Témata
Zdroj: Česká manažerská asociace

Výjimečné talenty mají opět šanci

Přípravy dalšího ročníku soutěže Manažer roku jsou již v plném proudu. Cílem soutěže, jako již tradičně, je objevit na trhu jedinečné a inspirativní manažerské příběhy, které v polovině dubna projdou selekcí zkušené 10členné hodnotitelské komise, jež rozhodne o držitelích devíti titulů dle zařazení do kategorií za rok 2023. Mediálním partnerem této prestižní události je i letos MM Průmyslové spektrum.

Reklama

Letošní vyhlášení se vrací zpět do původního termínu z předcovidových let, čímž se i přirozeně načíná další 30letka této celorepublikové soutěže. Loňským ročníkem se tak pomyslně uzavřel formát, se kterým jsme si prošli několika dekádami. Pro letošní rok koncept doznal několika změn, na něž jak nominovaní manažeři, tak partneři soutěže reagují velmi pozitivně. K letošnímu vyhlášení tedy vzhlížíme s velkým očekáváním.

Přípitek finalistů loňského ročníku soutěže. (Zdroj: Česká manažerská asociace)

Na webu soutěže lze kromě mnoha užitečných informací o průběhu a charakteru soutěže narazit také na jeden zdánlivě nečekaný důvod pro přihlášení se do soutěže. Vyhlašovatel soutěže totiž o zkušenosti, která provází účastníky celým hodnoticím procesem, říká, že se díky možnosti srovnávání s ostatními manažery sice hodně dozvíte o nich, ale možná ještě více o sobě. Projít soutěží a zodpovědět tolik položených otázek vlastně znamená kompletní interní revizi vlastností, schopností a výkonu každého jednoho manažera.

Bronislav Převrátil, který se z děčínského předměstí vypracoval na dodavatele jak velkokapacitních zásobníků LNG nebo i některých vesmírných programů, s naprostou bravurností prošel celým soutěžním procesem. (Zdroj: Česká manažerská asociace)

Vlna emocí

Jako svědci slavnostního vyhlášení můžeme potvrdit, že účast v soutěži bezesporu, kromě zátěže při přípravě soutěžních podkladů a osobní prezentace, přináší jednak obrovské emoce vítězů a současně je, nejen obrazně řečeno, posouvá dále i v mediálním dosahu. Ukázkovým příkladem byl příběh vítěze Manažera roku 2022, Bronislava Převrátila, který má za sebou úžasný manažerský příběh, v němž se z děčínského předměstí vypracoval na dodavatele jak velkokapacitních zásobníků LNG nebo i některých vesmírných programů a s naprostou bravurností prošel celým soutěžním procesem. Nicméně v momentě, kdy moderátorka Marcela Augustová vyslovila jeho jméno a všechny pohledy se na něj za mohutného potlesku zaměřily, propadl absolutní ztrátě řeči a v jeho tváři jsme mohli vidět zjevné dojetí.

Mezi finalisty se vloni zařadili také manažeři nominovaní redakcí MM Průmyslového spektra – Pavel Sobotka a Josef Sláma. (Zdroj: Česká manažerská asociace)

Manažerka roku 2022, Lucie Urválková, pro změnu svůj hvězdný okamžik hodnotila takto: „Popravdě jsem tomu první okamžik ani nechtěla věřit. Nicméně pak to byla vlna opravdové radosti, a to manažer v sevření termínů, čísel, reportů a KPI nezažívá úplně často. Výsledek pro mě znamená, že moje práce má smysl a že si to okolí uvědomuje.

Slavnostní udílení se opět uskuteční v Empire Hall Slovanského domu. (Zdroj: Česká manažerská asociace)
Reklama

Úspěch se musí „odmakat“

Účast v soutěži Manažer roku nikdy nebyla snadná, nicméně inovovaný koncept nabízí ještě hlubší možnost hodnocení soutěžících manažerů.

Slavnostní udílení cen se neslo v duchu radostných emocí. (Zdroj: Česká manažerská asociace)

Osobně jsem přesvědčena, že tato soutěž by neměla být pro každého a je naprosto v pořádku, že do toho musí soutěžící nějakou energii investovat. Manažera roku si je zkrátka třeba odmakat,“ uzavírá debatu o novém konceptu Ladislava Fialová, headhunterka a psycholožka, jedna ze členů hodnotitelské komise.

Udílení cen finalistům soutěže Manažer roku 2022. (Zdroj: Česká manažerská asociace)

Jsme přesvědčeni, že čeští manažeři v oblasti průmyslu si museli projít velkými výzvami a že jejich začátky měly často posunutou startovní čáru ve srovnání s jejich zahraniční konkurencí. Ale čím jiným než příkladem manažerské obratnosti je právě schopnost se přizpůsobit a umět se vypracovat i z ne zcela optimálních podmínek. Historie soutěže svědčí o tom, že právě průmyslníci se tradičně v celkovém srovnání umisťují na předních příčkách. Proto neváhejte, a pokud ve svém okolí máte oceněníhodné manažerské příběhy, nominujte je co nejdříve na internetových stránkách soutěže. Termín uzávěrek se blíží, bude již za necelý měsíc – 25. března 2024.

Související články
Manažer roku: budoucnost, inspirace, inovace

Již 30. ročník prestižní soutěže Manažer roku oslavila letos Česká manažerská asociace. Letošními vítězi jsou Lucie Urválková, zastupující Uniqa pojišťovnu, a Bronislav Převrátil, šéf firmy Chart Ferox. Jejich úspěchy a inspirativní přístupy se nejen blyští výjimečností, ale také nám ukazují cestu vpřed v oblasti managementu. Soutěž Manažer roku oslavuje nejen minulost, ale i budoucnost, inovace a inspirace pro manažery všech generací.

Manažer roku uzavírá třetí dekádu

Přirozená autorita a schopnost vést tým lidí k dosažení společného cíle jsou předpokladem každého úspěšného manažera. Nároky na správný výkon této funkce neustále rostou, manažeři čelí stále novým výzvám a jejich osobnostní a profesní předpoklady ovlivňují, jak firma nové situace a okolnosti zvládne. Sdílení příkladů dobré praxe a ocenění nejlepších manažerů jsou podstatou soutěže Manažer roku.

Dvě firmy a dva finalisté

WHP Technik je dodavatelem měřicí techniky pro strojírenství. Na českém a slovenském trhu zastupuje renomované výrobce z celého světa. Oborem této společnosti je měření čehokoliv menšího než milimetr s přesností na mikrometr. Frentech Aerospace je střední ryze česká strojírenská firma, která je zaměřena na přesnou mechaniku. Primárně je orientována na export. Po vstupu České republiky do ESA zahájil Frentech Aerospace své aktivity ve vesmírném průmyslu, kam dodává především vesmírné mechanismy. Co mají tyto dvě firmy společného? Obě vznikly již v roce 1994 a jejich topmanažeři se stali finalisty soutěže Manažer roku 2022, kam byli doporučeni redakcí MM Průmyslového spektra. O soutěži a o tom, co znamená být skutečně dobrým manažerem, jsme si povídali s Josefem Slámou, obchodním ředitelem společnosti WHP Technik, a Pavlem Sobotkou, spolumajitelem a ředitelem společnosti Frentech Aerospace.

Související články
Manažer roku: změny na obzoru

Prestižní soutěž Manažer roku oslavila v loňském roce již 30 let své existence. Od samotného jejího založení šlo o vynikající počin, neboť soutěž prostřednictvím příběhů elitních českých manažerů pomáhá rozvíjet kvality českého managementu jako celku i jednotlivých manažerů. Nicméně ani nejlepší počin nesmí ustrnout ve vývoji. Proto i Manažer roku stojí právě nyní na prahu změn, které by měly znamenat jeho posun o významný krok kupředu. O tom, co se chystá, jsme si povídali s Kateřinou Božkovou z České manažerské asociace, projektovou manažerkou soutěže.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Mít silný příběh

V roce 1997 založila společnost Abydos, kterou až do dnešních dnů vede k úspěchům a růstu. Podíváte-li se na stránky této společnosti, uvidíte zde osm významných ocenění. Sedm z nich je pro firmu samotnou a to osmé – Manažer roku 2012 – pro její majitelku, paní Olgu Kupec. Právě ji jsme poprosili o rozhovor pro úvodní díl našeho seriálu o této prestižní soutěži.

Strojaři na hrad prostě patří!

Strojírenství je páteří průmyslu. Dokazuje to i skutečnost, že na podzim loňského roku si ve Španělském sále Pražského hradu významné strojařské firmy převzaly ocenění v rámci vyhlášení 26. ročníku Českých 100 nejlepších.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Metody a techniky pro inovační projekty

V mnoha podnicích se snaží o inovace, avšak výtěžnost nápadů od zaměstnanců je nízká. Proč?

Válka technologií a myšlení v krabici

Strategické myšlení předchází strategickému řízení, které je jen nástrojem. Bez skvělého strategického myšlení (proč a kam jdeme) nemůže být skvělé strategické řízení. Poučíme se z minulosti i ze slabých signálů budoucích trendů?

Soutěž Manažer roku vyhlíží vítěze

Nejlepší manažeři, podnikatelé, lídři, účastníci 27. ročníku soutěže České manažerské asociace Manažer roku se sejdou 21. října v pražském Paláci Žofín. Předcházet mu bude panelová diskuze autorů knihy Návrat k prosperitě.

Předpoklady a bariéry inovační tvořivosti vývojářů

Při výběru vývojáře do firmy by měl jeho budoucí vedoucí zkoumat, zda má předpoklady pro tuto práci (uvedené v předchozím článku MM 6&7,8/200635) a potom, zda nemá nějaké bariéry tvořivosti. Má je kdekdo.

Osobnost vývojáře

Není jedno, koho přijmete za vývojáře. Patrně již nehledáte překreslovače výkresů pro přípravu výroby a technologie. Nejspíš ale hledáte člověka, který vám má vymyslet nový produkt. A zřejmě to nebude obyčejný produkt, ale např. o 10 % lepší než ten předchozí. V posledních letech se určité funkcionality u výrobků stávají standardem. Mají je všichni - rozdíly jsou v nuancích. Dnes se více soutěží v konceptech a designu.

Skutečně efektivní pomoc v krizi?

Krize poukazuje na lidský charakter, správnost chodu společnosti, možnosti firem zefektivnit svou produkci nebo poskytované služby. Je na jedné straně nebezpečnou výchylkou, která ručičku vah profitability nakloní do červeného pole, na druhé představuje příležitost.

Výběr nejlepšího vývojáře

V mnoha strojírenských firmách, které jsem navštívil, mají inovace rozděleny na dvě části: CI (Continual Improvement) - kontinuální zlepšování, a R&D (Research and Development) - výzkum a vývoj. Oddělení CI se obvykle stará o drobnější technická a organizační zlepšování v procesech a v provozech. Souvisí s lean managementem, metodou Six Sigma a metodou kaizen (každý den na každém pracovišti jedno malé zlepšení). Oddělení R&D má za úkol, často ve spolupráci se strategickým marketingem, vyvíjet nové produkty - výrobky nebo služby. Strategický marketing ve spolupráci s topmanagementem zase vymýšlí nové obchodní modely. Zřejmě v podnicích nenajdete oddělení, které by nemuselo něco zlepšovat a inovovat. Které aktivity jsou nejnáročnější? Asi změna konceptu - skoková inovace. Ale jak na trhu práce najít člověka, který to bude umět?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit