Témata
Zdroj: swedishpress.com

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Tomáš Rousek

Ředitel kanceláře CzechTrade Skandinávie se sídlem ve Stockholmu, která zastřešuje Švédsko, Norsko, Dánsko a Finsko, a je jedním z největších zahraničních zastoupení CzechTrade, pokud se týká objemu zakázek a počtu klientů. „Byznys našeho klienta ve Skandinávii je i naším byznysem,“ říká.

Reklama

Švédsko patří mezi země s otevřenou proexportní ekonomikou. Celkový vývoz, který převažuje nad dovozem, jen za loňský rok dosáhl v přepočtu více něž 360 bilionů korun. Do zemí Evropské unie míří téměř 55 % zboží, do zbytku Evropy jde pětina švédského vývozu a kolem 10 % směřuje jak do Ameriky, tak do Asie. Stejně jako pro Českou republiku je nejvýznamnějším obchodním partnerem Německo s podílem na exportu téměř 11 %, opačným směrem z Německa do Švédska přichází 18 % importu. Celkový dovoz vloni činil 350bilionů korun.

Švédsko má jeden z nejvyšších HDP na obyvatele. Dosahuje 470 tisíc švédských korun (v přepočtu 1,18 mil. Kč), tedy dvojnásobku českého HDP na hlavu. V loňském roce klesl kvůli pandemii hrubý domácí produkt o 2,8 %.V současné době však běží švédská ekonomika velmi dobře a experti očekávají její růst o 4,4 %.

Mgr. Tomáš Rousek
ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Švédsko, s působností pro celou Skandinávii.
Zdroj: CzechTrade

Ekonomickou atraktivitu Švédska potvrzuje kromě statistik i Světová banka, která právě tuto zemi označila za jedno z nejlepších míst na světě pro snadné uzavírání obchodních dohod. Právě otevřenost souvisí se švédským naturelem. Jak společensky, tak obchodně patří mezi výrazně liberální státy.

Česká republika si drží se Švédskem kladnou obchodní bilanci. Je jeho 14. nejvýznamnějším obchodním partnerem s podílem 1,6 %, hned za Spojenými státy. Z pohledu České republiky je Švédsko 14. exportní destinací a 18. nejdůležitějším obchodním partnerem. Švédský zahraniční obchod je tažen zejména strojírenstvím (přibližně 45 %), což determinuje skladbu českého vývozu do země. Celých 65 % tuzemského exportu tvoří stroje a dopravní prostředky a 10%podíl představuje průmyslové a spotřební zboží. Za poslední rok tam čeští exportéři prodali zboží v hodnotě 74,3 miliardy korun, naopak dovoz ze Švédska představuje sumu 33,1 miliardy korun. Díky jednotnému trhu EU je vzájemný obchod bez překážek.

Reklama
Reklama

Perspektivní jsou dodávky do strojírenství, automotive nebo energetiky

Základním kamenem švédského průmyslu je strojírenství, které generuje až 50 % švédské produkce. Důležitý je samozřejmě i automobilový průmysl, značky jako Volvo či Scania mluví za vše. Kromě toho hrají důležitou roli v ekonomice informační technologie, ale i tradiční odvětví jako výroba techniky pro letectví, důlní průmysl, stavebnictví či zemědělství.

To vše představuje velký potenciál pro české strojařské firmy, kterým nahrává vysoká cena tamní pracovní síly, nedostatek kvalifikovaných pracovníků, a v poslední době i odklon od asijských dodavatelů k těm evropským. Perspektivní pro český export jsou průmyslové výrobky a strojírenské subdodávky, dodávky komponentů pro automobilový průmysl, stavebnictví, energetiku nebo IT služby a software.

Švédsko je na jednu stranu zemí konzervativní, klade důraz na domácí výrobky a dobře zavedené značky, na druhou stranu je evropským technologickým leaderem a líhní IT startupů. České výrobky mají šanci se na trhu uplatnit a jsou v zemi dobře přijímány. Skvělé pověsti se díky své kvalitě těší automobily značky Škoda, strojírenské subdodávky a pivo.

Reklama

Jak na export do Švédska?

V této severské zemi sice nyní dobíhá třetí vlna epidemie, avšak situace je stabilizovaná a život běží v poměrně normálních kolejích. Obyvatelé dodržují doporučení vlády – rozumné sociální chování, a nakažených tak přibývá relativně málo. Do Švédska je možné přicestovat s negativním PCR testem ne starším než 48 hodin, ale hodně lidí se snaží vyhýbat osobním kontaktům. Některé velké podniky mají dokonce zakázány návštěvy ve výrobních prostorách. To se ale rychle změní s postupující proočkovaností populace. V polovině května byla podána alespoň jedna dávka vakcíny 3,2 milionu lidí, kompletní očkování má ukončeno téměř milion osob, což je desetina švédské populace.

Hodně firem využívá online platformy, a daleko více než dříve se obchodní jednání uskutečňují virtuálně. Zůstávají však obory, kde je osobní kontakt nezbytný, například když bude švédský zákazník vyžadovat návštěvu vašeho závodu, aby viděl, v jakých podmínkách a za jakých parametrů jsou vyráběny strojírenské subdodávky.


Export s přidanou hodnotou

Tuzemský průmysl má proexportní zaměření, téměř tři čtvrtiny jeho produkce se vyvážejí. Doba postupného ochlazování celosvětové ekonomiky v kombinaci s nástupem pandemie koronaviru a následnými restriktivními opatřeními vlád zásadně ovlivnila aktivity domácích firem a v mnohých případech způsobila problémy existenčního rázu


Švédové jsou zvyklí jednat přímo. Otevřeně vám sdělí, zda mají, či nemají zájem o spolupráci. Hovoří výborně anglicky a angličtina se běžně používá jako obchodní jazyk. Trh je náročný a vaše produkty či služby musí být pro odběratele něčím zajímavé. Co je nové, odlišné, zlepší kvalitu nebo uspoří náklady, je atraktivní.

Ideální model při vstupu na trh je kombinace individuální podpory od CzechTrade a účasti na strojírenském veletrhu Elmia Subcontractor v Jönkökingu. Kancelář CzechTrade sídlí přímo ve Stockholmu a pomůže s vyhledáním obchodních kontaktů na relevantní skandinávské firmy. Také už od roku 2005organizuje českou expozici na veletrhu Elmia Subcontactor a stojí u zrodu nových obchodních partnerství mezi švédskými a českými firmami. K úspěchu a pravidelným dodávkám se takto dopracovaly právě s pomocí CzechTrade strojírenské firmy MS-Protech a HTP nebo prvotřídní výrobce a dodavatel čistíren odpadních vod firma Envipur. Na letošní rok švédská kancelář CzechTrade chystá další misi českých strojařů firem, a to v termínu 9.–12. listopadu 2021, kdy se v Jönkopingu odehraje další ročník tohoto tradičního veletrhu.

Navázání obchodních vztahů sice trvá poměrně dlouho, ale ty jsou pak pevné a trvalé. Skandinávci mají rádi spolehlivost a dobrý klientský servis, což je přesně to, čím čeští exportéři disponují. Odvděčí se vám férovostí v jednání, ochotou řešit konstruktivně jakýkoliv problém a, což je velmi důležité, i dobrou platební morálkou při realizaci vašich dodávek.

Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Digitalizace: právě tady a právě teď

Siemens. Jméno, které ať zazní kdekoli na světě, každý ví, že si je má spojit se špičkovými technologiemi – pro soukromé osoby i pro firmy. Abychom se dozvěděli více právě o těch, jež jsou určeny pro výrobní firmy, vypravili jsme se do českého sídla společnosti Siemens v pražských Stodůlkách za Tomášem Dubou, ředitelem obchodního úseku Motion Control.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit