Témata
Zdroj: Česká manažerská asociace

Manažer roku: změny na obzoru

Prestižní soutěž Manažer roku oslavila v loňském roce již 30 let své existence. Od samotného jejího založení šlo o vynikající počin, neboť soutěž prostřednictvím příběhů elitních českých manažerů pomáhá rozvíjet kvality českého managementu jako celku i jednotlivých manažerů. Nicméně ani nejlepší počin nesmí ustrnout ve vývoji. Proto i Manažer roku stojí právě nyní na prahu změn, které by měly znamenat jeho posun o významný krok kupředu. O tom, co se chystá, jsme si povídali s Kateřinou Božkovou z České manažerské asociace, projektovou manažerkou soutěže.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

MM: Jaká byla vaše profesní cesta, která vedla až k organizování a propagování soutěže Manažer roku? Kdy jste začala?

K. Božková: Do České manažerské asociace jsem nastoupila jako projektová manažerka soutěže, nicméně na začátku se jednalo spíše o produkční činnost. O vedení od konceptu přes partnerství až po rozpočet se jedná až letos. I proto je to pro mě velká výzva, za kterou nesu osobní odpovědnost. Nicméně tato hozená rukavice mě velice motivuje. Dostalo se mi velké podpory od partnerů i účastníků uplynulých ročníků, které si velice vážím. Vzhledem k tomu, že i komunikaci a PR soutěže zajištuji já, nějak logicky na mě padla i role PR celé asociace. A zdá se, že v přidělených úkolech ještě nekončíme.

Mám ráda režim ‚pokud, tak úplně‘. Pokud máte štěstí na dobře fungující tým a spolehlivé kolegy, je to radost a nejlepším odpočinkem je dobře odvedená práce,“ říká Kateřina Božková. (Zdroj: Česká manažerská asociace)

MM: Organizovat prestižní soutěž je jistě velice náročné na čas, vynaloženou energii i na komunikační dovednosti. Jak to vidíte?

K. Božková: Vyhlašovatelem soutěže je ČMA, která jakožto asociace ve své podstatě nese mnoho výhod i nevýhod. Jednou z nevýhod je konzervativní přístup k jakýmkoli změnám. Důvěru provést ty nejviditelnější z aktivit asociace jsem dostala, nicméně nebylo to zadarmo.

MM: A zvládáte k tak náročné práci i soukromý život? Například rodinu a nějaké koníčky?

K. Božková: Jak v životě, tak v práci jsem extrémista. V minulé práci jsem během vedení tehdejšího projektu navštívila přes tři desítky zemí. Odpovědnost za Manažera roku jsem opět přijala s pravomocemi nad rámec své pozice. Mám ráda režim „pokud, tak úplně“. Když máte štěstí na dobře fungující tým a spolehlivé kolegy, je to radost a nejlepším odpočinkem je dobře odvedená práce.

Tým loňského ročníku soutěže Manažer roku. (Zdroj: Česká manažerská asociace)

MM: Soutěž Manažer roku se může pyšnit 30letou historií. Mohla byste zmínit, co na ní bylo v předchozích letech podle vás nejzajímavější a případně, jak se její podobě vyvíjela?

K. Božková: Důležité je uvědomit si, jaký je za celou historii soutěže rozdíl mezi dobou, z níž vzešel první a poslední vítěz soutěže. Zatímco dnes řešíme, jak pružně soutěžící pracují s AI, první vítěz neznal internet. Na druhou stranu, stále platí starý dobrý selský rozum, umění plánovat a všeobecná odpovědnost. Univerzální návod, jak uspět, asi neexistuje. Ale když se ohlédnu za vítězi jednotlivých ročníků i v jednotlivých soutěžních kategoriích, mohu-li poradit, vždy to byly osobnosti, které byly samy sebou, otevřené, inspirativní a autentické. Prostě lidé, se kterými chcete být v kontaktu, kterých si můžete vážit a které chcete následovat. Což já osobně považuji za definici lídra. Tedy právě onen ekvivalent manažera.

Reklama
Reklama
Reklama

MM: Dá se předpokládat že za 30 let organizace určitým způsobem ustrne, přestane se vyvíjet a měnit. Pokud vím, právě to máte za cíl změnit. Jak toho chcete dosáhnout? Navíc z pozice ženy v organizaci, která vždy byla do velké míry konzervativní, a navíc orientovaná na muže.

K. Božková: Naším pracovním přístupem v rámci těchto změn je maximalizace transparentnosti. Chceme, aby spolu soutěžili manažeři srovnatelně v relevantních kategoriích. Tím, že nehodnotíme osobnosti, ale jejich schopnosti a obrazně řečeno „nekoukáme účastníkům do kalhot“, sloučili jsme dosavadní ceny Manažer a Manažerka roku do jediné bez ohledu na pohlaví. Soutěží procházejí natolik silné a zajímavé ženy, že si zaslouží možnost srovnání v absolutním pořadí, po kterém ostatně tolik volaly.

MM: Předpokládám, že prosazení změn není procházka růžovou zahradou. Která úskalí musíte řešit a jak je řešíte?

K. Božková: Řeším je osobní odpovědností. „Zaklepu to na stůl“, ale mou výhodou je, že jsem zatím dotáhla vše, k čemu jsem se zavázala. Manažer roku byl vždy spíše reprezentační aktivitou, u níž bylo hospodaření samotného projektu sekundárním. Aktuální koncept si zakládá na transparentnosti, aktivní komunikaci a moderním looku, a při tom všem s vyrovnaným rozpočtem. A aby to nebylo jednoduché, tak ještě navíc ve zkráceném období, necelém půlroce. Když už někdy dělat změny, tak v takto netypickém ročníku. Každopádně jde především o uzdravení soutěže do budoucnosti, z výsledků budeme těžit až v dalších ročnících.

Finalisté 30. ročníku soutěže. (Zdroj: Česká manažerská asociace)

MM: Ze kterých značek si chcete ke své práci vzít příklady a proč právě z nich?

K. Božková: Našla jsem si takovou paralelu ve značkách Prim, Kofola, Zetor, Botas apod. Jestli se jim podařilo udělat z „devadesátkových“ značek s historickým dědictvím takřka české lovebrandy, podaří se to i nám. Svou roli v tom hraje historické dědictví, ať už pozitivní, či negativní, zakořeněné vnímání značky, konzervativní struktury, neefektivní výroba, nutnost inovovat a zefektivňovat. A navíc, to vše musíme být schopni tlumočit veřejnosti.

MM: Slyšela jsem, že se bude vyhlašovat pouze jedna hlavní cena – Manažer roku. Jaké jsou důvody této změny? A neobáváte se, že ženy manažerky budou protestovat, že název ocenění je v mužském rodě?

K. Božková: Společností již delší dobu rezonují témata v duchu rovných pracovních podmínek mužů a žen. A přesto, když jsme v duchu teze, že muž a žena si mají být rovni, sloučili hlavní soutěžní kategorii do jediné napříč pohlavím, vyvolalo to reakci ne nepodobnou bodnutí do vosího hnízda. S trochou ironie mám dojem, že větší problém se sloučením nakonec měli paradoxně muži. Neumím si ale představit situaci, že bych měla stát za Asociací, která podporuje ženy v manažerských pozicích, snaží se pomoci vyrovnat pracovními podmínkami mužům, poukázat na srovnatelné schopnosti manažerek, měla by propagovat jednotný postup zaměstnavatelů vůči mužům a ženám, ale pak je nakonec v naší soutěži rozdělíme.

Předání pomyslného žezla Manažerky roku Dianou Rádl Rogerovou Lucii Urválkové. (Zdroj: Česká manažerská asociace)

MM: Které další změny plánujete a proč?

K. Božková: V původní struktuře bylo možné, že se v jedné kategorii potkali CEO i HR manažer jen proto, že oba byli z oboru zemědělství. Věříme, že srovnávat by se měly stejné pozice navzájem v tom, co tyto pozice definuje. Rekategorizace tedy pracuje s typy pozic bez ohledu na obor, z něhož účastnící přicházejí. Dále zaniká zahraniční manažer. Neřešíme kde a do jakého těla se manažer narodil, hodnotíme jeho schopnosti, vlastnosti a přístup. Velký potenciál také vidíme v soutěžní kategorii Studentských esejí. Je naším zájmem umožnit mezigenerační výměnu zkušeností mezi mladými talenty a zkušenými manažery. Důraz rovněž klademe na kategorie Mladý manažerský talent do 35 let nebo Cena za udržitelnost, jelikož chceme nasvítit inspirativní přístupy manažerů v oblasti, která byla doposud zanedbávaná a se špatným veřejným obrazem. Nyní se však udržitelnost skloňuje napříč všemi manažerskými úrovněmi.

Tento motiv je ukázkou neotřelého přístupu k tradičním tématům. (Zdroj: Česká manažerská asociace)

MM: Kde vidíte soutěž Manažer roku za 10 let?

K. Božková: V diářích těch nejzajímavějších manažerů!! Pro manažery se jedná o příležitost na více frontách. Mají možnost si ověřit své schopnosti před hodnotitelskou komisí, potkat se s manažerskou elitou a vyměňovat si zkušenosti, zvýšit mediální dosah, a v neposlední řadě se dozvědět i něco o sobě. Průběh soutěže je tak komplexním procesem, že donutí soutěžícího se zastavit, udělat si čas a revidovat své silné a slabé stránky.

Související články
Mít silný příběh

V roce 1997 založila společnost Abydos, kterou až do dnešních dnů vede k úspěchům a růstu. Podíváte-li se na stránky této společnosti, uvidíte zde osm významných ocenění. Sedm z nich je pro firmu samotnou a to osmé – Manažer roku 2012 – pro její majitelku, paní Olgu Kupec. Právě ji jsme poprosili o rozhovor pro úvodní díl našeho seriálu o této prestižní soutěži.

Manažer roku: budoucnost, inspirace, inovace

Již 30. ročník prestižní soutěže Manažer roku oslavila letos Česká manažerská asociace. Letošními vítězi jsou Lucie Urválková, zastupující Uniqa pojišťovnu, a Bronislav Převrátil, šéf firmy Chart Ferox. Jejich úspěchy a inspirativní přístupy se nejen blyští výjimečností, ale také nám ukazují cestu vpřed v oblasti managementu. Soutěž Manažer roku oslavuje nejen minulost, ale i budoucnost, inovace a inspirace pro manažery všech generací.

Manažer roku uzavírá třetí dekádu

Přirozená autorita a schopnost vést tým lidí k dosažení společného cíle jsou předpokladem každého úspěšného manažera. Nároky na správný výkon této funkce neustále rostou, manažeři čelí stále novým výzvám a jejich osobnostní a profesní předpoklady ovlivňují, jak firma nové situace a okolnosti zvládne. Sdílení příkladů dobré praxe a ocenění nejlepších manažerů jsou podstatou soutěže Manažer roku.

Související články
Je nutné stanovit diagnózu a následně zvolit léčbu

Bohdan Wojnar vždy razil zásadu, že je třeba si všechno řádně odpracovat a každý den zkusit udělat něco navíc. Nikdy se nebránil novým věcem, trpělivě se je učil a s potřebnou dávkou štěstí se pak dostával k zajímavým pracovním příležitostem. Během čtyřiceti profesních let ušel cestu od chemického inženýra, přes dlouhou kariérou ve Volkswagenu Slovakia ve financích a controllingu až po člena představenstva za oblast HR ve Škoda Auto. Toto je dle jeho slov výhodou velkého koncernu, kdy nemusíte zůstat na jednom místě, u jednoho oboru a v jedné zemi. Tyto zkušenosti mu poskytly velký profesní přehled, ze kterého vycházejí témata aktuálního otevíracího rozhovoru MM Průmyslového spektra.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Je něco shnilého ve státě dánském

Historička ekonomie Antonie Doležalová tvrdí, že to, co prožíváme, je příležitostí. Čas prý ukáže, jestli bude promarněná, nebo využitá. My Češi jsme byli obdivováni pro svůj podnikatelský zápal. Jak jsme pilní a pracovití. Jak jsme jednotní a soudržní. Jak umíme odhodit své osobní zájmy ve prospěch celku. Jak jsme kulturní a vzdělaní. Jaká je ale současná realita?

Krize jako cesta k žádoucí změně

Hlavním životním mottem Ing. Vlastislava Břízy, majitele a generálního ředitele společnosti Koh-i-noor, je tvrzení, že kdo je připraven, není zaskočen. Společný rozhovor probíhal v intencích této jeho celoživotní strategie.

Kvalitní subdodavatelé se nemusí bát o zakázky

Energetická krize a válka na Ukrajině zasáhla především evropskou ekonomiku. Hospodářské kormidlo se den ze dne otočilo a jednotlivé státy začaly posilovat svoji obranyschopnost. Průmysl je více soustředěn na oblast obranného a bezpečnostního charakteru, a subdodavatelé tak mají šanci svůj byznys diverzifikovat. Co se podařilo a co by mohlo být lepší, v tomto zajímavém segmentu podnikání, jsme diskutovali s prezidentem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Jiřím Hynkem.

Musíme mít dovednosti orientačního běžce

S krizovým manažerem Petrem Karáskem, viceprezidentem České asociace interim managementu, jsme se sešli po pěti letech od posledního otevíracího rozhovoru pro náš časopis. Zajímalo nás, jakými turbulencemi z pohledu krizového manažera český průmysl za tu dobu prošel. Zda majitelé firem mění směr a portfolio svého podnikání. Zda se za pětileté období navýšil počet produktů s tuzemskou přidanou hodnotou, a jaké jsou aktuální podmínky pro podnikání v ČR.

Přínos vědců pro českou ekonomiku

Výzkumná a vědecká pracoviště jsou častými nositeli průlomových objevů a řešení. Jejich přínos pro konkurenceschopnost firem a národních ekonomik je neoddiskutovatelný. Jak si vede v této oblasti Akademie věd ČR, jak spolupracuje s průmyslovou sférou a kde vidí svou přidanou hodnotu? Na toto téma jsme diskutovali s předsedkyní AV ČR profesorkou Evou Zažímalovou.

Průmysl a jeho lidé: Nikdy nepolevující zodpovědnost

Jen málo firem dnes disponuje tolika lidmi a takových profesí, které potřebuje, a to včetně pozic vrcholových manažerů. Přitom bez fundovaných lidí se žádná firma neobejde. Jak je získat a jak udržet? O své názory se s námi podělila Lucie Teisler, CEO společnosti Anderson Willinger.

Podnikatelské prostředí není stabilní. Nemáme cenovou stabilitu

Mojmír Hampl je přední český ekonom, který se většinu svého profesního života věnuje problematice financí, měnové a fiskální politiky. MM Průmyslovému spektru poskytl rozhovor, kde se mimo jiné vyjadřuje k současné politice ČNB, k důvodům, proč Česká republika aktuálně nesplňuje podmínky pro přijetí eura, a proč je nutné provést zásadní reformy tak, aby veřejný dluh byl udržitelný.

Žijeme na dluh dalších generací

Petr Novák aktuálně zastává pozici Director of Automotive Operations ve společnosti JTEKT European Operations. Je zodpovědný za devět výrobních závodů ve Francii, Belgii, ČR, Anglii a Maroku. Obrat této divize čítající 4 000 zaměstnanců představuje 1, 2 miliardy eur.

Ve zdravém těle zdravý duch

Ředitel Ústavu leteckého zdravotnictví MUDr. Petr Chmátal, Ph.D. MBA nám v následujícím rozhovoru řekl, že pokud si odmyslíme genetickou výbavu, kterou nemůžeme ovlivnit, tak v blízké budoucnosti z hlediska zdravotního stavu budou mít "darwinovskou" výhodu určitě ti jedinci, kteří si dokáží zachovat jednotu těla a ducha. Přežijí ti, kteří si svým snažením dokáží udržet racionální smýšlení a správnou péči o tělesnou schránku. První krok je však vždy na naší straně a tak věříme, že výběr diskutovaných témat vám přinese zajímavá poznání a možná i doporučení, která si vezmeme k srdci.

Deset zastaveni s JK: Život s Bohem

Série 10 rozhovorů s legendou inovační sféry Janem Košturiakem je retrospektivou dílčích milníků, které jej na jeho osobní a profesní cestě potkaly a umožnily mu realizovat jeho sny, touhy a přání. Nahlížejme postupně do minulosti a hledejme společně okamžiky, které vytvářely Jánovu budoucnost a umožňovaly mu vidět za horizont zřetelněji než nám ostatním.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit