Témata

Jaroslav Šubrt

Je absolventem České zemědělské univerzity Praha, koncem 80. let pak absolvoval i FF UK Praha. Po roce 1990 pokračoval ve studiu v profesním vzdělávacím programu MBA se specializací na PR a marketing a též profesním vzdělávacím programu MSc. se specializací na Executive Leadership and management. V roce 1992 se podílel na vzniku soutěže Manažer roku, kterou od r. 1993 organizoval Svaz průmyslu ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace (ČMA). Byl členem Hodnotitelské komise, Národní výběrové komise a též v Řídicím výboru této soutěže. Čtvrtstoletí posuzoval manažery přímo v hodnocených firmách, a to cca 200 TOP manažerů z různých odvětví národního hospodářství. 

Od roku 2018 soutěž Manažer roku organizuje již samostatně jen ČMA. Je nesporné, že určité kvality manažerů se celkem snadno nejlépe poznají, pokud dojde k mezní situaci a nastane něco jako kolaps či krize a pak následuje regenerace.  Z vlastních zkušeností a ze zkušeností ze soutěže Manažer roku lze říci, že k indikátorům, jak rozpoznat kvalitního, moudrého člověka, potřebného pro nastartování firmy, který bude obecně pro rozvoj společnosti přínosem patří: 

1. Uvědomuje si prvek nejistoty a potřebu změny, je schopen vyměnit staré postupy řešení za nové. Je týmovým hráčem a nepřeje si, aby všichni kolem měli stejné názory; 

2. Je nadán schopností hledání kompromisu, uplatňuje strategii win-win, kdy nikdo nevyhrává, ale ani neprohrává. Je připraven, je-li to třeba pro úspěch věci, se něčeho vzdát; 

3. Je schopen zohlednit úhel pohledu ostatních při rozhodování a dívat se na danou problematiku ze širšího úhlu pohledu. To předpokládá u TOP manažera vysokou míru EQ, tedy určitou míru empatie, spravedlnosti atp.; 

4. Disponuje intelektuální pokorou v tom smyslu, že dovede oddělit intelekt od ega. Má vůli vyhnout se přehnané důvěře ve vlastní rozumové schopnosti. 

Články

Krize jako cesta k žádoucí změně

Hlavním životním mottem Ing. Vlastislava Břízy, majitele a generálního ředitele společnosti Koh-i-noor, je tvrzení, že kdo je připraven, není zaskočen. Společný rozhovor probíhal v intencích této jeho celoživotní strategie.