Témata
Zdroj: archiv CzechTrade

Export s přidanou hodnotou

Tuzemský průmysl má proexportní zaměření, téměř tři čtvrtiny jeho produkce se vyvážejí. Doba postupného ochlazování celosvětové ekonomiky v kombinaci s nástupem pandemie koronaviru a následnými restriktivními opatřeními vlád zásadně ovlivnila aktivity domácích firem a v mnohých případech způsobila problémy existenčního rázu

Tento článek je součástí seriálu:
Destinace pro strojírenské exportéry
Díly
Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama

Přesto, že očekávání oživení zahraničních trhů si uchovává určitou naději, realita na exportéry bude ještě hodně dlouho dopadat. Ti největší skeptici pak hovoří o zásadním problému, který teprve s ohledem na globální provázanost ekonomiky přijde. Požádali jsme generálního ředitele agentury CzechTrade Radomila Doležala o shrnutí situace na poli exportu z jeho úhlu pohledu a částečnou prognózu dnů příštích.

MM: Jak se v loňském roce projevila pandemie covidu v exportních výkonech v oblasti průmyslu a jak se situace vyvíjela v prvním období 2021?

Ing. Doležal: Současná situace je mimořádně zatěžkávací zkouškou pro českou průmyslovou produkci, která je jednoznačně svázána se zahraničním obchodem. Bohužel, letos v únoru reálně meziročně klesla o 2,6 %. Vedle některých cyklických propadů poptávky se projevují výpadky dodávek na obou stranách, u dodavatele i odběratele. Velké potíže způsobilo například omezení volného pohybu osob, nedostatečné možnosti osobní komunikace, problémy se zásobováním, zpožďování termínů plateb za dodávky apod. Vliv to má zejména na zpracovatelský průmysl.

Reklama
Reklama
Reklama

MM: Máte v oblasti exportu i pozitivní zprávy?

Ing. Doležal: Rozhodně. Kladně vnímám fakt, že se českým podnikům daří uzavírat nové zakázky v zahraničí. Únorový růst o 8,9 % je významný a věřím, že to bude mít vliv na český export v dalších čtvrtletích. Firmy neztratily chuť vstupovat na nové trhy, hledat nové příležitosti napříč kontinenty a přesměrovat svou exportní aktivitu do nových teritorií. Dále zaznamenáváme, že společnosti začínají zavádět nové technologie, vytvářet nové komplexní produkty s vysokou přidanou hodnotou nebo měnit obchodní zvyklosti. Pandemie urychlila přechod k digitalizaci a zvyšuje se podíl inovativních firem.

Ing. Radomil Doležal, MBA, generální ředitel agentury na podporu obchodu CzechTrade.
Aktuálním trendem po celém světě je zvýšený vývoz high-tech produktů a technologií, který podle mě bude přetrvávat i do budoucna. Výrazný růst registrujeme především u IT technologií, ať už se jedná o chytrá řešení, nebo vývoj aplikací s akcentem na e-commerce.“ (Zdroj: archiv CzechTrade)

MM: Jak pomáháte exportérům v této nelehké době?

Ing. Doležal: Navzdory dlouho trvajícímu nouzovému stavu a jiným omezením jsme díky digitalizaci a přechodu do online prostředí schopni poskytovat i nadále široké portfolio našich služeb. Od propuknutí pandemie jsme jich zrealizovali přes tři tisíce. Hodně jsme se zaměřili na vzdělávání exportérů a předávání aktuálních informací ze všech našich teritorií. Velký zájem je o témata exportu do evropských i mimoevropských zemí. V rámci odborných témat je to především e-commerce, sociální sítě či právní oblast. Online semináře máme v plánu i po zbytek prvního pololetí, teritoriálně zaměřené na Rusko, Rakousko, Čínu, Kolumbii, Maďarsko, oborově na online expanzi či kurzová rizika.

Ve druhém pololetí pak podle situace začneme kombinovat online vzdělávání s prezenčními formou a tím opět nabídneme českým firmám komplexní exportní vzdělávání. Chceme exportérům poskytnout i témata, která se lépe realizují tváří v tvář jako například komunikační a obchodní dovednosti.

Reklama

MM: CzechTrade také nabízí služby zahraničních kanceláří. Jak jste se vypořádali s omezeními směrem k nim?

Ing. Doležal: Jak jsem zmínil, většinu našich služeb jsme úspěšně přenesli do online prostředí, a to i naše stěžejní konzultační a networkingové akce jako Meeting Point Czech Trade či Sourcing Days. U prvně jmenované akce, díky které české firmy mohou od expertů z celkem 50 poboček Czech Trade po celém světě získat nejaktuálnější informace z místních trhů, jsme za poslední rok zaznamenali zájem zejména o blízké trhy, jako jsou Německo, Rakousko či Polsko, země EU, a v návaznosti na brexit o Velkou Británii. Z mimoevropských destinací chtěly české společnosti získat informace především o Mexiku, Číně, USA nebo Spojených arabských emirátech. 

U Sourcing Days došlo v loňském roce k úbytku zahraničních nákupčích. Hlavním důvodem byla nejistota na trzích. Naštěstí v tomto směru registrujeme pozitivní obrat. Například u největšího setkání německých nákupčí s českými dodavateli Sourcing Day Tschechien je více než trojnásobný nárůst i přes to, že se akce opět uskuteční online formou.

MM: Jaké aktivity máte v plánu pro české společnosti hledající potenciální nové trhy?

Ing. Doležal: Aktuálně jsme do portfolia zařadili i jednu novinku Market Entry, která odráží potřeby exportérů, které vznikly během pandemického období. Je to variabilní bezplatná služba s časovou alokací 24 hodin práce zahraniční kanceláře s možností využití až v pěti teritoriích, která reflektuje konkrétní potřeby firmem při vstupu na nové zahraniční trhy. Může obsahovat základní průzkum trhu, vyhledání obchodních kontaktů, podporu zajištění logistiky nebo třeba poskytnutí základních informací pro založení pobočky. Komplexní návrh řešení ze strany expertů CzechTrade dokáže právě toto výrazně usnadnit a uspíšit.

MM: Zaznamenali jste o některé nové destinace zvýšený zájem ze strany českých firem?

Ing. Doležal: Za první kvartál letošního roku naše zahraniční kanceláře zpracovaly již celkem 609 služeb pro 391 českých firem. Aktuálně registrujeme největší zájem o export na nejbližší trhy. Kromě zemí sousedících s Českou republikou byl největší zájem o služby ve Skandinávii, Velké Británii a zemích Beneluxu. Z mimoevropských destinací byla největší poptávka po USA, Turecku nebo Ázerbájdžánu.MM: Připravujete nějaké zahraniční obchodní mise v letošním roce?

Ing. Doležal: Úzce oborově zaměřené zahraniční mise připravujeme pravidelně. Konkrétně mise realizované oddělením energetiky byly za poslední dva roky ze strany exportérů velmi žádané, ale kvůli pandemii musely být některé z loňského roku přesunuté na rok letošní. Pro letošek máme naplánováno osm akcí, které jsou navíc už plně obsazené. Při první z nich jsme v polovině března zprostředkovali českým dodavatelům technologií pro uhelné elektrárny setkání s potenciálními obchodními partnery v Kazachstánu. 

MM: O jaké technologie byl na tomto neobvyklém trhu zájem?

Ing. Doležal: Jednalo se primárně o revitalizace místních elektráren, které mají již nejlepší léta za sebou. České firmy jsou schopny repasovat stávající technologie, zatímco jiné evropské společnosti nabízejí pouze kompletní výměny dílů, což pro tamní elektrárny není výhodné. To přináší obrovskou konkurenční výhodu. Obchodní schůzky a prezentace uskutečněné s vedením jednotlivých kazašských elektráren a společností mohou přinést zakázky za více než 100 milionů korun.

MM: Do jakých destinací jsou naplánovány zbylé mise?

Ing. Doležal: Jedná se o destinace z různých kontinentů. Konkrétně se bude jednat o Chile, Chorvatsko, Španělsko, znovu Kazachstán a dvakrát o Turecko. Obchodní mise budou zaměřeny například na těžební, energetický a plynárenský průmysl nebo třeba pivovarnictví. 

MM: Děkuji vám za rozhovor a přeji zdárnou realizaci všech plánovaných aktivit.

Související články
Přímá cesta k zákazníkovi

Sourcing Days – to je název pro akce, které pro české výrobce a jejich zahraniční odběratele pořádá agentura CzechTrade. V současné době zve agentura ve spolupráci se Spolkovým svazem nákupu, materiálového hospodářství a logistiky (BME) na největší tuzemské setkání s německými nákupčími – Sourcing Day Tschechien. Akce se uskuteční již za pár dní, 16. května, v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu, na adrese Politických vězňů 20 v Praze, což je změna oproti předchozím ročníkům, kdy se konala v Plzni.

O stavu ekonomiky a roli vůdců

V povídání s Janem Urbanem, vysokoškolským pedagogem, podnikovým poradcem, publicistou a autorem řady knih a článků, se prolíná řada myšlenek nedávno zesnulého profesora Milana Zeleného, i když se osobně nikdy nepotkali. Několik top manažerů a emeritních CEO, kterým jsme tento rozhovor poskytli před zveřejněním, doporučilo slova Jana Urbana tesat do kamene. V intencích uvažování excelentních ekonomů Zeleného i Urbana lze říci, že dosud panuje rozpor, který nastiňuje tento rozhovor: trend zaměňování popisu akce za akci samotnou se spíše prohlubuje místo toho, aby v praxi ustupoval – v politice, podnikání i ve vzdělávání.

Podnikatelské prostředí není stabilní. Nemáme cenovou stabilitu

Mojmír Hampl je přední český ekonom, který se většinu svého profesního života věnuje problematice financí, měnové a fiskální politiky. MM Průmyslovému spektru poskytl rozhovor, kde se mimo jiné vyjadřuje k současné politice ČNB, k důvodům, proč Česká republika aktuálně nesplňuje podmínky pro přijetí eura, a proč je nutné provést zásadní reformy tak, aby veřejný dluh byl udržitelný.

Související články
Žijeme na dluh dalších generací

Petr Novák aktuálně zastává pozici Director of Automotive Operations ve společnosti JTEKT European Operations. Je zodpovědný za devět výrobních závodů ve Francii, Belgii, ČR, Anglii a Maroku. Obrat této divize čítající 4 000 zaměstnanců představuje 1, 2 miliardy eur.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Reformy nestačí. Je nutná transformace

Je současná ekonomická krize příležitostí k progresu národního hospodářství? Bude avizovaná 7% inflace v tomto roce velkou hrozbou? Proč by se čísla měření životní úrovně ČR neměla srovnávat s některými státy EU? Je iniciativa českých podnikatelů k druhé transformaci české ekonomiky oprávněným voláním po změnách? Na tyto a další otázky odpovídala v rozhovoru pro MM Průmyslové spektrum hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

E-commerce posouvá logistiku do vyšší dimenze

S rozvojem elektronického obchodování zaznamenala logistika velké změny. Dalším zlomovým okamžikem byl příchod pandemie na začátku tohoto roku, kdy e-shopy a logistické společnosti poskytující služby pro e-commerce musely prakticky den ze dne změnit své obchodní jednání, včetně logistiky. Proč se to jako jednomu z mála segmentů ekonomiky úspěšně podařilo a dále daří, jaké jsou nové trendy a jaký potenciál má umělá inteligence a další moderní technologie v logistickém byznysu? MM Průmyslové spektrum nad těmito tématy diskutovalo se zakladatelkou Zásilkovny a výraznou osobností české e- commerce Simonou Kijonkovou.

V on-line byznysu chybí lidská chemie

Online platforma se i díky pandemii koronaviru stala hitem posledních tří měsíců. Někteří podnikatelé dokonce tvrdí, že se velká část byznysu a obchodování přesune do online prostředí. Bude tento fenomén přetrvávat, změní se konečně české montovny na podniky s přidanou hodnotou, a proč by Čechům mohla i krize prospět? Na to jsme se zeptali ekonoma a člena Národní ekonomické rady vlády Lukáše Kovandy.

Fórum výrobních manažerů

Silné rozkolísání cen energetických a materiálových vstupů stále není ustáleno, a bohužel se nezdá, že by tomu tak mělo v blízké budoucnosti být. Jak se vám daří tato skutečnost ve střednědobém výhledu promítat do stability vaší firmy? Byli jste již nuceni tento fakt zohlednit do cen vašich produktů? Spatřujete zde určitou nápomocnou roli státu?

Fórum výrobních manažerů

Jakým způsobem se projevuje navýšení energetických a materiálových vstupů v ekonomice vaší firmy? Daří se vám tento fakt promítat do cen vašich produktů? Je tato situace pro vás střednědobě udržitelná a jak by se podle vás měl stát v takových případech zachovat?

Fórum výrobních manažerů

Jak v celkovém kontextu současné doby hodnotíte z hlediska fungování a výsledků vaší firmy právě končící letošní rok a s jakými očekáváními vstupujete do roku příštího?

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Pavel Sobotka: Příležitost je nutné v pravý čas chytit za pačesy

Píšeme první kapitolu knihy příběhů, v níž chceme představit úspěšné české podnikatele, kteří něco dokázali a kteří se za svou práci rozhodně nemusejí stydět. I když v České republice má slovo „podnikatel“ spíše pejorativní význam – a zasloužili se o to tzv. „rychlí podnikatelé“, kteří ostrými lokty dokázali rychle zbohatnout na úkor ostatních –, tento seriál ukazuje druhou stranu mince. Nápad, záměr, tvrdá práce, stanovení filozofie firmy, vztah k lidem. Pro mnohé to nebylo jednoduché a my chceme představit právě ty, kteří svou usilovnou prací dokázali, že Česká republika má stále na to, aby se pohybovala na špičce nejen v technologiích, ale i v managementu. Nechť vám tento seriál slouží jako příklad toho, jak nelehká cesta na samotný vrchol v určitém oboru mnohdy vede.

Partnerství s přidanou hodnotou

O tom, že vše jde lépe, máte-li partnera, na kterého se můžete spolehnout, asi není potřeba nikoho přesvědčovat. A právě proto existuje agentura CzechTrade. Jejím hlavním cílem je praktická pomoc českým exportérům na zahraničních trzích. Využívá k tomu především síť 52 zahraničních kanceláří, které realizují asistenční služby pro české vývozce a získávají informace týkající se příslušného trhu. Na podrobnosti jsme se zeptali Miroslava Manďáka, exportního konzultanta pro oblasti strojírenství a kovovýroba.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit