Témata
Reklama

Přístup k platným datům až do výroby

S vývojem výpočetní techniky a jednotlivých aplikací a systémů pronikaly do různých oblastí fungování výrobních společností rozličné – většinou samostatné a autonomní – aplikace. Postupem času se začaly objevovat komplexnější informační systémy, které zahrnovaly větší celky podle oblastí fungování ve struktuře společnosti (ekonomika, PaM, sklady, logistika, výroba aj.). Cílem tohoto článku je zamyslet se nad přínosy situace, kdy je nasazení standardního PLM/PDM systému z oblasti předvýroby (vývoj, konstrukce, technologie) rozšířeno dále do výroby, a to až na pracoviště k jednotlivým strojům (NC stroje, roboty, měřicí a seřizovací stroje atd.).

V dnešní době se do výrobního provozu dostávají podklady (výkresy, NC programy, technologické postupy) většinou jako „pasivní“ dokumenty, které někdo zpracoval. Zaměstnanci ve výrobě se pak musejí spoléhat na to, že získávají ty správné podklady pro danou výrobu. Jedním z klíčů k úspěchu pro prosperující výrobní společnost je mít k dispozici aktuální data ve správný čas a na správném místě.

Reklama
Reklama

Data ve výrobním provozu

Systém Teamcenter společnosti Siemens PLM Software ve své filozofii pokračuje ještě dál. Z procesu přípravy výroby a prostřednictvím speciálních modulů (např. Shop Floor Connect nebo Manufacturing Resource Library) zpřístupňuje svá data i pro potřeby výroby. Současně je schopen zajistit výměnu dat s vybranými zařízeními ve výrobním provozu (NC stroje, roboty, měřicí a seřizovací stroje). Všechna data jsou tak v jediné databázi a díky filozofii systému Teamcenter jsou vybraná data řízena. Odpadá tak nutnost několika paralelních adresářových struktur v rámci diskové kapacity a u dostupných dat je maximální jistota jejich aktuálnosti. Uveďme pár příkladů a podívejme se, jak (ne)efektivně můžeme pracovat.

Příklad 1

Technolog/programátor v předvýrobě vybírá nástroje pro obrábění bez znalosti aktuálního stavu ve výrobě. Při návrhu tak volí ze svého pohledu ty nejefektivnější, ale bez vazby na skutečnou dostupnost v provozu. Pokud dojde k nesouladu s dostupností, řeší se dodatečně změna postupu nebo nákup nového nástroje.

Nebo:

Technolog/programátor vybírá nástroje z knihovny klasifikovaných nástrojů, vytvořené v systému Teamcenter (MRL – Manufacturing Resource Library). Do knihovny se mohou vkládat jak katalogy dodavatelů (podmínkou je kompatibilita formátu katalogu), tak vlastní nástroje a přípravky. Knihovna obsahuje veškeré parametry nástrojů potřebné pro generování CNC programů na vybraný CNC stroj. Teamcenter zároveň může komunikovat s aplikací pro správu nástrojů na dílně nebo ověřit, zda je vybraný nástroj k dispozici v zásobníku nástrojů na CNC stroji. Na seřizovacím přístroji na dílně se pro vybraný nástroj změří odchylky fyzického nástroje a spolu s programem se zapisují do paměti CNC stroje.

Příklad 2

Operátor NC stroje si stáhne z adresáře (popřípadě z přílohy e-mailu) NC program a prostřednictvím flash disku ho přenese na stroj. Není možné ověřit, zda soubor nebyl mezitím modifikován a zda je skutečně platný a aktuální. Souběžně má operátor v přihrádce papírovou dokumentaci pro výrobu. V případě nejasnosti si dohledává další dokumentaci (bez záruky aktuálnosti), telefonuje a posílá e-maily na konstrukci/technologii.

Nebo:

Operátor NC stroje zadá na stroji výrobní příkaz s identifikací zakázky. Stroj – díky přímému napojení na databázi systému Teamcenter – stáhne odpovídající schválený NC program. V případě nejasností má operátor přímý přístup k datům konkrétní zakázky a může si prohlížet aktuální platné výkresy i 3D modely. Pokud udělá operátor změnu v programu, ta je uložena do systému k dané zakázce. Tak je možné vždy jednoznačně identifikovat program vázaný na zpracování zakázky. Dále je možné ve schvalovacím procesu rozhodnout, zda tato změna bude trvalá nebo jednorázová. Komunikace operátora se systémem může probíhat v prostředí internetového prohlížeče z PC v provozu nebo z tabletu (iOS, Android).

To byly jen dva příklady, jak umí Teamcenter rozšířit svou využitelnost do výrobní části.


Prvky společné datové základny pro plánování i výrobu.
Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Modul Shop Floor Connect ve výrobním provozu

Modul Shop Floor Connect zajišťuje výměnu dat mezi databází systému Teamcenter a vybranými zařízeními ve výrobním provozu.

Nároky na infrastrukturu

Pro přímé napojení strojů do systému je nejvhodnější přímé rozhraní pro LAN. U strojů, které disponují jen sériovým rozhraním, je možné doplnění o programovatelný převodník mezi sériovým portem a LAN – „Com Server ++“. Tento převodník je programovatelný podle konfigurace sériového rozhraní jednotlivého stroje. Takto mohou být napojeny nejen NC stroje a roboty, ale i měřicí a seřizovací stroje. V jediné databázi systému Teamcenter se tak shromáždí veškerá potřebná data z předvýroby i výroby.

Přístup k jedinému zdroji dat

Přímé spojení se systémem Teamcenter zajistí přístup k libovolným datům přidruženým k výrobnímu plánu – od programů na výrobu součástí (part program), seznamů nástrojů, modelů a sestav upínacích přípravků až po pracovní pokyny a návody na nastavení. Přístup k jednotlivým datům je řízen podle oprávnění pro jednotlivé kategorie zaměstnanců.

Infrastruktura pro připojení strojů a zařízení z výroby. Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Používání on-line digitálních dat snižuje možnost chyb vzniklých v důsledku použití zastaralých papírových dokumentů.

Škálovatelné řešení pro řadu rolí a funkcí v rámci výrobní haly

Uživatelským rozhraním může být zjednodušené webové zobrazení nebo úplný klient systému Teamcenter. Navíc lze připojit aplikace systému Teamcenter (od tabulkového kalkulátoru až po CAM software) a pracovníci výrobní haly tak mohou v rámci řízeného přístupu k datům tyto aplikace využívat. Nejzkušenějším uživatelům lze zajistit plný přístup, aby mohli protokolovat změny nebo rozdíly, nebo požádat o úpravu plánu pomocí procesu pracovního toku systému Teamcenter.

Možnosti zobrazení

Některá data plánu mohou mít formu prostého textu, k plánu však může být přidružena řada dat ve 3D formátu, která lze zpracovat prostřednictvím systému Teamcenter. Příkladem informací cenných pro pracovníky výrobní haly jsou zobrazení sestav upínacího přípravku a konfigurací. Díky tomu, že tento typ dat lze zobrazit ve 3D formátu s možností přibližovat, oddalovat, posouvat a otáčet, a díky možnosti zobrazit samotné měřicí nástroje získávají uživatelé výkonný nástroj, který šetří čas a snižuje výskyt chyb.

Pro jednodušší 3D zobrazení využívá systém Teamcenter jako svůj standardní mechanismus zobrazování běžně používaný JT formát.

Závěrem

I když je v našich podnicích stále dost roztroušených aplikací, které si žijí vlastním životem a generují množství dat, která jsou ukládána na různých místech adresářové struktury, čím dál více se prosazuje koncept minimalizace počtu databází a systémů pro zajištění rychlého přístupu k platným korektním datům. K nejčastějším pojmům, které tento proces provázejí, patří:
• efektivita – všechna data k zakázce jsou na jednom místě s možností přístupu z různých oddělení;
• bezpečnost – řízení práv přístupu k datům podle rolí a funkcí;
• spolehlivost – k zakázkám jsou uvolňována jen data po revizi a schválení;
• flexibilita – případné změny a aktualizace se dělají na jednom místě a s následným schvalovacím procesem.

Modul Shop Floor Connect pro systém Teamcenter je ideálním krokem ke zjednodušení a zpřehlednění dat i ve výrobě.

Tomáš Lacina

Industrial Technology Systems a Siemens PLM software

urbankova.eva@siemens.com

www.siemens.cz/plm

Reklama
Vydání #12
Kód článku: 141202
Datum: 09. 12. 2014
Rubrika: Monotematická příloha / Software pro strojaře
Autor:
Firmy
Související články
Příprava pracovníků pro výrobu technologií vstřikování plastů

Následující příspěvek představuje jeden ze způsobů přípravy pracovníků ve firmách, jejichž hlavní pracovní náplní je technologie vstřikování plastů

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Související články
Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Integrovaný obvod o tloušťce jedné molekuly

Lidstvo již zvládlo přeměňovat světlo na elektřinu a vytvořit akumulátory, v nichž nedochází k chemickým reakcím. Problémem však je, že tyto přístroje mají velmi nízkou účinnost. Nejlepších parametrů by se dosáhlo při použití polovodičů o tloušťce jediné molekuly. A ty se nyní naučili vyrábět vědci z ruského institutu MISiS, který je partnerem ruské korporace pro atomovou energii Rosatom.

Novinky ze světa 3D tisku

V uplynulém měsíci se v české kotlině seběhlo několik akcí, jejichž společným jmenovatelem byl průmyslový 3D tisk. Představeny byly nové produkční 3D tiskárny, profesionální tiskové materiály a zapomenout nesmíme ani na největší z těchto akcí, výstavu a konferenci 3dexpo.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Řízení podniku podle ROI - OHLASY ČTENÁŘŮ

Množství ohlasů čtenářů na články, které v průběhu jejich postupné publikace přicházely, překročilo stovku. Věříme, že někteří čtenáři zareagují i na závěrečný článek, k němuž je tato příloha. Velmi si vážíme velké otevřenosti všech stanovisek. Abychom nic netlumili a na druhé straně nikomu v podniku jeho působnosti neublížili, uvádíme reakce anonymně. Plné znění reakcí, z nichž některé překračují i jednu stránku standardního textu, by stěží někdo četl. Vybíráme z nich proto vždy jen věty, charakterizující jádro. Pokud některé z ohlasů nezařazujeme, je tomu tak buď proto, že souhlasné příp. nesouhlasné stanovisko nebylo dle našeho názoru zdůvodněno věcně, nebo proto, že v rozsáhlém příspěvku bylo pro nás jádro obtížné identifikovat.

Je zaškrabávání nezastupitelná metoda?

V minulém vydání jsme uvedli 1. díl pohledu do minulosti i současnosti řemeslné výroby obráběcích strojů. Nyní vám přinášíme pokračování tohoto článku o unikátní metodě – technologii zaškrabávání.

Evropa inovuje: Spojené království

Londýnská vláda může inspirovat tu naši v oblasti vědy a výzkumu, v oblasti spolupráce univerzit a podniků, jakož i v transferu akademických výsledků do průmyslových aplikací. V těchto oblastech za Spojeným královstvím v poměrovém hledisku zaostáváme. Pojďme společně nahlédnout pod pokličku inovací made in UK.

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Ohřevné skříně Amarc - skladujte své sudy v teple a bezpečí

Připravili jsme pro Vás přehledný web s ohřevnými prvky společnosti Amarc. www.ohrevneprvky.cz. Naleznete zde kompletní nabídku topných plášťů pro sudy a průmyslové (IBC) kontejnery i podlahové topné desky v klasickém a EX provedení pro výbušné prostředí.

Jak přispívají opakovaně použitelné čisticí utěrky k ochraně životního prostředí

Dne 5. června 1972, v den zahájení první světové konference o ochraně životního prostředí ve Stockholmu, inicioval program ochrany životního prostředí Spojených národů (United Nations Environment Programme, UNEP) oficiální světový den životního prostředí. Od té doby se každo-ročně 5. červen slaví jako mezinárodní den životního prostředí. Opakovaně použitelný systém čisticích utěrek MEWA k tomu každý den v dílnách a výrobních halách přispívá: Čistí stroje a zařízení a podporuje ochranu zdrojů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit