Témata
Reklama

Nový model výpočtu provozní trvanlivosti ložisek

06. 05. 2015

Společnost SKF na veletrhu v Hannoveru představila nový průkopnický model, který konstruktérům pomůže přesněji vypočítat trvanlivost ložisek v konkrétních aplikacích díky zohlednění většího počtu působících faktorů než dříve. Nový model představuje významný krok vpřed pro průmysl a výrobcům originálních zařízení (OEM) a koncovým uživatelům přinese vyšší jistotu při výběru ložisek pro konkrétní aplikace. To se následně projeví zlepšenou trvanlivostí ložisek a snížením provozních nákladů.

Nový všeobecný model výpočtu trvanlivosti ložisek SKF Generalized Bearing Life Model, který byl vyvinut v rámci programu SKF EnCompass Field Performance, umožní konstruktérům i koncovým uživatelům originálních zařízení lépe vybírat ložiska podle skutečných podmínek aplikace.

Reklama
Reklama

SKF Generalized Bearing Life Model

SKF vyvinula tento model a připravila příslušný technický dokument, který byl vzhledem ke svému významu pro širší oblast průmyslových a technických oborů předložen vědecké obci. Nový model vychází ze silných stránek stávajícího modelu trvanlivosti ložisek vyvinutého společností SKF před více než 30 lety, standardizovaného v normě ISO 281:2007, který se v současné době používá po celém světě.

Nový všeobecný model trvanlivosti ložisek vychází z explicitních tribologických modelů a zohledňuje nové výkonnostní parametry.

Nový všeobecný model trvanlivosti ložisek SKF Generalized Bearing Life Model nyní úspěšně rozlišuje povrchové a podpovrchové příčiny závad. Vychází z explicitních tribologických modelů a zohledňuje nové výkonnostní parametry související například s mazáním, znečištěním, pevností povrchu a odolností proti mírnému opotřebení. Porozumění a zohlednění většího počtu potenciálních příčin závad umožňuje modelu výstižněji předpovědět chování ložiska a jeho trvanlivost v širším rozsahu provozních podmínek.

Základní dynamická únosnost ložiska

Současný model trvanlivosti ložisek primárně vychází z akumulovaného podpovrchového únavového poškození, které se převádí na pravděpodobnost zachování funkčnosti s použitím Weibullova rozdělení a následně je modifikováno modely koncentrace povrchového namáhání, které zohledňují špatné mazání a znečištění maziva. Tento model se používá ke stanovení jedinečné základní dynamické únosnosti ložiska, známé také jako hodnota C. Tato hodnota odpovídá zatížení, při němž základní trvanlivost populace ložisek činí 1 000 000 otáček, se spolehlivostí 90 %. Dnešní vysoce kvalitní ložiska SKF však selhávají vlivem podpovrchového únavového poškození jen zřídka. V současné době jsou poruchy obvykle důsledkem poškození povrchu způsobeného například znečištěním, nedostatečným mazáním nebo jinými vlivy prostředí, které způsobují porušení a opotřebení povrchu.

Nový výpočtový model umožňuje v průběhu svého vývoje začlenění dalších nových poznatků z tribologie a nauky o materiálech.

Hodnota C je stále důležitým výkonnostním parametrem, nezohledňuje však některé důležité faktory, jako je například mikrogeometrie stykových povrchů ložiska, vlastnosti materiálu atd. Nové postupy tepelného zpracování oceli, nové materiály, lepší textury povrchů a stykové profily, vysoce výkonné povlaky, hybridní ložiska, lepší maziva – všechny tyto skutečnosti nelze zohlednit prostým zvýšením jediného parametru podpovrchového únavového poškození, jakým je hodnota C. Proto jsou potřebné nové koncepce modelů trvanlivosti ložisek, které mohou v kombinaci s aplikačními znalostmi SKF přispět k lepší provozní výkonnosti.

Nový výpočtový model rozšiřuje možnosti, jak pomoci zákazníkům při volbě ložisek podle konkrétních potřeb aplikace s ohledem na trvanlivost ložiska, otáčky, spotřebu energie a další charakteristiky. Jeho další výhoda spočívá v tom, že je dostatečně flexibilní, aby v průběhu svého vývoje umožňoval začlenění nových poznatků z tribologie a nauky o materiálech. S rozvojem vědy o ložiskách se tedy bude vyvíjet i tento model.

Radka Šmídová

SKF CZ

radka.smidova@skf.com

www.skf.cz

Reklama
Vydání #5
Firmy
Související články
Evropa inovuje: Spojené království

Londýnská vláda může inspirovat tu naši v oblasti vědy a výzkumu, v oblasti spolupráce univerzit a podniků, jakož i v transferu akademických výsledků do průmyslových aplikací. V těchto oblastech za Spojeným královstvím v poměrovém hledisku zaostáváme. Pojďme společně nahlédnout pod pokličku inovací made in UK.

Svět mobility se mění

Společnost Schaeffler představila optimalizované pohony se spalovacími motory, které přispívají k dosažení klimatických cílů, jež plynou z Pařížské klimatické dohody. Další novinkou v jejím portfoliu jsou elektromotory dotažené do stavu připravenosti na sériovou výrobu.

Ložiska pro velká zatížení

Společnost Coroll jako významný dodavatel ložisek do všech hutních provozů včetně kontinuálního lití, válcoven, výroby surového železa, přepravy a úpravy rud i dalších materiálů využívá zázemí japonského výrobce ložisek NSK a jeho vývoj speciálních produktů pro hutní průmysl.

Související články
Prémiové nástroje pro výpočet ložisek

Společnost SKF své lety nabyté zkušenosti a znalosti předává svým zákazníkům nejen prostřednictvím seminářů, brožur či katalogů, ale také poskytováním výpočetních nástrojů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Správné mazání předchází třetině selhání ložisek

Domazávání ložisek je naprostou nutností, pokud ložiska nepoužíváte výhradně v aplikacích, které domazávání nevyžadují. Nestačí však pouze domazávat, je důležité provádět domazávání vhodným množstvím a způsobem. Z důvodu nevhodného domazávání totiž selhává 36 % ložisek. Jak tedy správně domazávat?

Jak se vyvíjí a vyrábí proudový motor?

V letošním roce uvedla První brněnská strojírna Velká Bíteš (PBS) na trh nový turbínový motor PBS TJ150. Jedná se o proudový motor, u kterého se výkon, resp. tah motoru uvádí v jednotkách Newton. Maximální tah tohoto motoru činí 1 500 N. Je to již pátý typ proudového motoru, který tato exportně orientovaná firma dodává na zahraniční trhy.

Ložiska pro velmi náročné podmínky

Prostorové omezení představovalo pro firmu Papcel při navrhování nového papírenského stroje velký problém. Řešením byla unikátní toroidní ložiska CARB a inovativní mazací systém od společnosti SKF.

Špičkové technologie pro letectví a kosmonautiku

Jako jedno z nejinovativnějších a nejprogresivnějších odvětví na světě spojuje letectví a kosmonautika téměř všechny dnešní špičkové technologie. Elektronika a robotika se zde setkávají v měřicí, regulační a řídicí technice. Přitom se letectví a kosmonautika v první řadě ujímají vývoje a provozu leteckých objektů, jako jsou letadla nebo speciální kosmické dopravní prostředky a družice.

Digitalizace ve vlastní výrobě i u zákazníků

Termín digitalizace v současné době vzbuzuje zájem jak na straně výrobců, tak se pravidelně objevuje také v médiích. Firma SKF klade důraz na včasné kroky směrem k digitalizaci nejen v rámci řešení orientovaných na zákazníka, ale také ve vlastní výrobě.

Inovace komponentů pro obráběcí stroje

Firma Coroll již od roku 1995 zastupuje na českém trhu společnost NSK. Opírá se o technické zázemí tohoto japonského výrobce, který nepřetržitě investuje do inovací a vývoje svých produktů – ložisek, kuličkových šroubů a lineárních vedení.

Průmysl 4.0 stojí i na ložiscích a datech

Společnost SKF je známá především jako výrobce ložisek a dodavatel technických řešení pro rotační stroje. O tom, jak může přispět k zavádění Průmyslu 4.0, si s Davidem Poláčkem, generálním ředitelem české pobočky, povídal Michael Málek.

Co se běžně neví o montáži ložisek

„Jezdíme do firem ukazovat spolehlivé metody správné montáže ložisek,“ říká Julius Fiala z SKF.

Nové simulační nástroje pro konstruktéry

Návrh nových strojů je nyní nutné provádět rychleji a finančně efektivněji, než tomu bylo ještě v nedávné minulosti. Aby konstruktéři udrželi svou konkurenční výhodu v neustále se měnícím prostředí, využívají stále sofistikovanější software pro celý proces konstrukce. Umožňuje jim to nacházet nové konstrukční alternativy, mohou zvážit více parametrů a tím zkracují dobu, za kterou se produkty dostanou na trh.

Pět nejčastějších příčin selhání ložisek v elektromotorech

Valivá ložiska patří k nejdůležitějším součástem většiny strojů. Z tohoto důvodu jsou na jejich parametry (únosnost, přesnost chodu, hlučnost, tření, třecí teplo, trvanlivost a spolehlivost) kladeny vysoké nároky. Valivá ložiska se tedy zcela přirozeně stala velmi důležitou součástí strojů a postupem času také předmětem rozsáhlých výzkumů a neustálého zdokonalování.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit