Témata
Reklama

Nové monolitní frézy pro obrábění vysokým posuvem

Společnost Seco rozšířila využitelnost své řady monolitních karbidových fréz Jabro-HFM JHF980 určené pro obrábění vysokým posuvem doplněním sortimentu o nové čtyř- a pětibřité verze.

Tyto frézy s více břity umožňují výrobcům například v oblasti leteckého průmyslu či zdravotnictví dosáhnout maximální produktivity v aplikacích čelního a ponorného frézování včetně obrábění drážek.

Čtyř- a pětibřitá verze fréz Jabro-HFM JHF980

Delší životnost a vyšší úběr materiálu

Společnost Seco využila nejnovější možnosti a poznatky v oblasti broušení ke zvýšení počtu břitů fréz JHF980, což umožňuje zásadní zvýšení rychlosti posuvu v porovnání s předchozími typy. Výsledky testů však nasvědčují i tomu, že nové frézy JHF980 se 4 a 5 břity dosahují delší životnosti v případech, kde zůstala zachována stejná rychlost posuvu stolu, jaká byla doporučena pro původní nástroje s menším počtem břitů.

Nové monolitní karbidové frézy JHF980 pro frézování vysokým posuvem se v porovnání s běžnými nástroji a způsoby frézování též vyznačují daleko agresivnějším úběrem materiálu. To výrobcům umožňuje snížení výrobních nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti. Obrábění vysokým posuvem kombinuje malou axiální hloubku řezu a velmi rychlý posuv stolu a dosahuje tak vyšších hodnot úběru materiálu. Řezné síly navíc směřují do vřetena frézy v axiálním směru, čímž stabilizují obráběcí proces a zároveň minimalizují vibrace a opotřebení stroje.

Reklama
Reklama

Provedení fréz

Frézy JHF980 vynikají jemnozrnnou strukturou karbidu a jsou opatřeny jednovrstvým povlakem TiAIN, který přispívá ke zvýšení výkonu při obrábění vysokým posuvem. Povlakování též snižuje provozní náklady tím, že eliminuje potřebu chlazení při vysokých teplotách. Vrstva TiAIN velmi dobře izoluje materiál frézy a teplo je tak ve větší míře odváděno vznikajícími třískami.

Řezné průměry čtyřbřité frézy JHF980 se pohybují od 2 do 6 mm, zatímco u pětibřité verze od 8 do 12 mm. Obě frézy jsou k dispozici v délkových řadách 1,5x D, 5x D a 7x D.


Nové frézy JHF980 se v porovnání s běžnými nástroji a způsoby frézování vyznačují daleko agresivnějším úběrem materiálu.

Oblast aplikací a strategie frézování

Frézy JHF980 mají širokou oblast využití od zpracování dílů z oceli až po exotické kovy. Mezi charakteristické typy dílů vhodných pro obrábění těmito nástroji patří například různá pouzdra, části náhrad kolenních kloubů a další obrobky s 3D dutinami. Tyto frézy úspěšně snižují výrobní náklady při opracování jak mělkých, tak i hlubokých dutin.

Optimální využití fréz JHF980 závisí na několika různých faktorech – od stáří používaného stroje až po velikost obráběného dílce. Maximální rychlosti posuvu fréz lze využít při použití s moderními stroji a vysoce tuhým upnutím. Pro zajištění optimální dráhy nástroje je též důležité vhodné programování. Při použití správného CAM programu je fréza JHF980 schopna provádět i prakticky dokončovací obrábění metodou Z-levelling. Společnost Seco nabízí výrobcům pomoc s volbou té nejvýhodnější strategie pro operace obrábění vysokým posuvem.

Seco Tools CZ

Zpracováno redakcí

violeta.hebler@secotools.com

www.secotools.com/cz

Reklama
Související články
Jak začlenit udržitelnost do průmyslové výroby

V dnešní době připojujeme výraz "udržitelnost" k nejrůznějším produktům i činnostem. Od ryb přes nábytek až po spotřebu energie a architekturu. Míníme tím uchování přírodních zdrojů a ochranu životního prostředí. Obrábění v průmyslové výrobě přitom určitou formu udržitelnosti sledovalo vždy. Obrobky v konkurenceschopných cenách a s vysokou kvalitou totiž umožňují výrobci dosáhnout zisku a udržet tak existenci své firmy.

Nástroje pro čelní frézování

Čelní frézování představuje již od počátků velmi širokou aplikační oblast obrábění kovů. Frézování povrchů kolmých na osu rotace nástroje je stále velmi častým případem, a proto patří čelní frézy dlouhodobě k základnímu sortimentu obráběcích nástrojů.

Je rohové frézování opravdu tak jednoduché?

Je to nejběžnější metoda frézování, kterou podvědomě volíme už ve chvíli, kdy na výkresu uvidíme běžné tvary s kolmými stěnami. Rohová fréza přece takovou práci zvládne nejlépe. Uvědomujeme si přitom, že třeba klasické přímé drážkování do plna je z pohledu obráběcího procesu nevýhodné a v porovnání s jinými metodami značně riskantní? Že se může vyplatit hrubování jiným nástrojem a teprve k dokončení využít tvar profilu rohové frézy? A co výběr nástroje a ekonomika obrábění? Pojďme se na to podívat – nejpoužívanější frézovací nástroje a postupy za takovou úvahu přece stojí.

Související články
Technologie pro obrábění ocelí a litin

Soustružení ocelí je stále jedním z nejvyužívanějších výrobních procesů na světě. Uvedením technologie Duratomic třídy TP2500 v roce 2007 se značka Seco dostala na vedoucí pozici v tomto oboru. V uplynulých 10 letech pak pokračoval rozsáhlý výzkum dalších možností této technologie a vývoj nových povlaků.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Zdatný pomocník pro výběr nejlepšího řešení obráběcích aplikací

V dnešní době jsou v oboru obrábění kovů nezbytně důležité jak samotné technické znalosti, tak i dokonalejší procesy. Funkce Suggest, která je součástí digitálního portálu My Pages, pomáhá výrobcům ve všech segmentech trhu nalézt vhodná řešení v oblasti frézování, soustružení, vrtání nebo závitování pro potřeby obrábění konkrétních dílců.

PCBN řezné materiály pro soustružení kalených ocelí

Společnost Seco dosahuje významných pokroků v soustružení tvrdých materiálů uvedením nejnovějších tříd PCBN. Ke stávajícímu typu CBN060K se nyní připojují další tři třídy a doplňují tak prémiovou nabídku produktů pro přesné obrábění materiálů z kalené oceli, a to v aplikacích, které zahrnují plynulé i přerušované řezy.

Nové řezné materiály pro soustružení oceli

Společnost Seco doplnila svou revoluční technologii povlakování břitových destiček Duratomic o nové funkce, čímž znovu posouvá výkon v obrábění kovů na další úroveň.

Další krok: propojení technologie obrábění kovů s ekonomikou výroby (2. část)

Proces obrábění kovů je způsob výroby, kdy jsou obrobky vyráběny odebíráním materiálu ve formě třísek. Ostří nástroje vtlačováno do materiálu obrobku, ten se deformuje tak silně, až dojde k oddělení materiálu ve formě třísek. Základním prvkem v tomto procesu je řezná hrana, která provádí skutečný řezný proces. Pochopení vzájemného působení mezi břitem a materiálem obrobku je základem pro důkladné porozumění procesu obrábění kovů.

Další krok: propojení technologie obrábění kovů s ekonomikou výroby (1. část)

Propojení technologie a ekonomiky se stává stále významnějším faktorem. Vývoj v technologii obrábění kovů lze ekonomicky popsat v případě, kdy je proces obrábění definován jako jeden stálý proces. Při vývoji a uplatnění technologií obrábění kovů je velmi důležité srovnání různých možných variant postupů. Některé aplikace například vyžadují použití nových nástrojů nebo zlepšení obrobitelnosti materiálu obrobku, např. změnou strategie či postupu obrábění.

Příručka pro technology: Profesionální obrábění kovů … mýtus nebo realita?

Řezné procesy obrábění kovů představují jednu z nejvýznamnějších skupin metod používaných při výrobě obrobků, neboť přinášejí velmi vysokou přidanou hodnotu. Základními užívanými procesy jsou soustružení, vrtání, frézování, vyvrtávání a vystružování a některé další. Cílem využití těchto procesů je výroba obrobků s vysokým stupněm efektivity, tzn. dosažení požadované kvality v daném čase a s vynaložením přiměřených nákladů.

Příručka pro technology: Kompenzační přístup při frézování - řezná rychlost

Výroba správně opracovaného komponentu je záležitostí přeměny hrubého obrobku v dokonalý finální kus tím nejúčinnějším a nejefektivnějším způsobem. Toho lze docílit správnou volbou geometrie (dráha frézy) v kombinaci s vhodnou technologií (výběr frézy a řezných podmínek).

Nové nástroje pro frézování, soustružení a vrtání

Společnost Seco Tools představuje celou řadu nových produktů pro aplikace v oblasti frézování, soustružení a vrtání, které přinášejí vyšší produktivitu obrábění.

Příručka pro technology - Obrobitelnost

V minulém čísle jsme čtenáře seznámili s připravovaným odborným seriálem na téma obrábění nerezových ocelí. Patrick de Vos, manažer technického vzdělávání ve společnosti Seco Tools Group, ve svém prvním díle popisuje základní pojem obrobitelnost.

Nástroje a řešení pro moderní obrábění

Současné obráběcí provozy neznají chvíli oddechu. Zakázky jsou stále složitější, tolerance přísnější a dodací lhůty kratší. Nezbývá téměř žádný prostor na testování, optimalizaci a určení nejlepšího řešení pro každou aplikaci. Je třeba prokázat technickou způsobilost – a to hned. Ani „Průmysl 4.0“ už není jen vize vzdálené budoucnosti – digitální transformace výroby již probíhá a největší výzvu představuje překlenutí propasti mezi fyzickým vybavením a digitálními prostředky. I tyto faktory zohledňuje společnost Seco Tools při vývoji a implementaci nových nástrojů a řešení.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit