Témata
Zdroj: CzechTrade

Přímá cesta k zákazníkovi

Sourcing Days – to je název pro akce, které pro české výrobce a jejich zahraniční odběratele pořádá agentura CzechTrade. V současné době zve agentura ve spolupráci se Spolkovým svazem nákupu, materiálového hospodářství a logistiky (BME) na největší tuzemské setkání s německými nákupčími – Sourcing Day Tschechien. Akce se uskuteční již za pár dní, 16. května, v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu, na adrese Politických vězňů 20 v Praze, což je změna oproti předchozím ročníkům, kdy se konala v Plzni.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

Čeští zájemci mají v rámci Sourcing Days vždy příležitost hovořit přímo s nákupčími významných zahraničních, v tomto případě německých firem o konkrétních kooperačních nabídkách. Po vyhodnocení dodavatelských dotazníků nákupčími budou letošní vybrané české společnosti přizvány k termínovaným jednáním.

Partnerem akce je Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP), jejíž zástupci budou na akci přítomni. Přímo na místě s nimi lze tedy prodiskutovat pojištění pro exportní záměry českých firem, a to nejen těch, které směřují do Německa.

Sourcing Day Tschechien bude zaměřen především na oblasti obráběných dílů, konstrukce z kovů, slévárenství a kovárenství, výrobu strojů a techniky, ale také na plasty a pryž nebo služby.

Čeští zájemci mají v rámci Sourcing Days vždy příležitost hovořit přímo s nákupčími významných zahraničních firem o konkrétních kooperačních nabídkách. (Zdroj: CzechTrade)

V hlavní roli osobní kontakty

Na to, co zde bude tím nejpodstatnějším lákadlem pro české exportéry, jsme se zeptali Miroslava Manďáka, exportního konzultanta CzechTrade se zaměřením na strojírenství a kovovýrobu. Podle jeho slov největšími přínosy Sourcing Day Tschechien budou získání konkrétních poptávek od zahraničních zákazníků a navázání osobního kontaktu s nákupčími, kteří pracují se zahraničními dodavateli a chtějí spolupracovat s českými firmami.

V případě Sourcing Day Tschechien se jedná už o 10. ročník, a díky tomu němečtí nákupčí vědí, co čekat z české strany. Spolupráce je proto efektivní,“ dodává Miroslav Manďák.

Akce je zaměřená čistě na Německo, přičemž očekávaný počet nákupčích je osm.

V únoru letošního roku proběhl Sourcing Day s výrobcem elektropohonů, globální firmou Maxon, která má sídlo ve Švýcarsku,“ vzpomíná Miroslav Manďák. „V tomto případě jsme jednali s jejich maďarskou pobočkou, která má na starosti vztahy se zeměmi střední a východní Evropy, nicméně poptávky, s nimiž zástupci Maxonu přišli, byly z celé skupiny.

Reklama
Reklama
Reklama

Na obzoru Nizozemí

Po Sourcing Day Tschechien bude následovat další setkání se zahraničními nákupčími, pochopitelně též v režii CzechTrade, kam přijedou zástupci dvou průmyslových závodů z Nizozemí – Yamaha Motor Europe N.V. a Motor Europe Dataflex.

Yamaha Motor Europe N.V. je jednou z největších nizozemských strojírenských společností a navrhuje ve spolupráci se svými sesterskými společnostmi příslušenství pro své produkty, jako jsou motocykly, skútry, elektrokola, ATV a další. V současnosti hledá vhodného strategického partnera z České republiky, s nímž by navázala dlouhodobé obchodní vztahy a spolupráci.

Druhá ze zmíněných firem, Dataflex, je výrobně-obchodní společnost specializující se na návrh ergonomických příslušenství pro pracovní prostředí. Produkty jsou navrhovány interně, včetně poskytnutí služeb zákazníkům.

Tento závazek kvalitě a službám však přináší zvýšené náklady, proto Dataflex hledá výrobce vysoké kvality, kteří mohou dodávat nákladově efektivně,“ vysvětluje Manďák a dodává: „Zatímco donedávna byla jejich hlavním produktem monitorovací ramena, v současné době rozšiřují sortiment produktů. Jejich vize spočívá ve vývoji inovativních produktů, které integrují více funkcí. Efektivním designem propojují držák na dokumenty nebo nářadí s dalšími prvky, jako je nosič laptopu.

Na loňském Sourcing Day Tschechien proběhlo celkem 135 jednání o potenciální obchodní spolupráci, kterých se zúčastnilo 56 českých firem. (Zdroj: CzechTrade)

Kdo hledá, (na Sourcing Days) najde

Na loňském Sourcing Day Tschechien proběhlo celkem 135 jednání o potenciální obchodní spolupráci, kterých se zúčastnilo 56 českých firem. Z německé strany vyjádřilo zájem o nové dodavatele 29 nákupčích, nakonec se do Plzně osobně dostavilo osm z nich. Firmy hledaly příležitosti v široké škále oborů, od strojírenství přes elektroniku až po průmyslovou automatizaci či designové a logistické služby. Lze tedy bezesporu konstatovat, že akce proběhla velmi úspěšně a byla pro účastníky velkým přínosem.

Pro které obory byla nejpřínosnější, a tedy pravděpodobně bude i letos? Na to nám odpovídá Miroslav Manďák:

Primárně se jedná o subdodávky do průmyslové výroby. Zahraniční firmy ve většině případů hledají outsourcing výroby dílů s tím, že assembly si následně řeší samy. V některých případech je i konstrukční oddělení výhodou. Je to ale poptávka od poptávky. Setkáváme se i s požadavky na řešení do výroby. Jinými slovy hledají se efektivnější alternativy řízení výroby, automatizace procesů, outsourcing speciálních technologií atd.

Související články
Export s přidanou hodnotou

Tuzemský průmysl má proexportní zaměření, téměř tři čtvrtiny jeho produkce se vyvážejí. Doba postupného ochlazování celosvětové ekonomiky v kombinaci s nástupem pandemie koronaviru a následnými restriktivními opatřeními vlád zásadně ovlivnila aktivity domácích firem a v mnohých případech způsobila problémy existenčního rázu

Pavel Sobotka: Příležitost je nutné v pravý čas chytit za pačesy

Píšeme první kapitolu knihy příběhů, v níž chceme představit úspěšné české podnikatele, kteří něco dokázali a kteří se za svou práci rozhodně nemusejí stydět. I když v České republice má slovo „podnikatel“ spíše pejorativní význam – a zasloužili se o to tzv. „rychlí podnikatelé“, kteří ostrými lokty dokázali rychle zbohatnout na úkor ostatních –, tento seriál ukazuje druhou stranu mince. Nápad, záměr, tvrdá práce, stanovení filozofie firmy, vztah k lidem. Pro mnohé to nebylo jednoduché a my chceme představit právě ty, kteří svou usilovnou prací dokázali, že Česká republika má stále na to, aby se pohybovala na špičce nejen v technologiích, ale i v managementu. Nechť vám tento seriál slouží jako příklad toho, jak nelehká cesta na samotný vrchol v určitém oboru mnohdy vede.

O stavu ekonomiky a roli vůdců

V povídání s Janem Urbanem, vysokoškolským pedagogem, podnikovým poradcem, publicistou a autorem řady knih a článků, se prolíná řada myšlenek nedávno zesnulého profesora Milana Zeleného, i když se osobně nikdy nepotkali. Několik top manažerů a emeritních CEO, kterým jsme tento rozhovor poskytli před zveřejněním, doporučilo slova Jana Urbana tesat do kamene. V intencích uvažování excelentních ekonomů Zeleného i Urbana lze říci, že dosud panuje rozpor, který nastiňuje tento rozhovor: trend zaměňování popisu akce za akci samotnou se spíše prohlubuje místo toho, aby v praxi ustupoval – v politice, podnikání i ve vzdělávání.

Související články
Podnikatelské prostředí není stabilní. Nemáme cenovou stabilitu

Mojmír Hampl je přední český ekonom, který se většinu svého profesního života věnuje problematice financí, měnové a fiskální politiky. MM Průmyslovému spektru poskytl rozhovor, kde se mimo jiné vyjadřuje k současné politice ČNB, k důvodům, proč Česká republika aktuálně nesplňuje podmínky pro přijetí eura, a proč je nutné provést zásadní reformy tak, aby veřejný dluh byl udržitelný.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Žijeme na dluh dalších generací

Petr Novák aktuálně zastává pozici Director of Automotive Operations ve společnosti JTEKT European Operations. Je zodpovědný za devět výrobních závodů ve Francii, Belgii, ČR, Anglii a Maroku. Obrat této divize čítající 4 000 zaměstnanců představuje 1, 2 miliardy eur.

Fórum výrobních manažerů

Silné rozkolísání cen energetických a materiálových vstupů stále není ustáleno, a bohužel se nezdá, že by tomu tak mělo v blízké budoucnosti být. Jak se vám daří tato skutečnost ve střednědobém výhledu promítat do stability vaší firmy? Byli jste již nuceni tento fakt zohlednit do cen vašich produktů? Spatřujete zde určitou nápomocnou roli státu?

Fórum výrobních manažerů

Jakým způsobem se projevuje navýšení energetických a materiálových vstupů v ekonomice vaší firmy? Daří se vám tento fakt promítat do cen vašich produktů? Je tato situace pro vás střednědobě udržitelná a jak by se podle vás měl stát v takových případech zachovat?

Reformy nestačí. Je nutná transformace

Je současná ekonomická krize příležitostí k progresu národního hospodářství? Bude avizovaná 7% inflace v tomto roce velkou hrozbou? Proč by se čísla měření životní úrovně ČR neměla srovnávat s některými státy EU? Je iniciativa českých podnikatelů k druhé transformaci české ekonomiky oprávněným voláním po změnách? Na tyto a další otázky odpovídala v rozhovoru pro MM Průmyslové spektrum hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

Fórum výrobních manažerů

Jak v celkovém kontextu současné doby hodnotíte z hlediska fungování a výsledků vaší firmy právě končící letošní rok a s jakými očekáváními vstupujete do roku příštího?

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

E-commerce posouvá logistiku do vyšší dimenze

S rozvojem elektronického obchodování zaznamenala logistika velké změny. Dalším zlomovým okamžikem byl příchod pandemie na začátku tohoto roku, kdy e-shopy a logistické společnosti poskytující služby pro e-commerce musely prakticky den ze dne změnit své obchodní jednání, včetně logistiky. Proč se to jako jednomu z mála segmentů ekonomiky úspěšně podařilo a dále daří, jaké jsou nové trendy a jaký potenciál má umělá inteligence a další moderní technologie v logistickém byznysu? MM Průmyslové spektrum nad těmito tématy diskutovalo se zakladatelkou Zásilkovny a výraznou osobností české e- commerce Simonou Kijonkovou.

V on-line byznysu chybí lidská chemie

Online platforma se i díky pandemii koronaviru stala hitem posledních tří měsíců. Někteří podnikatelé dokonce tvrdí, že se velká část byznysu a obchodování přesune do online prostředí. Bude tento fenomén přetrvávat, změní se konečně české montovny na podniky s přidanou hodnotou, a proč by Čechům mohla i krize prospět? Na to jsme se zeptali ekonoma a člena Národní ekonomické rady vlády Lukáše Kovandy.

Chcete uspět v USA? Začněte na veletrhu!

Strojírenská výroba a zpracování kovů je ve Spojených státech důležitým ekonomickým odvětvím. Tradičně se toto odvětví soustředí převážně do oblasti kolem velkých jezer amerického Středozápadu. Podle posledních dostupných dat amerického Ministerstva obchodu z roku 2021 strojírenská výroba a zpracování kovů přinesly do americké ekonomiky 2,3 bilionu dolarů, a představovaly tak 12 % z celkového HDP.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit