Témata
Reklama

Předpoklady a bariéry inovační tvořivosti vývojářů

Při výběru vývojáře do firmy by měl jeho budoucí vedoucí zkoumat, zda má předpoklady pro tuto práci (uvedené v předchozím článku MM 6&7,8/200635) a potom, zda nemá nějaké bariéry tvořivosti. Má je kdekdo.

Základní psychickou bariérou tvořivosti je tzv. postojová uzavřenost, dogmatismus a rigidita. Tvořivým člověkem v žádném případě nemůže být ten, kdo chodí po světě tzv. „s klapkami na očích“, kdo se nezajímá o dění kolem, kdo je pesimista, kdo nemá snahu a tendenci něco měnit, vylepšovat či kritizovat, protože přesně tyto vlastnosti jsou nezbytným předpokladem tvořivosti.

Postojová uzavřenost se projevuje rigidním a konzervativním myšlením, které je charakteristické odporem ke změnám. Osoby s „uzavřeným systémem“ se odlišují od „otevřených“ vyšší mírou úzkostlivosti a menší mírou radosti z řešení problémů.

Reklama
Reklama
Základní psychickou bariérou tvořivosti je tzv. postojová uzavřenost, dogmatismus a rigidita. (Zdroj: Pixabay)

Postojové bariéry

Tendence k tzv. postojové uzavřenosti je produktem výchovy a celé řady faktorů, které na člověka působí v procesu jeho socializace. Co je pro ně charakteristické? Lenost a pohodlnost myslet jinak, namáhat se, pokoušet se dělat věci jinak. Velmi často jde o nedostatek sebekázně přinutit se dělat něco jinak. Brzdou je konformismus – příliš dát na názor druhých, snažit se dělat to, co dělá většina. Takovým lidem chybí zvídavost a hravost, vidění toho, co očekáváme. Příčinou bývá nízká úroveň sebedůvěry – to je klíčové pro všechny oblasti života. Lidé často mají malou vytrvalost, brzy to vzdají. Mnozí se zacyklí v naučených myšlenkových schématech, ve zvycích a zlozvycích. Tito lidé nejsou schopni připustit, že existuje více pravd, řešení a pohledů na věc. K tomu také přispívá nesprávný životní styl: neschopnost uvolnit se, stres, přepracování, nedostatek spánku apod.

Bariéry vnímání

Problémem jsou těžkosti ve vymezení problému, zvyk dívat se určitým způsobem, přílišná přímočarost, neschopnost vnímat laterální podněty i neschopnost vidět problém z různých hledisek, neschopnost vhledu. Často chybí schopnost využít všechny smyslové podněty.

Bariéry prostředí

Často můžeme od manažerských autorit slyšet výroky, ze kterých až mrazí: „Fantazie a hravost jsou jenom ztrátou času; řešení problémů je vážnou záležitostí, v níž není místo pro humor; rozum, logika, čísla, užitečnost, praktičnost jsou dobré, zatímco cítění, intuice jsou špatné; tradice a stálost mají přednost před změnami.“ Problémem bývají i kulturní a náboženská tabu (symboly víry, psi a koně se nejí, otázky života a smrti, hodnoty společnosti) v různých zemích.

Intelektové bariéry

Jsou velmi zajímavé a zarážející. Je překvapující, kolik překážek se staví proti tvořivému zvládnutí inovačních problémů. Lidé často využívají k řešení nesprávný jazyk a neodhadnou potřebnou míru konkretizace i zobecňování. Mnohdy je to neschopnost využít jiných intelektových strategií. Díky rigiditě i neschopnost pochopit či vyjádřit myšlenku. Problémem může být i nízká úroveň IQ – pod 100 – a neschopnost abstrahovat. Někdy může být překážkou tvořivosti i příliš vysoké IQ – nad 130, dotyčný se tak spoléhá na brilantní myšlení, že nepustí kreativní procesy do hry – při řešení problémů. Téměř vždy se vyskytuje zacyklení se v určitých myšlenkových schématech. Nevýhodou může být i chybějící vzdělání pro pochopení problému, či nadbytečné, příliš vysoké vzdělání.

Podle studie NASA je zajímavé, že ty největší vynálezy posledních třiceti let provedli lidé sice se vzděláním Ph.D., ale z jiného oboru. Odborníci ve vlastním oboru nedělají tak významné vynálezy či objevy. Podléhají oborové rigiditě.

Bariéry emociální

Jsou docela zásadní brzdou tvořivosti a inovací. Hlavní emocí je strach. Jde zejména o strach dělat chyby, riskovat – strach se shodit, strach z ostudy, strach z posměchu či z neznámého. Strach nebo obava mít jiný názor než silní členové týmu, nechuť k chaosu. Strach omezuje přístup k oblastem představivosti, přidružuje pesimismus, zhoršuje emoční nastavení v „mol“ (melancholik).

14 způsobů, jak zabít myšlenku

V podnicích mnozí manažeři zabíjejí nápady mladých proto, aby se nepřišlo na to, že oni už žádné nemají, nebo proto, aby mohli stále excelovat jako ti nejchytřejší. Používají k tomu celý arzenál manipulativních prohlášení. Co se zajímavou myšlenkou? Například:

1. Včas zachytíte její (myšlenky) příchod a rychle změníte téma.

2. Ignorujte ji. Mrtvé ticho odradí každého, kromě největších nadšenců.

3. Předstírejte zájem, ale nic nedělejte. Tak lze autorovi zabránit, aby se obrátil jinam.

4. Účinný je úsměšek: „To nemůžete myslet vážně.“ Dejte si záležet na tom, abyste myšlenku okomentovali dříve, než bude objasněna.

5. Vychvalujte ji až k smrti. Když budete o hodnotě myšlenky mluvit deset minut, začnou ji někteří nenávidět.

6. Zmiňte se, že to ještě nikdo nikde nezkusil. Je-li myšlenka skutečně originální, pak je to určitě pravda. Můžete také říci: Jestliže je ten nápad skutečně tak vynikající, proč ho nikdo nevyzkoušel?

7. Řekněte: „To už jsme přece dávno vyzkoušeli.“ I když to není pravda. Platí to hlavně na nováčky. Uvědomí si dokonale, jakými jsou outsidery.

8. Neutralizujte myšlenku výroky: „Nejsme na to ještě připraveni, ale jakmile čas dozraje…“

9. Změňte myšlenku tak, že ztratí podstatu. To je velmi elegantní. Budíte zdání, že pomáháte přivést myšlenku na svět, pouze ji tu a tam „trošičku“ pozměníte.

10. Pokusíte se z myšlenky vydělit některé její části. Když si s ní budete pohrávat dost dlouho, rozpadne se na kusy.

11. Proveďte silný útok na autora. Než se vzpamatuje, jeho myšlenka se už nebude zdát tak zajímavá či důležitá.

12. Ustanovte komisi, která myšlenku rozpracuje. Komise jsou jako slepé uličky, do kterých se myšlenka zavede a v tichosti zardousí.

13. Dejte autorovi studenou sprchu: „Nemáme na to lidi… doprovodná rizika jsou příliš velká… to zní dobře v teorii, ale v reálném životě…“

14. Vraťte myšlenku autorovi: „Budete muset být ve svém návrhu konkrétnější.“

Tyto výroky zaznívají ve firmách často. Vývojář a vlastně každý, kdo přináší nápady, jim nesmí podlehnout a musí vydržet. Jak už jsem dříve uvedl, musí se ve firmě nastavit proinovační firemní kultura a inovace svěřit manažerovi, který bude jejich motorem, ne brzdou.

PhDr.Karel Červený, MSc., MBA

Reklama
Vydání #9
Kód článku: 200907
Datum: 09. 09. 2020
Rubrika: Servis / Management a řízení
Autor:
Firmy
Související články
Pavel Sobotka: Příležitost je nutné v pravý čas chytit za pačesy

Píšeme první kapitolu knihy příběhů, v níž chceme představit úspěšné české podnikatele, kteří něco dokázali a kteří se za svou práci rozhodně nemusejí stydět. I když v České republice má slovo „podnikatel“ spíše pejorativní význam – a zasloužili se o to tzv. „rychlí podnikatelé“, kteří ostrými lokty dokázali rychle zbohatnout na úkor ostatních –, tento seriál ukazuje druhou stranu mince. Nápad, záměr, tvrdá práce, stanovení filozofie firmy, vztah k lidem. Pro mnohé to nebylo jednoduché a my chceme představit právě ty, kteří svou usilovnou prací dokázali, že Česká republika má stále na to, aby se pohybovala na špičce nejen v technologiích, ale i v managementu. Nechť vám tento seriál slouží jako příklad toho, jak nelehká cesta na samotný vrchol v určitém oboru mnohdy vede.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Štěstí přeje připraveným!

Cesta antivirového řešení Avast od prvních nápadů ve Výzkumném ústavu matematických strojů k firmě o 1 700 zaměstnancích Avast Software obývající několik pater nové budovy na Pankráci, byla dlouhá a někdy trnitá. Zakladateli a tvůrci myšlenky na vytvoření vlastního antivirového programu, ze kterého se postupem doby stal ochranný systém bránící napadením, jsou Pavel Baudiš a Eduard Kučera.

Související články
Abeceda komunikace
(nejenom) pro strojaře,
Část 4. Přijímací pohovor bez stresu

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Jak máte obsazeny výrobní kapacity pro druhé pololetí roku 2021 (příp. ve srovnání se stejným obdobím roku předešlého), co tento stav nejvíce ovlivňuje a jak odhadujete výhledy ohledně svých zakázek pro rok 2022?

Fórum děkanů strojních fakult

Zanedlouho začne nový akademický rok, který s sebou, v souvislosti reflexe poznání předchozího covidového období, přinese mnoho změn v přístupu nejen ve výuce, ale i ve fungování vzdělávacích institucí jako takových. Mohli byste prosím uvést, na které novinky a inovace se mohou studenti vaší fakulty těšit?

MM Podcast: Glosa - Osvobozující léčivá moc

Vedou-li naše kroky po široké cestě a neusilujeme-li vstoupit úzkými dveřmi do těch míst, kam je třeba navzdory překážkám dojít, záhy zjistíme, že nám něco zásadního v životě chybí. Musíme se ale v pragmatické rovině o sebe postarat sami, neboť státní zřízení tak neučiní, a dosluhující vláda již vůbec ne. Ta aktuálně finišuje svůj předvolební boj o skupování hlasů. Stále ani 30 let po změně režimu neumíme žít v kapitalismu, nedokážeme jasně dát najevo svoji nespokojenost. Nadále stojíme ve vichřici, sklápíme hlavu, oklepeme se a říkáme si, že by mohlo být ještě hůř. Nevystoupíme ze své komfortní zóny, kde je nám dobře a odkud pobízíme ostatní, aby to udělali za nás. Bouchněme pěstí do stolu a snažme se stopnout maškarní ples za vypůjčené peníze v pronajatém sále.

Abeceda komunikace
(nejenom) pro strojaře,
Část 3. Hodnoticí pohovor

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak zásadně ovlivňuje vaši výrobu totální nedostatek materiálových vstupů a jak tomu čelíte? Jste nuceni kvůli tomu omezovat výrobu? Promítáte skokové navýšení cen surovin do výsledných cen vašich produktů a jak na to reagují odběratelé?

Soumrak strojírenských bohů

Až do nedávné doby, dalo by se říci před covidem, bylo jednání některých tradičních firem vyrábějících obráběcí stroje bez pokory, a někdy hraničilo až s arogancí. Jednání bez úcty nejen vůči zákazníkům (což zní přímo drze), ale také vůči partnerům dodávajícím subdodávky, vysokým školám a také spolupracujícím partnerům. Mají za sebou přeci tradici desítek let, kdo jim bude co radit, jak mají jednat a dělat. Nikdo přeci. A nyní? Padla kosa na kámen a otupila se, možná se i pokřivilo ostří.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží na chodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak i každodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Pozitivní myšlení

Pozitivní nálada je nejvýznamnějším předpokladem pro zvládání náročných životních situací. Je možné si pozitivní přístup trvale udržet, pokud je náš osobní i pracovní život dlouhodobě v ohrožení? Existuje recept, jak si životní optimismus naordinovat?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit