Témata
Reklama

Soutěž Česká inovace vyhlásila nejlepší tuzemské inovace roku 2014. Jednou ze tří společností oceněných v kategorii Inovativní firma je VÚHŽ, a. s., (původně Výzkumný ústav hutnictví železa) za digitální hladinoměr určený pro hutní provozy (kontilití), kde je pro výrobu kvalitních ocelí potřeba zajistit ustálenou výšku hladiny tekuté oceli v krystalizátoru.

Přístroj poskytuje signál nadřazenému systému, který reguluje přítok nové oceli do krystalizátoru při proměnné rychlosti vytahování kontislitku. Jakékoliv prudké výkyvy ve výšce hladiny mají totiž za následek nekvalitní výrobek dále nepoužitelný (zejména pro výrobu plechů pro automobilový průmysl).

Reklama
Reklama
Reklama

Důležitá je kontinuita

Společnost VÚHŽ navazuje na více než 60letou tradici výroby měřicí a automatizační techniky především pro hutní průmysl. Stále hledá a realizuje nové myšlenky, nová řešení. Označení Inovativní firma si proto právem zaslouží.

Hladinoměry VÚHŽ měří v porovnání s konkurencí reálnou hladinu oceli.

„Zhruba 3 až 5 % obratu společnosti kontinuálně investujeme do výzkumu a vývoje a do lidských zdrojů tak, abychom byli schopni vycházet vstříc našim zákazníkům a jejich požadavkům,“ řekl nám Ing. Tomáš Pindur, ředitel divize Automatizace. „Kontilití pro lití vysokojakostních tříd oceli jsou osazována elektromagnetickými míchači, které zlepšují homogenitu oceli, ale mají jednu velkou nevýhodu, a sice ruší svým silovým magnetickým polem ostatní zařízení na kontilití. Při inovaci jsme se proto zaměřili na vývoj nového plně digitálního hladinoměru kompatibilního s míchači oceli. Přijali jsme nové programátory a další techniky. Celkem k nám nastoupilo šest mladých lidí, kteří pracují pod dohledem seniorů výzkumníků odpovědných za vývoj hladinoměru.“

Světová špička

Hladinoměry VÚHŽ měří v porovnání s konkurencí reálnou hladinu oceli bez vlivu licího prášku a strusky a poskytují signál integrovaný z velké plochy tekuté oceli v krystalizátoru. To zajišťuje klidnější hladinu oceli při odlévání, což je jedno z nejdůležitějších kritérií pro kvalitu kontislitku. Běžně se požaduje ustálenost hladiny oceli ± 2mm, což je požadavek na celou regulační smyčku, přičemž měřicí systém – hladinoměr – musí být alespoň o řád přesnější.

Schéma přibližuje princip hladinoměru.

Správná pozice výšky hladiny tekuté oceli v krystalizátoru je velmi důležitá, aby nedošlo k přelití oceli přes okraj krystalizátoru nebo průvalu tenké zchlazené (ztuhlé) vrstvy ocelového pláště kontislitku a následné zalití licího stroje pod krystalizátorem tekutou ocelí. Použitím nekvalitního hladinoměru hrozí vysoké ztráty ve výpadcích výroby i značné poškození licího stroje velkým objemem tekuté oceli při průvalu.

Umístění snímače na hranu krystalizátoru umožňuje bezproblémovou obsluhu licího stroje i lití oceli v plně automatickém režimu a také lití i při operacích, u kterých se muselo přecházet do ručního režimu.

„Jedním z požadavků při vývoji nového hladinoměru bylo snížit výrobní náklady o zhruba 10 %. Tohoto cíle se podařilo dosáhnout novým konstrukčním řešením, které potřebuje menší počet součástek,“ říká ředitel Pindur.

Nový plně digitální hladinoměr je kompatibilní s míchači oceli.

Princip snímání hladiny oceli pomocí elektromagnetického pole je navíc zdraví neškodný. Ani jeden z konkurenčních hladinoměrů dodnes nesplňuje všechny výše uvedené výhody hladinoměrů VÚHŽ.

Náklady na výzkum a vývoj této novinky dosáhly 10 milionů Kč. Šlo především o odvedenou práci v hodinách, náklady na materiál. Výzkum a vývoj know-how nového hladinoměru se odehrával výhradně ve společnosti VÚHŽ.

Nové aktivity

„Hladinoměry dodáváme společnostem, které u našich zákazníků budují nová kontilití nebo je modernizují,“ informuje nás dále ředitel Tomáš Pindur. „Tento model nás pasoval do role výrobce/dodavatele. Souběžně s vývojem a výrobou jsme se sami zaměřili na prodej a dodávky hladinoměrů napřímo hutním závodům. Tímto krokem vznikla potřeba vybudovat obchodní zastoupení v zemích našeho největšího exportu. Tedy v Číně, Indii, USA, Rusku, Ukrajině, Turecku, Iránu a Japonsku, zatímco evropský trh řešíme přímo z naší společnosti bez distributorů.“

Život i vývoj jdou dál a vyžadují překonávat nejrůznější překážky. Ty jsou tvořeny především limity fyziky, které omezují větší uplatnění hladinoměrů VÚHŽ i na jiných typech kontilití.

Ředitel Tomáš Pindur uzavírá svou informaci slovy: „Chování a tvar magnetického pole se snažíme zkoumat spolu s Technickou univerzitou Ostrava, se kterou máme navázanou dlouhodobou spolupráci. Průběžně doplňujeme náš tým o mladé pracovníky. Pomohlo by nám, kdyby značka VÚHŽ měla stejně zvučné jméno doma, jako je tomu ve světě. Bylo by tak jednodušší přitáhnout špičkové techniky do naší firmy. Denně sice narážíme na zákony přírody, ale snažíme se je vhodně obejít a použít jiné principy ve prospěch cílené funkce – další inovace.“

Karel Sedláček

karel.sedlacek@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #5
Kód článku: 150502
Datum: 06. 05. 2015
Rubrika: Inovace / Vývoj a inovace
Autor:
Firmy
Související články
Experimentální zařízení pro měření dynamického chování radiálního vodního čerpadla

Součástí nabídkového řízení velkých vodních čerpadel je i přejímací test zmenšeného modelu čerpadla, na němž jsou zákazníkovi předvedeny jeho hydraulické charakteristiky a současně jsou testovány reakční síly v čerpadle. Tyto údaje jsou velmi důležité pro finální dimenzování stavby vodního díla.

Made in Česko: Bezpečné bezdrátové spojení pro všechny

Prognózy, které se týkají internetu věcí (IoT) a průmyslového internetu věcí (IIoT), se mění stejně rychle jako možnosti této technologie samy. Už v roce 2008 bylo na světě víc připojených zařízení než lidí a odborníci ze Světového ekonomického fóra (WEF) tvrdí, že do roku 2025 bude 41,6 miliardy zařízení zachycovat data o tom, jak žijeme, pracujeme, pohybujeme se, jak fungují naše zařízení, stroje.

Na cestě ke zrození stroje, část 5: Zakázka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Související články
Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

IoT na insfrastruktuře elektrických rozvodů

V minulém vydání jsme představili nový systém WorkSys, otevřenou IoT platformu pro tvorbu nových aplikací a jejich propojení s již existujícími. Dnes toto téma uzavřeme a představíme nástroj FactoryDashboard pro tvorbu komplexního digitálního dvojčete fabriky.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Investice firem do Průmyslu 4.0

Svaz průmyslu a dopravy ČR realizoval během letního období průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jak tuzemské firmy zavádějí prvky Průmyslu 4.0 a jak jsou na digitální transformaci připraveny. Z výsledků vyplynulo, že polovina firem chce v příštích pěti letech do této oblasti investovat větší objem financí. Nejvíce podniků má zatím na zavádění prvků Průmyslu 4.0 vyčleněno do 5 % investičního rozpočtu. Jak se dalo dedukovat, aktivnější a připravenější na zavádění prvků Průmyslu 4.0 jsou velké firmy.

Z manažera vlastníkem

V době recese koupila Olga Kupec od německého majitele slévárenský provoz a už více než 10 let jede její firma na plné obrátky. Tato přemýšlivá a empatická dáma dokázala svým přístupem ke klientům a kolegům vybudovat v českoněmeckém pohraničí prosperující firmu, která nemá nouzi, ani o zakázky, ani o zaměstnance.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Kontakt s regionálními firmami je pro mě obrovskou inspirací

V cyklu podnikatelských příběhů jsme tentokrát měli možnost vyzpovídat Ing. Jiřího Holoubka, jehož profesní kariéra byla spojena především se společnosti ELCOM. V současné době se Jiří Holoubek vrcholově věnuje problematice Průmyslu 4.0.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit