Témata
Reklama

Inovace v povlakovacích zařízení

Obor povlakování patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející oblast nástrojů. Inovace v povlakování jsou hnacím motorem mnohých změn v používaných materiálech i v samotné konstrukci nejen u řezných nástrojů. Pro vytváření tohoto inovačního prostředí jsou zapotřebí neustále investice do nových a vyspělých technologií povlakování.

Celosvětovou novinkou představenou 5. 5. 2015 na výstavě Molding Expo Stuttgart je povlakovací zařízení π1511 s úplně novou koncepcí uspořádání depoziční komory. Toto inovativní zařízení firmy Platit spojuje dvě technologie, které firma zavedla a úspěšně se využívají ve více jak 400 povlakovacích zařízeních nainstalovaných po celém světě. První technologií je depozice z dlouhých plochých katod. Výhodou této technologie je rovnoměrnost nanášení povlaků, bezproblémový přechod na různé typy materiálů targetů bez omezení výrobcem, jednoduchost obsluhy a výměny targetů a v neposlední řadě nižší pořizovací náklady. Druhou technologií je depozice z rotačních katod umístěných ve dveřích depoziční komory, která se osvědčila při menších typech zařízení a umožňuje depozici i moderních TripleCoatings3 a QuadCoatings4 povlaků na objemnější nástroje. Tato technologie byla přizpůsobena velikosti komory a nově byly vyvinuty velké rotační katody s označením Larc-XL.

Reklama
Reklama
Nové povlakovací zařízení π1511 firmy Liss

Zařízení je technologicky na velmi vysoké úrovni a mimo jiné využívá pulzní zdroje pro odpařování a vysokou ionizaci targetů, čímž vytváří povlaky s velmi nízkou drsností. Na čištění nástrojů před depozicí byl vyvinut sofistikovaný systém, který kromě standardního plazmového čištění využívá i systém Larc GD, jenž zásadně vylepšuje adhezi povlaku a tím prodlužuje trvanlivost nástrojů.

Možnosti využití moderních povlaků

Jak už je dobrým zvykem, tak první instalace této novinky opět zamířila do České republiky k sesterské firmě Liss, která používá pro své služby v oblasti povlakování výhradně technologie a zařízení firmy Platit. Zařízení π1511 umožňuje deponovat jak konvenční a nanokompozitní typy povlaků, tak i nejnovější TripleCoatings3 a QuadCoatings4 na nástroje o průměru max. 700 mm a délce max. 700 mm. Deponovat povlaky je možné zároveň z pěti katod s velkou plochou targetů na větší nástroje, především pro tlakové lití Al i jiných neželezných kovů, na nástroje pro náročné aplikace tváření za studena i za tepla, stříhání, ale i pro povlakování pil pro dělení materiálu a odvalovací frézy.

Nové povlaky

S instalací zařízení π1511 přichází na trh i několik novinek v oblasti PVD povlaků. Jednou z těch prvních je nanokompozitní QuadCoatings4 ‒nACRo4. Povlak má vynikající fyzikální vlastnosti. Vysokou otěruvzdornost, vysokou odolnost vůči abrazi a vysokou teplotní stabilitu. Adhezní vrstvu tvoří CrN, na níž je deponovaná optimalizovaná vrstva AlCrN. Ta je pak překryta nanostrukturovanou vrstvou AlCrN a jako poslední vrstva je na povrchu extrémně odolná a tvrdá nanokompozitní AlCrSiN.

Pohled do depoziční komory zařízení π1511

Instalací nového, již dvanáctého povlakovacího zařízení dochází jednak k rozšíření povlakovacích kapacit v nově otevřené moderní hale firmy Liss, ale také k nastartování inovačních procesů a optimalizací. Výsledkem této práce jsou technicky sofistikované produkty přinášející zvýšení produktivity a technický náskok před konkurencí.

Jozef Sondor

Liss

j.sondor@liss.cz

www.liss.cz

Reklama
Vydání #5
Kód článku: 150540
Datum: 06. 05. 2015
Rubrika: Trendy / Povrchové úpravy
Autor:
Firmy
Související články
Kompaktní řešení Zapoj a spusť

Surffinisher je inovační metoda inline omílání vysoce kvalitních, geometricky složitých součástí během výrobního cyklu , která otevírá nové možnosti pro automatizované, vysoce přesné obrábění definovaných ploch jednotlivých součástí. Kompaktní omílací systém Zapoj a spusť lze snadno integrovat do výrobních linek.

Dokonalé povrchy řezných nástrojů

Leštění řezných hran nástrojů je čím dál žádanějším procesem v oblasti strojírenství. Stalo se již zřejmým faktem, že stav řezných hran má obrovský vliv na životnost nástroje a řeznou charakteristiku. Existuje dnes zajímavá alternativa dobře známým procesům, jako je broušení nebo tryskání. Je to úprava řezných hran pomocí vlečného omílání.

Nanokompozitný povlak 4. generácie - nACRo4

Počas technologického procesu, akým je rezanie, frézovanie, vŕtanie, tvárnenie atď., je dôležité ochrániť nástroj s kvalitným povlakom, pričom sa dosiahne zníženie opotrebenia a naopak zvýšenie životnosti samotného nástroja. V dnešnej dobe nanoštrukturované povlaky priťahujú pozornosť mnohých vedcov po celom svete z dôvodu syntetizovania materiálov s unikátnymi fyzikálno-chemickými vlastnosťami. Nanokompozitný povlak nACRo4 (nanokompozitná vrstva 4. generácie) sa skladá z nanokryštalických zŕn AlCrN, ktoré sú zabudované do amorfnej matrice Si3N4.

Související články
Zvýšení životnosti odvalovacích fréz

Odvalovací frézy jsou nástroje, které se používají při výrobě ozubení odvalováním. Jde o nejčastější způsob výroby ozubených kol, kdy se samotná fréza odvaluje po vnějším obvodu obráběného kola, které se pomalu otáčí. Zuby odvalovací frézy tak vytvářejí profil ozubení. Pro zajištění požadované přesnosti a kvality povrchu vyráběných ozubených kol při minimálních nákladech je nezbytné sledovat celý komplex výrobních parametrů. Kontrolovat je nutné zejména geometrii řezné hrany, drsnost povrchu a kvalitu povlaku na odvalovacích frézách.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nástroje pro přesné a výkonné obrábění

Společnost WNT v nedávné době uvedla na trh celou řadu novinek v oblasti technologie obrábění, které mají pro své uživatele řešení pro svoji univerzálnost v použití, stabilitu procesu obrábění, ekonomičnost provozu a v neposlední řadě procesní spolehlivost.

Nový utvařeč třísek

Neustále probíhající vývoj nové technologie povlakování, známé pod obchodním označením Dragonskin, pokračuje ve společnosti WNT vytvořením nové řady vyměnitelných břitových destiček pro soustružení s inovativní geometrií utvařeče třísky -XU. Zaměřením na tvarové a všeobecné soustružení řeší tento utvařeč mnoho problémů zejména v operacích, kde je vyžadováno dokonalé utváření třísky.

Vývoj, konstrukce a výroba vrtacích nástrojů

Výrobou nástrojů ze slinutých karbidů pod obchodní značkou K-Tools se již od roku 2000 zabývá Ing. Zdeněk Krátký. Původním záměrem bylo vyrábět pouze standardní frézy, ale dnes tvoří výroba speciálních fréz a vrtáků pro komplexní obrábění výrobků více než padesát procent výrobního portfolia společnosti.

Sputtering v oblasti moderního PVD povlakování

V současné době jsou vysoce výkonné povlaky vyráběny celou škálou metod. Proces magnetronového naprašování (sputtering) umožňuje kombinovat různé povlakovací materiály a přitom poskytuje optimální pružnost a tvrdost povlaku. Ukázal se tak velmi efektivním pro mnoho aplikací.

Téma: technologie pro výrobu forem

Díly, součásti či výrobky, které spatřily světlo světa díky tomu, že byly vylisovány, odlity či vykovány ve formě, jsou doslova všude kolem nás. Forma je zařízení často velmi složité a komplexní a k její výrobě je potřeba řada špičkových technologií. Následující článek představuje některé z nich.

Lasery a optika v průmyslu

Měsíc květen se nesl ve znamení zákaznických setkání, dnů otevřených dveří, seminářů a konferencí. Také společnost Lascam v tomto jarním měsíci uspořádala dvoudenní konferenci. Již druhý ročník ve svém názvu Lasery + optika v průmyslu skrývá témata, která byla na pořadu dne. Představitelé významných světových výrobců laserových a optických technologií prezentovali stovce účastníků novinky a možnosti jejich využití.

Zvyšování efektivity soustružení

Jediným časem, kdy při obrábění dochází ke "skutečnému vytváření přidané hodnoty", zejména v případě operací využívaných ve velkosériové výrobě, jako např. při obrábění součástí hnacích ústrojí motorových vozidel, je čas v řezu. U všech soustružnických operací zde cestu ke zvýšení efektivity a snížení cen představuje optimalizace a automatizace. Produktivní obrábění součástí hnacích ústrojí v měkkém stavu, při současném dodržení požadavků na konzistentní kvalitu, je mimořádně náročné a vyžaduje extrémní konkurenceschopnost. Obrábění hřídelí, ozubených kol, objímek, pouzder, kroužků, pastorků nebo ložisek vyráběných z různých typů materiálů vyžaduje použití různých typů soustruhů a různých časů v řezu, přesto však mají prostředky umožňující zvýšení výkonnosti mnoho společného.

Povlak na bázi AlCrN zvyšuje trvanlivost fréz čtyřnásobně

Výroba součástí řídicího ústrojů automobilů klade na obrábění vysoké nároky. Při použití povlaku na bázi AlCrN u válcových fréz a protahováků se dosáhlo dvou- až čtyřnásobné zvýšení trvanlivosti břitu. Čímž se rovněž zkrátily časy na výměnu nástrojů.

Povlak DLC zvyšuje trvanlivost závitníků

Pro závitníky na řezání závitů do titanu byl vyvinut nový povlak CrTiN s horní vrstvou DLC. Ve srovnání se závitníky z HSS s povlakem TiCN je možné s nimi pracovat s dvojnásobnou řeznou rychlostí při dvojnásobné trvanlivost.

Předúprava oceli nízkoteplotním plazmatem pro zvýšení pevnosti lepeného spoje

V příspěvku jsou shrnuty výsledky výzkumu vlivu plazmochemické předúpravy vzorků oceli DC01 na výslednou pevnost lepeného spoje. Pro předúpravu povrchu vzorků oceli byla použita RF štěrbinová tryska generující plazma. Jako pracovní plyn byl použit argon a argon v kombinacích s dusíkem nebo kyslíkem. Vliv plazmové předúpravy na povrch oceli byl vyhodnocen pomocí měření kontaktních úhlů a výpočtu volné povrchové energie. Po slepení vzorků oceli pomocí běžně užívaného lepidla Weicon Flex 310M HT200 byly testovány výsledné vlastnosti lepeného spoje pomocí standardních mechanických odtrhových testů podle ČSN EN 1465.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit