Témata
Reklama

Zvýšení výkonu u tribo stříkání

Stříkání práškových barev systémem tribo je založeno na fyzikálních principech, které do značné míry určují výsledné parametry stříkacího zařízení. Výrobce stříkacích pistolí je postaven před úkol navrhnout optimální konstrukci, která bude poskytovat nejlepší možný výstup, jakým je dostatečně nabitý prášek, který vystupuje v požadovaném množství a s použitelnou rychlostí z ústí nabíjecí trubice. Jak název napovídá, nabíjení prášku tribo je založeno na principu tření.

Princip stříkání metodou tribo spočívá v přitahování nabitého prášku, který dosedá na uzemněnou plochu stříkaného předmětu. Poměr množství prášku zachyceného na stříkaném výrobku a prášku, který přeletí, udává účinnost nanášení. Tento parametr je pro uživatele směrodatný a poskytuje mu důležitý podklad pro výpočet nákladů na stříkání. Částice prášku se nabíjejí třením o stěny nabíjecích částí trubice stříkací pistole. Zjednodušeně lze říci, že náboj prášku roste s množstvím částic a velikostí intenzity, se kterou naráží do nabíjecích ploch. Větší náboj prášku znamená vyšší účinnost nanášení. Je tedy zřejmé, že čím řidší bude směs práškové barvy a vzduchu (dopravní médium), tím vyšší bude náboj barvy.

V praxi však s ohledem na náklady provozu většinou potřebujeme nastříkat předmět co nejrychleji, proto požadujeme vyšší objem barvy na výstupu z pistole. To jde proti zmíněnému principu zvyšování náboje. I zde je potřeba hledat zlatou střední cestu a optimální kompromis mezi maximálním nábojem a maximálním množstvím prášku.

Reklama
Reklama
Pistole Prsten 031 se základní trubicíStříkací pistole na obrázku je se standardní nabíjecí trubicí, která umožňuje regulaci tvaru výstupního paprsku a je schopná pracovat od minimálního výkonu s velkou účinností nabíjení. Maximální výkon trubice závisí na kvalitě práškové hmoty a její schopnosti získávat náboj třením. Zkušený lakýrník snadno pozná, kdy by další zvyšování tlaku na přívodu do pistole nevedlo k vyšší efektivitě stříkání. Účinnost nanášení se rapidně snižuje nejen kvůli snižování náboje, ale též kvůli sfoukávání barvy z předmětu, kdy je výstupní rychlost prášku příliš vysoká.

Až třikrát vyšší výkon

Speciální trubice s rozprašovačem R14 byla vyvinuta pro vysoký výkon. Díky chytře navrženému vnitřnímu labyrintu, kterým musí prášek proletět, je schopna podávat a nabít větší množství barvy. Zatímco při stříkání standardní trubicí bylo dosaženo výkonu 3 kg prášku za hodinu, trubice s rozprašovačem R14 podala výkon 10,5 kg.h-1. Tyto hodnoty odpovídají měření provedenému na pistoli Prsten 031 při vstupním tlaku 1,3 bar. Trubice s rozprašovačem R14 tedy umožní stříkat s více jak trojnásobným výkonem, přičemž hodnota měrného náboje (poměřovací jednotka náboje/ jednotka hmotnosti) poklesla o únosných 30 %. Pokud se stříká kvalitním práškem, který se dobře nabíjí, je úbytek nabíjecí schopnosti zanedbatelný.

Nabíjecí trubice s rozprašovačem R14 a její díly

V lakovnách, kde se používá tribo stříkací zařízení a klade se důraz na vysoký výkon – stříkají se jednodušší výrobky ve větším množství –, jistě najde nabíjecí trubice s rozprašovačem R14 své uplatnění. Jednoduché a rychlé čištění je umožněno díky lehké demontáži rozprašovače, který se pouze nasune na nabíjecí trubici a není potřeba nic šroubovat. Kratší trubice se vyznačuje lehčí manipulací díky menšímu klopnému momentu. Trubice s rozprašovačem R14 je vhodná pro všechny typy tuzemských stříkacích pistolí na práškové barvy. Výhodou je též zaměnitelnost nabíjecích dílů s ostatními trubicemi.

Rozprašovače na míru

Na dalším z obrázků jsou znázorněny rozprašovače určené k různým účelům, jako je stříkání velkých ploch, trubkové konstrukce, stříkání štěrbin mezi žebry, kouty, i jiné těžko přístupné plochy. Rozprašovače je možné vyrobit na míru. Použití je pro ruční i automatické stříkání. Kromě standardních trubic s nástavci se tribo pistole osazují i speciálními trubicemi na stříkání vnitřků trubek různých délek a průměrů podle potřeb uživatele.

Všechny trubice mají jeden společný díl – nabíjecí vložku. Ta má největší podíl na vzniku náboje a zároveň se nejvíce opotřebovává. Opotřebení vzniká na vstupu do vložky u elektrody, přes kterou je odváděn náboj do země. Vložka je oboustranná a při včasném otočení (ještě nedošlo k probroušení skrz plášť vložky) se prodlouží její životnost na dvojnásobek. Také ostatní díly trubice lze měnit jednotlivě podle stupně jejich opotřebení.

Ukázka možných variant rozprašovačů

V lakovnách s rozličným sortimentem stříkaného zboží se vyplatí používat více trubic s rozprašovači specializovanými na určitý typ povrchu. Výměna trubic je snadná a rychlá a stříkání bude efektivnější. Vyšší pořizovací náklady jsou vyváženy snížením provozních nákladů. Opotřebení nabíjecích dílů je totiž spjaté pouze s jejich provozní dobou, která klesá při používání většího množství trubic.

JEVAN stříkací technika

Ing. Petr Vančata

www.jevan.cz

Reklama
Související články
Přesné měření tloušťky povlaků

Pro optimalizaci vlastností povrchových povlaků a filmů ve výzkumu, vývoji i průmyslové výrobě je důležitá přesná kontrola jejich tloušťky a rovnoměrnosti rozložení. Metrologická metoda CCI představuje mimořádnou přesnost měření pro široký rozsah tlouštěk povlaků.

Stříkání a lakování - trendy jsou nepochybné

Nutnost zvyšovat technicko-ekonomickou úroveň firmy je na denním pořádku. Inovace zvyšují podnikovou konkurenceschopnost, kterou lze spatřovat zejména ve flexibilitě, tvorbě přidané hodnoty, efektivnosti a kvalitě. Také v oboru povrchových úprav je trendem automatizace a robotizace.

Vakuové odpařování - technologie budoucnosti

Vakuové odpařování je v České republice poměrně málo používaná technologie. Má však velký potenciál pro budoucí rozšíření. Tato technologie nachází využití v povrchových úpravách, chemickém, strojírenském, potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Firma Kovofiniš je jednou z prvních českých firem, která nabízí vlastní vakuové odparky.

Související články
Šetrné a účinné čištění těžko dostupných míst

Klasické postupy čištění ve vodě se dostávají na hranice svých možností, když jde například o kapilární struktury nebo komplexní geometrie. Za takové situace se nově na scénu dostávají tzv. CNP technologie (Cyclic Nucleation Process). Tato technologie pracuje na principu cyklické nukleace (tvorby krystalových zárodků z přesycených roztoků).

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Předúprava oceli nízkoteplotním plazmatem pro zvýšení pevnosti lepeného spoje

V příspěvku jsou shrnuty výsledky výzkumu vlivu plazmochemické předúpravy vzorků oceli DC01 na výslednou pevnost lepeného spoje. Pro předúpravu povrchu vzorků oceli byla použita RF štěrbinová tryska generující plazma. Jako pracovní plyn byl použit argon a argon v kombinacích s dusíkem nebo kyslíkem. Vliv plazmové předúpravy na povrch oceli byl vyhodnocen pomocí měření kontaktních úhlů a výpočtu volné povrchové energie. Po slepení vzorků oceli pomocí běžně užívaného lepidla Weicon Flex 310M HT200 byly testovány výsledné vlastnosti lepeného spoje pomocí standardních mechanických odtrhových testů podle ČSN EN 1465.

Ako zvýšiť kvalitu povrchových úprav

Dokonale čistý a odmastený povrch dielov je základnou črtou pre všetky povrchové úpravy, ktorý má veľký vplyv na výslednú kvalitu produktu. Predovšetkým rôzne spôsoby nanášania kovov si vyžadujú starostlivú prípravu povrchu, aby sa zabránilo vzniku škvŕn, ktoré vznikajú v dôsledku povrchovej kontaminácie počas tvárnenia kovov.

Komplexní způsob kontroly procesu odmaštění

Článek pojednává o možnostech komplexní kontroly procesu odmaštění v průmyslových aplikacích, tj. především o možnostech kontroly stavu povrchu výrobků před procesem odmaštění a po něm a o kontrole stavu odmašťovacích kapalin pomocí UV-VIS spektroskopie.

Kompozitní povlaky jako možná náhrada za povlaky na bázi CrIV

Tento příspěvek se týká oblasti povrchových úprav, zejména elektrolyticky vyloučených kovových povlaků, a to způsobu vytvoření kompozitní povrchové úpravy na bázi niklu s vysokou odolností proti opotřebení. Výsledkem provedeného výzkumu je technologický postup závěsového pokovení pro nový kompozitní povlak NiP-XLS, který by mohl nahradit povlaky na bázi CrIV.

Vývoj epoxidových barev na konstrukce

Trendem dnešní doby je snižování nákladů na nátěrové systémy na konstrukce. Tyto systémy jsou ve většině případů složeny ze základní nátěrové hmoty (NH) epoxidového typu a vrchního polyuretanového emailu. V rámci úspory nákladů byla vyvinuta NH, která plní funkci obou těchto nátěrových hmot, to znamená, že má antikorozní vlastnosti, splňuje funkci vrchní NH a je možné ji aplikovat pouze v jedné vrstvě.

Maskování pro povrchové úpravy

Před mnoha lety, než jsem se začal zabývat povrchovými úpravami a maskováním, jsem netušil, jak komplexní obor to je a co všechno zahrnuje. Problematika je natolik obsáhlá a speciální, že by si zasloužila samostatný studijní obor na univerzitě. Zkusím proto v tomto článku popsat alespoň část svých dosavadních zkušeností a poznatků z mojí univerzity života.

Předúpravy povrchů velkorozměrných ocelových konstrukcí

V letech 2014 až 2016 budovala jako generální dodavatel firma S.A.F. Praha, spol. s r. o., technologická zařízení pro mechanické předúpravy povrchu, odmašťování a termické nástřiky ve výrobním závodě polské firmy Famet v blízkosti města Opole. Investor a uživatel vyrábí zařízení pro energetiku, plynárenský a ropný průmysl, jejichž součástí jsou velké ocelové svařence s hmotností do 250 tun.

Otěruvzdornost povlaků žárového zinku s přídavkem cínu

Žárové zinkování ponorem představuje jeden z nejrozšířenějších způsobů ochrany ocelových materiálů kovovými povlaky. Životnost takto zhotovených povlaků je v běžném prostředí více než 50 let, a proto nevyžadují údržbu. Vlastnosti zinkového povlaku lze navíc podle použití částečně ovlivňovat přídavkem některých prvků do oceli nebo zinkové lázně. V rámci výzkumu na Ústavu strojírenské technologie ČVUT v Praze bylo cílem zhodnotit odolnost proti otěru zinkového povlaku v závislosti na obsahu cínu v zinkové tavenině.

Zvýšení odolnosti polymerních nátěrů pomocí nano/mikrogelů

Polymerní nátěrové hmoty aplikované na výrobcích plní různé funkce, nejčastěji estetickou a ochrannou. Moderní typy nátěrových hmot by měly tyto funkce kombinovat a rovněž i vyhovovat stále se zpřísňující chemické legislativě a požadavkům kladeným na ochranu životního prostředí a pracovních potřeb. Přirozeným důsledkem je neustálá potřeba vyvíjet a zavádět nové sofistikované formulace nátěrových hmot, a to jak v oblasti rozpouštědlových, tak i vodouředitelných nátěrových hmot.

Plazmová předúprava povrchu - povrchová energie versus adheze

V oblasti úprav povrchů materiálů je obecně přijímáno, že povrchová energie je jedno z rozhodujících kritérií pro adhezi nátěrových hmot, barev, lepidel nebo speciálních povlaků. Čím vyšší je povrchová energie, tím lepší by měla být přilnavost. Na základě získaných výsledků z oblasti předúpravy povrchu plazmatem nebo ionizací však nebyla prokázána přímá korelace mezi volnou povrchovou energií materiálů povrchově upravených různými technologiemi a výslednou adhezí nátěrové hmoty nebo lepidla.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit