Témata
Zdroj: Studer

Úspěšný rok výrobce brusek

Pod heslem "Sound of Studer" se nesla únorová výroční tisková konference společnosti Fritz Studer, výrobce přesných válcových brusek. Během programu zástupci společnosti před novináři z více než 20 zemí zhodnotili nedávno dokončený fiskální rok 2023, který byl zároveň rokem 111. výročí založení firmy. Společenského programu, navazujícího nejen na tiskovou konferenci, ale i setkání partnerů a prodejců, se zúčastnili i zástupci společnosti Galika CZ, která firmu Fritz Studer zastupuje na českém trhu.

Gabriela Jedličková

V redakci MM Průmyslového spektra pracuje od roku 2006, nejprve na pozici redaktorky webového zpravodajství a tajemnice redakce, poté manažerky inzerce a od roku 2019 na pozici obchodní ředitelky a zástupkyně šéfredaktora. Vystudovala bakalářský stupeň na Fakultě ekonomické ZČU v Chebu, obor Ekonomika terciární sféry.

Reklama

Fiskální rok 2023 byl mimořádně úspěšný,“ řekl generální ředitel Jens Bleher. Navzdory globálně náročnému investičnímu prostředí dokázal výrobce zvýšit své prodeje a získat podíl na trhu v mnoha regionech. Na jednotlivých trzích, jako je Německo a některé asijské země, byl vývoj příchozích objednávek sice slabší, ale v ostatních částech světa byly výsledky pozitivní. A to zejména na klíčových trzích, jako jsou USA a Čína. „V mnoha zemích jsme dosáhli dobrých výsledků, a v některých jsme dokonce zaznamenali nový rekordní příjem objednávek,“ řekl Sandro Bottazzo, obchodní ředitel ve společnosti Studer. Dobrým znamením pro nadcházející fiskální rok je objem objednávek, které společnost obdržela ke konci roku.

Ředitelé společnosti Fritz Studer (zleva): generální ředitel (CEO) Jens Bleher, provozní ředitel (COO) Stephan Stoll, technický ředitel (CTO) Daniel Huber a obchodní ředitel (CSO) Sandro Bottazzo. (Zdroj: Studer)

V porovnání zákaznických segmentů zaznamenal největší nárůst nových zakázek opět letecký průmysl. Toto odvětví předstihlo automobilový průmysl a také nástrojařský segment zůstal za očekáváním. Největším individuálním segmentem je stejně jako v předchozím roce přesné strojírenství, kterému dominují smluvní výrobci. „Jsem velmi potěšen, že naše brusky mají tak vysokou důvěru malých a středních podniků a že tento segment pro nás zůstává strategicky důležitý,“ vysvětlil Sandro Bottazzo. Také péče o zákazníky se vyvíjela velmi pozitivně, a to platí pro všechny oblasti: od údržby a servisu až po náhradní díly a generální opravy. Zvláště potěšující byl vývoj ve střední Evropě, kde nyní Studer obsluhuje vlastními kvalifikovanými pracovníky, a to v České republice, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku.

Tisková konference vzbudila zájem novinářů z celého světa. (Zdroj: Studer)

Důležitý vývoj v oblasti vřeten a automatizace

Technický ředitel Daniel Huber se ve svém projevu ohlédl za loňským vývojem v oblasti vřeten a automatizace. Úspěch zaznamenala nová válcová bruska S100. Prosadila se v základním segmentu vnitřního broušení, obdobně jako model favoritCNC ve vnějším broušení. Díky loňskému vývoji má S100 nyní nové výkonné vřeteno, které je v budoucnu plánováno i pro další modely. Zvláštní pozornost při vývoji v roce 2023 byla věnována také jednotné softwarové architektuře C.O.R.E., která umožňuje snadnou výměnu dat mezi stroji z produkce skupiny United Grinding. Huber ve své řeči poskytl i výhled do budoucna. „Otázka udržitelnosti je pro nás i nadále důležitá,“ řekl. Chladicí systém SmartJet již výrazně snižuje potřebu chladicí kapaliny a energie v procesu broušení a nastavuje nové průmyslové standardy. Velký potenciál vidí také v polovodičovém průmyslu, ve kterém stoupá díky e-mobilitě a fotovoltaice poptávka po vysoce výkonných polovodičích. Univerzální válcová bruska S41 CNC Studer s rentgenovou měřicí hlavou nastavuje standard ve výrobě destiček a je na trhu mimořádně úspěšná. „Dlouhodobě mohou být úspěšní pouze výrobci strojů, kteří nabízejí inteligentní a efektivní stroje s nejnovější technologií,“ shrnuje CTO rozsáhlé vývojové aktivity v uplynulém roce.

S100 je univerzální válcová bruska pro základní segment, která pokrývá širokou škálu aplikací pro vnitřní, čelní a vnější broušení. (Zdroj: Studer)
Reklama

Nový univerzální nakládací systém

Tam, kde byla dříve nutná přizpůsobená řešení, nyní nový univerzální systém insertLoad umožňuje standardizovanou automatizaci nakládání a vykládání. Lze jej použít pro středové vzdálenosti až 1 000 mm, obrobky mohou být dlouhé až 100 mm a vážit 1,5 kg ve střídavém režimu nebo 5 kg v jediném režimu. Poradí si i s obrobky, které jsou uloženy vertikálně nebo horizontálně. Nakládání a vykládání zajišťuje robot FANUC, který se pohybuje nezávisle na lineární ose mezi nakladačem a pracovním prostorem stroje. Obvykle je doba bez zásahu lidské obsluhy mezi 30 a 60 minutami. Systém byl poprvé představen loni v září na veletrhu kovoobrábění EMO v německém Hannoveru. Je k dispozici pro univerzální válcové brusky CNC S33 a S31, dostupnost pro další modely se připravuje.

Univerzální systém insertLoad umožňuje standardizovanou automatizaci nakládání a vykládání. (Zdroj: Studer)

Klíčové provozní projekty

Provozní ředitel Stephan Stoll kladně ohodnotil klíčové provozní projekty, mezi které patřily investice do automatizovaných výrobních nástrojů a nejmodernějších testovacích stojanů, přestavba všech budov na LED osvětlení a připojení areálu ve Steffisburgu k místní síti dálkového vytápění, takže všechny budovy jsou vytápěny způsobem šetrným k životnímu prostředí. Ve výhledu pak je přepracování logistických procesů a skladové infrastruktury, včetně výstavby centrálního logistického uzlu s přímo napojeným kontejnerovým skladem.

Večerní hudební program Sound of Studer pro představitele společnosti, novináře, prodejce a partnery se konal ve městě Bern, v prostorech Kornhauskeller. Třísetletá historie impozantní barokní stavby je rozsáhlá: její funkce sahaly od sýpky přes vinný sklep, vojenská kasárna, tržnici, muzeum až po současné kulturní, společenské a restaurační využití. (Foto: Gabriela Jedličková)

Ocenění Fritz Studer Award 2023 pro nejlepší absolventy

Společnost Studer již posedmé udělila svou cenu za výzkum Fritz Studer Award, která je určena pro absolventy evropských univerzit a technických vysokých škol. Cílem ocenění za výzkum je na jedné straně podpořit inovace v průmyslu obráběcích strojů proveditelnými řešeními a na druhé straně podporovat mladé technické a vědecké talenty. Po posouzení odbornou komisí byla cena před novináři předána Dr. Emilu Sauterovi z Institutu pro výrobní technologie a obráběcí stroje na ETH Zurich. Svým tématem „Detekce a zamezení tepelného poškození pro vysoce výkonné procesy broušení kovů pomocí hybridních modelů strojového učení“ zaujal celou porotu. Obecně tato práce s mnoha průmyslově orientovanými praktickými testy ukazuje, že metody strojového učení mohou vést k vyšší produktivitě a zlepšení kvality součástí v technologii broušení.

Společnost Fritz Studer již posedmé udělila cenu za výzkum Fritz Studer Award. Své práce předložili uchazeči z několika evropských zemí. Dr. Emil Sauter získal ocenění a cenu 10 000 švýcarských franků.
Související články
Plnění požadavků na čistotu ve výrobě

Firma Rosler vyvinula pro výrobce systémů škrticích a výfukových klapek kompletní systém automatizovaného obrábění. Tento systém pokrývá operace od převzetí obrobku po třískovém obrábění přes proces surf finishingu a jemného čištění, nanesení kódu datové matice až po zabalení dílů do KLT obalů a jejich přesun do stohovacích kontejnerů.

Automatické selektivní nebo celoplošné obrábění

Ať se jedná o odhrotování, broušení, hlazení, zaoblování nebo leštění, dnes musejí být na kvalitu plněny velmi vysoké požadavky. Konkurenční tlak pak současně vyžaduje minimalizaci nákladů na zpracování. Tyto požadavky lze splnit inovativní technologií surf-finishing společnosti Rösler. K manipulaci s obrobky během bezdotykového, plně automatického procesu omílání jsou používány roboty. To umožňuje nejen celoplošně, nýbrž i selektivně, spolehlivě a efektivně obrábět geometricky složité součásti. Tato revoluční inovace v omílání byla poprvé prezentována na veletrhu AMB 13. až 17. září ve Stuttgartu.

Zvyšování výkonů motoru tvorbou povlaku žárovým nástřikem

Snížení hmotnosti vozidla a ztrát třením v pohonném agregátu může pomoci při zlepšování celkové účinnosti vozidla, což je jeden z důvodů, proč mnoho výrobců přešlo na bloky motoru z hliníkové slitiny namísto tradiční litiny. Primární výhodou hliníku je nižší hmotnost. Typické hliníkové slitiny nemají sice obdobné vlastnosti z hlediska opotřebení jako litina, přesto mnoho automobilek věnovalo spoustu času hledání konstrukčních řešení pro odstranění tribologických nedostatků, které se dostavily s hliníkovými bloky válců.

Související články
Laserová měřicí technologie
integrovaná do brusek

Dokončovací procesy na bruskách jsou často náročné na tolerance přesnosti rozměrů, tvarů a polohy, stejně jako na vysokou přesnost kvality povrchu. Ke splnění těchto požadavků mají společnosti často k dispozici empirické hodnoty. Zejména u maloobjemových sérií je však nutné vyhodnocování během procesu na stroji. Použití externích měřicích zařízení a z toho vyplývající korekce prodlužují dobu obrábění dílu. Ideální a nejvýhodnější jsou řešení, která lze použít flexibilně pro širokou škálu obrobků. Společnost Studer proto do svých hrotových brusek integruje laserové měřicí zařízení.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Spolehlivé odstranění otřepů po pálení

Pardubická Obchodní společnost TVK se specializuje na zakázkovou výrobu přesných tvarových výpalků z plechu laserem, plazmou a autogenem. Díly po plynovém pálení standardně dodávají očištěné. Před necelými dvěma roky byl na odstraňování strusky a otřepů po pálení pořízen stroj Lissmac. "Stroj šetří čas, ale hlavně ruce pracovníků," říká jednatel společnosti TVK Pavel Tužil.

Přesné brusky ze Švýcarska

Společnost Fritz Studer, výrobce strojů na broušení na kulato, uspořádala letos v únoru ve svém švýcarském sídle výroční tiskovou konferenci, na níž oznámila aktuální výsledky svého podnikání a představila některé nové produkty. Mezi více než 60 odbornými novináři z 20 zemí celého světa jsme byli i my. Jelikož tisková konference navazovala na celosvětové setkání partnerů a prodejců, potkali jsme se zde i se zástupci společnosti Galika CZ, která firmu Studer zastupuje na českém trhu.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Made in Japan

V sídle společnosti Misan v Lysé nad Labem se pravidelně konají odborné semináře, které se těší veliké oblibě. Partnerem toho posledního jarního, který byl nazván Stroje, nástroje, automatizace – otevřené možnosti, byla společnost Tungaloy. „Dnešní seminář se ponese v duchu řešení ze země vycházejícího slunce,“ uvedl jednatel společnosti Misan Ondřej Svoboda.

Výborný ekonomický rok a inovované brusky

Švýcarská firma Fritz Studer, jeden z lídrů v konstrukci a výrobě brusek, pořádal ve dnech 13. - 15. března tiskovou konferenci. Na této tiskové konferenci zástupci firmy zhodnotili rok 2018 z hlediska prodeje a příjmů a zároveň proběhlo první představení inovovaných brusek S31 a S33. Výjimečností celé akce bylo to, že neprobíhala tradičně v místě sídla firmy, tj. v Thunu, ale na rozhraní kantonů Graubunden a St. Galen. Akce se zúčastnilo na šedesát novinářů v celého světa.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit