Témata

Destinace pro strojírenské exportéry, Čína

Celosvětová pandemie covid-19 mění svět a vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích, vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu a upevnění pozice na trhu.

Tento článek je součástí seriálu:
Destinace pro strojírenské exportéry
Díly
Reklama

Čína jako jediná z velkých světových ekonomik má za sebou velmi úspěšný rok 2020. Tento trend pokračuje i v roce 2021 a očekává se meziroční růst až o 8,5%. Čína buduje ekonomiku na bázi tzv. dvojího oběhu, který podporuje domácí spotřebu a současně export a konkurenceschopnost čínské ekonomiky vůči zbytku světa. Navíc zůstává světovým výrobním leaderem, přičemž domácí produkce je rok od roku sofistikovanější. Čínská vláda zveřejnila program Made in China 2025, který má podpořit dosažení světové úrovně u tamních společností ve vybraných klíčových technologických odvětvích.

Ing. Aleš Červinka
ředitel regionálního centra, CzechTrade Čína, E-MAIL
(Zdroj: CzechTrade)

„Dnešní Čína klade důraz na ekologii, zdravý životní styl. Masivně investuje do technologií, nových infrastruktur, urbanizace a e-commerce. Buduje zóny volného obchodu po celé zemi. To vše je skvělá příležitost pro české exportéry, kterým CzechTrade pomůže s průnikem na trh,“ říká Aleš Červinka, ředitel regionálního centra CzechTrade Čína.

Reklama
Reklama
Reklama

Strategie pro vstup na čínský trh

I přes rozdíly v čínských regionech je doporučená strategie vstupu na trh pro české firmy jednotná. Nejprve je třeba dobře zvážit možnosti firmy a příležitosti pro daný produkt. Podnikatel musí zhodnotit výzvy, jako jsou konkurence, regionální a kulturní rozdíly, podnikatelské prostředí, vzdálenost i velikost samotného trhu, které se nedají srovnávat s evropskými zeměmi.

Mgr. Michal Dúbrava
vedoucí zahraniční kanceláře, CzechTrade Jihozápadní Čína, E-MAIL
(Zdroj: CzechTrade)

„Pokud se firma po zvážení všech pro a proti rozhodne expandovatdo Číny, nesmí podcenit přípravu, se kterou jí rádi pomůžeme. Jedná se o průzkum trhu, webové stránky a marketingové materiály v čínštině, prezentace na veletrzích a podobně. Vstup na trh je velmi náročný, i po důkladné přípravě, hlavně kvůli silné domácí i zahraniční konkurenci. Navíc zde všechno trvá mnohem déle, což vyžaduje obrovskou dávku trpělivosti a urputnosti,“ vysvětluje Michal Dúbrava, ředitel kanceláře CzechTradev Chengdu, která funguje jako styčný bod pro jihozápadní Čínu.

Reklama

Příležitosti pro české firmy jsou v e-commerce

Čínská ekonomika je čím dál digitálnější. Obrovskou roli hrají e-commerce platformy a na ně navázané mobilní technologie – mobilní platby, přímé propojení výrobců a spotřebitelů, big data. Zároveň vláda podporuje vznik nových zón volného obchodu, které bývají přímo navázané na prodej zboží na e-commerce platformách. Digitalizace se promítla téměř do všech odvětví. Významný vliv na prodej mají i sociální sítě a obchody přes livestreaming. E-commerce, zvláště v segmentu spotřebního zboží, je velmi efektivní způsob vstupu na trh. Je dominantním kanálem maloobchodního prodeje s podílem 99 % nákupů přes mobilní telefony.

S čím vám zahraniční kanceláře CzechTrade v Číně pomohou

• Poskytují úvodní konzultace, analýzy trhu a další specifické informace;
• Vyhledávají a oslovují místní obchodní partnery;
• Sjednávají a připravují obchodní schůzky v Číně;
• Zajišťují tlumočení a překlady;
• Zveřejňují informace o aktuálních dovozních podmínkách;
• Organizují firemní webináře a vzdělávají exportéry;
• Asistují při zakládání poboček nebo e-shopů v Číně;
• Zastupují české firmy na čínských veletrzích;
• Poskytují dlouhodobé exportní asistence.

Prodeje zboží bez nutnosti speciální certifikace

Specifikem trhu je možnost prodeje přes tzv. cross-border e-commerce (CBEC), kdy zboží přechází do čínského celního prostoru až v momentě uskutečnění nákupu čínským spotřebitelem. Jeho výhodou je, že není nutné získat čínské certifikace. CBEC je atraktivní i pro čínské zákazníky, neboť mohou jednoduše nakoupit zboží ze zahraničí. Prodeje na CBEC rapidně rostou. Pro rok 2021 se odhaduje 18% růst a celková hodnota prodejů má dosáhnout 2,2 bilionu USD.

Ing. Jan Bejkovský, Ph.D.
vedoucí zahraniční kanceláře, CzechTrade Severní Čína, E-MAIL
(Zdroj: CzechTrade)

„CzechTrade nabízí českým firmám možnost účastnit se českého národního pavilonu na CBEC platformách. Ten exportérům umožňuje prodávat jakékoliv výrobky po dobu jednoho roku bez nutnosti certifikace jako při běžném vývozu do Číny. Klientům pravidelně poskytujeme reálná data o prodejích. Po roční účasti v projektu mají firmy kompletní podklady pro rozhodnutí, zda pokračovat v prodeji na CBEC, nebo přejít na klasickou distribuci, jako je například vlastní e-shop. Je to ideální forma, jak začít exportovat do Číny, protože s klienty vše vyřešíme na dálku, aniž by museli vynakládat finance na cestování,“ vysvětluje Jan Bejkovský, ředitel kanceláře CzechTrade v Pekingu, který má na starost severní část Číny.

Potenciální obory

V Číně se masivně rozvíjí vesmírný program, který skýtá příležitosti i pro české firmy. Čína si v něm stanovila mimo jiné vytvořit vesmírné stanice s posádkou, posádkové mise na Měsíc, posádkové lunární základny, robotické mise na Mars nebo využít prostoru Země-Měsíc pro průmyslový rozvoj. Je zde tedy vysoká poptávka po kosmických technologiích.

Stejně dobře se české firmy mohou uplatnit v leteckém průmyslu nebo ve vývoji dronů. „V těchto odvětvích je poptávka hlavně po malých letadlech, leteckých motorech, záchranných systémech, vybavení letišť, designu letadel, výcviku pilotů, průmyslových dronech, ale i technických řešeních a aplikacích,“ dodává Michal Dúbrava.

Desatero pro vstup na čínský trh

 1. Bez počátečních investic nelze v Číně uspět
  Vyčleňte si dostatečný kapitál, který budete po dobu několika let do Číny investovat. V případě neúspěchu nesmí být tato částka pro firmu likvidační.
 2. Přizpůsobte obchodní strategii místnímu prostředí
  Dobře si nastudujte místní zvyky, připravte se na dlouhé pracovní obědy a večeře, nebojte se čínských hůlek ani čirokové pálenky.
 3. Angličtina nestačí!
  Propagační materiály, vizitky a webové stránky přeložte do čínštiny. Na obchodní jednání si vždy přizvěte tlumočníka.
 4. Dodržujte hierarchii ve společnosti
  Nezapomeňte, že jednou z hlavních doktrín pro Číňany je konfucianismus, který je založen na hierarchii vztahů. Je nutné se ve firmách obracet na osoby, které skutečně rozhodují.
 5. Vyčleňte někoho, kdo se cestám do Číny bude naplno věnovat
  Časté cestování, účast na obchodních jednáních a budování vztahů jsou naprosto klíčové.
 6. Nelekejte se častých změn u již dohodnutých záležitostí
  Rezervujte si dostatek času, obrňte se trpělivostí a nepodléhejte panice.
 7. Nečekejte přímé vyjádření názoru
  Čínský partner vám nikdy neřekne „ne“ a zřídka otevřeně vyjádří svůj názor, aby neztratil tvář nebo nezahanbil tu vaši. Někdy nadšení z vaší služby nebo produktu může být pouze vyjádřením úcty k vaší osobě, nikoli reálného zájmu.
 8. Nekonverzujte o politické situaci
  Během hovorů není vhodné vést debaty na téma komunistické strany, Tibetu, Tchaj-wanu či lidských práv.
 9. Naučte se pracovat se sociální sítí Wechat
  Čína je v informačních technologiích velmi pokročilá a téměř vše se dnes odehrává přes mobilní telefon.
 10. Nezapomeňte na dary pro obchodní partnery
  Dary jsou projevem úcty a respektu, odhodlání a nadšení při udržování vztahů. Stejně jako obsah je důležité i balení. Dejte pozor na barvy a číslovky. Číňané jsou poměrně pověrčiví, některé číslovky berou jako „šťastné“ (6, 8, 9) a jiné „přinášející smůlu“ (4 je homonymum ke slovu smrt).

Další příležitostí pro české firmy jsou enviromentální technologie na čištění vody, vzduchu, půdy, recyklace, třídění odpadů, nanotechnologie nebo biotechnologie. „Čínská vláda po desetiletích masivního hospodářského růstu stanovila v rámci nového pětiletého plánu jako prioritu rozvoj čistšího životního prostředí. To je skvělá příležitost pro zahraniční firmy,“ poznamenává Aleš Červinka.

Aktuální podmínky pro vycestování (září 2021)
Čína zůstává v současnosti pro cizince prakticky uzavřená. Pro získání víza je nutný zvací dopis od místní vlády a vstup do země je podmíněn třemi týdny karantény. Před letem do Číny se vyžaduje dvojí testování. Ačkoli v zemi probíhá masivní vakcinační kampaň, neočekává se výraznější uvolnění příjezdových podmínek. Avšak i navzdory této situaci přímé zahraniční investice do Číny zaznamenávají rekordní objemy. Agentura CzechTrade, jakožto organizace reprezentující Českou republiku, dokáže exportérům pomoci, zvláště v době, kdy nemohou přicestovat.

Obchod s Čínou během pandemie pohledem Aleše Červinky, ředitele regionálního centra CzechTrade Jihovýchodní Čína
Související články
Na cestě ke zrození stroje, část 8. Logistika

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Na cestě ke zrození stroje, část 6: Projekce

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje výrobu obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a jež po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Pavel Sobotka: Příležitost je nutné v pravý čas chytit za pačesy

Píšeme první kapitolu knihy příběhů, v níž chceme představit úspěšné české podnikatele, kteří něco dokázali a kteří se za svou práci rozhodně nemusejí stydět. I když v České republice má slovo „podnikatel“ spíše pejorativní význam – a zasloužili se o to tzv. „rychlí podnikatelé“, kteří ostrými lokty dokázali rychle zbohatnout na úkor ostatních –, tento seriál ukazuje druhou stranu mince. Nápad, záměr, tvrdá práce, stanovení filozofie firmy, vztah k lidem. Pro mnohé to nebylo jednoduché a my chceme představit právě ty, kteří svou usilovnou prací dokázali, že Česká republika má stále na to, aby se pohybovala na špičce nejen v technologiích, ale i v managementu. Nechť vám tento seriál slouží jako příklad toho, jak nelehká cesta na samotný vrchol v určitém oboru mnohdy vede.

Související články
O stavu ekonomiky a roli vůdců

V povídání s Janem Urbanem, vysokoškolským pedagogem, podnikovým poradcem, publicistou a autorem řady knih a článků, se prolíná řada myšlenek nedávno zesnulého profesora Milana Zeleného, i když se osobně nikdy nepotkali. Několik top manažerů a emeritních CEO, kterým jsme tento rozhovor poskytli před zveřejněním, doporučilo slova Jana Urbana tesat do kamene. V intencích uvažování excelentních ekonomů Zeleného i Urbana lze říci, že dosud panuje rozpor, který nastiňuje tento rozhovor: trend zaměňování popisu akce za akci samotnou se spíše prohlubuje místo toho, aby v praxi ustupoval – v politice, podnikání i ve vzdělávání.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Krize jako cesta k žádoucí změně

Hlavním životním mottem Ing. Vlastislava Břízy, majitele a generálního ředitele společnosti Koh-i-noor, je tvrzení, že kdo je připraven, není zaskočen. Společný rozhovor probíhal v intencích této jeho celoživotní strategie.

Podnikatelské prostředí není stabilní. Nemáme cenovou stabilitu

Mojmír Hampl je přední český ekonom, který se většinu svého profesního života věnuje problematice financí, měnové a fiskální politiky. MM Průmyslovému spektru poskytl rozhovor, kde se mimo jiné vyjadřuje k současné politice ČNB, k důvodům, proč Česká republika aktuálně nesplňuje podmínky pro přijetí eura, a proč je nutné provést zásadní reformy tak, aby veřejný dluh byl udržitelný.

Fórum výrobních manažerů

Jak silná koruna, růst energií, tlak na mzdy, úrokové sazby a inflace ovlivňují vaši konkurenceschopnost na světových trzích? Které regiony světa začínají podle vás na „evropské realitě“ profitovat?

USA: Sázka na stabilní trh

Spojené státy americké se řadí mezi největší vývozce na světě. Pro naše firmy představuje nejúspěšnější exportní destinaci z mimoevropských trhů. Za poslední období dochází k postupnému nárůstu našeho exportu, v roce 2019 poprvé v historii přesáhl 100 mld. Na trh USA vyvážíme zboží s nejvyšší inovační hodnotou, jako jsou např. letecké motory, zdravotnická zařízení či mikroskopy. Tyto komodity by se nyní mohly rozšířit o další sektory, jako například výrobní stroje pro high-tech výrobu.

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Fórum výrobních manažerů

Silné rozkolísání cen energetických a materiálových vstupů stále není ustáleno, a bohužel se nezdá, že by tomu tak mělo v blízké budoucnosti být. Jak se vám daří tato skutečnost ve střednědobém výhledu promítat do stability vaší firmy? Byli jste již nuceni tento fakt zohlednit do cen vašich produktů? Spatřujete zde určitou nápomocnou roli státu?

Pravděpodobně jsme na prahu stagflace

Český export tvoří 80 % HDP a polovina všech tuzemských zaměstnanců působí v oblastech propojených s exportem. Jaká je současná situace u českých výrobců a exportérů? Jsou kroky ČNB pro ně přijatelné? Vyřeší migrační vlna situaci na českém trhu práce, a proč musí byznys počítat s politikou více než kdy jindy? Redakce MM Průmyslového spektra tentokrát diskutovala s místopředsedou Asociace exportérů České republiky Ing. Otto Daňkem.

Smysl a úspěch podnikání

Český podnikatel Leon Jakimič věří, že pokud byznysmen dobře chápe smysl svého podnikání a obklopí se kvalitními lidmi, tak se úspěch dostaví. O hodnotách, budování a vedení globální firmy, která si umí najít koncového zákazníka po celém světě, je rozhovor se zakladatelem nadnárodní společnosti Lasvit.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Soumrak strojírenských bohů

Až do nedávné doby, dalo by se říci před covidem, bylo jednání některých tradičních firem vyrábějících obráběcí stroje bez pokory, a někdy hraničilo až s arogancí. Jednání bez úcty nejen vůči zákazníkům (což zní přímo drze), ale také vůči partnerům dodávajícím subdodávky, vysokým školám a také spolupracujícím partnerům. Mají za sebou přeci tradici desítek let, kdo jim bude co radit, jak mají jednat a dělat. Nikdo přeci. A nyní? Padla kosa na kámen a otupila se, možná se i pokřivilo ostří.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit