Témata
Reklama

Větší efektivita - nižší náklady

Průmysl 4.0 – čtvrtá průmyslová revoluce je v plném proudu a hraje stále větší roli i u skladování plechů. Aby firma mohla flexibilně reagovat na aktuální požadavky trhu, je rozhodující především plně automatizované spojení mezi skladovacími systémy a výrobou. Na následujících řádcích přinášíme krátký rozhovor s Matthiasem Remmertem, jednatelem společnosti Friedrich Remmert, o trendech automatizace a o tom, proč by měly firmy využívat Průmysl 4.0.

Redakce: Pane Remmerte, jako odborník na procesní techniku a skladování plechů máte přehled o aktuálních trendech. Kudy se ubírají?

M. Remmert: Stále větší roli hraje téma automatizace – z různých důvodů. Jednak kvůli demografickým změnám chybějí kvalifikovaní pracovníci, jejichž práci je potřeba stále více nahrazovat. A to při potenciálně vyšším výkonu dnešních strojů. Na druhé straně požaduje trh stále flexibilnější řešení s co největší efektivností. Tyto požadavky se dají splnit jen pomocí vyššího stupně automatizace.

Reklama
Reklama
Reklama
Matthias Remmert, jednatel společnosti Friedrich Remmert.

Redakce: Flexibilní řešení a co nejvyšší efektivita. Máte pro nás nějaký příklad z praxe?

M. Remmert: Je jedno, zda výroba probíhá ve velkých sériích, nebo malých dávkách. Díky automatizovaným řešením, která jsou uzpůsobena speciálním požadavkům uživatelů, zůstávají výrobní procesy efektivní, snižují se výrobní náklady. Aktuálně roste poptávka po menších dávkách. V tom případě je obzvláště důležitý flexibilní přístup k materiálu a efektivní manipulace s ním, tak aby se dalo pracovat hospodárně a optimalizovat procesy. Průmysl 4.0 je díky propojení výroby se skladem pro dobré výsledky rozhodující. Myslím tím například časově úsporné zásobování obráběcích strojů plochým materiálem a plechy.

Redakce: Co tento vývoj znamená konkrétně pro firmu Remmert?

M. Remmert: Kvůli tomuto aktuálnímu trendu se dál věnujeme našemu Průmyslu 4.0. Automatizační řešení nabízí vysoký potenciál pro hospodárné procesy – například náš Laser Flex 4.0, který zajišťuje rychlou a bezpečnou manipulaci s plechy. Na tom stavíme: dále rozvíjíme naši procesní techniku podle požadavků trhu a oboru a vždy tak zákazníkům dodáváme inteligentní robotickou techniku pro plně automatizované výrobní procesy.

Redakce: Děkujeme za rozhovor.

Friedrich Remmert

Josef Chromý

josef.chromy@exinco.cz

https://www.remmert.de/

PŘÍKLADY HOVOŘÍ

Kdo chce u regálového zakladače snížit základní skladovací plochu, dobu manipulace s materiálem a počet pracovníků minimálně o padesát procent, ten by měl přejít na plně integrované skladovací a výrobní procesy. Alespoň to radí specialista na zpracování plechů – společnost Hase, která po integraci automatického regálového zakladače od společnosti Friedrich Remmert dosáhla právě výše uvedených výsledků.

„Dříve jsme plechy většinou skladovali v ocelových regálech obsluhovaných zdvižnými vozíky,“ říká Frank Schlicker, jednatel společnosti Hase. „Materiál museli naši pracovníci před zpracováním zakázky vychystat a přechodně uskladnit ve skladovací věži našeho laseru Bystronic.“ Toto řešení sice zaručovalo dobré vytížení strojů, avšak manipulace s materiálem byla velice náročná na čas, počet pracovníků a místo.

Proto firma Hase naplánovala integraci nového, většího automatizovaného skladu, který měl laserové stroje zásobovat tabulemi plechu plně automaticky. Současně měl systém zajišťovat optimální tok materiálu u surovin, polotovarů a zbytkových plechů. V neposlední řadě firma z Trevíru zamýšlela vytvořit touto investicí všechny předpoklady pro bezobslužný trojsměnný provoz. „Technické a projektové kompetence, vlastní výroba v Německu a rozsáhlá nabídka služeb – díky tomu byl výběr společnosti Remmert jasný,“ zdůvodňuje Schlicker volbu dodavatele.

Regálový zakladač

Plně automatický regálový zakladač se skládá ze dvou paralelních regálových řad, mezi nimiž pojíždí regálové obslužné zařízení. Společnost Hase tak má s 542 místy pro palety skladovací kapacitu pro více než 1 600 t plechu. Na čelní straně systému se nachází naskladňovací stanice, tři stroje Bystronic jsou umístěny na pravé, popř. levé straně. Experti společnosti Remmert integrovali sklad do zařízení jak mechanicky, tak softwarově, čímž získali celistvou jednotku pro zpracování. Systém skladového hospodářství PRO WMS Enterprise obsazuje skladovací místa optimálně prostorově podle principu záměnného skladování. Od vstupu zboží až po výstup software spravuje a optimalizuje všechny skladovací procesy a pracovní postupy a zaručuje tak rychlou přípravu zboží. Všechny relevantní údaje o zásobách předává systém skladového hospodářství do samostatně naprogramovaného systému společnosti Hase. Kromě toho logistický software komunikuje se třemi laserovými stroji. Čeká-li na zpracování nová zakázka, vyžádá si laser přes datové rozhraní příslušný materiál ze skladu. Zařízení předá potřebné tabule příslušnému stroji, zbylý materiál poté převáží a opět uskladní.

Díky nové jednotce na zpracování plechů bylo dosaženo o více než padesát procent rychlejšího průtoku zboží.

Přednosti systému

Základní skladovací plocha zařízení Remmert činí přesně 192 m². Díky tomu mohla tato firma specializovaná na zpracování plechů omezit dříve potřebnou skladovací plochu o více než šedesát procent. A průtok zboží se výrazně zvýšil. „Používáním naší nové jednotky na zpracování plechů jsme dosáhli o minimálně padesát procent rychlejšího průtoku zboží. A to při výrazně menším počtu pracovníků ve skladu,“ přibližuje Frank Schlicker přednosti systému. Pro nepřetržité zásobování strojů materiálem a zvládání období s velkým počtem zakázek řeže společnost Hase laserem i takové díly, které se hned nezpracovávají dál, ale opět se uskladňují. Při skladování více vrstev zpracovávaného materiálu na jedné paletě jsou kvůli zamezení poškození jednotlivé vrstvy polotovarů odděleny PVC deskami. Oddělovací desky jsou připraveny v regálovém zakladači a na polotovary se ukládají zcela automaticky. Pomocí dvou samostatných vyskladňovacích stanic přivádí Hase v případě potřeby správné díly do dalšího procesu zpracování.

Reklama
Vydání #5
Kód článku: 170506
Datum: 10. 05. 2017
Rubrika: Výroba / Logistika
Autor:
Firmy
Související články
Prostorově optimalizované skladování

Pro zásobování všech strojů bez prostojů využívá společnost Thomann v Hergatzu bei Lindau buňkový skladovací systém společnosti Remmert. Speciální stanice pro vychystávání zvyšuje rychlost procesu vyskladňování materiálu o více než šedesát procent.

Mostový skladovací systém

Pro skladování materiálu s průměrnou vlastní hmotností jedné součásti 400 kg potřebovala společnost SZST Salzgitter Service und Technik vhodný sklad pro těžké náklady. Cenově výhodným a prostorově úsporným řešením byl mostový skladovací systém Remmert se 183 kazetami pro celkem 915 t materiálu na ploše pouhých 250 m². Kromě omezení skladovací plochy dosáhla SZST vyšší výměny zboží, lepší přehlednosti a vyšší bezpečnosti práce.

Buňkový skladovací systém pro zpracování profilů

Asi nejvíce nestandardní skladovací systém v německy mluvících zemích se aktuálně nachází v Lüdenscheidu. Společnost Fischer Elektronik zde ve svahu vybudovala sedmnáct metrů vysoký buňkový skladovací systém.

Související články
Lehké konstrukce automobilů - sendvičové materiály

O prodejnosti a úspěšnosti vozidla v silném konkurenčním prostředí dnes rozhoduje z velké míry tvar a funkčnost karoserie. Mezi technickým vybavením jednotlivých výrobců dnes není propastný rozdíl a proto první, čím automobil promlouvá k zákazníkovi, jsou právě silueta vozu, linie hran, elegance i vizuální dynamika. Na karoserii jsou proto kladeny náročné požadavky v řadě případů z hlediska technologie výroby protichůdné.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Lehké konstrukce karoserií osobních automobilů

Rostoucí požadavky na snižování spotřeby pohonných hmot a emisní limity vytvářejí soustavný tlak na snižování hmotnosti karoserií. Druhou alternativou, která se nadále rozvíjí, je rozšířené nasazení alternativních hybridních pohonů automobilů, zejména kombinace spalovacích motorů s elektropohony. Nedodržení emisních limitů osobních automobilů 95 g/100 km by mělo být od roku 2020 navíc finančně postihováno. Jak ukazují aktuální problémy koncernů Volkswagen Group a Citroen, je tato problematika rozšířena ještě o NOx. Je však zřejmé, že se to týká prakticky všech výrobců osobních i nákladních vozů. Tato problematika je zásadní s ohledem na vyráběné množství. V konstrukci letadel, raket a vesmírné techniky je řada nových výrobních technologií již delší dobu používána. Je to nejenom otázka vhodných materiálů, jejich dostupnosti a možností použitých výrobních technologií. V souvislosti s lehkými konstrukcemi všechny tyto oblasti stojí před dlouhodobým a zásadním rozvojem.

Jsou smíšené konstrukce dočasně za svým zenitem?

Nikdo nenamítá proti oprávněné potřebě lehkých konstrukcí v dopravě, aeronautice, obalové technice a u pohyblivých částí strojů, systémů a zařízení. Avšak jsou smíšené konstrukce s plasty vyztuženými vlákny v současnosti opravdu za svým zenitem?

Oscilující paprsek laseru pracuje přesněji

Univerzálním nástrojem naší doby je laser, kterým je možné bezdotykově opracovávat téměř všechny materiály. Ještě lépe a přesněji se podaří materiály řezat nebo gravírovat, když paprsek laseru kmitá.

Špičkové technologie dnes i zítra

Společnost Trumpf je renomovaný výrobce technologií na zpracování plechů a profilů a laserů pro průmysl. Výrobní historie se pomalu blíží celé stovce let a česká pobočka s obratem zhruba sto milionů eur za rok patří k důležitým průmyslovým hráčům nejen na českém trhu. Bylo proto jasnou volbou požádat ředitele společnosti Trumpf Praha Romana Haltufa, aby čtenářům MM Průmyslového spektra prozradil, kam se vývoj v tomto nepostradatelném oboru za minulá léta posunul.

Laserová svařovací buňka, která promíjí nepřesnosti v plechu

Vstup do oblasti laserového svařování se stává snadnějším než dříve díky tolerantnímu laserovému svařování metodou FusionLine a balíčku pro náběh výroby. Nové konstrukční prvky a softwarové komponenty zjednodušují obsluhu.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Vliv složek ochranných atmosfér na WAAM

Svařování v současné době není už pouze technologií ke spojování materiálů. S rozvojem aditivní výroby strojních součástí lze tento proces využít také pro výrobu komplexních a geometricky složitých součástí. Technologie WAAM využívá svařování pro vrstvení jednotlivých svarových housenek do tvaru vyráběné strojní součásti a je charakterizována mnoha proměnnými – mimo jiné i účinky ochranné atmosféry. Cílem příspěvku je zhodnotit vliv jednotlivých složek ochranných atmosfér používaných pro MAG svařování.

Inovovaná fiber laserová centra

Dnešní výrobci plechových dílů vyžadují vysoce flexibilní, efektivní a inteligentní řešení. Nové inovace ve výrobě vláknového laseru Prima Power byly navrženy a vyvinuty tak, aby splňovaly tato očekávání. Platino Fiber Evo je nejnovější verzí platformy Platino s více než 2 000 instalací po celém světě, vylepšenou o důležité technologické inovace.

Nové perspektivy v obrábění titanových draků letounů

Rostoucí využití titanu pro aplikace v leteckém průmyslu je za poslední léta velmi dobře zdokumentováno. Stejně tak se tématem diskuze a zkoumání staly i problémy spojené s efektivním, produktivním a vysoce kvalitním obráběním tohoto oblíbeného materiálu. Každá obrobna chce samozřejmě při frézování titanu optimalizovat výkonnost použité frézy, ale bez vhodných technologií a správného know-how to nemusí být až tak snadné. Díky převratnému objevu se však v současnosti začínají v této oblasti věci měnit.

Trendy ve výrobě plochých polotovarů tvářených za tepla

Využití plechových dílů tvářených za tepla patří dnes již běžně k produkci karoserií osobních automobilů a od jejich prvního nasazení nás dělí bezmála dvacet let. Tento trvalý trend souvisí s požadavkem na maximální zužitkování pohonných hmot a s tím spojené i redukce samotné hmotnosti karoserie. Dalším aspektem jsou limity snižující objemy škodlivých exhalací při spalování paliva, které nutí dlouhodobě producenty osobních i užitkových vozidel hledat alternativní konstrukční řešení. Emisní limity nastavené Evropskou unií, platné od roku 2020, stanovují průměrnou emisi všech modelů v nabídce na 95 g CO2.km-1. To odpovídá spotřebě 3,54 litru nafty či 4,06 litru benzinu na sto kilometrů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit