Témata
Zdroj: archiv CzechTrade

Export s přidanou hodnotou

Tuzemský průmysl má proexportní zaměření, téměř tři čtvrtiny jeho produkce se vyvážejí. Doba postupného ochlazování celosvětové ekonomiky v kombinaci s nástupem pandemie koronaviru a následnými restriktivními opatřeními vlád zásadně ovlivnila aktivity domácích firem a v mnohých případech způsobila problémy existenčního rázu

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec nedostudoval kombinovanou formu doktorského studia (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama

Přesto, že očekávání oživení zahraničních trhů si uchovává určitou naději, realita na exportéry bude ještě hodně dlouho dopadat. Ti největší skeptici pak hovoří o zásadním problému, který teprve s ohledem na globální provázanost ekonomiky přijde. Požádali jsme generálního ředitele agentury CzechTrade Radomila Doležala o shrnutí situace na poli exportu z jeho úhlu pohledu a částečnou prognózu dnů příštích.

MM: Jak se v loňském roce projevila pandemie covidu v exportních výkonech v oblasti průmyslu a jak se situace vyvíjela v prvním období 2021?

Ing. Doležal: Současná situace je mimořádně zatěžkávací zkouškou pro českou průmyslovou produkci, která je jednoznačně svázána se zahraničním obchodem. Bohužel, letos v únoru reálně meziročně klesla o 2,6 %. Vedle některých cyklických propadů poptávky se projevují výpadky dodávek na obou stranách, u dodavatele i odběratele. Velké potíže způsobilo například omezení volného pohybu osob, nedostatečné možnosti osobní komunikace, problémy se zásobováním, zpožďování termínů plateb za dodávky apod. Vliv to má zejména na zpracovatelský průmysl.

Reklama
Reklama

MM: Máte v oblasti exportu i pozitivní zprávy?

Ing. Doležal: Rozhodně. Kladně vnímám fakt, že se českým podnikům daří uzavírat nové zakázky v zahraničí. Únorový růst o 8,9 % je významný a věřím, že to bude mít vliv na český export v dalších čtvrtletích. Firmy neztratily chuť vstupovat na nové trhy, hledat nové příležitosti napříč kontinenty a přesměrovat svou exportní aktivitu do nových teritorií. Dále zaznamenáváme, že společnosti začínají zavádět nové technologie, vytvářet nové komplexní produkty s vysokou přidanou hodnotou nebo měnit obchodní zvyklosti. Pandemie urychlila přechod k digitalizaci a zvyšuje se podíl inovativních firem.

Ing. Radomil Doležal, MBA, generální ředitel agentury na podporu obchodu CzechTrade.
Aktuálním trendem po celém světě je zvýšený vývoz high-tech produktů a technologií, který podle mě bude přetrvávat i do budoucna. Výrazný růst registrujeme především u IT technologií, ať už se jedná o chytrá řešení, nebo vývoj aplikací s akcentem na e-commerce.“ (Zdroj: archiv CzechTrade)

MM: Jak pomáháte exportérům v této nelehké době?

Ing. Doležal: Navzdory dlouho trvajícímu nouzovému stavu a jiným omezením jsme díky digitalizaci a přechodu do online prostředí schopni poskytovat i nadále široké portfolio našich služeb. Od propuknutí pandemie jsme jich zrealizovali přes tři tisíce. Hodně jsme se zaměřili na vzdělávání exportérů a předávání aktuálních informací ze všech našich teritorií. Velký zájem je o témata exportu do evropských i mimoevropských zemí. V rámci odborných témat je to především e-commerce, sociální sítě či právní oblast. Online semináře máme v plánu i po zbytek prvního pololetí, teritoriálně zaměřené na Rusko, Rakousko, Čínu, Kolumbii, Maďarsko, oborově na online expanzi či kurzová rizika.

Ve druhém pololetí pak podle situace začneme kombinovat online vzdělávání s prezenčními formou a tím opět nabídneme českým firmám komplexní exportní vzdělávání. Chceme exportérům poskytnout i témata, která se lépe realizují tváří v tvář jako například komunikační a obchodní dovednosti.

Reklama

MM: CzechTrade také nabízí služby zahraničních kanceláří. Jak jste se vypořádali s omezeními směrem k nim?

Ing. Doležal: Jak jsem zmínil, většinu našich služeb jsme úspěšně přenesli do online prostředí, a to i naše stěžejní konzultační a networkingové akce jako Meeting Point Czech Trade či Sourcing Days. U prvně jmenované akce, díky které české firmy mohou od expertů z celkem 50 poboček Czech Trade po celém světě získat nejaktuálnější informace z místních trhů, jsme za poslední rok zaznamenali zájem zejména o blízké trhy, jako jsou Německo, Rakousko či Polsko, země EU, a v návaznosti na brexit o Velkou Británii. Z mimoevropských destinací chtěly české společnosti získat informace především o Mexiku, Číně, USA nebo Spojených arabských emirátech. 

U Sourcing Days došlo v loňském roce k úbytku zahraničních nákupčích. Hlavním důvodem byla nejistota na trzích. Naštěstí v tomto směru registrujeme pozitivní obrat. Například u největšího setkání německých nákupčí s českými dodavateli Sourcing Day Tschechien je více než trojnásobný nárůst i přes to, že se akce opět uskuteční online formou.

MM: Jaké aktivity máte v plánu pro české společnosti hledající potenciální nové trhy?

Ing. Doležal: Aktuálně jsme do portfolia zařadili i jednu novinku Market Entry, která odráží potřeby exportérů, které vznikly během pandemického období. Je to variabilní bezplatná služba s časovou alokací 24 hodin práce zahraniční kanceláře s možností využití až v pěti teritoriích, která reflektuje konkrétní potřeby firmem při vstupu na nové zahraniční trhy. Může obsahovat základní průzkum trhu, vyhledání obchodních kontaktů, podporu zajištění logistiky nebo třeba poskytnutí základních informací pro založení pobočky. Komplexní návrh řešení ze strany expertů CzechTrade dokáže právě toto výrazně usnadnit a uspíšit.

MM: Zaznamenali jste o některé nové destinace zvýšený zájem ze strany českých firem?

Ing. Doležal: Za první kvartál letošního roku naše zahraniční kanceláře zpracovaly již celkem 609 služeb pro 391 českých firem. Aktuálně registrujeme největší zájem o export na nejbližší trhy. Kromě zemí sousedících s Českou republikou byl největší zájem o služby ve Skandinávii, Velké Británii a zemích Beneluxu. Z mimoevropských destinací byla největší poptávka po USA, Turecku nebo Ázerbájdžánu.MM: Připravujete nějaké zahraniční obchodní mise v letošním roce?

Ing. Doležal: Úzce oborově zaměřené zahraniční mise připravujeme pravidelně. Konkrétně mise realizované oddělením energetiky byly za poslední dva roky ze strany exportérů velmi žádané, ale kvůli pandemii musely být některé z loňského roku přesunuté na rok letošní. Pro letošek máme naplánováno osm akcí, které jsou navíc už plně obsazené. Při první z nich jsme v polovině března zprostředkovali českým dodavatelům technologií pro uhelné elektrárny setkání s potenciálními obchodními partnery v Kazachstánu. 

MM: O jaké technologie byl na tomto neobvyklém trhu zájem?

Ing. Doležal: Jednalo se primárně o revitalizace místních elektráren, které mají již nejlepší léta za sebou. České firmy jsou schopny repasovat stávající technologie, zatímco jiné evropské společnosti nabízejí pouze kompletní výměny dílů, což pro tamní elektrárny není výhodné. To přináší obrovskou konkurenční výhodu. Obchodní schůzky a prezentace uskutečněné s vedením jednotlivých kazašských elektráren a společností mohou přinést zakázky za více než 100 milionů korun.

MM: Do jakých destinací jsou naplánovány zbylé mise?

Ing. Doležal: Jedná se o destinace z různých kontinentů. Konkrétně se bude jednat o Chile, Chorvatsko, Španělsko, znovu Kazachstán a dvakrát o Turecko. Obchodní mise budou zaměřeny například na těžební, energetický a plynárenský průmysl nebo třeba pivovarnictví. 

MM: Děkuji vám za rozhovor a přeji zdárnou realizaci všech plánovaných aktivit.

Související články
E-commerce posouvá logistiku do vyšší dimenze

S rozvojem elektronického obchodování zaznamenala logistika velké změny. Dalším zlomovým okamžikem byl příchod pandemie na začátku tohoto roku, kdy e-shopy a logistické společnosti poskytující služby pro e-commerce musely prakticky den ze dne změnit své obchodní jednání, včetně logistiky. Proč se to jako jednomu z mála segmentů ekonomiky úspěšně podařilo a dále daří, jaké jsou nové trendy a jaký potenciál má umělá inteligence a další moderní technologie v logistickém byznysu? MM Průmyslové spektrum nad těmito tématy diskutovalo se zakladatelkou Zásilkovny a výraznou osobností české e- commerce Simonou Kijonkovou.

V on-line byznysu chybí lidská chemie

Online platforma se i díky pandemii koronaviru stala hitem posledních tří měsíců. Někteří podnikatelé dokonce tvrdí, že se velká část byznysu a obchodování přesune do online prostředí. Bude tento fenomén přetrvávat, změní se konečně české montovny na podniky s přidanou hodnotou, a proč by Čechům mohla i krize prospět? Na to jsme se zeptali ekonoma a člena Národní ekonomické rady vlády Lukáše Kovandy.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pavel Sobotka: Příležitost je nutné v pravý čas chytit za pačesy

Píšeme první kapitolu knihy příběhů, v níž chceme představit úspěšné české podnikatele, kteří něco dokázali a kteří se za svou práci rozhodně nemusejí stydět. I když v České republice má slovo „podnikatel“ spíše pejorativní význam – a zasloužili se o to tzv. „rychlí podnikatelé“, kteří ostrými lokty dokázali rychle zbohatnout na úkor ostatních –, tento seriál ukazuje druhou stranu mince. Nápad, záměr, tvrdá práce, stanovení filozofie firmy, vztah k lidem. Pro mnohé to nebylo jednoduché a my chceme představit právě ty, kteří svou usilovnou prací dokázali, že Česká republika má stále na to, aby se pohybovala na špičce nejen v technologiích, ale i v managementu. Nechť vám tento seriál slouží jako příklad toho, jak nelehká cesta na samotný vrchol v určitém oboru mnohdy vede.

Destinace pro strojírenské exportéry, Čína

Celosvětová pandemie covid-19 mění svět a vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích, vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu a upevnění pozice na trhu.

Ovlivní státní dluh růst české ekonomiky?

Národní rozpočtová rada jako nezávislý odborný orgán vyhodnocuje, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem. Český státní dluh zaznamenal razantní propad a letos dosáhl více než 400 miliard korun. Zda se deficit bude prohlubovat, nebo konsolidovat, a jaké dopady to může mít na českou ekonomiku, jsme diskutovali s předsedkyní Národní rozpočtové rady Evou Zamrazilovou.

Blýská se na lepší časy?

Přestože koronavirová pandemie svými nepředvídatelnými nástupy otřásla světovou a unijní ekonomikou, David Marek, hlavní ekonom Deloitte ČR, nevnímá ekonomické dopady pandemie až tak negativně. Oceňuje překvapivou odolnost zpracovatelského průmyslu a nastávající rok 2021 vidí jako výzvu k rychlému hospodářskému růstu.

České obráběcí stroje stále splňují nejpřísnější parametry pro uplatnění

V červnu tohoto roku byl zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl ml. Mezi jeho priority patří návrat duálního vzdělávání do českého školství. Více chce také podpořit spolupráci firem s vysokými školami, prosazovat zájmy českých strojařů v zahraničí a ve státní správě. Rychlé tržní změny vnímá jako největší výzvu pro management všech firem.

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Citové investice Martina Wichterleho

Vnuk vynálezce kontaktních čoček Martin Wichterle podniká více než 30 let. Začínal ve strojírenství, kde se mu podařilo vybudovat impérium na výrobu převodovek. Před pěti lety se vrhl na záchranu zkrachovalých českých skláren. Jak se mu v této oblasti daří, jaké má zkušenosti s nástupnictvím a co pro něj znamená zdravá firma, úspěch a peníze? O tom a dalších tématech jsme si povídali v našem rozhovoru, který Martin Wichterle poskytl redakci MM Průmyslového spektra.

V řízení týmů preferuji naslouchání a spolupráci, říká statutární ředitelka Monika Šimánková

O tom, proč k prezentaci firemní strategie nepoužívá excelové tabulky, proč slušnost je ve firmě základ a proč věří v české strojírenství, si naše redakce povídala se statutární ředitelkou strojírenské společnosti Hestego Monikou Šimánkovou.

Stroje rostou se zákazníkem, říká pamětník českého obrábění Miroslav Otépka

Česká republika si v letošním roce připomíná 100 let od svého vzniku. Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu v Brně je 60 let. Redakce MM Průmyslového spektra se rozhodla také zavzpomínat a k rozhovoru pozvala Miroslava Otépku, který stál u zrodu konstrukce a výroby českých obráběcích strojů. Miroslav Otépka se z profese dělníka vypracoval na respektovaného majitele jedné z největších českých strojírenských firem. Aktivita, optimismus a dobrá nálada ho neopouštějí ani ve věku, kdy se jiní věnují odpočinku. Možná je to jeho filozofií a jak sám říká: „Práce mi nikdy nic nevzala, vše, co jsem dělal, dělal jsem rád.“

Štěstí musíte jít naproti, negativní zkušenost vás nesmí zlomit

Když většina českých studentů po roce 1989 odcházela studovat do Ameriky nebo na Západ, Kateřina Haring byla v té době jediná studentka, která se rozhodla studovat v Rusku. Na znalosti ruského prostředí a mentality si postavila byznys. Dnes její společnost Dynamic Group staví expozice po celém světě. V roce 2016 byla zvolena prezidentkou nejstarší asociace podnikatelek v České republice.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit