Témata
Zdroj: swedishpress.com

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Tento článek je součástí seriálu:
Destinace pro strojírenské exportéry
Díly
Tomáš Rousek

Ředitel kanceláře CzechTrade Skandinávie se sídlem ve Stockholmu, která zastřešuje Švédsko, Norsko, Dánsko a Finsko, a je jedním z největších zahraničních zastoupení CzechTrade, pokud se týká objemu zakázek a počtu klientů. „Byznys našeho klienta ve Skandinávii je i naším byznysem,“ říká.

Reklama

Švédsko patří mezi země s otevřenou proexportní ekonomikou. Celkový vývoz, který převažuje nad dovozem, jen za loňský rok dosáhl v přepočtu více něž 360 bilionů korun. Do zemí Evropské unie míří téměř 55 % zboží, do zbytku Evropy jde pětina švédského vývozu a kolem 10 % směřuje jak do Ameriky, tak do Asie. Stejně jako pro Českou republiku je nejvýznamnějším obchodním partnerem Německo s podílem na exportu téměř 11 %, opačným směrem z Německa do Švédska přichází 18 % importu. Celkový dovoz vloni činil 350bilionů korun.

Švédsko má jeden z nejvyšších HDP na obyvatele. Dosahuje 470 tisíc švédských korun (v přepočtu 1,18 mil. Kč), tedy dvojnásobku českého HDP na hlavu. V loňském roce klesl kvůli pandemii hrubý domácí produkt o 2,8 %.V současné době však běží švédská ekonomika velmi dobře a experti očekávají její růst o 4,4 %.

Mgr. Tomáš Rousek
ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Švédsko, s působností pro celou Skandinávii.
Zdroj: CzechTrade

Ekonomickou atraktivitu Švédska potvrzuje kromě statistik i Světová banka, která právě tuto zemi označila za jedno z nejlepších míst na světě pro snadné uzavírání obchodních dohod. Právě otevřenost souvisí se švédským naturelem. Jak společensky, tak obchodně patří mezi výrazně liberální státy.

Česká republika si drží se Švédskem kladnou obchodní bilanci. Je jeho 14. nejvýznamnějším obchodním partnerem s podílem 1,6 %, hned za Spojenými státy. Z pohledu České republiky je Švédsko 14. exportní destinací a 18. nejdůležitějším obchodním partnerem. Švédský zahraniční obchod je tažen zejména strojírenstvím (přibližně 45 %), což determinuje skladbu českého vývozu do země. Celých 65 % tuzemského exportu tvoří stroje a dopravní prostředky a 10%podíl představuje průmyslové a spotřební zboží. Za poslední rok tam čeští exportéři prodali zboží v hodnotě 74,3 miliardy korun, naopak dovoz ze Švédska představuje sumu 33,1 miliardy korun. Díky jednotnému trhu EU je vzájemný obchod bez překážek.

Reklama
Reklama
Reklama

Perspektivní jsou dodávky do strojírenství, automotive nebo energetiky

Základním kamenem švédského průmyslu je strojírenství, které generuje až 50 % švédské produkce. Důležitý je samozřejmě i automobilový průmysl, značky jako Volvo či Scania mluví za vše. Kromě toho hrají důležitou roli v ekonomice informační technologie, ale i tradiční odvětví jako výroba techniky pro letectví, důlní průmysl, stavebnictví či zemědělství.

To vše představuje velký potenciál pro české strojařské firmy, kterým nahrává vysoká cena tamní pracovní síly, nedostatek kvalifikovaných pracovníků, a v poslední době i odklon od asijských dodavatelů k těm evropským. Perspektivní pro český export jsou průmyslové výrobky a strojírenské subdodávky, dodávky komponentů pro automobilový průmysl, stavebnictví, energetiku nebo IT služby a software.

Švédsko je na jednu stranu zemí konzervativní, klade důraz na domácí výrobky a dobře zavedené značky, na druhou stranu je evropským technologickým leaderem a líhní IT startupů. České výrobky mají šanci se na trhu uplatnit a jsou v zemi dobře přijímány. Skvělé pověsti se díky své kvalitě těší automobily značky Škoda, strojírenské subdodávky a pivo.

Reklama

Jak na export do Švédska?

V této severské zemi sice nyní dobíhá třetí vlna epidemie, avšak situace je stabilizovaná a život běží v poměrně normálních kolejích. Obyvatelé dodržují doporučení vlády – rozumné sociální chování, a nakažených tak přibývá relativně málo. Do Švédska je možné přicestovat s negativním PCR testem ne starším než 48 hodin, ale hodně lidí se snaží vyhýbat osobním kontaktům. Některé velké podniky mají dokonce zakázány návštěvy ve výrobních prostorách. To se ale rychle změní s postupující proočkovaností populace. V polovině května byla podána alespoň jedna dávka vakcíny 3,2 milionu lidí, kompletní očkování má ukončeno téměř milion osob, což je desetina švédské populace.

Hodně firem využívá online platformy, a daleko více než dříve se obchodní jednání uskutečňují virtuálně. Zůstávají však obory, kde je osobní kontakt nezbytný, například když bude švédský zákazník vyžadovat návštěvu vašeho závodu, aby viděl, v jakých podmínkách a za jakých parametrů jsou vyráběny strojírenské subdodávky.


Export s přidanou hodnotou

Tuzemský průmysl má proexportní zaměření, téměř tři čtvrtiny jeho produkce se vyvážejí. Doba postupného ochlazování celosvětové ekonomiky v kombinaci s nástupem pandemie koronaviru a následnými restriktivními opatřeními vlád zásadně ovlivnila aktivity domácích firem a v mnohých případech způsobila problémy existenčního rázu


Švédové jsou zvyklí jednat přímo. Otevřeně vám sdělí, zda mají, či nemají zájem o spolupráci. Hovoří výborně anglicky a angličtina se běžně používá jako obchodní jazyk. Trh je náročný a vaše produkty či služby musí být pro odběratele něčím zajímavé. Co je nové, odlišné, zlepší kvalitu nebo uspoří náklady, je atraktivní.

Ideální model při vstupu na trh je kombinace individuální podpory od CzechTrade a účasti na strojírenském veletrhu Elmia Subcontractor v Jönkökingu. Kancelář CzechTrade sídlí přímo ve Stockholmu a pomůže s vyhledáním obchodních kontaktů na relevantní skandinávské firmy. Také už od roku 2005organizuje českou expozici na veletrhu Elmia Subcontactor a stojí u zrodu nových obchodních partnerství mezi švédskými a českými firmami. K úspěchu a pravidelným dodávkám se takto dopracovaly právě s pomocí CzechTrade strojírenské firmy MS-Protech a HTP nebo prvotřídní výrobce a dodavatel čistíren odpadních vod firma Envipur. Na letošní rok švédská kancelář CzechTrade chystá další misi českých strojařů firem, a to v termínu 9.–12. listopadu 2021, kdy se v Jönkopingu odehraje další ročník tohoto tradičního veletrhu.

Navázání obchodních vztahů sice trvá poměrně dlouho, ale ty jsou pak pevné a trvalé. Skandinávci mají rádi spolehlivost a dobrý klientský servis, což je přesně to, čím čeští exportéři disponují. Odvděčí se vám férovostí v jednání, ochotou řešit konstruktivně jakýkoliv problém a, což je velmi důležité, i dobrou platební morálkou při realizaci vašich dodávek.

Související články
Na cestě ke zrození stroje, část 6: Projekce

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje výrobu obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a jež po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Související články
Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vydavatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Připravme se na budoucnost, Část 6. Jan Mašek, RedButton

Inovační guru, profesor Ján Košturiak, připravil pro letošní rok cyklus seminářů s experty, kteří vytvářejí budoucnost pro ty, již chtějí být v budoucnu úspěšní. Tento nový koncept vzdělávací a informační platformy chce lidem ukázat změny, které přijdou v oblasti technologií, společnosti, práce, vzdělávání a podnikání.

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Inteligentní výroba obráběcích strojů

Německo-japonská společnost DMG Mori pokračuje v postupném rozvoji svých výrobních závodů po celém světě. Vlastní výroba strojů je též příležitostí, jak prakticky ověřit vlastní řešení pro zajištění potřebné produktivity a přesnosti pomocí inteligentní výroby.

Fórum výrobních průmyslníků

Letošní Fórum výrobních průmyslníků jde do svého finále. Je konec roku, pro většinu firem se uzavírá i po fiskální stránce. Nabízí se tedy logická otázka: S jakými ekonomickými výsledky uzávíráte letošní rok a jaký vývoj očekáváte v roce příštím?

Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Montovna dlouhodobou prosperitu nezajistí - část 5

Pokračujeme v našem seriálu o transformačním procesu montovny, tj. podniku, který nemá vlastní produkt či službu, nemá značku a nemá ani přístup ke koncovému zákazníkovi. V minulém vydání jsme se zabývali inovacemi, které jsou často jen halucinací. Dnes se zaměříme na nábor a motivaci.

Montovna dlouhodobou prosperitu nezajistí - část 4.

Pokračujeme v našem seriálu o transformačním procesu montovny, tj. podniku, který nemá vlastní produkt či službu, nemá značku a nemá ani přístup ke koncovému zákazníkovi. V minulém vydání jsme se zabývali instinktem lovce a schopnostmi rychlé akce, dnes se zaměříme na eliminaci TAGA a inovační myšlení.

Fórum výrobních průmyslníků

Máte ve své výrobě stroje integrovány do sítě, monitorujete jejich provoz? Pokud ano, jaká data z jejich provozu získáváte a jaký mají pro vás význam? V opačném případě, je pro vás otázka monitoringu výrobních zařízení (výrobního procesu) v blízkém horizontu důležitá? Co od něj očekáváte?

Montovna dlouhodobou prosperitu nezajistí, Část 2.

V minulém vydání jsme si vysvětlili pojem montovny, tj. podniku, který nemá vlastní produkt či službu, nemá značku, a nemá ani přístup ke koncovému zákazníkovi. Výroba je de facto poskytovanou službou zvanou „outsourcing“ pro globální a nadnárodní společnosti s nízkým podílem vlastního výzkumu a vývoje. Prvním důležitým krokem je přiznat si submisivní pozici v globálním dodavatelském řetězci a sebrat odvahu ke změně. Odvážní čeští manažeři to dokázali prosadit i v rámci nadnárodních koncernů.

Cíle a píle jsou tím, co mě žene stále kupředu

Martin Šula, majitel společnosti MSR Engines, založené roku 2004, vyrábí motorizovaná surfovací prkna JetSurf. Zajímavé na tomto projektu je, že úplně všechno vzniká v Brně – Střelice, kam se firma nastěhovala před dvěma lety. Tak se podařilo zvýšit plánovanou kapacitu na 1 500 výrobků ročně. Ale hned první rok zde vyrobili 1 200 surfovacích prken. Firma už ale přistavěla další objekty a hodlá se rozšiřovat i nadále.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit