Témata
Reklama

Osobnost vývojáře

Není jedno, koho přijmete za vývojáře. Patrně již nehledáte překreslovače výkresů pro přípravu výroby a technologie. Nejspíš ale hledáte člověka, který vám má vymyslet nový produkt. A zřejmě to nebude obyčejný produkt, ale např. o 10 % lepší než ten předchozí. V posledních letech se určité funkcionality u výrobků stávají standardem. Mají je všichni - rozdíly jsou v nuancích. Dnes se více soutěží v konceptech a designu.

Co tedy od vývojáře očekáváme? Aby přišel s něčím mimořádným, co nebude moc drahé a bude to jednoduché, aby to konkurence nemohla snadno okopírovat. Jak k tomu vývojář dojde?

Reklama
Reklama
Reklama
Vývojář se musí pekelně soustředit. Musí být „flow“: ponořen do problému a nechat se jím unášet. (Foto: William Iven, Pixabay)

Náhoda není dobrá

Nahodilost ve vývoji je málo pravděpodobná. Zpravidla přináší mnoho námahy, velkou nejistotu a zvýšené náklady. Zkoušet něco pořád dokola s nadějí, že to jednou vyjde, není šťastné řešení. I v hledání nápadu může být řád a předvídatelnost. Aby byl úspěch zaručen a vznikla zásadní či skoková inovace, musejí se potkat dva faktory: osobnost vývojáře a znalost metod a technik.

Osobnost vývojáře

Jaké vlastnosti a předpoklady má vývojář mít, aby byly zárukou vzniku inovací? Často jsou důležitější než délka praxe, hloubka znalosti jazyka či vystudovaný konkrétní obor na vysoké škole.

Zvídavost

Na prvním místě je zvídavost. Vývojář by měl mít široké spektrum zájmů. Nejen o svůj obor, ale o více různých oborů: od umělé inteligence přes přírodovědu až k fungování důmyslných systémů. Je dobré, když má zároveň zájem o design, umění a sám to aktivně provozuje – uměleckou fotografii, hru na hudební nástroj apod.
Trpělivost a vytrvalost

Vývoj produktů bývá někdy delší záležitostí, třeba roku či dvou. Vývojář musí mít trpělivost pokračovat, i když nápady nejdou nebo se něco zasekne. Většina velkých konceptů (internet, AI) se rodila dlouho.

Psychická odolnost

Vývojář se nesmí „hroutit“ pod tlakem vedení firmy či zákazníka. Musí v klidu reagovat. Musí se naučit překonávat překážky.

Sebemotivace

Ideální vývojář chce něco dokázat. Udělat „díru do světa“. Celému světu ukázat, co v něm je. Všem to natřít. Mít vizi, pohrávat si s ní. Rozvíjet ji. Dodávat si odvahu a hledat sílu, když se věci úplně nedaří. Musí být doslova posedlý. Musí mít ohromnou víru v sebe a svou vizi. Všichni velcí vynálezci byli posedlí. Nahodilých vynálezů jsou asi jen 3–4 %. Ostatní jsou výsledkem soustředěné práce.

Soustředění

Vývojář se musí pekelně soustředit. Musí být „flow“: ponořen do problému a nechat se jím unášet – prostoupit. Jste-li flow, čas kolem plyne a nevnímáte jej. Nevnímáte žízeň, hlad ani únavu. Jen tak lze skutečně něčeho hodnotného dosáhnout.

Optimismus

Je lepší obklopit se lidmi, jejichž sklenice je poloplná než poloprázdná. Lidé, kteří jsou často smutní, frustrovaní, kteří se zabývají křivdami a nespravedlnostmi, nemohou být v čele vývoje ani v týmu.

Trochu diplomat

Četl jsem několik statí o tom, že manažeři, kteří mají vývojáře na starosti, si na ně často stěžují. Na jejich neukázněnost, nechuť ke struktuře, k závazkům, nechuť k nastaveným procesům. Často nejsou diplomati. Hádají se, jsou nespolehliví, je těžké s nimi vyjít. Aby s nimi mohli manažeři vyjít, musejí si uvědomit, proč tam vlastně jsou. Ne kvůli procesům, ale kvůli inovacím – vynálezům. Ostatní se tomu musejí podřídit. Mohou pracovat několik dnů v měsíci doma, ale musejí nosit výsledky. Jediný tlak, který na ně můžeme vyvíjet, jsou termíny. Domluvit se například na tom, že každý měsíc musejí odevzdat nějaké měřitelné výsledky – etapy fáze projektu. Manažeři by jim měli vytvořit optimální podmínky a sledovat, jak pracují, co dělají a povzbuzovat je. Avšak přílišný tlak je zhoubný. Zabíjí tvořivost. Minutový valčík nelze zahrát za třicet vteřin – pak už to totiž není minutový valčík.

Konceptualista

Vývojář dneška by měl být spíše konceptualista. To znamená, že by měl vymýšlet nové koncepty. Vymýšlet, jak jinak by měl produkt (výrobek či služba) vypadat. Nové koncepty jsou často tzv. modrými oceány – jako například viagra, mikropůjčky Greemen, koncerty Andrého Rieu, Cirque du Soleil, Comic Relief, Salesforce, Stret View, Google Glass (neúspěšný), návratové moduly na palivo SpaceX, 3D tisk, drony pro všechno, bezodpadová výroba, kvantový počítač, léčba buněk informací, bitcoin, podmořský kabel FB kolem Afriky, který má přinést rychlý internet, seznamka pro obézní apod.

Školil jsem už stovky vývojářů a konstruktérů v inovační kreativitě. Vím, že konceptualistů je málo. Velmi málo. Kdo je to konceptualista? Inovátor vylepšuje stávající koncept tak dlouho, dokud to jde, konceptualista přináší nový koncept. Jak se pozná konceptualista? Když budou dva vývojáři koukat na mraveniště, konceptualista v něm bude vidět zdroj informací o fungování města se vším všudy. Ten druhý spíše zmatek a detaily bez souvislostí.

Vývojář a metody a techniky

Když budeme mít vývojáře, který bude mít úžasnou „hlavu“, ledacos vymyslí, ale bude mít problémy s realizací, může se „zaseknout“ na různých oblastech – podle povahy problému. Když bude průměrný, nebo nebude mít vhodné osobnostní předpoklady, nemusí mu pomoci ani špičková znalost metod a technik. Obojí se musí doplňovat. Jak už jsem se zmínil ve své knize Kreativní metody v inovacích (vydala VŠE), existují metody a techniky na:

  • práci s mozkem;
  • získání nápadů;
  • nalezení optimálního řešení;
  • realizaci nápadu.

Když vývojáři využijí metody a techniky pro práci na konceptu či zásadní inovaci, ušetří se mnoho času a peněz. Je moudré nezapomínat na metody a techniky. Nikdy nevíte, zda je využívá i konkurence.

Dejte jim hračky

V minulosti se už mnohokrát stalo, že firma umožnila vývojářům a konstruktérům, aby si brali domů různé komponenty, výkresy i celé makety produktů. Ti si potom s problémem „hráli“ i doma, a často, doma uvolnění, na něco významného přišli. S tím souvisí také možnost home office. Víte, že 95 % nápadů přichází mimo firmu? Na procházce, při čtení časopisu, ve vaně, na toaletě, v galerii apod.

Manažer, který má na starosti vývoj a zlepšovací návrhy, musí lidi řídit nadšením. Nesmí se z toho stát řehole. Tuto práci nemůže dělat kdokoliv. Protože zabít talent i kreativitu a nápady je snadné.

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

Reklama
Vydání #6&7,8
Kód článku: 200635
Datum: 10. 06. 2020
Rubrika: Servis / Management a řízení
Autor:
Firmy
Související články
Strojaři na hrad prostě patří!

Strojírenství je páteří průmyslu. Dokazuje to i skutečnost, že na podzim loňského roku si ve Španělském sále Pražského hradu významné strojařské firmy převzaly ocenění v rámci vyhlášení 26. ročníku Českých 100 nejlepších.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Metody a techniky pro inovační projekty

V mnoha podnicích se snaží o inovace, avšak výtěžnost nápadů od zaměstnanců je nízká. Proč?

Související články
Soutěž Manažer roku vyhlíží vítěze

Nejlepší manažeři, podnikatelé, lídři, účastníci 27. ročníku soutěže České manažerské asociace Manažer roku se sejdou 21. října v pražském Paláci Žofín. Předcházet mu bude panelová diskuze autorů knihy Návrat k prosperitě.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Válka technologií a myšlení v krabici

Strategické myšlení předchází strategickému řízení, které je jen nástrojem. Bez skvělého strategického myšlení (proč a kam jdeme) nemůže být skvělé strategické řízení. Poučíme se z minulosti i ze slabých signálů budoucích trendů?

Předpoklady a bariéry inovační tvořivosti vývojářů

Při výběru vývojáře do firmy by měl jeho budoucí vedoucí zkoumat, zda má předpoklady pro tuto práci (uvedené v předchozím článku MM 6&7,8/200635) a potom, zda nemá nějaké bariéry tvořivosti. Má je kdekdo.

Skutečně efektivní pomoc v krizi?

Krize poukazuje na lidský charakter, správnost chodu společnosti, možnosti firem zefektivnit svou produkci nebo poskytované služby. Je na jedné straně nebezpečnou výchylkou, která ručičku vah profitability nakloní do červeného pole, na druhé představuje příležitost.

Výběr nejlepšího vývojáře

V mnoha strojírenských firmách, které jsem navštívil, mají inovace rozděleny na dvě části: CI (Continual Improvement) - kontinuální zlepšování, a R&D (Research and Development) - výzkum a vývoj. Oddělení CI se obvykle stará o drobnější technická a organizační zlepšování v procesech a v provozech. Souvisí s lean managementem, metodou Six Sigma a metodou kaizen (každý den na každém pracovišti jedno malé zlepšení). Oddělení R&D má za úkol, často ve spolupráci se strategickým marketingem, vyvíjet nové produkty - výrobky nebo služby. Strategický marketing ve spolupráci s topmanagementem zase vymýšlí nové obchodní modely. Zřejmě v podnicích nenajdete oddělení, které by nemuselo něco zlepšovat a inovovat. Které aktivity jsou nejnáročnější? Asi změna konceptu - skoková inovace. Ale jak na trhu práce najít člověka, který to bude umět?

Jak má být organizován úspěšný R&D?

Jaké modely řízení R&D se osvědčily? Alfou omegou pro výzkum a vývoj jsou rychlost, správnost bádání, produktivita výzkumníků a rozumné náklady. V této době je tím hlavním kritériem čas, protože když konkurence vyjde s novou inovací o čtvrt roku dříve, může na sebe strhnout trh. Uvádí se, že když přijdete s inovací jen o 10 % lepší než konkurence, můžete získat o 50 až 100 % vyšší tržby i ziskovost. Jak tedy řídit R&D, aby to vše fungovalo a nedocházelo ke ztrátám?

Česká manažerská asociace slaví třicátiny

Co všechno se pojí s 30 lety, která má letos za sebou Česká manažerská asociace? Jsou to její členové, příznivci, finalisté a vítězové soutěže Manažer roku, který ČMA pořádá již 27. rok. Tedy osobnosti, které tvořily a tvoří její profil. Patří k nim i Ing. Ivo Gajdoš, výkonný ředitel asociace, který s ní prožil kus svého života.

Moderní vědecké řízení podniku, 6. díl. Závěrečný

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes vám předkládáme závěrečnou desátou tezi.

Jak organizovat inovace v podniku?

Dnešní turbulentní doba převrací vše dřívější naruby. Fiktivní umělý lineární svět se boří a skutečný nelineární svět se etabluje. Paradigmata se mění, vznikají nová, padají dogmata, některé axiomy i tabu. Všechny tyto změny se pochopitelně dotýkají i práce oddělení R&D.

Manažer roku: lídři nových technologií

Manažeři, podnikatelé, leadeři mají do poloviny března možnost přihlásit se do soutěže Manažer roku, vyhlašované Českou manažerskou asociací. Novou kategorií je pro nynější 27. ročník Manažer digitálního věku.

Ne solidarita. Trendem je relokalizovaná síť

V posledních letech došlo k výjimečnému povědomí a upřednostňování kultury na pracovišti ze strany zaměstnavatelů i zaměstnanců. Kultura je „osobností“ společnosti, včetně očekávání, chování, praktik a dalších norem, které ovlivňují interní interakce lidí i jejich jménem. Ignorovat tento fakt je možné jen na vlastní nebezpečí. Nedávný výzkum společnosti Hired totiž zjistil, že firemní kultura je druhým nejdůležitějším faktorem, který uchazeči zvažují, zda vůbec pracovat pro společnost.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit