Témata
Reklama

Zvýšení výkonu u tribo stříkání

Stříkání práškových barev systémem tribo je založeno na fyzikálních principech, které do značné míry určují výsledné parametry stříkacího zařízení. Výrobce stříkacích pistolí je postaven před úkol navrhnout optimální konstrukci, která bude poskytovat nejlepší možný výstup, jakým je dostatečně nabitý prášek, který vystupuje v požadovaném množství a s použitelnou rychlostí z ústí nabíjecí trubice. Jak název napovídá, nabíjení prášku tribo je založeno na principu tření.

Princip stříkání metodou tribo spočívá v přitahování nabitého prášku, který dosedá na uzemněnou plochu stříkaného předmětu. Poměr množství prášku zachyceného na stříkaném výrobku a prášku, který přeletí, udává účinnost nanášení. Tento parametr je pro uživatele směrodatný a poskytuje mu důležitý podklad pro výpočet nákladů na stříkání. Částice prášku se nabíjejí třením o stěny nabíjecích částí trubice stříkací pistole. Zjednodušeně lze říci, že náboj prášku roste s množstvím částic a velikostí intenzity, se kterou naráží do nabíjecích ploch. Větší náboj prášku znamená vyšší účinnost nanášení. Je tedy zřejmé, že čím řidší bude směs práškové barvy a vzduchu (dopravní médium), tím vyšší bude náboj barvy.

V praxi však s ohledem na náklady provozu většinou potřebujeme nastříkat předmět co nejrychleji, proto požadujeme vyšší objem barvy na výstupu z pistole. To jde proti zmíněnému principu zvyšování náboje. I zde je potřeba hledat zlatou střední cestu a optimální kompromis mezi maximálním nábojem a maximálním množstvím prášku.

Reklama
Reklama
Pistole Prsten 031 se základní trubicíStříkací pistole na obrázku je se standardní nabíjecí trubicí, která umožňuje regulaci tvaru výstupního paprsku a je schopná pracovat od minimálního výkonu s velkou účinností nabíjení. Maximální výkon trubice závisí na kvalitě práškové hmoty a její schopnosti získávat náboj třením. Zkušený lakýrník snadno pozná, kdy by další zvyšování tlaku na přívodu do pistole nevedlo k vyšší efektivitě stříkání. Účinnost nanášení se rapidně snižuje nejen kvůli snižování náboje, ale též kvůli sfoukávání barvy z předmětu, kdy je výstupní rychlost prášku příliš vysoká.

Až třikrát vyšší výkon

Speciální trubice s rozprašovačem R14 byla vyvinuta pro vysoký výkon. Díky chytře navrženému vnitřnímu labyrintu, kterým musí prášek proletět, je schopna podávat a nabít větší množství barvy. Zatímco při stříkání standardní trubicí bylo dosaženo výkonu 3 kg prášku za hodinu, trubice s rozprašovačem R14 podala výkon 10,5 kg.h-1. Tyto hodnoty odpovídají měření provedenému na pistoli Prsten 031 při vstupním tlaku 1,3 bar. Trubice s rozprašovačem R14 tedy umožní stříkat s více jak trojnásobným výkonem, přičemž hodnota měrného náboje (poměřovací jednotka náboje/ jednotka hmotnosti) poklesla o únosných 30 %. Pokud se stříká kvalitním práškem, který se dobře nabíjí, je úbytek nabíjecí schopnosti zanedbatelný.

Nabíjecí trubice s rozprašovačem R14 a její díly

V lakovnách, kde se používá tribo stříkací zařízení a klade se důraz na vysoký výkon – stříkají se jednodušší výrobky ve větším množství –, jistě najde nabíjecí trubice s rozprašovačem R14 své uplatnění. Jednoduché a rychlé čištění je umožněno díky lehké demontáži rozprašovače, který se pouze nasune na nabíjecí trubici a není potřeba nic šroubovat. Kratší trubice se vyznačuje lehčí manipulací díky menšímu klopnému momentu. Trubice s rozprašovačem R14 je vhodná pro všechny typy tuzemských stříkacích pistolí na práškové barvy. Výhodou je též zaměnitelnost nabíjecích dílů s ostatními trubicemi.

Rozprašovače na míru

Na dalším z obrázků jsou znázorněny rozprašovače určené k různým účelům, jako je stříkání velkých ploch, trubkové konstrukce, stříkání štěrbin mezi žebry, kouty, i jiné těžko přístupné plochy. Rozprašovače je možné vyrobit na míru. Použití je pro ruční i automatické stříkání. Kromě standardních trubic s nástavci se tribo pistole osazují i speciálními trubicemi na stříkání vnitřků trubek různých délek a průměrů podle potřeb uživatele.

Všechny trubice mají jeden společný díl – nabíjecí vložku. Ta má největší podíl na vzniku náboje a zároveň se nejvíce opotřebovává. Opotřebení vzniká na vstupu do vložky u elektrody, přes kterou je odváděn náboj do země. Vložka je oboustranná a při včasném otočení (ještě nedošlo k probroušení skrz plášť vložky) se prodlouží její životnost na dvojnásobek. Také ostatní díly trubice lze měnit jednotlivě podle stupně jejich opotřebení.

Ukázka možných variant rozprašovačů

V lakovnách s rozličným sortimentem stříkaného zboží se vyplatí používat více trubic s rozprašovači specializovanými na určitý typ povrchu. Výměna trubic je snadná a rychlá a stříkání bude efektivnější. Vyšší pořizovací náklady jsou vyváženy snížením provozních nákladů. Opotřebení nabíjecích dílů je totiž spjaté pouze s jejich provozní dobou, která klesá při používání většího množství trubic.

JEVAN stříkací technika

Ing. Petr Vančata

www.jevan.cz

Reklama
Související články
Ekonomická řešení čištění - základní faktor úspěchu

Kvalitní čištění dílů je v průmyslu stále důležitější. Většina firem klade hlavní důraz na výrobu. Samozřejmě nelze přehlížet vazby mezi výrobním procesem a čištěním. Výrobce čisticích zařízení Pero AG proto svým zákazníkům nabízí vedle moderních technologií i komplexní poradenství pro ekonomiku a efektivitu čisticích procesů. Přesvědčit se o tom, a získat informace o aktuálních inovacích, mohli návštěvníci zákaznických dnů Pero 2018.

Přesné měření tloušťky povlaků

Pro optimalizaci vlastností povrchových povlaků a filmů ve výzkumu, vývoji i průmyslové výrobě je důležitá přesná kontrola jejich tloušťky a rovnoměrnosti rozložení. Metrologická metoda CCI představuje mimořádnou přesnost měření pro široký rozsah tlouštěk povlaků.

Odstraňování otřepů elektrotechnickým obráběním

Po dlouholetých zkušenostech s odjehlováním přivedl Imtos na český a slovenský trh společnost stoba Sondermaschinen – specialistu na definované a bleskurychlé odstraňování otřepů technologií ECM.

Související články
Odhalte skryté možnosti při odvalování

V dnešním konkurenčním prostředí výrobci neustále hledají možnosti, jak zlepšit produktivitu výroby. Soustružení, frézování nebo vrtání s využitím jednorázových nástrojů umožňuje jednoduchou náhradu již zavedených řešení a je také mnohem levnější. U odvalování bude většina nástrojů repasována pro co nejlepší využití drahého nástroje. Obnova nástrojů zahrnuje patřičné přebroušení, povlakování a následnou úpravu, aby bylo dosaženo stejného výkonu srovnatelného s novým nástrojem. S řešeními společnosti GLEASON se můžete seznámit i v expozici IMTOS.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Faktory ovlivňující hospodárnost čištění obrobků

Při vývoji nového zařízení pro čištění obrobků vzniká zásadní otázka. Které faktory mají hlavní význam pro jeho technické dimenzování a konstrukci, aby jeho provoz byl pro uživatele co nejhospodárnější?

Zvyšování produktivity při obrábění

Obrábění patří ke klíčovým výrobním technologiím. Hlavní předností obrábění je schopnost realizovat téměř neomezenou škálu tvarů a velikostí obrobků s potřebnou přesností a jakostí povrchu v kusové i sériové výrobě. Pro obrábění součástí na CNC strojích jsou dnes běžně komerčně dostupné všechny potřebné nástroje: softwarová CAD+CAM podpora včetně virtuálních simulací a postprocesorů na jedné straně, hardwarová realizace v podobě moderních obráběcích strojů a nástrojů na straně druhé.

Předúprava oceli nízkoteplotním plazmatem pro zvýšení pevnosti lepeného spoje

V příspěvku jsou shrnuty výsledky výzkumu vlivu plazmochemické předúpravy vzorků oceli DC01 na výslednou pevnost lepeného spoje. Pro předúpravu povrchu vzorků oceli byla použita RF štěrbinová tryska generující plazma. Jako pracovní plyn byl použit argon a argon v kombinacích s dusíkem nebo kyslíkem. Vliv plazmové předúpravy na povrch oceli byl vyhodnocen pomocí měření kontaktních úhlů a výpočtu volné povrchové energie. Po slepení vzorků oceli pomocí běžně užívaného lepidla Weicon Flex 310M HT200 byly testovány výsledné vlastnosti lepeného spoje pomocí standardních mechanických odtrhových testů podle ČSN EN 1465.

Komplexní způsob kontroly procesu odmaštění

Článek pojednává o možnostech komplexní kontroly procesu odmaštění v průmyslových aplikacích, tj. především o možnostech kontroly stavu povrchu výrobků před procesem odmaštění a po něm a o kontrole stavu odmašťovacích kapalin pomocí UV-VIS spektroskopie.

Ako zvýšiť kvalitu povrchových úprav

Dokonale čistý a odmastený povrch dielov je základnou črtou pre všetky povrchové úpravy, ktorý má veľký vplyv na výslednú kvalitu produktu. Predovšetkým rôzne spôsoby nanášania kovov si vyžadujú starostlivú prípravu povrchu, aby sa zabránilo vzniku škvŕn, ktoré vznikajú v dôsledku povrchovej kontaminácie počas tvárnenia kovov.

Kompozitní povlaky jako možná náhrada za povlaky na bázi CrIV

Tento příspěvek se týká oblasti povrchových úprav, zejména elektrolyticky vyloučených kovových povlaků, a to způsobu vytvoření kompozitní povrchové úpravy na bázi niklu s vysokou odolností proti opotřebení. Výsledkem provedeného výzkumu je technologický postup závěsového pokovení pro nový kompozitní povlak NiP-XLS, který by mohl nahradit povlaky na bázi CrIV.

Šetrné a účinné čištění těžko dostupných míst

Klasické postupy čištění ve vodě se dostávají na hranice svých možností, když jde například o kapilární struktury nebo komplexní geometrie. Za takové situace se nově na scénu dostávají tzv. CNP technologie (Cyclic Nucleation Process). Tato technologie pracuje na principu cyklické nukleace (tvorby krystalových zárodků z přesycených roztoků).

Stříkání a lakování - trendy jsou nepochybné

Nutnost zvyšovat technicko-ekonomickou úroveň firmy je na denním pořádku. Inovace zvyšují podnikovou konkurenceschopnost, kterou lze spatřovat zejména ve flexibilitě, tvorbě přidané hodnoty, efektivnosti a kvalitě. Také v oboru povrchových úprav je trendem automatizace a robotizace.

Zvýšení procesní spolehlivosti čištěním

Společnost BUPI Golser je světovou špičkou ve výrobě zařízení pro průmyslové čištění obrobků a transportních nosičů. Čisticí zařízení BUPI Cleaner jsou známá díky svým vynikajícím výsledkům čištění, kterých dosahují při vysoké hospodárnosti, energetické účinnosti a šetrnosti ke zdrojům. Vyráběna jsou v sídle společnosti BUPI Golser Maschinenbau v Halleinu u Salcburku. O zákazníky z České republiky a Slovenska pečuje od roku 2017 brněnská společnost Imtos.

Vakuové odpařování - technologie budoucnosti

Vakuové odpařování je v České republice poměrně málo používaná technologie. Má však velký potenciál pro budoucí rozšíření. Tato technologie nachází využití v povrchových úpravách, chemickém, strojírenském, potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Firma Kovofiniš je jednou z prvních českých firem, která nabízí vlastní vakuové odparky.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit