Témata
Reklama

INDUSTRIE 4.0: čas kvapí

Jak dobře je Německo připraveno na Industrie 4.0? Ze studie MHP vyplynulo, že 24 % dotázaných neví, co to Industrie 4.0 je. Snad je to také proto, že pro tento pojem existuje 134 definic. Výzkum provedený institucí CSC dokonce ukazuje, že téměř každý druhý vedoucí pracovník se domnívá, že německé podniky technickou a strukturální přestavbu k zesítěné výrobě (Industrie 4.0) nezavedou. Přesto čas kvapí: kdo se již nyní tímto tématem nezabývá, ztrácí kontakt.

Rostoucí požadavky na podniky, pružné reakce na změny ‒ to jsou nejdůležitější hnací síly pro Industrie 4.0. Je to základní výsledek studie „Industrie 4.0 – stanovený cíl automobilového a výrobního průmyslu“, který představila dceřiná společnost firmy Porsche MHP na tiskové konferenci v  MHP aréně v Ludwigsburgu. Ve studii byly 227 výrobním a IT pracovníkům z automobilového a výrobního průmyslu položeny otázky, jak hodnotí čtvrtou průmyslovou revoluci, jak je téma upřednostněno v jejich podniku a jaké se vyskytují překážky. Tři čtvrtiny z nich byli vedoucí pracovníci předních významných podniků.

Reklama
Reklama
I když Industrie 4.0 byla před časem velmi diskutována, není toto téma dosud všem jasné. Celých 24 % všech dotázaných nevědělo, co si pod pojmem Industrie 4.0 představit, a to je skutečně velké množství. V OEM nevědělo dokonce 34 % pracovníků, co si představit pod pojmem Industrie 4.0. Zcela jiné to je u pracovníků v automobilovém a výrobním průmyslu: tam tento pojem neznalo pouze 8 % ze všech dotázaných.

Celkově však vládne značná skepse, pokud jde o roli Německa ve čtvrté průmyslové revoluci. Pouze polovina dotázaných je toho názoru, že se Německo může etablovat jako přední vedoucí stát. Naproti tomu je potěšitelné, že Industrie 4.0 je ve většině podniků vedoucími pracovníky podporována.

Prospěšnost projektu Industrie 4.0 pro průmyslové podniky musí být konkrétní a dosažitelná.

Dr. Oliver Kelkar je odpovědný vedoucí za management řídící inovace v MHP a je také autorem studie: „Výsledek studie hovoří jasnou řečí: koncept Industrie 4.0 musí být transparentní a známější. Prospěch pro podnik – a to platí zejména pro střední podniky – musí být konkrétní a dosažitelný. Přitom se to týká stejnou měrou politiků, svazů, podniků nabízejících technologie, služby a i realizujících výrobních podniků. Největší riziko je v příliš pomalém zavádění, čímž dochází ke ztrátě cenné výhody ve světové soutěži“. Kelkar proto chce dát se také impuls, zabývat se tématem: „První investice vznikají v hlavě, neboť Industrie 4.0 v hlavě začíná“.

Wolfgang Dorst z instituce Bitkom vysvětluje, proč je pro nás téma Industrie 4.0 tak důležité. Stupeň znalosti je v Německu velmi rozdílný a závisí na oboru: tak se dá sotva něco udělat v oblasti zdravotní karty. Zejména důležité však je přenést techniku z jiného oboru do své vlastní činnosti: „Henri Ford pozoroval jatka a viděl, jak se tam hospodárně pracuje: odkoukal lepší organizaci práce u jiného průmyslu a zavedl ji ve svém podniku,“ tolik Dorst. „Industrie 4.0 však není produkt, který bychom mohli jednoduše koupit. Je to vize,“ zdůrazňuje dále. „Našli jsme cestu: v letech 2013 až 2025 můžeme tak každý rok dodat 1,5 % na hrubý národní produkt.“

Dr. Oliver Kelkar, MHP: Výsledky studií mluví jasnou řečí: Koncept Industrie 4.0 musí být transparentní a známější.

Podle Dorsta to je velmi mnoho ve srovnání s jinými regulačními možnostmi.

„Na jedné straně máme jako hnací motor požadavky trhu, avšak na straně druhé je to internet, logický prostředek internetových lidí,“ vysvětluje Kelkar důležitost tématu. V podnicích je hlavním motorem Industrie 4.0 požadovaná flexibilita: „Produkt určuje takt.“

Dorst dodává: „V budoucnu bude produkt během používání dále zlepšován, například budou tvořeny nové softwary; tak jako je to již nyní v případě Smartphonu.“ Přitom mohou pomoci koncepty Industrie 4.0. „V budoucnu to bude tak, že se nové oblasti obchodu budou rozvíjet pomocí internetu. Proto je také důležité se na to připravit.“

Pro Dorsta je střední stav důležitým pilířem hospodárného obchodu v Německu: „Střední stav potřebujeme, protože jde o nové trhy, teprve později to jsou velké podniky, které vstupují na trhy. V podstatě to je něco pozitivního. Musíme proto podporovat střední stav, zejména v digitálním světě.“ Digitalizace v podnicích musí být ale také srozumitelná. To se musí samozřejmě dít ve spolupráci s odbory.

Instituce BITKOM, VDMA a ZVEI bojují za „Industrienation 4.0“

Aby se přestavba Industrienation 4.0 povedla, domluvily se tři instituce Bitkom, VDMA a ZVEI. „Stojí za tím 6 500 podniků,“ dodává Dorst. Přesto musela být nejprve vypracována společná definice Industrie 4.0, neboť Dorst doposud slyšel 134 definic.

V centru stojí Smart Factory, podle Kelkara se kolem sdružují Smart Logistic, Smart Buildings, Smart Grids, Smart Mobility a Smart Produkt.

K tomu patří též potřebný a užitečný Cyberphysical Systéme (CPS) zabývající se senzory, sítěmi a inteligencí ‒ tolik Kelkar. Existuje příklad z výroby letadel ukazující, jaké výhody toto spojení má: spoluprací se vyvinuly vstřikovací trysky pro letecké turbíny, které jsou jen z jednoho dílu, dříve to bylo 25 součástí. Ještě navíc byly tyto nové trysky o 25 % lehčí.

Potřeba investic v logistice

Kde se nyní především investuje, když se jedná o Industrie 4.0? Kelkar ukazuje studie, které spatřují vyšší potřebu zejména v logistice. V budoucnu se budou také měnit hranice uspořádání podniků. S tímto tvrzením souhlasí 87 % dotázaných. Trend směřuje k pracím více orientovaným na předmět a méně na rozdělení podle oddělení.

Další otázkou bylo, jaké údaje mají být využívány ze společenských médií: v budoucnu to bude poněkud více než dosud, ale sotva všechno, především to budou informace z oblasti vzniku a potřeby nového produktu.

IT vidí potřebu a perspektivu Industrie 4.0 především ve vývoji. Dotázaní byli jednotní: „Ano, my to potřebujeme“, ale pouze 85 % z nich věří, že by Německo mohlo přijmout roli předního jezdce!

V automobilovém průmyslu je to dáno zejména změnami ve vnitřním vybavení (uspořádání) automobilů, neboť zde půjde trend v příštích pěti letech směrem k individuální výrobě. Tak můžeme například vyrobit pomocí 3D tisku individuální displej a vypínač. Dorst říká: „Je to důležité téma pro výrobu automobilů, automobilové hospodářství sice zná své výrobky, ale Google zná požadavky uživatelů.“ Zde má obor ještě hodně co dohánět. Pozitivní bylo, že automobilové hospodářství poznalo, jak moc potřebuje kontakt se svými uživateli.

Reinhold Schäfer (automatizace a řídicí technika): Je nejvyšší čas zabývat se koncepcí Industrie 4.0.

„Průmyslový sektor stojí před radikální změnou, příští průmyslová revoluce bude charakterizována zesíťováním a internetem,“ říká prezident Bitkomu prof. Dieter Kempf. Řetěz přidané hodnoty se změní na sítě přidané hodnoty. V Industrie 4.0 budou ITK ‒automatizační a výrobní technika ‒ silnější, neboť se vzájemně spojí. Ale současně také varuje: „Když Industrie 4.0 neuskutečníme, udělá to někdo jiný.“

Pokud se tématu chopí Čína, bude již pro Německo příliš pozdě

„Musíme si být vědomi naléhavosti přijetí Industrie 4.0“, říká prof. Roland Heger, Ph.D., ESB Bussines School, Reutlingen: „Nemůžeme čekat, až se Čína s největší důsledností začne tímto tématem zabývat ‒ pak bude pro Německo již příliš pozdě.“

Studie na téma Industrie 4.0 je bezplatně dostupná na adrese www.mhp.com/de/studien.

Další výzkum v instituci CSC, v rámci kterého bylo dotázáno 500 rozhodujících podniků v Německu, dokonce ukázal, že skoro každý druhý vedoucí pracovník nevidí pro podniky v Německu aktuální uskutečnění technické a strukturální přestavby k zesíťování produkce (Industrie 4.0). Ani každý pátý dotázaný si není jist, že jeho firma vytvoří do roku 2017 konkrétní projekty.

Při zavádění zesíťované výroby nesmíme ztrácet čas

„Světový závod o zavedení Industrie 4.0 začal dávno. Německé hospodářství by mělo využít svoji výhodnou výchozí pozici a neztrácet čas při celoplošném zavádění systému zesíťované produkce,“ říká Claus Schünemann, předseda vedení instituce CSC v Německu. „V současné době se ovšem dosud 85 % podniků nerozhodlo chopit se pevně Industrie 4.0. Jako překážku na cestě k úspěšnému zesíťování uvádějí podniky velkou mezeru v informovanosti. Vypadá to, že dobře 70 % podniků není dostatečně informováno o šancích a riziku Industrie 4.0 – vývoj. „Vstup do zesíťované výroby vede v podnicích přes internet“, říká Claus Schünemann. „V prvním roce toto platí například při použití senzorů pro komunikaci mezi stroji. S vlastními prostředky není možné zvládnout komplexně sběr, vyhodnocení a využití ohromného množství údajů z různých podniků. Jak ukazuje praxe, v projektu Industrie 4.0 se podnikům nabízí vsadit na vyzkoušené znalosti a zkušenosti specializovaných IT Dienstleister.“

Claus Schünemann CSC): „Německé hospodářství by mělo využít svoji příznivou výchozí pozici a neztrácet čas plošným zaváděním systému zesítění produkce.“

Vedle nedostatku informací ve vlastním podniku vytýkají vedoucí pracovníci ještě napnutou situaci na pracovním trhu. Tak pochybuje skoro každý druhý z dotázaných o schopnosti Evropy uspět v soutěži, protože chybí vyškolené odborné síly s kombinací IT – a znalost výroby. Tlak obchodu roste: jak dále ukázal průzkum, již dobře každý čtvrtý německý podnik, dodavatelé i zákazníci, poptává po ještě kvalitnější možnosti IT spolupráce. Zesítění produkce ocenilo již 63 % německých hospodářských pracovníků jako důležitý faktor úspěchu současně pro vlastní podnik i pro hospodářství Německa. Skoro každý druhý rozhodující podnik počítá ve své branži při zavedení Industrie 4.0 – opatření s růstem efektivity a produktivity, jakož i s úsporou nákladů.

Nyní je ten správný čas, zabývat se tímto tématem. Dřív než to udělají jiní. I zde platí, že kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.

Co se rozumí pod pojmem Industrie 4.0

Vedení platformy Industrie 4.0 dalo abstraktní znázornění vize „Industrie 4.0“: Industrie 4.0 je pro čtvrtou průmyslovou revoluci, nový stupeň organizace a řízení veškerého řetězce tvořícího čistý výnos po dobu životnosti produktu. Tento cyklus se orientuje stále více na individuální požadavky zákazníků a zahrnuje myšlenku, objednávky na vývoj, dodání produktu konečnému zákazníkovi, až po následnou recyklaci a s tím spojené služby.

Základem je schopnost dodat pomocí zesítění všechny relevantní informace v pravý čas všem instancím podílejícím se na tvorbě výnosů, jakož i schopnost stanovit v každý okamžik optimální čistý výnos. Spojením lidí, objektů a systémů vznikají dynamické, v reálném čase optimalizovatelné a časově samy se organizující sítě tvořící čistý výnos přesahující rozsahem možnosti podniku, které je možné optimalizovat podle různých kritérií, např. podle nákladů, použitelnosti a nebo spotřeby přírodních surovin.

Zdroj: MM Das Industriemagazin, č. 7, 2015

Reinhold Schäfer, zpracoval Ing. Jaroslav Řasa, CSc.

Jar.rasa@seznam.cz

Reklama
Vydání #5
Firmy
Související články
Na cestě ke zrození stroje, část 5: Zakázka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Evropa inovuje: Spojené království

Londýnská vláda může inspirovat tu naši v oblasti vědy a výzkumu, v oblasti spolupráce univerzit a podniků, jakož i v transferu akademických výsledků do průmyslových aplikací. V těchto oblastech za Spojeným královstvím v poměrovém hledisku zaostáváme. Pojďme společně nahlédnout pod pokličku inovací made in UK.

Související články
Ergonomika v době Industrie 4.0

Industrie 4.0 přináší podnikům rozmanité příležitosti z hlediska efektivity, snižování nákladů a hospodářské úspěšnosti. K tomu přistupují faktory, které dosud hrály podřadnou roli při sílícím zaměření na růst produktivity, například zatížení pracovníka na pracovišti.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Průmysl 4.0 - význam digitalizace

Podle aktuálního průzkumu ČNOPK a partnerských svazů je digitální propojení procesů tvorby přidané hodnoty rozhodující nebo velmi důležité pro více než polovinu firem.

Průmysl 4.0 - Šance pro český průmysl

Nová průmyslová revoluce se nevyhne ani České republice. Česko má ty nejlepší předpoklady, aby ho tzv. průmysl 4.0 nepřeválcoval. Naopak jej může aktivně spoluvytvářet.

Made in Česko: Bezpečné bezdrátové spojení pro všechny

Prognózy, které se týkají internetu věcí (IoT) a průmyslového internetu věcí (IIoT), se mění stejně rychle jako možnosti této technologie samy. Už v roce 2008 bylo na světě víc připojených zařízení než lidí a odborníci ze Světového ekonomického fóra (WEF) tvrdí, že do roku 2025 bude 41,6 miliardy zařízení zachycovat data o tom, jak žijeme, pracujeme, pohybujeme se, jak fungují naše zařízení, stroje.

Stroje v pohybu – Autonomní studentská formule

Prostřednictvím našich článků už jsme vám na stránkách časopisu představili mezinárodní soutěž Formula Student a také několik týmů z českých technických univerzit, jež se do ní každoročně zapojují s vlastnoručně postavenými závodními auty. Tentokrát bude řeč o novince – prvním českém samořiditelném monopostu, s nímž se tým eForce z ČVUT účastní této soutěže v nové kategorii Driverless.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Investice firem do Průmyslu 4.0

Svaz průmyslu a dopravy ČR realizoval během letního období průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jak tuzemské firmy zavádějí prvky Průmyslu 4.0 a jak jsou na digitální transformaci připraveny. Z výsledků vyplynulo, že polovina firem chce v příštích pěti letech do této oblasti investovat větší objem financí. Nejvíce podniků má zatím na zavádění prvků Průmyslu 4.0 vyčleněno do 5 % investičního rozpočtu. Jak se dalo dedukovat, aktivnější a připravenější na zavádění prvků Průmyslu 4.0 jsou velké firmy.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Made in Japan

V sídle společnosti Misan v Lysé nad Labem se pravidelně konají odborné semináře, které se těší veliké oblibě. Partnerem toho posledního jarního, který byl nazván Stroje, nástroje, automatizace – otevřené možnosti, byla společnost Tungaloy. „Dnešní seminář se ponese v duchu řešení ze země vycházejícího slunce,“ uvedl jednatel společnosti Misan Ondřej Svoboda.

Výborný ekonomický rok a inovované brusky

Švýcarská firma Fritz Studer, jeden z lídrů v konstrukci a výrobě brusek, pořádal ve dnech 13. - 15. března tiskovou konferenci. Na této tiskové konferenci zástupci firmy zhodnotili rok 2018 z hlediska prodeje a příjmů a zároveň proběhlo první představení inovovaných brusek S31 a S33. Výjimečností celé akce bylo to, že neprobíhala tradičně v místě sídla firmy, tj. v Thunu, ale na rozhraní kantonů Graubunden a St. Galen. Akce se zúčastnilo na šedesát novinářů v celého světa.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit