Témata

Jaroslav Šubrt

Je absolventem České zemědělské univerzity Praha, koncem 80. let pak absolvoval i FF UK Praha. Po roce 1990 pokračoval ve studiu v profesním vzdělávacím programu MBA se specializací na PR a marketing a též profesním vzdělávacím programu MSc. se specializací na Executive Leadership and management. V roce 1992 se podílel na vzniku soutěže Manažer roku, kterou od r. 1993 organizoval Svaz průmyslu ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace (ČMA). Byl členem Hodnotitelské komise, Národní výběrové komise a též v Řídicím výboru této soutěže. Čtvrtstoletí posuzoval manažery přímo v hodnocených firmách, a to cca 200 TOP manažerů z různých odvětví národního hospodářství. 

Od roku 2018 soutěž Manažer roku organizuje již samostatně jen ČMA. Je nesporné, že určité kvality manažerů se celkem snadno nejlépe poznají, pokud dojde k mezní situaci a nastane něco jako kolaps či krize a pak následuje regenerace.  Z vlastních zkušeností a ze zkušeností ze soutěže Manažer roku lze říci, že k indikátorům, jak rozpoznat kvalitního, moudrého člověka, potřebného pro nastartování firmy, který bude obecně pro rozvoj společnosti přínosem patří: 

1. Uvědomuje si prvek nejistoty a potřebu změny, je schopen vyměnit staré postupy řešení za nové. Je týmovým hráčem a nepřeje si, aby všichni kolem měli stejné názory; 

2. Je nadán schopností hledání kompromisu, uplatňuje strategii win-win, kdy nikdo nevyhrává, ale ani neprohrává. Je připraven, je-li to třeba pro úspěch věci, se něčeho vzdát; 

3. Je schopen zohlednit úhel pohledu ostatních při rozhodování a dívat se na danou problematiku ze širšího úhlu pohledu. To předpokládá u TOP manažera vysokou míru EQ, tedy určitou míru empatie, spravedlnosti atp.; 

4. Disponuje intelektuální pokorou v tom smyslu, že dovede oddělit intelekt od ega. Má vůli vyhnout se přehnané důvěře ve vlastní rozumové schopnosti. 

Články

O stavu ekonomiky a roli vůdců

V povídání s Janem Urbanem, vysokoškolským pedagogem, podnikovým poradcem, publicistou a autorem řady knih a článků, se prolíná řada myšlenek nedávno zesnulého profesora Milana Zeleného, i když se osobně nikdy nepotkali. Několik top manažerů a emeritních CEO, kterým jsme tento rozhovor poskytli před zveřejněním, doporučilo slova Jana Urbana tesat do kamene. V intencích uvažování excelentních ekonomů Zeleného i Urbana lze říci, že dosud panuje rozpor, který nastiňuje tento rozhovor: trend zaměňování popisu akce za akci samotnou se spíše prohlubuje místo toho, aby v praxi ustupoval – v politice, podnikání i ve vzdělávání.

Je něco shnilého ve státě dánském

Historička ekonomie Antonie Doležalová tvrdí, že to, co prožíváme, je příležitostí. Čas prý ukáže, jestli bude promarněná, nebo využitá. My Češi jsme byli obdivováni pro svůj podnikatelský zápal. Jak jsme pilní a pracovití. Jak jsme jednotní a soudržní. Jak umíme odhodit své osobní zájmy ve prospěch celku. Jak jsme kulturní a vzdělaní. Jaká je ale současná realita?

Krize jako cesta k žádoucí změně

Hlavním životním mottem Ing. Vlastislava Břízy, majitele a generálního ředitele společnosti Koh-i-noor, je tvrzení, že kdo je připraven, není zaskočen. Společný rozhovor probíhal v intencích této jeho celoživotní strategie.