Témata
Foto: Petr Židlický

Nové služby ve spolupráci s exportéry

Navzdory nedostatku vstupních zdrojů míří český export k překonání dosud rekordního roku 2019. Generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal přibližuje, jak k udržení tohoto trendu pomůže právě agentura na podporu obchodu novými projekty. Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně pak chystá velké setkání zahraničních kanceláří s českými firmami.

Tento článek je součástí seriálu:
Destinace pro strojírenské exportéry
Díly
Reklama

MM: Českému exportu se daří. I navzdory chybějícím zdrojům. Jak si to vysvětlujete?

R. Doležal: Úplný prapůvod problému s odběrateli lze hledat na jaře minulého roku, kdy přišly první lockdowny. Pro všechny to byl šok a nikdo nevěděl, jak se situace bude vyvíjet. Během března až května export spadl zhruba o čtvrtinu. Pak se ale stejně jako u nás snažili všichni zachovat výrobu a státy tomu pomáhaly finančními injekcemi. Proto export rostl, proti rekordnímu roku 2019 skončil jen propadem zhruba o 4,5 %. Nikdo se však právě kvůli nejistým vyhlídkám z jara 2020 moc nepředzásobil a následně přišel nedostatek materiálů, čipů a dalších vstupů. Přesto i letos míří český vývoz k rekordům.

„V rámci naší akce Meeting Point CzechTrade, která se uskuteční v úterý 9. listopadu na MSV v Brně, zde bude přítomna většina ředitelů našich zahraničních kanceláří. Řadu konzultací, které budou na veletrhu rozjednány, bude třeba dořešit na dalších setkáních. Ředitelé proto mají vyhrazený čas a jsou připraveni navštívit konkrétní firmy,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade. (Zdroj: CzechTrade)

MM: CzechTrade přinášel firmám obsáhlé zpravodajství o stavu pandemie ve světě. Nepozbyly v souvislosti s rozvolněním tyto aktivity smyslu?

R. Doležal: Rozhodně ne. K uvolnění sice došlo, i tak ale v řadě zemí platí cestovní omezení. Aktuálně se, co se informování týče, soustředíme především na to, abychom firmám nabídli komplexní přehled vstupních podmínek a cestovních restrikcí na jednotlivé exportní trhy. Navzdory obecné představě o rozvolnění má totiž řada států i nadále přísné podmínky jak pro turisty, tak pro byznysové cestující.

MM: Jednou z vašich novinek pro tento rok je nová služba Kompas. Prosím, přibližte nám ji.

R. Doležal: Určitá vyčerpanost zdrojů v České republice, hlavně v oblasti pracovní síly, vede řadu exportérů k úvahám o rozšíření výrobních kapacit do zahraničí. Což je výhodné i kvůli celním bariérám. Investovat do zahraničí je ale složitější než jen vyvážet. Kompas (Komplexní asistenční služba) pomůže firmám v prvních třech až šesti měsících po příchodu na cizí trh se na něm zorientovat. Jde hlavně o následující čtyři dimenze. Za prvé potřebují kancelářské zázemí, protože ne vždy se dá operovat jen z hotelu. Za druhé jim pomůžeme s náborem místních pracovníků. Za třetí s okamžitými povinnostmi v oblasti daní a výkazů. Za čtvrté se založením místní společnosti. Startujeme a chceme závěrem letošního roku pilotně tuto službu nabízet ve vybraných zemích. Hlavně na mimoevropských trzích, které bývají složitější.

Reklama
Reklama
Reklama

MM: Inspirovali jste se někde?

R. Doležal: Ano, hodně se tomu věnují skandinávské země. Ale reagovali jsme i na potřeby českých exportérů, kteří mají poptávku, ale nejsou ji už schopni se zdejšími zdroji uspokojit. V konkrétních zemích bychom také chtěli rozšiřovat inkubátory, které na rozdíl od Kompasu mají fungovat nejen pro start. V pilotní fázi chceme provozovat dva exportní inkubátory. Jeden v Indii a druhý v USA.

MM: Proč právě tyto dva trhy?

R. Doležal: První inkubátor jsme otevřeli v indickém Bengalúru v polovině října, druhý, v americkém Chicagu, bude firmám dostupný začátkem roku 2022. Konkrétně Indie je obecně velice dynamický a atraktivní trh pro české společnosti. Tento konkrétní inkubátor má kapacitu až pro pět firem a již máme termín prvního půl roku plně obsazený.

Exportní inkubátor

 • určen k rozvoji exportně investičních aktivit českých firem přímo v konkrétním teritoriu;
 • vlastní zástupce firmy využívá zázemí plně vybavených kancelářských prostor;
 • k dispozici jsou poradenské a asistenční služby dané zahraniční kanceláře CzechTrade.

  Garant Exportních inkubátorů: Vladimír Degťar

  MM: Zmiňujete první termín, přibližte nám, jak exportní inkubátory fungují.

  R. Doležal: Firmy mohou využít zázemí inkubátoru v dané zemi po dobu až šesti měsíců. Jedná se o kancelářské prostory s veškerým vybavením, které exportér může při zakládání místní pobočky potřebovat. Konkrétní společnosti jsou do projektu zařazovány podle své exportní připravenosti, analýzy konkurenceschopnosti na daném trhu a ověření lokálního zájmu o výrobek či službu.

  MM: CzechTrade také aktuálně zakládá exportní aliance. Jak mohou expandujícím firmám pomoci?

  R. Doležal: Především menší exportéři hledají často způsoby, jak při exportu ušetřit. Propojování se do aliancí je jednou z cest, jak toho dosáhnout. Navíc, v řadě případů nemůže komplexní řešení dodat jen jedna firma. Proto podporujeme, někdy i iniciujeme, vytvoření takových spojení v rámci monitoringu globální poptávky. Následně pomáháme s koordinací aliance, případně se zakládáním a nabíráním nových členů. Součástí je plánování exportních aktivit, včetně konkrétní pomoci s marketingem, účasti na B2B akcích dle konkrétních potřeb dané aliance. Podporujeme oborová sdružení výrobců technologií a produktů, například pro vodárenství, petrochemii nebo smart city.

  Exportní aliance CzechTrade

  • představují spojení firem, které se vzájemně produktově či službou doplňují za účelem společné prezentace v zahraničí;
  • možnost sdílení know-how i nákladů a využití synergie plynoucí ze spolupráce;
  • CzechTrade zajišťuje každé alianci vlastního gestora, který ji provede procesem založení, a především poskytne podporu fungování aliance.

  Garant Exportních aliancí: Zuzana Jesenská

  MM: Zmiňujete veletrhy. Po rozvolnění můžeme po celém světě sledovat rostoucí počet podobných akcí. I nadále však platí ve světě protipandemická opatření. Mají české firmy o podobné akce zájem?

  R. Doležal: Osobní setkávání, a samozřejmě i zahraniční veletrhy, jsou věci, které exportérům od startu pandemie chyběly nejvíce. Samotné veletrhy mají tento podzim velký restart. Již máme spolu s našimi klienty za sebou řadu akcí po celém světě – v Evropě, Asii i Severní Americe, což především v souvislosti s cestovními omezeními při vstupu do Spojených států amerických považujeme za velký úspěch.

  MM: Co když se nějaká firma právě kvůli těmto omezením nemůže veletrhu zúčastnit?

  R. Doležal: I takovouto nepříjemnou věc umíme řešit. Díky našim expertům jak v zahraniční kanceláři, tak v konzultantských týmech dokážeme klienta na akci plnohodnotně zastoupit. Lidé z CzechTrade si klienta detailně „nastudují“ a na veletrhu působí i jako zástupci společnosti. Firma tak nemusí spoléhat jen na katalogovou účast nebo přítomnost svého stánku a produktů rovnou rušit.

  Reklama

  MM: Jedním z vrcholů podzimní veletržní sezony bude Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Bude se, stejně jako v předešlých letech, účastnit i agentura CzechTrade?

  R. Doležal: Ano, již se plně soustředíme na přípravy jak samotného stánku, tak doprovodného programu, kterým jsou odborné a teritoriální semináře. Hlavním highlightem MSV z pohledu agentury bude určitě akce Meeting Point CzechTrade, která se uskuteční v úterý 9. listopadu.

  Kompas (Komplexní asistenční služba)

  • určen pro firmy, které potřebují asistenci v komplikovanějších administrativních procesech v zahraniční;
  • zaměřen výhradně na podporu spolupráce v B2B segmentu. Služba realizovaná ve spolupráci s místními prověřenými odborníky;
  • zahrnuje podporu a asistenci při vzniku sídla společnosti, certifikaci produktu, registraci a povolení pro výkon činnosti atd.

  Garant Kompasu: Petra Jindrová

  MM: To znamená, že mohou české firmy očekávat příjezd ředitelů zahraničních kanceláří?

  R. Doležal: Přesně tak. Navíc, s ohledem na omezení, která platí poslední rok a půl po celém světě a která ztěžují cestování a fyzické schůzky, je pro firmy skvělou zprávou, že na veletrhu bude drtivá většina, téměř 40 ředitelů zahraničních kanceláří z celého světa. Zástupci českých exportérů budou mít k dispozici půlhodinové konzultace s odborníky působícími po celém světě, kteří mají bohaté zkušenosti s mezinárodním obchodem, a především znají specifika konkrétních teritorií. Budou se moci ptát na konkrétní situaci, exportní příležitosti či podmínky k obchodování na daném trhu. Přítomni budou jak experti z blízkých trhů v rámci Evropské unie, tak z těch vzdálenějších, jako jsou Latinská Amerika, Afrika či Asie. Celkem počítáme s více než 500 konzultačními termíny v rámci jednoho dne, kdy se Meeting Point CzechTrade uskuteční.

  MM: Děkujeme za rozhovor.

  Související články
  Chcete uspět v USA? Začněte na veletrhu!

  Strojírenská výroba a zpracování kovů je ve Spojených státech důležitým ekonomickým odvětvím. Tradičně se toto odvětví soustředí převážně do oblasti kolem velkých jezer amerického Středozápadu. Podle posledních dostupných dat amerického Ministerstva obchodu z roku 2021 strojírenská výroba a zpracování kovů přinesly do americké ekonomiky 2,3 bilionu dolarů, a představovaly tak 12 % z celkového HDP.

  Důraz na udržitelnost, digitalizaci a 3D tisk

  Japonsko je zemí, kde se rodí nejmodernější technologie a kde se dbá na udržitelný způsob života. Je kolébkou průmyslu a domovem největších průmyslových firem. Každé dva roky mají návštěvníci z celého světa možnost nahlédnout prostřednictvím veletrhu Jimtof (Japan International Machine Tool Fair) pod pokličku nejnovějších inovací v oboru obráběcích strojů a jejich příslušenství. Díky pozvání Japonské asociace výrobců obráběcích strojů JMTBA jsme měli možnost zúčastnit se tohoto veletrhu osobně. V následující reportáži se vám pokusíme zprostředkovat alespoň pár nejzajímavějších témat, která zde zazněla.

  Fórum výrobních průmyslníků

  V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery tak i příp. s představiteli státu diskutovat? Část 2.

  Související články
  MSV představí svět budoucnosti

  Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Související články
  Nové technologie jako motor inovací

  Více než 3 000 společností z oboru plastů a kaučuku představí letos v říjnu produkty a řešení pro produktivní a zodpovědný dnešek, zítřek i pozítřek v rámci veletrhu K Düsseldorf.

  Fórum výrobních průmyslníků

  V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery, tak i příp. s představiteli státu, diskutovat?

  Budoucnost textilního průmyslu

  Přední světoví odborníci ze světa technologií na zpracování textilu a pružných materiálů se ve dnech 14.–17. května sejdou v německém Frankfurtu. Jako tradičně bude i letos cílem jejich cesty veletrh Texprocess.

  Desatero pro export: Veletrhy a výstavy

  V dalším díle exportního seriálu, který v letošním roce na stránkách MM Průmyslového spektra publikujeme, se zaměříme na výstavy a veletrhy. Účast na zahraničním veletrhu může pro exportéra vyústit v reálný obchodní případ. Výsledek se nicméně může dostavit až ve středně nebo dlouhodobém horizontu. Aby se prodejů dosáhlo, zásadní je nepodcenit osobní kontakt s potenciálními odběrateli.

  TOSmeet & TOSday 2018

  Zákaznický den ve firmě TOS Varnsdorf tradičně patří k vyvrcholení půlročního maratonu open houses, které pořádají téměř všechny výrobní a obchodní společnosti v komoditě obráběcích strojů pro své zákazníky a obchodní partnery. Zejména u výrobních firem je neopakovatelnou příležitostí zavítat do jejich provozů, zhlédnout zdejší technologické možnosti, být přímo od zdroje informovaný o žhavých novinkách a technologických řešeních, a v neposlední řadě pak potkat a pohovořit se známými lidmi.

  Štěstí musíte jít naproti, negativní zkušenost vás nesmí zlomit

  Když většina českých studentů po roce 1989 odcházela studovat do Ameriky nebo na Západ, Kateřina Haring byla v té době jediná studentka, která se rozhodla studovat v Rusku. Na znalosti ruského prostředí a mentality si postavila byznys. Dnes její společnost Dynamic Group staví expozice po celém světě. V roce 2016 byla zvolena prezidentkou nejstarší asociace podnikatelek v České republice.

  Cíle a píle jsou tím, co mě žene stále kupředu

  Martin Šula, majitel společnosti MSR Engines, založené roku 2004, vyrábí motorizovaná surfovací prkna JetSurf. Zajímavé na tomto projektu je, že úplně všechno vzniká v Brně – Střelice, kam se firma nastěhovala před dvěma lety. Tak se podařilo zvýšit plánovanou kapacitu na 1 500 výrobků ročně. Ale hned první rok zde vyrobili 1 200 surfovacích prken. Firma už ale přistavěla další objekty a hodlá se rozšiřovat i nadále.

  Veletržní válka světů

  Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

  Cena MM Award na EMO

  Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

  EMO zrcadlem pokroku a inovací

  Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

  Reklama
  Předplatné MM

  Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

  Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

  a mnoho dalších benefitů.

  ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

    Předplatit