Témata
Reklama

Kompaktní řešení Zapoj a spusť

Surffinisher je inovační metoda inline omílání vysoce kvalitních, geometricky složitých součástí během výrobního cyklu , která otevírá nové možnosti pro automatizované, vysoce přesné obrábění definovaných ploch jednotlivých součástí. Kompaktní omílací systém Zapoj a spusť lze snadno integrovat do výrobních linek.

Obráběcí stroje, součásti motorů, převodovek a turbín a implantáty jsou jen některé z vysoce kvalitních komponent, při jejichž automatizovaném zpracování je překážkou úprava povrchu. Vzhledem k tomu, že se požadované odjehlení, zaoblení hran, hlazení, broušení nebo leštění zatím obvykle inline způsobem neprovádí, je tudíž neekonomické.

Reklama
Reklama

Metodou inline k definovaným povrchům

S inovačním surffinisherem lze nyní provádět tyto procesy velmi přesně, reprodukovatelně a účinně jako suché nebo mokré inline zpracování během výrobního cyklu. A to bez ohledu na to, zda jde o celý povrch geometricky složitých obrobků nebo jen o jeho určité oblasti.

Robot pevně vestavěný do surffinisheru ponoří obrobek do pracovního kontejneru naplněného pro proces určeným omílacím médiem a vede jej, respektive pohybuje jím v médiu podle zvoleného programu. Tak mohou být cíleně vysoce přesně obráběny povrchy obrobků s různou geometrií a obrysy i jejich určité oblasti. Během obrábění rotuje pracovní kontejner podle systému zařízení rychlostí až 300 otáček za minutu. Rotací vzniká vysoký omílací tlak, který způsobuje značné zkrácení doby obrábění. Na konci procesu proběhne hrubé čištění v integrované čisticí stanici, po němž robot definitivně odloží obrobek.
U mokrých procesů lze intenzitu obrábění řídit kromě rotace i hladinou vody v pracovním kontejneru.

Kompaktní, plně vybavený a přímo vestavitelný

Nové omílací systémy Zapoj a spusť surffinisher 700 a surffinisher 800 F jsou určeny pro obrobky o délce do 150 mm. Pracovní kontejner, šestiosý kloubový robot, řízení, skříňový rozvaděč, dávkování, čisticí stanice a přečerpávací stanice pro procesní vodu, která je připojitelná na úpravnu vody, jsou vestavěny do systému o velikosti pouze 2 700 x 1 600 x 2 750 mm (d x š x v), takže zbývá jen připojit napájení proudem, stlačeným vzduchem a případně vodou. To umožňuje umístit systém například přímo vedle obráběcího CNC centra.

Kompaktní surffinisher 700 lze díky konceptu Zapoj a spusť rychle začlenit do stávající plně automatické výroby.

Robot lze jednoduše zaučit

U surffinisheru umožňuje přehledný ovládací panel o velikosti 19" nejen intuitivní řízení procesu, nýbrž i jednoduché a rychlé zaučení robota bez speciálních předchozích znalostí a bez dodatkového hardwaru a softwaru. Kolizím je spolehlivě zabráněno integrovaným bezpečnostním programem. Individuální obráběcí programy lze tak rychle měnit a vytvářet nové.

Robot přejímá u surffinisheru nejen manipulaci, nýbrž též vede obrobek během procesu. To umožňuje, aby byl povrch geometricky složitých obrobků zcela nebo selektivně upraven v některých oblastech.

Úspora času při zaoblování ostrých hran

Paralelně k systémům surffinish vyvíjí firma Rösler nové médium pro suché omílání. Ve srovnání s konvenčními řešeními s přídavkem diamantového prášku se dosahuje požadované kvality povrchu nejen značně rychleji, nýbrž i s podstatně nižšími náklady.

Rösler Oberflächentechnik GmbH

Gabi Lodes

g.lodes@rosler.com

www.rosler.com

Reklama
Vydání #9
Kód článku: 170902
Datum: 12. 09. 2017
Rubrika: Výroba / Povrchové úpravy
Autor:
Firmy
Související články
Zvyšování efektivity soustružení

Jediným časem, kdy při obrábění dochází ke "skutečnému vytváření přidané hodnoty", zejména v případě operací využívaných ve velkosériové výrobě, jako např. při obrábění součástí hnacích ústrojí motorových vozidel, je čas v řezu. U všech soustružnických operací zde cestu ke zvýšení efektivity a snížení cen představuje optimalizace a automatizace. Produktivní obrábění součástí hnacích ústrojí v měkkém stavu, při současném dodržení požadavků na konzistentní kvalitu, je mimořádně náročné a vyžaduje extrémní konkurenceschopnost. Obrábění hřídelí, ozubených kol, objímek, pouzder, kroužků, pastorků nebo ložisek vyráběných z různých typů materiálů vyžaduje použití různých typů soustruhů a různých časů v řezu, přesto však mají prostředky umožňující zvýšení výkonnosti mnoho společného.

Povlak DLC zvyšuje trvanlivost závitníků

Pro závitníky na řezání závitů do titanu byl vyvinut nový povlak CrTiN s horní vrstvou DLC. Ve srovnání se závitníky z HSS s povlakem TiCN je možné s nimi pracovat s dvojnásobnou řeznou rychlostí při dvojnásobné trvanlivost.

Téma: technologie pro výrobu forem

Díly, součásti či výrobky, které spatřily světlo světa díky tomu, že byly vylisovány, odlity či vykovány ve formě, jsou doslova všude kolem nás. Forma je zařízení často velmi složité a komplexní a k její výrobě je potřeba řada špičkových technologií. Následující článek představuje některé z nich.

Související články
Dokonalé povrchy řezných nástrojů

Leštění řezných hran nástrojů je čím dál žádanějším procesem v oblasti strojírenství. Stalo se již zřejmým faktem, že stav řezných hran má obrovský vliv na životnost nástroje a řeznou charakteristiku. Existuje dnes zajímavá alternativa dobře známým procesům, jako je broušení nebo tryskání. Je to úprava řezných hran pomocí vlečného omílání.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Zvyšování produktivity při obrábění

Obrábění patří ke klíčovým výrobním technologiím. Hlavní předností obrábění je schopnost realizovat téměř neomezenou škálu tvarů a velikostí obrobků s potřebnou přesností a jakostí povrchu v kusové i sériové výrobě. Pro obrábění součástí na CNC strojích jsou dnes běžně komerčně dostupné všechny potřebné nástroje: softwarová CAD+CAM podpora včetně virtuálních simulací a postprocesorů na jedné straně, hardwarová realizace v podobě moderních obráběcích strojů a nástrojů na straně druhé.

Nanokompozitný povlak 4. generácie - nACRo4

Počas technologického procesu, akým je rezanie, frézovanie, vŕtanie, tvárnenie atď., je dôležité ochrániť nástroj s kvalitným povlakom, pričom sa dosiahne zníženie opotrebenia a naopak zvýšenie životnosti samotného nástroja. V dnešnej dobe nanoštrukturované povlaky priťahujú pozornosť mnohých vedcov po celom svete z dôvodu syntetizovania materiálov s unikátnymi fyzikálno-chemickými vlastnosťami. Nanokompozitný povlak nACRo4 (nanokompozitná vrstva 4. generácie) sa skladá z nanokryštalických zŕn AlCrN, ktoré sú zabudované do amorfnej matrice Si3N4.

Nástroje pro přesné a výkonné obrábění

Společnost WNT v nedávné době uvedla na trh celou řadu novinek v oblasti technologie obrábění, které mají pro své uživatele řešení pro svoji univerzálnost v použití, stabilitu procesu obrábění, ekonomičnost provozu a v neposlední řadě procesní spolehlivost.

Vývoj, konstrukce a výroba vrtacích nástrojů

Výrobou nástrojů ze slinutých karbidů pod obchodní značkou K-Tools se již od roku 2000 zabývá Ing. Zdeněk Krátký. Původním záměrem bylo vyrábět pouze standardní frézy, ale dnes tvoří výroba speciálních fréz a vrtáků pro komplexní obrábění výrobků více než padesát procent výrobního portfolia společnosti.

Automatické selektivní nebo celoplošné obrábění

Ať se jedná o odhrotování, broušení, hlazení, zaoblování nebo leštění, dnes musejí být na kvalitu plněny velmi vysoké požadavky. Konkurenční tlak pak současně vyžaduje minimalizaci nákladů na zpracování. Tyto požadavky lze splnit inovativní technologií surf-finishing společnosti Rösler. K manipulaci s obrobky během bezdotykového, plně automatického procesu omílání jsou používány roboty. To umožňuje nejen celoplošně, nýbrž i selektivně, spolehlivě a efektivně obrábět geometricky složité součásti. Tato revoluční inovace v omílání byla poprvé prezentována na veletrhu AMB 13. až 17. září ve Stuttgartu.

Povlaky, povlaky… bez nich to už prostě nepůjde!

V technologických procesech, které zahrnují zejména soustružení, frézování, frézování odvalováním, vrtání, řezání závitů, ale také operace dělení materiálů a stříhání, dochází k vysokým kontaktním tlakům, střižným napětím a působení vysokých teplot na rozhraní břit-obrobek-tříska. Moderní nástroje tyto podmínky dnes dokážou vydržet, dokonce i bez aplikací procesních kapalin a navíc i při vysokorychlostním obrábění zušlechtěných materiálů. Základní podmínkou je účinná ochrana funkčních ploch břitů pomocí tzv. povlaků.

Kompozitní galvanické povlaky

Stále se zvyšující požadavky na vlastnosti povrchů urychlily vývoj slitinových povlaků kombinovaných s povlaky kompozitními, čímž se vzájemně kombinují a rozšiřují výhody a možnosti nových povlaků.

Použití DLC povlaků (nejen) v automobilovém průmyslu

Povlakování v České republice zažívá v posledních letech velmi plodné období. Těchto služeb masivně využívají zejména firmy z všeobecného strojírenství a automobilového průmyslu. Stále více nachází uplatnění také u firem působících v leteckém, potravinářském, energetickém a elektrotechnickém průmyslu.

Inovace v povlakovacích zařízení

Obor povlakování patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející oblast nástrojů. Inovace v povlakování jsou hnacím motorem mnohých změn v používaných materiálech i v samotné konstrukci nejen u řezných nástrojů. Pro vytváření tohoto inovačního prostředí jsou zapotřebí neustále investice do nových a vyspělých technologií povlakování.

Konkurenceschopná výroba začíná kvalitním řezným nástrojem

Technologie obrábění tvoří společný základ pro řadu výrobních technologií. Touto zdánlivě jednoduchou technologií se vytvářejí různé tvary a rozměry rozmanitých součástí požadované kvality, další nástroje pro technologie tváření, vstřikování nebo lití pod tlakem. Dlouhodobým cílem je využívání zejména nástrojů s definovanou geometrií ostří, které má zásadní využití pro CNC a CAD/CAM technologie. Tato geometrie a její trvanlivost záleží na řezném materiálu a na podmínkách zatěžování v jednotlivých technologiích.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit