Témata
Foto: I. Heisler

Společnost Fritz Studer, výrobce strojů na broušení na kulato, uspořádala letos v únoru ve svém švýcarském sídle výroční tiskovou konferenci, na níž oznámila aktuální výsledky svého podnikání a představila některé nové produkty. Mezi více než 60 odbornými novináři z 20 zemí celého světa jsme byli i my. Jelikož tisková konference navazovala na celosvětové setkání partnerů a prodejců, potkali jsme se zde i se zástupci společnosti Galika CZ, která firmu Studer zastupuje na českém trhu.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

Reklama

Nabitý program dne zahájila tisková konference. V jejím úvodu vystoupil generální ředitel společnosti Jens Bleher. Ve svém příspěvku připomněl 111. výročí založení firmy, jejíž centrála a také jeden z výrobních závodů od počátku sídlí na stejné adrese – ve městě Steffisburg, těsně sousedícím se správním střediskem Thun. Jens Bleher dále stručně zhodnotil loňský „pocovidový“ rok, kdy firma Studer pokračovala v růstu a zvýšila své tržby, a nastínil vyhlídky na další růst v roce letošním, do něhož společnost vstoupila s velkým počtem objednávek.

Tiskovou konferenci s prezentacemi ředitelů společnosti sledoval sál plný novinářů z celého světa. (zdroj: Studer)

Obchodní výsledky

Poté se mikrofonu ujal obchodní ředitel firmy Sandro Bottazzo a hosty podrobněji seznámil s aktuálními obchodními výsledky firmy a s jejími tržními podíly. Co se týče počtu přijatých objednávek, společnost Studer vloni zažila třetí nejlepší rok ve své historii. K tomu přispělo široké portfolio produktů, neboť růst v některých segmentech (např. v oblasti leteckého průmyslu a energetiky) kompenzoval pokles v sektoru automobilového průmyslu. Nejlépe prodávaným strojem značky Studer se v roce 2022 stala univerzální válcová bruska S33, dobře se prodávaly také modely S31 a S41. Růstu firma dosáhla nejen v prodeji strojů, ale také v oblasti péče o zákazníky.

Ředitelé společnosti Fritz Studer (zleva): provozní ředitel (COO) Stephan Stoll, generální ředitel (CEO) Jens Bleher, obchodní ředitel (CSO) Sandro Bottazzo a technický ředitel (CTO) Daniel Huber. (Zdroj: Studer)

Vývoj nových produktů

Následovala prezentace technického ředitele Daniela Hubera, který představil nejnovější modely, uvedené na trh v průběhu loňského roku. Zmínil například novou generaci univerzální válcové brusky KC33 CNC, jež byla představena na čínském trhu, produkční hrotovou brusku S36 vybavenou technologiemi šetřícími energii a novou základní CNC brusku vnitřních průměrů S100. Část své prezentace Daniel Huber věnoval i hardwarové a softwarové platformě C.O.R.E., určené pro zajištění výměny dat mezi lidmi, stroji a výrobním prostředím. Tuto platformu s velkoplošným vícedotykovým displejem s intuitivním ovládáním a četnými možnostmi vizualizace pro efektivnější výrobu lze najít ve výbavě stále většího počtu strojů všech značek skupiny United Grinding Group. V loňském roce byly technologií C.O.R.E. vybaveny čtyři typy strojů značky Studer, její zavádění letos pokračuje na vnitřních válcových bruskách. Podle Daniela Hubera mají perspektivu pouze ti výrobci, kteří nabízejí inteligentní stroje s intuitivním ovládáním, digitální asistencí a monitorovacími systémy, možnostmi automatizace a efektivním řízením procesů.

Reklama
Reklama
Reklama

Dodavatelské řetězce a odborná příprava zaměstnanců

Provozní ředitel Stephan Stoll v další prezentaci vyzdvihl to, že se firmě v loňském roce navzdory napjaté situaci na trzích podařilo díky dlouhodobým partnerstvím udržet výrobní zdroje a stabilní dodavatelskou základnu a zachovat výrobu na předcovidové úrovni. Nastínil i plány na rozvoj firmy v nejbližších letech se zvláštním zaměřením na automatizaci a digitalizaci. Společnost obnoví a rozšíří výrobu vřetenových hřídelí a do roku 2025 bude komplexně modernizována skladová a logistická infrastruktura. Mezi klíčové investice do budoucnosti firmy patří odborná příprava kvalifikovaných pracovníků.

Areál firmy Fritz Studer ve Steffisburgu je dobře vidět z oken středověkého hradu v sousedním Thunu. (Foto: I. Heisler)

Představení produktových novinek

Po prezentacích jsme se z přednáškového sálu přesunuli do dalších prostor firmy, kde proběhly ukázky nových produktů. První z těchto ukázek se týkala automatizačních řešení.

Automatizace

Daniel Schafroth, manažer systémové divize společnosti Studer, představil účastníkům konference několik automatizačních řešení, vyvinutých na míru pro brusky této firmy. Některé z nich, jako např. externí zakladač roboLoad s robotickou rukou (pro systémy S121, S131 a S141), jsou určeny pro malosériovou výrobu, jiné jsou vhodné spíše pro produkční stroje, vyrábějící velké série. To se týká například kompaktní jednotky smartLoad, určené k produkční válcové brusce S11 pro malé obrobky, a také automatických zakládacích systémů ecoLoad (pro produkční platformu Studer S22) a uniLoad (pro válcové brusky Studer S31 a S33). Představené automatizační jednotky mají společné kompaktní provedení pro aplikace s omezeným prostorem a snadné a intuitivní nastavení, které od operátora nevyžaduje žádné znalosti programování.

Bruska Studer S31 s novým automatickým zakládacím systémem uniLoad. (Zdroj: Studer)
Reklama

Nová základní bruska vnitřních průměrů S100

V další hale byla připravena působivá prezentace novinky, jež byla představena vloni v říjnu na milánské výstavě obráběcích strojů BI-MU 2022 a letos v březnu už první kusy putují k zákazníkům. Jde o model S100, základní válcovou brusku na vnitřní broušení s výborným poměrem výkonu k ceně. Stejně jako ostatní stroje značky Studer má i bruska S100 stojan z minerální litiny Granitan, která se vyznačuje vysokou schopností tlumit rázy, nízkou tepelnou vodivostí a odolností proti agresivním a abrazivním látkám. Ve stojanu stroje je integrována vana na chladicí kapalinu, která vyrovnává výkyvy vnější teploty. Bruska může být vybavena až dvěma vnitřními brusnými vřeteny nebo jedním vnitřním a jedním externím vřetenem. Řídicí systém tohoto stroje je připraven na připojení k internetu a rovněž umožňuje automatizaci – na přání může být vybaven zakládacím rozhraním a automatickými posuvnými dveřmi, umožňujícími automatický provoz a výrobu velkých sérií.

Válcová bruska vnitřních průměrů Studer S100. (Zdroj: Studer)

Montážní linka

Na závěr odborného programu jsme ještě dostali příležitost prohlédnout si v doprovodu pánů Hubera a Stolla montážní linku, kterou opouští každým rokem přibližně 500 strojů. Ty jsou zde kompletovány doslova na běžícím pásu. Stroje jsou umístěny na speciálním dopravníku, který se pohybuje rychlostí 21 mm za minutu, a pomalu míjejí jednotlivá stanoviště, kde jsou postupně osazovány jednotlivými komponentami. Linku tvoří 16 stanovišť, poslední čtyři z nich slouží k testování hotového stroje. Na každém stanovišti stroj stráví čtyři hodiny a po osmi dnech (na lince se pracuje na jednu osmihodinovou směnu) ji opouští kompletní, otestovaný a připravený na expedici. Linka tedy produkuje dva stroje za jeden pracovní den.

Společný oběd se konal v malebném zámečku Schadau na břehu Thunského jezera. (Foto: I. Heisler)

Večerní program a ocenění obchodníků

Po dopoledním programu jsme opustili areál závodu a přesunuli se na společný oběd do zámečku Schadau, jenž stojí uprostřed parku na břehu Thunského jezera. Na společný večerní program nás pak autobusy odvezly do horského střediska Gstaad. Po večeři v restauraci u horní stanice lanovky následovalo slavnostní ocenění nejvýznamnějších dlouholetých partnerů firmy Studer z celého světa. Mezi oceněnými byl i český prodejce, jednatel společnosti Galika CZ František Pán.

Související články
Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

Zdraví a stroje

Nové technologie prodlužují průměrný i maximální věk člověka a zvyšují jeho schopnosti. Jejich použití je přitom v podstatě oborově neomezené a neexistuje snad oblast výzkumu, která by se nějakým způsobem nepromítla do vývoje pro medicínu – od elektroniky až po strojírenství.

Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Související články
Průmyslové inženýrství a jednoúčelové stroje

Harmonický výrobní proces není jen iluze. Cest a možností, jak dosáhnout souladu ve výrobě, je i v současné nelehké situaci bezpočet.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Automatizace plug and play bez programování

Automatizace má za úkol usnadnit život lidem pracujícím u obráběcích center a samozřejmě zvýšit produktivitu, zajistit stabilní kvalitu výroby a stát se úsporným opatřením v nelehkých časech. Pokud se podíváte správným směrem, nemusí být robotizace frézky nikterak nedosažitelná, i když jste třeba společnost skromnějších poměrů.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Laserová měřicí technologie
integrovaná do brusek

Dokončovací procesy na bruskách jsou často náročné na tolerance přesnosti rozměrů, tvarů a polohy, stejně jako na vysokou přesnost kvality povrchu. Ke splnění těchto požadavků mají společnosti často k dispozici empirické hodnoty. Zejména u maloobjemových sérií je však nutné vyhodnocování během procesu na stroji. Použití externích měřicích zařízení a z toho vyplývající korekce prodlužují dobu obrábění dílu. Ideální a nejvýhodnější jsou řešení, která lze použít flexibilně pro širokou škálu obrobků. Společnost Studer proto do svých hrotových brusek integruje laserové měřicí zařízení.

Inženýrská akademie ČR podporuje mezinárodní výzkum

Inženýrská akademie České republiky, z.s. (IA ČR) je organizace sdružující odborníky, jejichž společným zájmem je podpora a rozvoj technických disciplín odrážející technické, ekonomické, sociální, environmentální a kulturní potřeby společnosti. Byla založena v roce 1995 a jedním z jejích hlavních úkolů je rozvíjet a propagovat technické vědy a sbližovat výzkumnou sféru se sférou průmyslovou. Toho dosahují mimo jiné naplňováním cílů projektů, jejichž jsou řešiteli. Jedním z těchto projektů je projekt „Podpora mezinárodní spolupráce v inženýrském výzkumu“ programu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který bude ukončen koncem roku 2016.

CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

USA: Sázka na stabilní trh

Spojené státy americké se řadí mezi největší vývozce na světě. Pro naše firmy představuje nejúspěšnější exportní destinaci z mimoevropských trhů. Za poslední období dochází k postupnému nárůstu našeho exportu, v roce 2019 poprvé v historii přesáhl 100 mld. Na trh USA vyvážíme zboží s nejvyšší inovační hodnotou, jako jsou např. letecké motory, zdravotnická zařízení či mikroskopy. Tyto komodity by se nyní mohly rozšířit o další sektory, jako například výrobní stroje pro high-tech výrobu.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Důraz na udržitelnost, digitalizaci a 3D tisk

Japonsko je zemí, kde se rodí nejmodernější technologie a kde se dbá na udržitelný způsob života. Je kolébkou průmyslu a domovem největších průmyslových firem. Každé dva roky mají návštěvníci z celého světa možnost nahlédnout prostřednictvím veletrhu Jimtof (Japan International Machine Tool Fair) pod pokličku nejnovějších inovací v oboru obráběcích strojů a jejich příslušenství. Díky pozvání Japonské asociace výrobců obráběcích strojů JMTBA jsme měli možnost zúčastnit se tohoto veletrhu osobně. V následující reportáži se vám pokusíme zprostředkovat alespoň pár nejzajímavějších témat, která zde zazněla.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Strojírenské fórum 2019: Zaostřeno na inteligentní výrobu

Letošní podzimní, v pořadí již 10. Strojírenské fórum, bylo opět příležitostí pro setkání špičkových odborníků (nejen) z oblasti výroby. Odehrálo se 19. listopadu v prostorách FEKT VUT v Brně.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit