Témata
Zdroj: Technology Forum

Cesta k ideální infrastruktuře IT

Prostory kongresového centra O2 Universum v pražské Libni byly v úterý 16. ledna vyhrazeny pro informační technologie. Společnosti VMware a TD Synnex a jejich partneři zde uspořádali konferenci Technology Forum 2024. Letopočet v názvu napovídá, že jde o pravidelnou akci, jež se opakuje každý rok. Tématem konference byla i letos digitalizace firemních procesů, zpracování dat, virtualizace a cloudové služby.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

Reklama

Akci společně zahájili country manažeři spolupořádajících firem – za TD Synnex vystoupil Pavel Salák a za VMware Vlastimil Horák. Druhý jmenovaný pak v rámci své úvodní prezentace účastníky seznámil s nedávno dokončenou akvizicí – začleněním firmy VMware do společnosti Broadcom.

Při prezentacích byla v přednáškovém sále obsazena téměř všechna místa. (Zdroj: Technology Forum)

Dále připomněl základní skupiny produktů jednotlivých divizí firmy VMware a společně se svými kolegy představil společnost Broadcom (hlavní milníky její historie a široké pole působnosti – tato firma zaměstnává jen v Praze přibližně 500 lidí), aktuální nabídku produktů firmy VMware a změny v licenčním modelu. Praktickou zkušenost s využitím těchto produktů v IT systémech pak prostřednictvím velmi zajímavé prezentace s praktickými příklady přiblížil zástupce Policie České republiky, která je jedním z významných tuzemských zákazníků.

Akci společně zahájili country manažeři spolupořádajících firem – za TD Synnex vystoupil Pavel Salák (vlevo) a za VMware Vlastimil Horák. (Zdroj: Technology Forum)

Blok úvodních přednášek pokračoval vystoupením zástupců hlavních partnerů konference, jimiž letos byly společnosti Lenovo, Oracle a Hewlett-Packard. Všichni představili své firmy a nabídku jejich produktů a služeb zahrnujících softwarová řešení od firmy VMware. Rovněž tyto prezentace obsahovaly příklady využití zmiňovaných systémů u konkrétních zákazníků a praktické přínosy virtualizačních a cloudových řešení.

Zákaznické případové studie

Následovalo šest prezentací, jejichž prostřednictvím byly účastníkům konference představeny konkrétní realizované projekty, a to vždy z pohledu dodavatele řešení a z pohledu jeho konečného uživatele. Zástupci Policie ČR a firmy Alwil Trade představili budování privátního cloudu pro policejní informační systémy, firma VMware a pojišťovna Kooperativa informovaly o zvýšení efektivity práce pojišťovny prostřednictvím provedené kontejnerizace její IT infrastruktury, zástupci společnosti Gapp System popsali novou, odolnou infrastrukturu IT určenou pro výrobce zdravotnických lůžek Linet. Dále zástupce firmy Anect promluvil o vytváření bezpečného prostředí pro digitální transformaci ostravské fakultní nemocnice a zástupci firmy Data Force a Radia Free Europe prezentovali budování softwarově definovaného datového centra pro tuto rozhlasovou organizaci. Poslední případová studie se týkala spolupráce firmy VMware při budování virtualizované IT infrastruktury ve společnosti Gen Digital, jež je jedním z předních světových dodavatelů softwaru v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Reklama
Reklama
Reklama

Panelová diskuse

Na závěr odborné části programu proběhla podnětná panelová diskuse o hledání cesty k nejlepší IT infrastruktuře. Na pódiu se sešli odborníci zastupující společnosti VMware, Dell Technologies, Fujitsu, Geetoo Technology a Google Cloud.

Stánky partnerských firem

Účastníci konference se však nemuseli omezit jen na pasivní sledování prezentací v hlavním sále. V dalších prostorách kongresového centra se mohli zastavit u stánků partnerských firem, jež zde prezentovaly svoje služby a produkty. Po celou dobu konání konference tak měli možnost získávat další informace a navazovat užitečné kontakty.

U stánků v předsálí prezentovaly svoje produkty a služby partnerské firmy. (Foto: I. Heisler)

Večerní program

Navazování kontaktů mohlo pokračovat i v uvolněné atmosféře závěrečného koktejlu, po němž následoval koncert skupiny Monkey Business a večerní diskotéka. Konference tak splnila účel z hlediska výměny odborných informací a její účastníci se také mohli pobavit a příjemně odreagovat.

Související články
CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Průkopníci využití umělé inteligence v počítačové bezpečnosti

S Miroslavem Trnkou se známe dlouhou dobu – od dob Invexu, kde jeho přednášky v rámci akcí o počítačových virech a ochraně proti nim patřily vždy k těm nejlepším na této akci. Jeho vždy velmi pečlivě připravené příspěvky vedly k zamyšlení o problematice ochrany uživatelů proti napadení počítačů.

Související články
Marketing v 21. století

Budování značky pomocí moderních marketingových nástrojů je podle Tomáše Keprty, šéfa marketingového oddělení ve společnosti ČKD Blansko, v dnešní době zcela klíčové a nezbytné pro propagaci českého strojírenství a inženýringu ve světě. V následujícím rozhovoru vysvětluje, proč a co může přinést za výhody, obchodní příležitosti i konkrétní zakázky.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

Sedmý díl našeho seriálu upozorňuje, že ideální přístup spočívá v budování komplexního systému řízení bezpečnosti informací. Existují však výjimky v případech, kdy bylo identifikováno akutní nebezpečí. Tím může být útok na data firmy, tedy jejich zašifrování ransomwarem. V podcastu jsou popsány metody zálohování i možná ochrana před napadením jako takovým.

Anketa: Máte svá data v bezpečí?

Máte svá data v bezpečí? Pokud si tím nejste zcela jisti, čtěte dále!

Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

Šestý díl našeho seriálu podcastů o kyberbezpečnosti se zabývá okamžikem, kdy obdržíme výsledky analýzy rizik. Na jejich základě se musíme rozhodnout, jak dále postupovat, zejména, zda neexistují nějaká rizika vytvářející maximální stupeň nebezpečí, na které je třeba reagovat okamžitě. Zjištěná rizika musíme konfrontovat s existujícími bezpečnostními opatřeními a zpracovat tzv. benchmark stavu informační bezpečnosti popisující skutečný stav v porovnání s tím, jak by měly být naplněny požadavky dle principů normy ČSN ISO/IEC 27002 nebo ZKB. S podrobnostmi vás opět seznámí profesor Vladimír Smejkal.

Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

V pátém podcastu popisuje prof. Smejkal metody hodnocení rizik. Hovoří o hodnocení hrozeb a uvádí jejich příklady, včetně nezbytnosti hrozby a zranitelnosti posuzovat z hlediska pravděpodobnosti jejich výskytu. Zmiňuje též vyhodnocení rizik provedené v rámci tzv. matice následků a pravděpodobností a vysvětluje pojmy jako inherentní, reziduální a cílové riziko.

Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

Ve třetím podcastu nás prof. Smejkal seznámí s faktem, že bezpečnostní opatření nám mohou být uložena zákonem i s tím, že každý subjekt se může vyskytnout z hlediska kybernetické bezpečnosti ve třech stavech: 1. nedotčený KB, 2. opatření provedena, ale neví, zda a jak fungují, 3. trvalý proces fungujícího ISMS (systému řízení bezpečnosti informací). A nejen to…

Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

V druhém podcastu se prof. Vladimír Smejkal zabývá typy trestné činnosti odehrávající se v kyberprostoru. Kdo však jsou pachatelé kybernetické kriminality a jaké jsou jejich motivy? Nejnebezpečnější nejsou hackeři, organizovaný zločin, teroristé či cizí státy, ale zaměstnanci. Ti mají nejsnadnější přístup do IS, nejvíce informací o něm a nejvíce příležitostí.

Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

Pravděpodobně nikdo z nás nesouhlasí s prostoduchým vyjádřením jednoho z bývalých ministrů vnitra ČR, že jej každý může odposlouchávat, protože on nic špatného nedělá. Naopak. Informace jsou dnes jednou z nejcennějších komodit, a chceme-li přežít ve stále ostřejší konkurenci a současně utajit svá citlivá data (obchodní tajemství, osobní údaje apod.), musíme tak činit soustavně, systematicky a na odpovídající odborné úrovni.

Urychlete svoji digitální transformaci

Jak může strategie digitální transformace, jejíž součástí je přechod na moderní distribuovaný řídicí systém, pomoci výrobcům dosáhnout vyšší produktivity, ziskovosti a snížit rizika? To se dozvíte, pokud se začtete do následujících řádek.

Sběr (léčivých bylin) dat z výroby

Ano, sběr bylin sem nepatří a je to špatně (?????). Anebo ne tak docela? No, byliny se obvykle sbírají proto, aby po svém zpracování pomáhaly léčit, hojit a podobně. Co to má se sběrem výrobních dat společného? Na první pohled pramálo - ale je to tak úplně pravda?

Blockchain je veřejný

Česká republika - na rozdíl od většiny světa - má k dispozici veřejný blockchain. Nebo přesněji: veřejný blockchain, který je dostupný celému světu, vznikl v České republice.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit