Témata
Reklama

Skutečně efektivní pomoc v krizi?

Krize poukazuje na lidský charakter, správnost chodu společnosti, možnosti firem zefektivnit svou produkci nebo poskytované služby. Je na jedné straně nebezpečnou výchylkou, která ručičku vah profitability nakloní do červeného pole, na druhé představuje příležitost.

Ne jinak je tomu v případě období, které nastává po odeznění vlny onemocnění covid-19. Právě v tuto dobu firmy hledají způsoby, jak se udržet nad vodou a vyvážit škody, jež jim v posledních měsících vznikly. Hledají radu, jak působení na trhu optimalizovat, jak zlepšit svůj chod. Bohužel každá krize dává také příležitost samozvaným „profesionálům“, kteří dokážou napáchat více škody než užitku.

Větší podniky mají s krizovým řízením a interim managementem obvykle zkušenosti. Jejich leadeři vědí, s kým se spojit, kdo je skutečně osvědčeným profesionálem. Najímají ty nejlepší z oboru, protože vědí, že tato nákladová položka jim může dopřát jistotu, že jdou správným směrem. Zajistí přežití podnikání, byť možná ve změněné podobě. „Malé a střední firmy, popřípadě startupy s větším počtem menších investorů, však mají na tomto poli malé nebo žádné zkušenosti. Hospodářská krize na ně vyvíjí velký tlak, takže jsou mnohdy nuceny hledat velmi rychlá řešení. V tom tkví riziko, že si při výběru interim manažera nejen spálí prsty, ale dokonce zlikvidují svůj podnik, který by v rukou ostříleného hráče mohl nabrat nový dech,“ komentuje Ing. Jiří Jemelka, MBA, ze společnosti J.I.P. pro firmy.

Reklama
Reklama

Bez růžových brýlí

Vyvést podnik z krize, pokud k tomu vlastní zdroje už nestačí, vyžaduje osobnost se zkušenostmi a výsledky. Pokud vedení firmy nemá jasný typ, je dobré si na interim či krizového manažera udělat malé výběrové řízení. Jeho cílem je nejen poznat tohoto člověka, ale shromáždit o něm co nejvíce informací a pak se rozhodnout – nikoli na základě líbivé prezentace a vystupování nebo drahého obleku. „Přestože posledních 10 let žijeme ve světě, kde je pozlátko a vizuální dojem stejnou bernou mincí jako výsledky práce, neměli byste se prvním dojmem nechat oklamat. Je třeba jít po tvrdých datech,“ upřesňuje Jiří Jemelka a pokračuje: „Nejprve zjistěte, jak dlouho kandidát na interim manažera v oboru působí. Ptejte se, kolik projektů, a s jakými úspěchy, již realizoval. Chtějte reference a nebojte se investovat svůj čas do jejich prověřování. Zaměřte se na silné a slabé stránky spolupráce, její průběh. Nehledejte jen pozitiva, pátrejte i po přešlapech a nedorozuměních. Je to někdy téměř detektivní práce, ale je rozhodně lepší jí energii věnovat než zjistit, že jste sázkou na nesprávného člověka promrhali cenný čas i zdroje.

Právě dnes firmy hledají způsoby, jak se udržet nad vodou a vyvážit škody, jež jim v posledních měsících vznikly.(Autorka: Kateřina Šimková)

Avšak ani tímto investigativním pátráním ještě skládačka informací není celá. Dalším krokem je schůzka s potenciálním spolupracovníkem. „Osobní setkání je ideální příležitostí, jak v rozhovoru odhalit, zda jednáte s ostříleným mazákem na poli krizového řízení a optimalizace firem. Nebojte se ptát i na nepříjemné věci, postavit dotazy na základě prověřených referencí. Interim manažer se tohoto křížového výslechu bát nebude. Své odpovědi odstanete, třebaže možná nebudou pro vaše manažerské ego lichotivé. Připravte se rovněž na to, že i vy budete pod palbou jasně mířených dotazů. Profesionál má totiž zájem zjistit maximum o stavu firmy. Bude chtít poznat organický celek vašeho podnikání, protože právě na tom bude založena pozdější analýza slabých a silných stránek, úspor, škrtů a nových příležitostí. Od toho se odrazí opatření, která budou mít za úkol vás vyvést z pasti červených čísel,“ objasňuje Jiří Jemelka.

Vyvést podnik z krize, pokud k tomu vlastní zdroje už nestačí, vyžaduje osobnost se zkušenostmi a výsledky. (Zdroj: Zdroj Mohamed Hassan, Pixabay)

Udržitelné finance

Klíčové pro přežití podniků je udržet měsíční cash flow. Pokud je záporné, rozhodně klientům dobrý interim manažer nebude vykládat pohádky. První krok, k němuž vedení společnosti vyzve, bude zásadní seškrtání nákladových položek. „Je to jako s rovnicemi. Dokud nebude možné, aby firma expandovala, získávala nové trhy, nové zákazníky, zvyšovala prodeje, je třeba se snažit dosáhnout pozitivního cash flow jiným způsobem. A tím jsou právě úspory. Spolehnout se na to, že odběr bude stabilní, když i jiné podniky v této situaci bojují o přežití, je hazard,“ upozorňuje Jiří Jemelka.

Místo balady o procházce růžovým sadem bude dobrý interim manažer kázat disciplínu a odříkání, což je pro současnou firemní kulturu rána ve smyslu hodnot a vizí. Zejména pro vedení to může být náročné po předchozím období blahobytu a komfortu. „Je třeba si uvědomit, že po této krizi život už stejný nebude. Víc než jindy má smysl zabudovat do hodnotového rámce společnosti skromnost ve výdajích, ale zároveň co největší nasazení a pocit smysluplnosti v plánování, rozvoji a konání. Od dobrého interim manažera určitě neuslyšíte, že další model luxusní limuzíny s operativním leasingem si budete moci dopřát za půl roku. Vyzve vás, abyste pracovali se zdroji, které vám zbývají, tak, aby přinášely další hodnotu, aby pomohly zlepšit výkonnost,“ připomíná Jemelka.

Kateřina Šimková

Reklama
Vydání #6&7,8
Kód článku: 200642
Datum: 10. 06. 2020
Rubrika: Servis / Management a řízení
Autor:
Firmy
Související články
Strojaři na hrad prostě patří!

Strojírenství je páteří průmyslu. Dokazuje to i skutečnost, že na podzim loňského roku si ve Španělském sále Pražského hradu významné strojařské firmy převzaly ocenění v rámci vyhlášení 26. ročníku Českých 100 nejlepších.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Metody a techniky pro inovační projekty

V mnoha podnicích se snaží o inovace, avšak výtěžnost nápadů od zaměstnanců je nízká. Proč?

Související články
Předpoklady a bariéry inovační tvořivosti vývojářů

Při výběru vývojáře do firmy by měl jeho budoucí vedoucí zkoumat, zda má předpoklady pro tuto práci (uvedené v předchozím článku MM 6&7,8/200635) a potom, zda nemá nějaké bariéry tvořivosti. Má je kdekdo.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Válka technologií a myšlení v krabici

Strategické myšlení předchází strategickému řízení, které je jen nástrojem. Bez skvělého strategického myšlení (proč a kam jdeme) nemůže být skvělé strategické řízení. Poučíme se z minulosti i ze slabých signálů budoucích trendů?

Soutěž Manažer roku vyhlíží vítěze

Nejlepší manažeři, podnikatelé, lídři, účastníci 27. ročníku soutěže České manažerské asociace Manažer roku se sejdou 21. října v pražském Paláci Žofín. Předcházet mu bude panelová diskuze autorů knihy Návrat k prosperitě.

Osobnost vývojáře

Není jedno, koho přijmete za vývojáře. Patrně již nehledáte překreslovače výkresů pro přípravu výroby a technologie. Nejspíš ale hledáte člověka, který vám má vymyslet nový produkt. A zřejmě to nebude obyčejný produkt, ale např. o 10 % lepší než ten předchozí. V posledních letech se určité funkcionality u výrobků stávají standardem. Mají je všichni - rozdíly jsou v nuancích. Dnes se více soutěží v konceptech a designu.

Výběr nejlepšího vývojáře

V mnoha strojírenských firmách, které jsem navštívil, mají inovace rozděleny na dvě části: CI (Continual Improvement) - kontinuální zlepšování, a R&D (Research and Development) - výzkum a vývoj. Oddělení CI se obvykle stará o drobnější technická a organizační zlepšování v procesech a v provozech. Souvisí s lean managementem, metodou Six Sigma a metodou kaizen (každý den na každém pracovišti jedno malé zlepšení). Oddělení R&D má za úkol, často ve spolupráci se strategickým marketingem, vyvíjet nové produkty - výrobky nebo služby. Strategický marketing ve spolupráci s topmanagementem zase vymýšlí nové obchodní modely. Zřejmě v podnicích nenajdete oddělení, které by nemuselo něco zlepšovat a inovovat. Které aktivity jsou nejnáročnější? Asi změna konceptu - skoková inovace. Ale jak na trhu práce najít člověka, který to bude umět?

Jak má být organizován úspěšný R&D?

Jaké modely řízení R&D se osvědčily? Alfou omegou pro výzkum a vývoj jsou rychlost, správnost bádání, produktivita výzkumníků a rozumné náklady. V této době je tím hlavním kritériem čas, protože když konkurence vyjde s novou inovací o čtvrt roku dříve, může na sebe strhnout trh. Uvádí se, že když přijdete s inovací jen o 10 % lepší než konkurence, můžete získat o 50 až 100 % vyšší tržby i ziskovost. Jak tedy řídit R&D, aby to vše fungovalo a nedocházelo ke ztrátám?

Česká manažerská asociace slaví třicátiny

Co všechno se pojí s 30 lety, která má letos za sebou Česká manažerská asociace? Jsou to její členové, příznivci, finalisté a vítězové soutěže Manažer roku, který ČMA pořádá již 27. rok. Tedy osobnosti, které tvořily a tvoří její profil. Patří k nim i Ing. Ivo Gajdoš, výkonný ředitel asociace, který s ní prožil kus svého života.

Jak organizovat inovace v podniku?

Dnešní turbulentní doba převrací vše dřívější naruby. Fiktivní umělý lineární svět se boří a skutečný nelineární svět se etabluje. Paradigmata se mění, vznikají nová, padají dogmata, některé axiomy i tabu. Všechny tyto změny se pochopitelně dotýkají i práce oddělení R&D.

Moderní vědecké řízení podniku, 6. díl. Závěrečný

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes vám předkládáme závěrečnou desátou tezi.

Manažer roku: lídři nových technologií

Manažeři, podnikatelé, leadeři mají do poloviny března možnost přihlásit se do soutěže Manažer roku, vyhlašované Českou manažerskou asociací. Novou kategorií je pro nynější 27. ročník Manažer digitálního věku.

Moderní vědecké řízení podniku, 5. díl: Desatero šesté až deváté

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes vám předkládáme šestou až devátou tezi.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit