Témata
Reklama

Prostorově optimalizované skladování

Pro zásobování všech strojů bez prostojů využívá společnost Thomann v Hergatzu bei Lindau buňkový skladovací systém společnosti Remmert. Speciální stanice pro vychystávání zvyšuje rychlost procesu vyskladňování materiálu o více než šedesát procent.

Aktuálně se ve skladu společnosti Thomann provádí průměrně 120 až 130 odběrů z 1 200 kazet denně. Každý rok je provedeno asi 200 000 přířezů. Pokud se v budoucnu rozšíří strojní park o další CNC obráběcí stroje, lze na stávajícím buňkovém skladovacím systému současný výkon bez problémů zvýšit.

Reklama
Reklama
Reklama
Společnost Thomann obchoduje se skutečně širokou škálou materiálu. Celkem je to více než 1 000 druhů tyčového materiálu.

Díky příznivému vývoji v obchodování s ocelí v roce 2009 uvedli v Hergatzu do provozu novou halu. Ve skladu, který zde byl nově vybudován, se dnes skladuje šestkrát více zboží s přiměřeně větší tonáží než ve starém centru v Lindau. Na novém pracovišti v Hergatzu provádí zhruba 90 pracovníků nejen přířezy, ale kromě toho se zde také skladuje a přepravuje ocel a zabezpečuje nákup spotřebních materiálů (management C součástí). Díky firemní struktuře lze skladovat skutečně širokou škálu materiálu. Celkem je to více než tisíc druhů tyčového materiálu.

Propojení strojů se skladem

Základním kritériem pro výběr nového skladu byla možnost připojit na skladovací systém stroje od jakýchkoliv výrobců. Protože stávající CNC pily společností Behringer, Kasto a MEP by se samozřejmě měly dále používat i v novém závodě a v případě potřeby přímo připojit na skladovací systém. Dalším důležitým požadavkem byl velký průtok materiálu. Když se v budoucnu pak pořídí další CNC stroje, musí být navíc možné provádět také např. konečné zpracování pomocí rovinných fréz a centrování. Jinými slovy mít možnost používat všechny stroje bez prostojů.

Regálový obslužný přístroj s mechanickým vytahovacím, popř. zásuvkovým zařízením zajišťuje rychlou a bezpečnou přepravu kazet mezi buňkami a různými stanicemi.

Obsluha regálů

V nové výrobní hale se nyní používá buňkový skladovací systém Remmert, který umožňuje prostorově optimalizované skladování velkého množství nejrůznějších materiálů. Srdcem zařízení je regálový obslužný přístroj s mechanickým vytahovacím, popř. zásuvkovým zařízením, který zajišťuje rychlou a bezpečnou přepravu kazet mezi buňkami a různými stanicemi. Oproti běžným regálovým obslužným přístrojům se tento mechanismus vyznačuje velmi vysokou dostupností a jednoduchou údržbou.

Pomocí vychystávací stanice lze vychystat až 200 odběrů za osmihodinovou směnu.

Vychystávání zakázek

Pro další zvýšení již tak vysokého průtoku zboží v „buňce“ a pro optimální využití až 45 dvojitých cyklů regálového obslužného zařízení za hodinu se společnost Thomann rozhodla doplnit buňkový skladovací systém o vychystávací stanici. Systém skladového hospodářství umožňuje takzvaný multi-order-picking. To znamená, že položky více zakázek se z kazet odeberou společně a ve druhém kroku se rozdělí pro různé dodávky. Tento postup umožňuje výraznou časovou úsporu oproti chronologickému vychystávání jednotlivých zakázek. Vychystávací jeřáb Remmert, umístěný nad stanicí, zajišťuje zachování vysokého výkonu skladu i při přesunech materiálu mimo sklad. Díky vysokým rychlostem a jednoduché obsluze je možné pomocí stanice vychystat až 200 odběrů za osmihodinovou směnu.

Také u optimalizované pilové stanice, která zásobuje materiálem osm pil, je vysoký průtok mimořádně důležitý. Jen tak je zajištěno, že u pil nedojde k prostojům.

Remmert

Josef Chromý

josef.chromy@exinco.cz

https://www.remmert.de/

Reklama
Vydání #7,8
Kód článku: 170702
Datum: 27. 06. 2017
Rubrika: Výroba / Logistika
Autor:
Firmy
Související články
Větší efektivita - nižší náklady

Průmysl 4.0 – čtvrtá průmyslová revoluce je v plném proudu a hraje stále větší roli i u skladování plechů. Aby firma mohla flexibilně reagovat na aktuální požadavky trhu, je rozhodující především plně automatizované spojení mezi skladovacími systémy a výrobou. Na následujících řádcích přinášíme krátký rozhovor s Matthiasem Remmertem, jednatelem společnosti Friedrich Remmert, o trendech automatizace a o tom, proč by měly firmy využívat Průmysl 4.0.

Mostový skladovací systém

Pro skladování materiálu s průměrnou vlastní hmotností jedné součásti 400 kg potřebovala společnost SZST Salzgitter Service und Technik vhodný sklad pro těžké náklady. Cenově výhodným a prostorově úsporným řešením byl mostový skladovací systém Remmert se 183 kazetami pro celkem 915 t materiálu na ploše pouhých 250 m². Kromě omezení skladovací plochy dosáhla SZST vyšší výměny zboží, lepší přehlednosti a vyšší bezpečnosti práce.

Buňkový skladovací systém pro zpracování profilů

Asi nejvíce nestandardní skladovací systém v německy mluvících zemích se aktuálně nachází v Lüdenscheidu. Společnost Fischer Elektronik zde ve svahu vybudovala sedmnáct metrů vysoký buňkový skladovací systém.

Související články
Lehké konstrukce automobilů - sendvičové materiály

O prodejnosti a úspěšnosti vozidla v silném konkurenčním prostředí dnes rozhoduje z velké míry tvar a funkčnost karoserie. Mezi technickým vybavením jednotlivých výrobců dnes není propastný rozdíl a proto první, čím automobil promlouvá k zákazníkovi, jsou právě silueta vozu, linie hran, elegance i vizuální dynamika. Na karoserii jsou proto kladeny náročné požadavky v řadě případů z hlediska technologie výroby protichůdné.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Lehké konstrukce karoserií osobních automobilů

Rostoucí požadavky na snižování spotřeby pohonných hmot a emisní limity vytvářejí soustavný tlak na snižování hmotnosti karoserií. Druhou alternativou, která se nadále rozvíjí, je rozšířené nasazení alternativních hybridních pohonů automobilů, zejména kombinace spalovacích motorů s elektropohony. Nedodržení emisních limitů osobních automobilů 95 g/100 km by mělo být od roku 2020 navíc finančně postihováno. Jak ukazují aktuální problémy koncernů Volkswagen Group a Citroen, je tato problematika rozšířena ještě o NOx. Je však zřejmé, že se to týká prakticky všech výrobců osobních i nákladních vozů. Tato problematika je zásadní s ohledem na vyráběné množství. V konstrukci letadel, raket a vesmírné techniky je řada nových výrobních technologií již delší dobu používána. Je to nejenom otázka vhodných materiálů, jejich dostupnosti a možností použitých výrobních technologií. V souvislosti s lehkými konstrukcemi všechny tyto oblasti stojí před dlouhodobým a zásadním rozvojem.

Jsou smíšené konstrukce dočasně za svým zenitem?

Nikdo nenamítá proti oprávněné potřebě lehkých konstrukcí v dopravě, aeronautice, obalové technice a u pohyblivých částí strojů, systémů a zařízení. Avšak jsou smíšené konstrukce s plasty vyztuženými vlákny v současnosti opravdu za svým zenitem?

Oscilující paprsek laseru pracuje přesněji

Univerzálním nástrojem naší doby je laser, kterým je možné bezdotykově opracovávat téměř všechny materiály. Ještě lépe a přesněji se podaří materiály řezat nebo gravírovat, když paprsek laseru kmitá.

Špičkové technologie dnes i zítra

Společnost Trumpf je renomovaný výrobce technologií na zpracování plechů a profilů a laserů pro průmysl. Výrobní historie se pomalu blíží celé stovce let a česká pobočka s obratem zhruba sto milionů eur za rok patří k důležitým průmyslovým hráčům nejen na českém trhu. Bylo proto jasnou volbou požádat ředitele společnosti Trumpf Praha Romana Haltufa, aby čtenářům MM Průmyslového spektra prozradil, kam se vývoj v tomto nepostradatelném oboru za minulá léta posunul.

Laserová svařovací buňka, která promíjí nepřesnosti v plechu

Vstup do oblasti laserového svařování se stává snadnějším než dříve díky tolerantnímu laserovému svařování metodou FusionLine a balíčku pro náběh výroby. Nové konstrukční prvky a softwarové komponenty zjednodušují obsluhu.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Vliv složek ochranných atmosfér na WAAM

Svařování v současné době není už pouze technologií ke spojování materiálů. S rozvojem aditivní výroby strojních součástí lze tento proces využít také pro výrobu komplexních a geometricky složitých součástí. Technologie WAAM využívá svařování pro vrstvení jednotlivých svarových housenek do tvaru vyráběné strojní součásti a je charakterizována mnoha proměnnými – mimo jiné i účinky ochranné atmosféry. Cílem příspěvku je zhodnotit vliv jednotlivých složek ochranných atmosfér používaných pro MAG svařování.

Inovovaná fiber laserová centra

Dnešní výrobci plechových dílů vyžadují vysoce flexibilní, efektivní a inteligentní řešení. Nové inovace ve výrobě vláknového laseru Prima Power byly navrženy a vyvinuty tak, aby splňovaly tato očekávání. Platino Fiber Evo je nejnovější verzí platformy Platino s více než 2 000 instalací po celém světě, vylepšenou o důležité technologické inovace.

Nové perspektivy v obrábění titanových draků letounů

Rostoucí využití titanu pro aplikace v leteckém průmyslu je za poslední léta velmi dobře zdokumentováno. Stejně tak se tématem diskuze a zkoumání staly i problémy spojené s efektivním, produktivním a vysoce kvalitním obráběním tohoto oblíbeného materiálu. Každá obrobna chce samozřejmě při frézování titanu optimalizovat výkonnost použité frézy, ale bez vhodných technologií a správného know-how to nemusí být až tak snadné. Díky převratnému objevu se však v současnosti začínají v této oblasti věci měnit.

Trendy ve výrobě plochých polotovarů tvářených za tepla

Využití plechových dílů tvářených za tepla patří dnes již běžně k produkci karoserií osobních automobilů a od jejich prvního nasazení nás dělí bezmála dvacet let. Tento trvalý trend souvisí s požadavkem na maximální zužitkování pohonných hmot a s tím spojené i redukce samotné hmotnosti karoserie. Dalším aspektem jsou limity snižující objemy škodlivých exhalací při spalování paliva, které nutí dlouhodobě producenty osobních i užitkových vozidel hledat alternativní konstrukční řešení. Emisní limity nastavené Evropskou unií, platné od roku 2020, stanovují průměrnou emisi všech modelů v nabídce na 95 g CO2.km-1. To odpovídá spotřebě 3,54 litru nafty či 4,06 litru benzinu na sto kilometrů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit