Témata
Reklama

Využití laseru při dělení a značení materiálů

Jaký typ laseru je vhodný pro jaký materiál? Jaký výkon je třeba pro dělení desky o zadané síle? Jaké asistenční plyny lze pro řez použít a jaké výsledky s daným typem plynu lze očekávat? Jakým laserem značit a jakým řezat?

Odpovědi se dočtete v následujícím článku.

Řezání a značení nekovových materiálů

CO2 lasery mají své místo v oblasti zpracování nekovových materiálů. Výhodou těchto strojů je jejich univerzálnost, cena, rychlost a spolehlivost provozu. Kromě dělení – řezání – deskových materiálů umožňují, i když omezeně, provádět i značení. Zdrojem záření, které umožňuje řez či značení, jsou skleněné trubice se směsí plynů. Životnost výměnné trubice je cca 3 000 pracovních hodin, trubice vyšší třídy pak až 10 000 hodin. Zařízení lze osadit i vysokofrekvenční trubicí, která umožňuje zaostření energie do menšího bodu, tedy dosažení jemnějšího řezu či značení. Nevýhodou těchto trubic je stále zatím jejich cena. Při vlastním značení přejíždí tzv. laserová hlava nad plochou, kde má být obrazec vytvořen. V místě, kde má dojít k označení nebo řezu materiálu, dochází k sepnutí napájení trubice a laserovému výboji, který je soustavou zrcátek doveden až k laserové hlavě.

Stroje:

Reklama
Reklama
Typický zástupce CO2 řezacích laserů Relicut 80 W
Vláknový řezací laser na kov 300 W

Využití stroje

CO2 lasery lze využít pro řezání či značení plexiskla, polystyrenu, kartonu, dřeva, překližky, koženky, umělého kamenu či gumových štočků. V textilním průmyslu jsou používány tyto lasery s podavačem materiálu, které čistě a rychle řežou látky, při osazení speciální hlavy vyhledávají ořezové značky či nadefinované tvary. Vhodné jsou i ve výrobě nebo při expedici hotových produktů – řezání desek, výroba forem, „naříznutí“ a popis materiálu při jednom vložení, možnost osazení rotační osy, např. pro poháry, skleničky atd.

Dnes jsou k dostání zpravidla CO2 lasery s výkony v rozmezí 50–180 W. Výkon laseru je rozhodující pro tloušťku řezu, která je individuální pro každý materiál. Například řezání plexiskla (PMMA): Při výkonu laseru 50 W je možné dělit desky z tohoto materiálu o síle 3–5 mm, kvalitní laser s výkonem 180 W si poradí i s tloušťkou materiálu 25–30 mm.

Řezání oceli CO2 lasery

V posledních několika měsících se na trhu objevují také CO2 lasery kombinující řez nekovových materiálů a řezání tenké oceli a železa. Cena těchto strojů začíná lehce nad hranicí 500 000 Kč. Řez v oceli je umožněn díky několika technickým změnám samotného stroje. S použitím indukčního senzoru je podobně jako u „velkých“ vláknových laserů prováděno průběžné měření výšky řezací hlavy nad kovovým materiálem. Stroj je navíc vybaven rozvodem asistenčního plynu – v tomto případě kyslíku. Schopnosti těchto zařízení jsou bohužel poměrně omezené. Maximální síla ocelového či nerezového plechu, který lze tímto způsobem dělit, se pohybuje kolem 1–1,5 mm a kvalitu řezu není možné srovnávat s řezem pomocí vláknového laseru. Barevné kovy, které neobsahují uhlík, nelze tímto způsobem dělit vůbec, neboť právě „zapálení“ obsaženého uhlíku je nutnou podmínkou pro získání tavné teploty. Přes svá omezení si tento typ zařízení díky své univerzálnosti a příjemné ceně nalezne jistě své místo na trhu.

Značkovací CO2 lasery pro nekovové produkty

Tyto lasery sice nejsou ekonomické pro značení velkých ploch, ale na rozdíl od řezacích CO2 laserů umožňují velmi přesné a rychlé značení do plochy 300 x 300 mm. U značkovacích CO2 laserů je totiž paprsek vychylován dvojicí zrcátek umístěných přímo ve značicí hlavě, čímž je minimalizován mechanický pohyb a značení je jemnější a přesnější. V porovnání s CO2 řezacím laserem je i rychlost značení cca 10krát vyšší. Jemnost značení se pohybuje okolo 0,02 mm, což v praxi znamená, že dokáže napsat bez problémů čitelný text lidským okem neviditelný. Značkovací CO2 lasery s vysokofrekvenční trubicí začínají na cca 380 tis. Kč.

Vláknové lasery

Kvalita řezacích strojů se kromě mechanického provedení určuje převážně podle kvality laserového zdroje. Nejznámějšími dodavateli jsou pravděpodobně společnosti IPG či Rofin. Z asijských pak Raycus, z čínských Wuhanu či MaxxPhotonics, se kterými firma 4ISP spolupracuje.

Vláknové řezací lasery je možné využívat k dělení prakticky všech kovových materiálů, ovšem s použitím odpovídajícího řezného výkonu. Základní řezací stroje, jejichž cena dnes již klesá pod hranici 2 000 000 Kč, se zpravidla dodávají s lasery Raycus o výkonu 300 W. Tento výkon je plně dostačující pro rychlé a přesné řezy v oceli do síly 3 mm, za cenu nízké rychlosti si poradí i se silou 4 mm. Je-li požadováno zpracování barevných kovů, tedy především hliníku, mědi a mosazi, je třeba sáhnout po zařízení výkonnějším. Pro řezání hliníkového či duralového plechu o síle max. 3 mm je potřeba zařízení s výkonem 1 000 W. Stejný stroj pak dokáže řezat i ocel o síle 10–14 mm.

Asistenční plyny

Při řezání neboli pálení oceli laserem se využívají dva základní technické plyny. Použitím kyslíku (O2) lze dosáhnout vyšších řezných rychlostí, ovšem za cenu drobného opalu materiálu na hraně řezu, hrana po řezu je černá. Naopak při použití dusíku (N2) dochází k jistému snížení řezné rychlosti, řez je však maximálně hladký s prakticky nulovým opalem, hrana po řezu je stříbrná.

Vzorky:

Porovnání výstupů řezání oceli CO2 a vláknovým laserem
Řez polystyrenu CO2 laserem
Vláknový laser ‒ řez profilované oceli na rotační ose
Ukázka řezu plastu na CO2 laseru
Ukázka vzorku z CO2 laseru s možností řezu oceli
Ukázka řezu a značení překližky ‒ kompletní výrobek
Detail řezací hlavy s kamerou pro čtení ořezových značek

Životnost samotného laserového zdroje je velmi vysoká – často přesahující 100 000 hodin. Díky vedení záření pomocí optického vlákna až do řezné hlavy stroje neexistuje žádná optická trasa s několika zrcadly, které je třeba udržovat a opakovaně čistit, jako tomu je u CO2 laserů. Na samotné řezné hlavě je údržba velmi jednoduchá. Pod zakončením optického vlákna je umístěno krycí sklíčko, které zabraňuje zanesení nečistot přímo do prostoru hlavy. Toto sklíčko se mění přibližně po 500 hodinách provozu. Dalším spotřebním materiálem je tryska hlavy, kterou prochází paprsek a asistenční plyn.

Z hlediska spotřeby elektrické energie je špičkový příkon 300W laseru cca 4 000 W a reálná spotřeba do 2 000 W. Díky vysoké efektivitě vláknového zdroje není u této varianty třeba externí vodní chlazení. Nejvyšším nákladem tedy zůstává asistenční plyn, jehož spotřeba je cca 8–10 litrů za hodinu nepřetržité práce při tlaku 200 bar.

Značkovací vláknové lasery

Základní typ vláknového značkovacího laseru s výkonem 10 W lze pořídit za cenu lehce přesahující 300 000 Kč. Výkon 10 W u značkovacího laseru je zcela dostačující pro značení výrobků z nerezu či oceli na nejčastěji nabízené pracovní ploše 110 x 110 mm. Nekovové materiály a barevné kovy je doporučeno před nákupem nejprve na strojích otestovat a ověřit si nejvhodnější výkon zdroje, typ stroje pro konkrétní potřebu. Energii vláknového paprsku je možné koncentrovat na bod o průměru pouhých 0,02 mm, a tedy vytvořit čitelný text lidským okem již nerozeznatelný.

Stroj je možné použít na značení nástrojů, jako jsou frézy, vrtáky či kotouče, ale i velkoobjemové a nepřenosné produkty z oblasti hutního průmyslu. Značení je trvanlivé a neovlivňuje tuhost produktu.

Kombinované značení a řezání vláknovými lasery

Na rozdíl od CO2 laserů, kde se běžně používá kombinace obou činností, u vláknových laserů toto běžné není. Vláknové řezací lasery umožňují sice v omezené míře méně kvalitní značení, avšak výrobci toto nedoporučují. V současnosti probíhá vývoj, který by mohl směřovat k možnosti kombinace obou metod na jednom stroji. Zda se této situace dočkáme za rok či dva v takové kvalitě, aby bylo možné na stroj poskytnout záruku a zajistit splnění všech příslušných norem, však zatím není možné určit.

Petr Tůma, Dagmar Smrčinová

smrcinova@4isp.cz

www.4isp.cz

Reklama
Související články
Řezání trubek a profilů

Přestávají vám stačit pily? Následující tři řešení od 4ISP určená pro různé typy výroby mohou být vhodnou volbou.

Laserová svařovací buňka, která promíjí nepřesnosti v plechu

Vstup do oblasti laserového svařování se stává snadnějším než dříve díky tolerantnímu laserovému svařování metodou FusionLine a balíčku pro náběh výroby. Nové konstrukční prvky a softwarové komponenty zjednodušují obsluhu.

Největší předváděcí centrum laserů a CNC strojů

Časům nakupování průmyslových strojů naslepo, bez osobního vyzkoušení a podrobné znalosti strojů, provozních nákladů a potřeb, již „odzvonilo“.

Související články
Využití laseru při dělení a značení materiálů

V odborných časopisech vycházejí celé řady článků na téma pokročilého použití laserových technologií v průmyslu. V praxi se však často setkáváme se zákazníky, kterým se nedaří získat základní informace o této problematice. Jaký typ laseru je vhodný na daný materiál? Jaký výkon je potřeba pro dělení desky o zadané tloušťce? Jaké asistenční plyny lze pro řez použít a jaké výsledky s daným typem plynu můžeme očekávat?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Deset let na trhu a nový dodavatel

Společnost 4ISP v letošním roce slaví již deset let na trhu. Na počest tohoto výročí uspořádala v centru Eurazio vernisáž výstavy technických exponátů pod záštitou Technického muzea v Brně. Žádná velká narozeninová party se však konat nebude. Firma svoje jubileum oslaví se zaměstnanci i zákazníky individuálně.

Inovovaná fiber laserová centra

Dnešní výrobci plechových dílů vyžadují vysoce flexibilní, efektivní a inteligentní řešení. Nové inovace ve výrobě vláknového laseru Prima Power byly navrženy a vyvinuty tak, aby splňovaly tato očekávání. Platino Fiber Evo je nejnovější verzí platformy Platino s více než 2 000 instalací po celém světě, vylepšenou o důležité technologické inovace.

Efektivita produkce a laserové technologie

Lasery mají svou nespornou výhodu v nízkých provozních nákladech. A také ve snadnosti přípravy a zadávání dat do výroby. Nízké provozní náklady hovoří o jejich aktuální spotřebě během výroby. Vzhledem k tomu, že potřebují standardní příkon nižší než mikrovlnka nebo varná konvice, stává se energie zanedbatelnou položkou.

Šetří lasery energii? Jak je to s lasery, ekologií a ekonomií?

Ekologie v průmyslu je téma, které se dnes velmi často probírá. Jedná se o mimořádně širokou problematiku, zahrnující úspory energií, eliminaci či alespoň snížení vzniku zdraví ohrožujících zplodin či omezení potřeby nebezpečných chemikálií v oblasti průmyslové výroby. V dnešním článku se na tuto problematiku podíváme z hlediska výhod a nevýhod jednotlivých laserových technologií, které se díky klesající ceně při zachování dobrých technických parametrů a nízkých provozních nákladů dostávají i do podniků s menším obratem a nižším počtem zaměstnanců.

Řezání materiálů s pomocí CNC laseru

Řezání, správně pálení materiálů pomocí laseru již dávno není žádnou technologickou novinkou a v dnešní době se tato technologie objevuje i v menších podnicích. Důvodem rozmachu tohoto způsobu zpracování je nenáročnost obsluhy, rychlost řezání a trvale klesající cena samotných laserových strojů.

Výroba a opravy pomocí laseru

Hesla jako 3D-Drucken a Additive Manufacturing jsou všudypřítomná. Na všech kontinentech je zřejmá snaha podporovat aditivní technologie. Avšak co se za tím skrývá? V Aachen se tomuto tématu věnuje Fraunhofer-Institute für Lasertechnik ILT und Produktionstechnologie IPT.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Oscilující paprsek laseru pracuje přesněji

Univerzálním nástrojem naší doby je laser, kterým je možné bezdotykově opracovávat téměř všechny materiály. Ještě lépe a přesněji se podaří materiály řezat nebo gravírovat, když paprsek laseru kmitá.

Aktuální možnosti v laserovém svařování

Laserové svařování lze v dnešní době považovat za velice moderní technologii. Vysoké svařovací rychlosti, štíhlý svar a z toho plynoucí výhody jsou pozitiva, která umožnila začlenění této metody do progresivních výrobních technologií. Tento článek si klade za cíl představit aktuální možnosti laserových svařovacích technologií.

Laserové svařování s přídavným drátem

Pod svařováním laserovým paprskem si většinou představujeme svařování bez přídavného drátu. V současnosti již existují technické možnosti drát do svaru doplnit. Můžeme jmenovat dva základní příklady, kdy přídavný drát použít. Prvním je případ svařování silnostěnných dílů, kdy sesazení není přesné a do spoje je nutné doplnit materiál, aby svar nebyl propadlý. Druhým důvodem může být potřeba modifikovat složení v místě svaru, třeba kvůli nutnosti snížení tvrdosti. Dále ukažme možnost s přídavným drátem navařovat vrstvy na povrchu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit