při potřebě velkého úběru materiálu přes polodokončování s nároky na dosažení určitých kvalitativních parametrů obrobení až po dokončovací operace, které musí zajistit finální přesnost rozměrů, tolerancí a drsnosti povrchu. V praxi se čelní frézování často provádí pomocí rohových fréz, které je mohou i dobře zvládat, avšak jejich konstrukce a z ní vycházející působení řezných sil a možnosti posuvů nejsou pro tyto operace nikterak výhodné. Zažitá praxe „jak je na obrobku kolmá stěna, obrábím všechno rohovou frézou“, není z hlediska moderní výroby smysluplná. Rohová fréza je nezastupitelná v bočním obrábění, ale pro čelní záběry „do plna“ výhodná není.

V sortimentu Seco nalezneme nástroje několika typových řad zaměřených na konkrétní požadavky různých případů čelního frézování.

Přednosti čelních fréz

Při čelním frézování větších ploch, kam cílí sortiment destičkových nástrojů, sledujeme samozřejmě co nejlepší využití nástroje, a to nejen ve smyslu hloubky řezu, ale též šířky záběru. Využíváme téměř celý průměr nástroje, abychom počet záběrů minimalizovali. Právě v tu chvíli se ukáže výhoda čelních fréz, jejichž konstrukce využívá úhlu nastavení hlavního ostří zpravidla v rozsahu 45°–70° (u některých typů až 88°, v závislosti na zaměření). Při takové konfiguraci je totiž výhodnější směr působení řezné síly (kolmo na hlavní ostří – u rohových fréz tedy kolmo na osu rotace nástroje) částečně i do osy nástroje, a také vyvstává efekt ztenčování třísky, vedoucí ke snížení zatížení a možností využití vyšších posuvů. To je tedy „kouzlo“, které čelní frézy přinášejí.

V sortimentu Seco nalezneme nástroje několika typových řad, které jsou zaměřeny na konkrétní požadavky různých případů čelního frézování. Každá řada je navíc k dispozici minimálně ve dvou velikostech břitových destiček, aby tak pokryla větší šíři rozměrů obrobků. Vhodný nástroj je tedy možné zvolit jak podle typu obrábění, tak i velikosti obrobku či obráběného prvku na něm. V rámci co nejlepší využitelnosti nástrojů jsou pro případy hrubování a polodokončování frézy osazovány oboustrannými břitovými destičkami, nástroje pro dokončování, specifické materiály či aplikace pak pozitivními jednostrannými destičkami.

Systém Double Quattromill je určen pro operace čelního frézování s větší hloubkou řezu v aplikacích hrubovacího či polodokončovacího obrábění.

Jak snížit energetickou náročnost operací

Nejmodernější řadu Seco pro čelní frézování představuje systém Double Quattromill. Nástroje jsou k dispozici ve dvou velikostech břitových destiček – 14 a 22 mm. Primárním určením jsou operace čelního frézování s větší hloubkou řezu v aplikacích hrubovacího či polodokončovacího obrábění. Nástroje využívají takové konstrukční prvky, jako je provedení frézovacích těles z korozivzdorné oceli Idun (bez potřeby povlakování), pokročilá konstrukce zubových mezer s povrchovou texturou, která přispívá k vyšší efektivitě a bezpečnosti odvodu třísek z místa řezu, a také dostupnost verzí s kazetami či pevnými lůžky břitových destiček.

Systém Double Octomill využívá osmihranné břitové destičky s celkem 16 řeznými hranami.


Nástroje jsou záměrně k dispozici pro dvě oblasti úhlů nastavení hlavního ostří – výše zmíněných 45° a 70°. První varianta je určena pro volné čelní frézování s využitím vyšších posuvů, druhá poslouží lépe v případech, kdy je třeba obrábět poblíž upínacích prvků či stěn a výstupků na obrobku. Oboustranné čtvercové destičky dávají možnost využít osm řezných hran a přispívají tak k dosažení nižších nákladů. Geometrie a řezné materiály destiček jsou dodávány v kombinacích schopných obrábět prakticky veškeré materiály polotovarů. Přes základní negativní koncepci nástrojů je jejich efektivní čelní geometrie pozitivní, což snižuje energetickou náročnost operací a přispívá k vyšší bezpečnosti obrobku s ohledem na jeho upnutí – řezné síly jsou nižší než u jiných srovnatelných nástrojů této koncepce. Nástroje jsou k dispozici od průměru 50 mm v provedení s pevnými lůžky až po 315 mm v kazetovém provedení, a to ve dvou velikostech zubové rozteče na jednotlivých průměrech.

Maximální efektivita nákladů

Druhou variantou konceptu s oboustrannými břitovými destičkami je systém Double Octomill, který využívá osmihranného základního formátu, a tedy celkově 16 využitelných břitů, pro maximální efektivitu nákladů. I zde jsou k dispozici dvě velikosti destiček, s délkou ostří 5 mm nebo 9 mm. Destičky mají po celém obvodu broušený žlábek, který přesně dosedá na tvrdé kolíky zasazené do radiální i axiální obvodové části lůžka v tělese frézy. Tato patentovaná konstrukce zajišťuje jednak delší životnost tělesa a stabilitu lůžek, hlavně však vysokou přesnost celkového osazení nástroje – minimální rozdíly vzájemné polohy ostří v axiálním i radiálním směru. Nástroje tak dosahují lepší kvality obrobení povrchu a také snižují dynamické namáhání uložení vřetena stroje způsobované házením a nepravidelností záběru.

Přesnost osazení je navíc možné dodržovat opakovaně i bez potřeby seřizování – pouhou důsledností při čištění lůžek během procesu pootáčení či výměny břitových destiček. Ve velikosti 09 jsou k dispozici tělesa s průměry 63–500 mm ve verzi s pevnými lůžky a 125–315 mm s kazetami pro maximální hloubku řezu 6 mm, velikost 05 zahrnuje rozsahy 25–200 mm, resp. 80–200 mm a hloubky řezu do 3 mm. Břitové destičky jsou vyráběny v široké škále karbidových tříd a geometrií umožňujících co nejlepší přizpůsobení vlastností nástroje pro téměř všechny typy obráběných materiálů a aplikací. Lze volit také destičky typu Wiper s hladicí geometrií, které je možné využít pro dokonalé obrobení i při vysokých posuvech.

Velké hloubky řezu v blízkosti bočních stěn

Třetí oboustranné řešení představuje systém R220.88 se čtvercovými destičkami SNMU – opět ve dvou velikostech – 12 mm a 16 mm a s celkově osmi využitelnými břity. Tyto nástroje jsou určeny pro hrubování až polodokončování ocelových a litinových obrobků. Úhel nastavení hlavního ostří 88° (tedy téměř 90° jako u rohových fréz) umožňuje provádět operace čelního frézování i v bezprostřední blízkosti stěn či výstupků na obrobku nebo upínacích prvků. I tyto nástroje mají tělesa z korozivzdorné oceli Idun, která přispívá k vyšší ekologičnosti výroby i použití.

Frézy jsou dodávány v průměrech 50–160 mm ve velikosti 12 pro maximální hloubku řezu 9 mm a v rozsahu 63–160 mm s hloubkami řezu do 13 mm u velikosti 16, a to pouze v provedení s pevnými lůžky. Dvě základní řezné geometrie destiček umožňují použít nástroje buď pro lehčí řez s mírně pozitivním efektivním nastavením, nebo plochou negativní geometrii s velkou úrovní pevnosti břitů. Zajímavostí řady 220.88 je skutečnost, že všechna provedení břitových destiček jsou k dispozici jak ve verzi bez integrované hladicí plošky, tak i s ní. Lze tedy opět volit tu nejvhodnější konfiguraci pro konkrétní případ obrábění.

Systém R220.88 se čtvercovými destičkami SNMU s úhlem nastavení hlavního ostří 88° pro operace čelního frézování v bezprostřední blízkosti stěn.

Pozitivní břitové destičky

Pozitivní – jednostranné – břitové destičky ve své konstrukci využívají osvědčené systémy Seco pro čelní frézování s obchodními názvy Quattromill (čtvercové destičky se čtyřmi řeznými hranami o velikostech 09, 12 a 15; úhel nastavení ostří 45°), Octomill (osmihranné destičky s osmi břity o velikosti 05 a 07; úhel nastavení ostří cca 45°), Hexamill (šestihranné destičky se šesti břity; úhel nastavení ostří 60°) a dokončovací systém R220.30 se čtvercovými destičkami velikosti 12 a úhlem nastavení ostří téměř 90°. Dá se říci, že pozitivní nástrojové řady tvoří páry s oboustrannými koncepty a společně představují sortiment, který spolehlivě pokryje potřeby většiny aplikací čelního frézování v moderních obráběcích provozech.

Takové jsou tedy čelní frézy Seco. Záleží jen na uživateli, který z uvedených typů si vybere. Je potřeba hrubovat čelní plochy a využít naplno výkon silného obráběcího stroje pro zkrácení času obrábění? Nebo se sleduje poměr výkonu a nízkých nákladů v provozu s menšími stroji? Anebo je atraktivní možnost koupit 160 břitů v jediné krabičce s destičkami? Seco má řešení nejen pro uvedené příklady. Dlouhodobě přispívá světovému průmyslu vývojem a výrobou nových typů nástrojů i konzultacemi v otázkách systému a organizace výroby, sledování její efektivity, možností snižování nákladů, využívání výrobní kapacity a všech dalších faktorů potřebných pro splnění cílů moderní výroby.

Seco Tools CZ

Jan Matějíček

violeta.heblerova@secotools.com

www.secotools.com

Reklama
Související články
Jak začlenit udržitelnost do průmyslové výroby

V dnešní době připojujeme výraz "udržitelnost" k nejrůznějším produktům i činnostem. Od ryb přes nábytek až po spotřebu energie a architekturu. Míníme tím uchování přírodních zdrojů a ochranu životního prostředí. Obrábění v průmyslové výrobě přitom určitou formu udržitelnosti sledovalo vždy. Obrobky v konkurenceschopných cenách a s vysokou kvalitou totiž umožňují výrobci dosáhnout zisku a udržet tak existenci své firmy.

Je rohové frézování opravdu tak jednoduché?

Je to nejběžnější metoda frézování, kterou podvědomě volíme už ve chvíli, kdy na výkresu uvidíme běžné tvary s kolmými stěnami. Rohová fréza přece takovou práci zvládne nejlépe. Uvědomujeme si přitom, že třeba klasické přímé drážkování do plna je z pohledu obráběcího procesu nevýhodné a v porovnání s jinými metodami značně riskantní? Že se může vyplatit hrubování jiným nástrojem a teprve k dokončení využít tvar profilu rohové frézy? A co výběr nástroje a ekonomika obrábění? Pojďme se na to podívat – nejpoužívanější frézovací nástroje a postupy za takovou úvahu přece stojí.

Technologie pro obrábění ocelí a litin

Soustružení ocelí je stále jedním z nejvyužívanějších výrobních procesů na světě. Uvedením technologie Duratomic třídy TP2500 v roce 2007 se značka Seco dostala na vedoucí pozici v tomto oboru. V uplynulých 10 letech pak pokračoval rozsáhlý výzkum dalších možností této technologie a vývoj nových povlaků.

Související články
Zdatný pomocník pro výběr nejlepšího řešení obráběcích aplikací

V dnešní době jsou v oboru obrábění kovů nezbytně důležité jak samotné technické znalosti, tak i dokonalejší procesy. Funkce Suggest, která je součástí digitálního portálu My Pages, pomáhá výrobcům ve všech segmentech trhu nalézt vhodná řešení v oblasti frézování, soustružení, vrtání nebo závitování pro potřeby obrábění konkrétních dílců.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
PCBN řezné materiály pro soustružení kalených ocelí

Společnost Seco dosahuje významných pokroků v soustružení tvrdých materiálů uvedením nejnovějších tříd PCBN. Ke stávajícímu typu CBN060K se nyní připojují další tři třídy a doplňují tak prémiovou nabídku produktů pro přesné obrábění materiálů z kalené oceli, a to v aplikacích, které zahrnují plynulé i přerušované řezy.

Nové monolitní frézy pro obrábění vysokým posuvem

Společnost Seco rozšířila využitelnost své řady monolitních karbidových fréz Jabro-HFM JHF980 určené pro obrábění vysokým posuvem doplněním sortimentu o nové čtyř- a pětibřité verze.

Nové řezné materiály pro soustružení oceli

Společnost Seco doplnila svou revoluční technologii povlakování břitových destiček Duratomic o nové funkce, čímž znovu posouvá výkon v obrábění kovů na další úroveň.

Všestranné a nákladově efektivní závitníky

Do nabídky společnosti Seco Tools pro obrábění závitů byla zařazena nová produktová skupina řezacích a tvářecích závitníků. Jelikož nový sortiment produktů zahrnuje nástroje tří výkonnostních úrovní, výrobci mohou vybrat vždy takové řešení, které je pro konkrétní aplikaci nákladově nejefektivnější.

Modely optimalizace procesu obrábění

Rozvoj nových poznatků o nástrojové technologii přináší maximální výhody pouze tehdy, je-li na proces obrábění pohlíženo jako na jediný konzistentní model. Je přitom životně důležité posuzovat různé výrobní scénáře a zásadní vlivy každého z nich na celkovou, globální ekonomiku výroby.

Rychlé a kvalitní obrábění
s nižšími náklady

Pro spokojenost zákazníků a úspěch na trhu obrábění je třeba výrobu zrychlovat, ale současně i snižovat náklady na dílce. Přitom je třeba zajistit co nejvyšší spolehlivost a dosahovat lepší kvality obrobení, kterou současné průmyslové prostředí vyžaduje. Kratších cyklových časů a vyšší produktivity lze dosáhnout zvýšením úběru materiálu v obráběcích operacích.

Nástroje a řešení pro moderní obrábění

Současné obráběcí provozy neznají chvíli oddechu. Zakázky jsou stále složitější, tolerance přísnější a dodací lhůty kratší. Nezbývá téměř žádný prostor na testování, optimalizaci a určení nejlepšího řešení pro každou aplikaci. Je třeba prokázat technickou způsobilost – a to hned. Ani „Průmysl 4.0“ už není jen vize vzdálené budoucnosti – digitální transformace výroby již probíhá a největší výzvu představuje překlenutí propasti mezi fyzickým vybavením a digitálními prostředky. I tyto faktory zohledňuje společnost Seco Tools při vývoji a implementaci nových nástrojů a řešení.

Moderní univerzální a speciální frézy

V každém výrobním procesu je pro kteroukoli operaci nejlepším nástrojem takový, jaký vyhovuje příslušnému vybavení, materiálům, specifikacím i výrobním plánům. Některé provozy tráví nad volbou nástrojů spoustu času – vybírají to nejlepší řešení pro každý obráběný prvek, ale přitom častokrát přehlížejí, že se v jejich výdejnách či skladech nahromadilo velké množství nástrojů, které byly použity jen jednou či dvakrát. Takové zásoby mohou představovat významnou složku nákladů, která pouze zatěžuje rozpočet a nepřináší žádné hodnoty. Univerzální nástroje proces výběru usnadňují, neboť základních nástrojů nemusí být mnoho, a pak už se jen přizpůsobují aktuálním potřebám určením třídy řezného materiálu, geometrie, rychlosti a posuvu.

Pro udržitelnost v oboru obrábění kovů

Udržitelnost průmyslového obrábění kovů spočívá v dodávkách výrobků, které splňují potřeby a požadavky zákazníků, a to za konkurenceschopné ceny, s celkovou kvalitou pro využití po celý životní cyklus a s nízkou zátěží pro životní prostředí ve smyslu spotřeby surovin a energie v rámci výrobního i spotřebního řetězce. To vše minimálně na úrovni stavu rovnováhy s kapacitními možnostmi naší planety.

Nové nástroje pro náročné materiály

Jakým způsobem vlastně uvažovat při výzkumu a vývoji nových nástrojů? Požadavky současné průmyslové výroby na jednu stranu nutí výrobce ke stále větší specializaci nástrojů, které tak budou schopny efektivně obrábět náročné materiály ve stále složitějších aplikacích letecké, energetické či automobilové výroby, na druhou je však zároveň potřeba sledovat trend zvyšování úrovně využití nástrojů a vybavení v zájmu optimalizace procesů v prostředí všech typů výrobních provozů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit