Témata
Zdroj: archiv CzechTrade

Export s přidanou hodnotou

Tuzemský průmysl má proexportní zaměření, téměř tři čtvrtiny jeho produkce se vyvážejí. Doba postupného ochlazování celosvětové ekonomiky v kombinaci s nástupem pandemie koronaviru a následnými restriktivními opatřeními vlád zásadně ovlivnila aktivity domácích firem a v mnohých případech způsobila problémy existenčního rázu

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama

Přesto, že očekávání oživení zahraničních trhů si uchovává určitou naději, realita na exportéry bude ještě hodně dlouho dopadat. Ti největší skeptici pak hovoří o zásadním problému, který teprve s ohledem na globální provázanost ekonomiky přijde. Požádali jsme generálního ředitele agentury CzechTrade Radomila Doležala o shrnutí situace na poli exportu z jeho úhlu pohledu a částečnou prognózu dnů příštích.

MM: Jak se v loňském roce projevila pandemie covidu v exportních výkonech v oblasti průmyslu a jak se situace vyvíjela v prvním období 2021?

Ing. Doležal: Současná situace je mimořádně zatěžkávací zkouškou pro českou průmyslovou produkci, která je jednoznačně svázána se zahraničním obchodem. Bohužel, letos v únoru reálně meziročně klesla o 2,6 %. Vedle některých cyklických propadů poptávky se projevují výpadky dodávek na obou stranách, u dodavatele i odběratele. Velké potíže způsobilo například omezení volného pohybu osob, nedostatečné možnosti osobní komunikace, problémy se zásobováním, zpožďování termínů plateb za dodávky apod. Vliv to má zejména na zpracovatelský průmysl.

Reklama
Reklama

MM: Máte v oblasti exportu i pozitivní zprávy?

Ing. Doležal: Rozhodně. Kladně vnímám fakt, že se českým podnikům daří uzavírat nové zakázky v zahraničí. Únorový růst o 8,9 % je významný a věřím, že to bude mít vliv na český export v dalších čtvrtletích. Firmy neztratily chuť vstupovat na nové trhy, hledat nové příležitosti napříč kontinenty a přesměrovat svou exportní aktivitu do nových teritorií. Dále zaznamenáváme, že společnosti začínají zavádět nové technologie, vytvářet nové komplexní produkty s vysokou přidanou hodnotou nebo měnit obchodní zvyklosti. Pandemie urychlila přechod k digitalizaci a zvyšuje se podíl inovativních firem.

Ing. Radomil Doležal, MBA, generální ředitel agentury na podporu obchodu CzechTrade.
Aktuálním trendem po celém světě je zvýšený vývoz high-tech produktů a technologií, který podle mě bude přetrvávat i do budoucna. Výrazný růst registrujeme především u IT technologií, ať už se jedná o chytrá řešení, nebo vývoj aplikací s akcentem na e-commerce.“ (Zdroj: archiv CzechTrade)

MM: Jak pomáháte exportérům v této nelehké době?

Ing. Doležal: Navzdory dlouho trvajícímu nouzovému stavu a jiným omezením jsme díky digitalizaci a přechodu do online prostředí schopni poskytovat i nadále široké portfolio našich služeb. Od propuknutí pandemie jsme jich zrealizovali přes tři tisíce. Hodně jsme se zaměřili na vzdělávání exportérů a předávání aktuálních informací ze všech našich teritorií. Velký zájem je o témata exportu do evropských i mimoevropských zemí. V rámci odborných témat je to především e-commerce, sociální sítě či právní oblast. Online semináře máme v plánu i po zbytek prvního pololetí, teritoriálně zaměřené na Rusko, Rakousko, Čínu, Kolumbii, Maďarsko, oborově na online expanzi či kurzová rizika.

Ve druhém pololetí pak podle situace začneme kombinovat online vzdělávání s prezenčními formou a tím opět nabídneme českým firmám komplexní exportní vzdělávání. Chceme exportérům poskytnout i témata, která se lépe realizují tváří v tvář jako například komunikační a obchodní dovednosti.

Reklama

MM: CzechTrade také nabízí služby zahraničních kanceláří. Jak jste se vypořádali s omezeními směrem k nim?

Ing. Doležal: Jak jsem zmínil, většinu našich služeb jsme úspěšně přenesli do online prostředí, a to i naše stěžejní konzultační a networkingové akce jako Meeting Point Czech Trade či Sourcing Days. U prvně jmenované akce, díky které české firmy mohou od expertů z celkem 50 poboček Czech Trade po celém světě získat nejaktuálnější informace z místních trhů, jsme za poslední rok zaznamenali zájem zejména o blízké trhy, jako jsou Německo, Rakousko či Polsko, země EU, a v návaznosti na brexit o Velkou Británii. Z mimoevropských destinací chtěly české společnosti získat informace především o Mexiku, Číně, USA nebo Spojených arabských emirátech. 

U Sourcing Days došlo v loňském roce k úbytku zahraničních nákupčích. Hlavním důvodem byla nejistota na trzích. Naštěstí v tomto směru registrujeme pozitivní obrat. Například u největšího setkání německých nákupčí s českými dodavateli Sourcing Day Tschechien je více než trojnásobný nárůst i přes to, že se akce opět uskuteční online formou.

MM: Jaké aktivity máte v plánu pro české společnosti hledající potenciální nové trhy?

Ing. Doležal: Aktuálně jsme do portfolia zařadili i jednu novinku Market Entry, která odráží potřeby exportérů, které vznikly během pandemického období. Je to variabilní bezplatná služba s časovou alokací 24 hodin práce zahraniční kanceláře s možností využití až v pěti teritoriích, která reflektuje konkrétní potřeby firmem při vstupu na nové zahraniční trhy. Může obsahovat základní průzkum trhu, vyhledání obchodních kontaktů, podporu zajištění logistiky nebo třeba poskytnutí základních informací pro založení pobočky. Komplexní návrh řešení ze strany expertů CzechTrade dokáže právě toto výrazně usnadnit a uspíšit.

MM: Zaznamenali jste o některé nové destinace zvýšený zájem ze strany českých firem?

Ing. Doležal: Za první kvartál letošního roku naše zahraniční kanceláře zpracovaly již celkem 609 služeb pro 391 českých firem. Aktuálně registrujeme největší zájem o export na nejbližší trhy. Kromě zemí sousedících s Českou republikou byl největší zájem o služby ve Skandinávii, Velké Británii a zemích Beneluxu. Z mimoevropských destinací byla největší poptávka po USA, Turecku nebo Ázerbájdžánu.MM: Připravujete nějaké zahraniční obchodní mise v letošním roce?

Ing. Doležal: Úzce oborově zaměřené zahraniční mise připravujeme pravidelně. Konkrétně mise realizované oddělením energetiky byly za poslední dva roky ze strany exportérů velmi žádané, ale kvůli pandemii musely být některé z loňského roku přesunuté na rok letošní. Pro letošek máme naplánováno osm akcí, které jsou navíc už plně obsazené. Při první z nich jsme v polovině března zprostředkovali českým dodavatelům technologií pro uhelné elektrárny setkání s potenciálními obchodními partnery v Kazachstánu. 

MM: O jaké technologie byl na tomto neobvyklém trhu zájem?

Ing. Doležal: Jednalo se primárně o revitalizace místních elektráren, které mají již nejlepší léta za sebou. České firmy jsou schopny repasovat stávající technologie, zatímco jiné evropské společnosti nabízejí pouze kompletní výměny dílů, což pro tamní elektrárny není výhodné. To přináší obrovskou konkurenční výhodu. Obchodní schůzky a prezentace uskutečněné s vedením jednotlivých kazašských elektráren a společností mohou přinést zakázky za více než 100 milionů korun.

MM: Do jakých destinací jsou naplánovány zbylé mise?

Ing. Doležal: Jedná se o destinace z různých kontinentů. Konkrétně se bude jednat o Chile, Chorvatsko, Španělsko, znovu Kazachstán a dvakrát o Turecko. Obchodní mise budou zaměřeny například na těžební, energetický a plynárenský průmysl nebo třeba pivovarnictví. 

MM: Děkuji vám za rozhovor a přeji zdárnou realizaci všech plánovaných aktivit.

Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit