Témata
Reklama

Česká manažerská asociace slaví třicátiny

Co všechno se pojí s 30 lety, která má letos za sebou Česká manažerská asociace? Jsou to její členové, příznivci, finalisté a vítězové soutěže Manažer roku, který ČMA pořádá již 27. rok. Tedy osobnosti, které tvořily a tvoří její profil. Patří k nim i Ing. Ivo Gajdoš, výkonný ředitel asociace, který s ní prožil kus svého života.

MM: S asociací je váš profesní život spjat už dlouho. Co bylo prvním podnětem, že jste se o ni začal zajímat?

I. Gajdoš: Ve své době, tedy před 30 lety, to byla jediná profesní organizace ředitelů a řídicích pracovníků u nás. To mi imponovalo, rodila se nová platforma k výměně zkuše-ností a řada přínosných aktivit. Dávalo nám to prostor dívat se na řadu věcí jinak, spo-lečně, nově, a k tomu hledat i cesty. Navzájem jsme si uvědomovali, že manažeři jsou skupinou lidí, kteří mají velkou zodpovědnost, ale i možnost pozitivně ovlivňovat českou ekonomiku a svým způsobem formovat celou společnost na základě umu, vzdělání, ros-toucí zkušenosti i chuti „tvořit dějiny“.

Reklama
Reklama
„Život je velký zázrak a velký dar. Proto bychom ho měli umět prožít co nejlépe, ale zároveň tak, aby po nás zůstalo něco nezapomenutelného,“ říká Ivo Gajdoš. (Zdroj: ČMA)

MM: Tvrdíte, že se role manažera významně změnila a dále mění, a užíváte označení leader...

I. Gajdoš:
Řízení neboli management v pravém slova smyslu, to je již částečně překo-náno. Mladí lidé nemají rádi, když je někdo řídí, stále poučuje, natožpak „práská bičem“. Preferují koučink nebo mentoring. Upřednostňují svobodu volby, a ta je pro ně obrovská. V týmech se dnes prosazuje přirozený lídr, a ne dosazený manažer. Navíc se zamýšlíme, co udělá s managementem chytrý robot a umělá inteligence.
O „talent managementu“ se hovoří často, ale popravdě řečeno je nutné najít svůj talent již v dětství a dále ho rozvíjet. Bohudík se přirozený talent prosadí v jakémkoliv věku a oboru – a ani náš školský systém ho nedokáže zadusit… Inspirativní příklady představu-jeme na našich akcích v Senátu pojmenovaných Hledání výjimečnosti, kde ukazujeme, jak se české talenty dokážou prosadit u nás i ve světě.

MM: Jakých vlastností si na těchto osobnostech vážíte?

I. Gajdoš:
Vážím si toho, že mají jasno, kam směřují, a nenechají se zastavit zkostnatě-lým systémem ani žádným „suverénem“, natož politikem. Navíc se tyto osobnosti prosa-zují v různých oborech, nejen v byznysu.

MM: Jste velkým propagátorem myšlenek udržitelnosti i v osobním životě. Co k nim patří?

I. Gajdoš:
Život je velký zázrak a velký dar. Proto bychom ho měli umět prožít co nejlé-pe, ale zároveň tak, aby po nás zůstalo něco nezapomenutelného, abychom „zanechali tento svět o něco lepší“. Jak řekl Albert Einstein: „Nechtěj být člověkem, který je úspěš-ný, ale člověkem, který za něco stojí!“ Jsme součástí přírody a celého vesmíru. Proto by-chom měli myslet také na to, že žijeme ve fantastickém společenství se zvířaty, rostlinami a další živou přírodou.

Udržitelnost v osobním životě zahrnuje například psychohygienu formou ranní meditace, zdravou stravu, která nám dodá potřebnou energii, dále pohyb a správné dýchání. Je důležité umět si poradit se stresem – zbavit se vyčítání si minulosti nebo strachu z budoucnosti, naučit se ovládat své myšlenky. Záleží na tom, jaké myšlenky si připustím do mysli, protože mezi 60 tisíci myšlenek, které se kolem nás denně proženou, je hodně negativních a my je můžeme odfiltrovat nebo změnit v myšlenky pozitivní. Naučit se pro-gramovat sám sebe je velké umění!

Reklama
Související články
Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Metody a techniky pro inovační projekty

V mnoha podnicích se snaží o inovace, avšak výtěžnost nápadů od zaměstnanců je nízká. Proč?

Válka technologií a myšlení v krabici

Strategické myšlení předchází strategickému řízení, které je jen nástrojem. Bez skvělého strategického myšlení (proč a kam jdeme) nemůže být skvělé strategické řízení. Poučíme se z minulosti i ze slabých signálů budoucích trendů?

Související články
Předpoklady a bariéry inovační tvořivosti vývojářů

Při výběru vývojáře do firmy by měl jeho budoucí vedoucí zkoumat, zda má předpoklady pro tuto práci (uvedené v předchozím článku MM 6&7,8/200635) a potom, zda nemá nějaké bariéry tvořivosti. Má je kdekdo.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Soutěž Manažer roku vyhlíží vítěze

Nejlepší manažeři, podnikatelé, lídři, účastníci 27. ročníku soutěže České manažerské asociace Manažer roku se sejdou 21. října v pražském Paláci Žofín. Předcházet mu bude panelová diskuze autorů knihy Návrat k prosperitě.

Osobnost vývojáře

Není jedno, koho přijmete za vývojáře. Patrně již nehledáte překreslovače výkresů pro přípravu výroby a technologie. Nejspíš ale hledáte člověka, který vám má vymyslet nový produkt. A zřejmě to nebude obyčejný produkt, ale např. o 10 % lepší než ten předchozí. V posledních letech se určité funkcionality u výrobků stávají standardem. Mají je všichni - rozdíly jsou v nuancích. Dnes se více soutěží v konceptech a designu.

Skutečně efektivní pomoc v krizi?

Krize poukazuje na lidský charakter, správnost chodu společnosti, možnosti firem zefektivnit svou produkci nebo poskytované služby. Je na jedné straně nebezpečnou výchylkou, která ručičku vah profitability nakloní do červeného pole, na druhé představuje příležitost.

Výběr nejlepšího vývojáře

V mnoha strojírenských firmách, které jsem navštívil, mají inovace rozděleny na dvě části: CI (Continual Improvement) - kontinuální zlepšování, a R&D (Research and Development) - výzkum a vývoj. Oddělení CI se obvykle stará o drobnější technická a organizační zlepšování v procesech a v provozech. Souvisí s lean managementem, metodou Six Sigma a metodou kaizen (každý den na každém pracovišti jedno malé zlepšení). Oddělení R&D má za úkol, často ve spolupráci se strategickým marketingem, vyvíjet nové produkty - výrobky nebo služby. Strategický marketing ve spolupráci s topmanagementem zase vymýšlí nové obchodní modely. Zřejmě v podnicích nenajdete oddělení, které by nemuselo něco zlepšovat a inovovat. Které aktivity jsou nejnáročnější? Asi změna konceptu - skoková inovace. Ale jak na trhu práce najít člověka, který to bude umět?

Výhledy, průzkumy, statistiky - Koronavirus a jeho vliv na vývoj trhu práce

Všechno začalo úplně normálně. Společnost ManpowerGroup Česká republika zveřejnila 10. března výsledky svého pravidelného čtvrtletního průzkumu ManpowerGroup Index trhu práce. Na ten den byla také naplánována tisková konference. Jenže týden předtím již začaly přicházet zprávy o rušení veletržních a konferenčních akcí. Zrušena byla i samotná tisková konference a výsledky průzkumu byly novinářům zaslány e-mailem.

Jak má být organizován úspěšný R&D?

Jaké modely řízení R&D se osvědčily? Alfou omegou pro výzkum a vývoj jsou rychlost, správnost bádání, produktivita výzkumníků a rozumné náklady. V této době je tím hlavním kritériem čas, protože když konkurence vyjde s novou inovací o čtvrt roku dříve, může na sebe strhnout trh. Uvádí se, že když přijdete s inovací jen o 10 % lepší než konkurence, můžete získat o 50 až 100 % vyšší tržby i ziskovost. Jak tedy řídit R&D, aby to vše fungovalo a nedocházelo ke ztrátám?

Manažer roku: lídři nových technologií

Manažeři, podnikatelé, leadeři mají do poloviny března možnost přihlásit se do soutěže Manažer roku, vyhlašované Českou manažerskou asociací. Novou kategorií je pro nynější 27. ročník Manažer digitálního věku.

Jak organizovat inovace v podniku?

Dnešní turbulentní doba převrací vše dřívější naruby. Fiktivní umělý lineární svět se boří a skutečný nelineární svět se etabluje. Paradigmata se mění, vznikají nová, padají dogmata, některé axiomy i tabu. Všechny tyto změny se pochopitelně dotýkají i práce oddělení R&D.

Moderní vědecké řízení podniku, 6. díl. Závěrečný

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes vám předkládáme závěrečnou desátou tezi.

Ne solidarita. Trendem je relokalizovaná síť

V posledních letech došlo k výjimečnému povědomí a upřednostňování kultury na pracovišti ze strany zaměstnavatelů i zaměstnanců. Kultura je „osobností“ společnosti, včetně očekávání, chování, praktik a dalších norem, které ovlivňují interní interakce lidí i jejich jménem. Ignorovat tento fakt je možné jen na vlastní nebezpečí. Nedávný výzkum společnosti Hired totiž zjistil, že firemní kultura je druhým nejdůležitějším faktorem, který uchazeči zvažují, zda vůbec pracovat pro společnost.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit