Témata
Zdroj: KUKA Systems

Automatizace v malých a velkých firmách

Automatizace přináší velké výzvy a příležitosti, ale má i svá úskalí. Jedním z nich je otázka návratnosti investic. Velké a globální společnosti mají v tomto ohledu vždy velkou výhodu oproti malým, lokálním firmám. I menší firmy však mají šanci uspět.

Tento článek je součástí seriálu:
Fenomén automatizace
Díly
František Zimmermann

Pracuje na vedoucí pozici ve společnosti ZF Electronics Klášterec, hlavního výrobního závodu divize E-mobility mezinárodní společnosti ZF Group. Vede čtyři vývojové týmy pracovníků pro vývoj a výrobu výkonové elektroniky pro e-mobily. Předtím 14 let pracoval ve společnosti Škoda Auto na různých operátorských a později vedoucích pozicích. Je zakladatelem poradenské společnosti FZ Consulting.

Reklama

Globalizace firem je i trendem posledních let, kdy mnohé větší firmy pohlcují ty malé, na něž to může mít pozitivní dopad. Důvodů k převzetí firmy či fúzi může být mnoho, často je však cílem udržet společnosti v chodu, zachovat know-how a zajistit firmě budoucnost, ať už pod jejím původním názvem, nebo pod názvem novým, který vybere mateřská společnost.

Poměr zastoupení průmyslových robotů a kolaborativních robotů (kobotů) je aktuálně nerovnoměrný. U středně velkých podniků dominují průmyslové roboty nad kolaborativními. V malých výrobních firmách je poměr průmyslových a kolaborativních robotů vyrovnanější. Nejčastěji robotizovanými procesy jsou montáže, balení a paletizace.

Důležitý je cíl

Nejdůležitější je vždy odpověď na otázku, co si vlastně společnosti od automatizace slibují. Určitě není překvapením, že jak české, tak zahraniční firmy čekají od robotizace zvýšení produktivity a ušetření nákladů, posílení konkurenceschopnosti a zvýšení kvality výroby. V České republice je, podle mých vlastních zkušeností z desítek společností, automatizace vnímána jako důležitý nástroj ke zkrácení dodacích lhůt, eliminaci lidských chyb a posílení konkurenceschopnosti.

Reklama
Reklama

Pandemie změnila přístup firem

Potenciál robotizace není doposud z globálního hlediska zcela doceněn, časy se však mění. Dnes bychom již mohli uvažovat o rozdělení přístupu k automatizaci na dobu „předcovidovou“ a „pocovidovou“. Nutnost automatizace si dnes více než kdy dříve uvědomuje stále více firem všech velikostí.

Vždy jde o peníze

Vývoj ve výrobním průmyslu po celém světě stále více závisí na investicích, a to jak do automatizace, tak i do robotiky. Některé firmy i nadále vidí mnoho zábran, které je omezují v zavádění automatizace. Aktuální covidová situace však poskytuje velmi pádné argumenty, které přesvědčí management velkých společností i malých firem, že investice do robotizace se vyplatí. Současný stav vývoje domácí i globální ekonomiky ukazuje, že to může být řešením, které firmám umožní dlouhodobý vývoj.

Velké versus malé firmy

Ve velkých společnostech lze automatizací a robotizací nahradit mnoho procesů, od dodavatelské logistiky přes výrobní a testovací procesy a montážní i skladovací procesy až po logistiku a dopravu k zákazníkovi. Připravit koncept automatizace a robotizace pro tyto společnosti a jejich procesy je dnes již naprosto běžné, a relativně i jednoduché. Stále však existuje mnohonásobný počet malých (s méně než 50 zaměstnanci) a středních (od 50 do 250 zaměstnanců) společností, jejichž výroba je velmi různorodá. Veškeré investice se odvíjejí od ekonomické situace konkrétní firmy. Velké společnosti mají dostatek finančních prostředků, případně natolik silnou bonitu, že mohou získat peníze od investorů nebo od bank a jiných finančních institucí. Malé firmy mají v tomto směru mnohem omezenější možnosti, ale i tak mohou uspět.

Reklama

Šance pro menší firmy

Jak již bylo uvedeno v jednom z předchozích dílů tohoto seriálu, dnešní doba přeje i malým a středně velkým společnostem a přináší mnohé možnosti, jak získat finanční prostředky ke zvýšení konkurenceschopnosti pomocí automatizace a robotizace. Čím větší bude poptávka menších a středních firem po automatizaci, tím více se dodavatelé budou touto problematikou zabývat. V dnešní době se již setkávám s velkým počtem dodavatelů, kteří by se rádi dostali do povědomí velkých automobilek a mohli se zapojit do velkosériové výroby. Naštěstí se občas ozve i dodavatel, který má vskutku malou firmu a hledá uplatnění, ať už v dodavatelském řetězci v rámci automobilového průmyslu, tak i u menších společností, které zadávají spíše kusové zakázky. Jedná se tak o velmi příjemné propojování kontaktů a firem navzájem, což přináší jak nabídku pro velkou poptávku, tak i výhody pro českou ekonomiku.

Největší problém malých dodavatelských firem tkví v tom, že jsou ve stínu velkých společností, kterým často nemohou konkurovat cenou. Co je však na druhou stranu jejich výhodou, je to, že mohou konkurovat kvalitou. Dnešní svět průmyslu trpí nedostatkem kvalifikovaného personálu a ve velkých společnostech je fluktuace výraznější a má i velký vliv na kvalitu. V menších, lokálních společnostech tento problém také není ničím ojedinělým, je zde však u pracovníků cítit větší loajalita, a tím i smysl pro zodpovědnost za odvedenou práci. Mnohdy jsem se již setkal s menšími firmami podobného typu, které jsou schopny konkurovat velkým zahraničním společnostem jak z Německa, tak z jiných západních zemí. Automatizace i v menších společnostech může být klíčem k vyvolání poptávky po vyšší kvalitě mezi zákazníky a k vytvoření efektivnější nabídky za rozumnou cenu.

Související články
E-commerce posouvá logistiku do vyšší dimenze

S rozvojem elektronického obchodování zaznamenala logistika velké změny. Dalším zlomovým okamžikem byl příchod pandemie na začátku tohoto roku, kdy e-shopy a logistické společnosti poskytující služby pro e-commerce musely prakticky den ze dne změnit své obchodní jednání, včetně logistiky. Proč se to jako jednomu z mála segmentů ekonomiky úspěšně podařilo a dále daří, jaké jsou nové trendy a jaký potenciál má umělá inteligence a další moderní technologie v logistickém byznysu? MM Průmyslové spektrum nad těmito tématy diskutovalo se zakladatelkou Zásilkovny a výraznou osobností české e- commerce Simonou Kijonkovou.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Automatizace výroby a kontrola kvality

Stejně jako rostou požadavky na přesnější a efektivnější výrobní procesy, rostou velmi výrazně i požadavky na kvalitu produktu. Kvalita produktu je sledována již od prvopočátku, kdy je za každý vstupní komponent zodpovědný výrobce a dodavatel.

Související články
Vzdělávání a rozvoj v provozech s automatizací

Moderní technologie s sebou přinášejí nejen vyšší stupeň automatizace, ale i velkou míru zodpovědnosti v oblasti obsluhy těchto technologií a obecně v oblasti spolupráce mezi lidskou obsluhou a strojem. I když jsou moderní technologie na vysoké automatizované úrovní a např. koboty se dnes vyrábějí s cílem až osmiletého bezúdržbového provozu, je velmi důležité mít na paměti, že i ta nejlepší technologie na světě stále vyžaduje lidský faktor. Další díl seriálu Fenomén automatizace pojednává o přístupu ke vzdělávání a rozvoji zaměstnanců.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Výběr správného partnera má zásadní význam

Při výběru dodavatele automatizace pro velký závod či malou dílnu je nutné nejprve důsledně definovat požadavky na očekávané aplikace, včetně základních parametrů řízení a případné škálovatelnosti do budoucna. Benefity automatizace jsou již z předchozích dílů seriálu Fenomén automatizace jasné – šetření nákladů, minimalizace lidské chyby, urychlení procesů a zvýšení jejich efektivity. Kolik času však zabere dostat se ke kýžené vizualizaci a implementaci plánu a vize? Úspěch není vždy jen o dodavateli a technologiích, důležité je také připravit klíčové lidi ve firmě na to, co je čeká, a dát jim prostředky pro pochopení představených plánů.

Velké výzvy pro malé společnosti

Automatizace je fenomén, který je výsledkem přirozené lidské touhy posouvat technologický pokrok kupředu ve snaze ulehčit si vlastní život. Byť je automatizace skloňována v mnoha odvětvích, je stále v počátcích svého vývoje. To, co určuje stupeň technologické evoluce, je náročnost člověka jako uživatele a zákazníka. Automatizovat se dá prakticky jakýkoli proces. Například i koupě chytrého telefonu je ve své podstatě automatizace určitého procesu. Chytrý telefon dokáže nahradit běžný telefon, diář, hudební přehrávač a mnoho dalších aplikací. To vše lze nosit v jedné malé krabičce, která se vejde do kapsy.

Automatizace je neskutečný fenomén

Když se na nás František Zimmermann poprvé obrátil jako věrný čtenář, myslela jsem, že jde jen o milou pochvalu a zpětnou vazbu, která vždy potěší a kterých si velmi vážíme. V naší vzájemné komunikaci však byla schovaná také nabídka na pomoc se zpracováním aktuálních témat z naší branže. Poté, co jsem pana Františka vyzpovídala, vyšlo najevo, že má opravdu bohaté zkušenosti nejen v oblasti vývoje, zavádění automatizace a robotizace, ale také s vedením týmů operátorů i vývojových pracovníků. V průběhu roku se s vámi, čtenáři, bude dělit o vlastní zkušenosti formou desetidílného seriálu o různých aspektech zavádění automatizace. Prosím, seznamte se s Františkem Zimmermannem.

Výroba založená na cloudových řešeních

Navzdory ekonomickým propadům a neustále se měnícímu pracovnímu prostředí zůstává výroba dlouhodobě a v celosvětovém měřítku hlavním zdrojem pracovních míst a zásadní oblastí tvorby hodnot. Přesto, že se postupně podařilo do značné míry vylepšit kvalitu vyráběných součástí a zvýšit efektivitu celého výrobního procesu, existují i nadále významné zdroje plýtvání, které se doposud nepodařilo efektivně vyřešit. V důsledku toho se provozní náklady v oblasti výroby vytrvale drží na vysoké úrovni. Existují však významné příležitosti umožňující tento trend zvrátit pomocí digitálních a cloudových řešení.

Technická řešení zítřka se rodí v týmu

Díky simultánnímu inženýrství mohou společnosti ve strategickém partnerství se zákazníkem vytvářet a realizovat systémy průmyslové automatizace, které optimálně splňují nejrůznější požadavky.

Jak se zrodil systém pro monitoring výroby

Jiří Rozvařil spoluzakládal v roce 1996 v Kolíně tiskárnu Colognia press, ze které se po 20 letech stala firma se 100 zaměstnanci a obratem kolem 300 mil. ročně. Její vývoj byl téměř čítankový od garážového podnikání přes pokusy a omyly až ke stavbě nové haly a koupi špičkově fungujících tiskových strojů, díky kterým patří dnes tiskárna etiket k lídrům na českém trhu.

Předpoklady a bariéry inovační tvořivosti vývojářů

Při výběru vývojáře do firmy by měl jeho budoucí vedoucí zkoumat, zda má předpoklady pro tuto práci (uvedené v předchozím článku MM 6&7,8/200635) a potom, zda nemá nějaké bariéry tvořivosti. Má je kdekdo.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Investice firem do Průmyslu 4.0

Svaz průmyslu a dopravy ČR realizoval během letního období průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jak tuzemské firmy zavádějí prvky Průmyslu 4.0 a jak jsou na digitální transformaci připraveny. Z výsledků vyplynulo, že polovina firem chce v příštích pěti letech do této oblasti investovat větší objem financí. Nejvíce podniků má zatím na zavádění prvků Průmyslu 4.0 vyčleněno do 5 % investičního rozpočtu. Jak se dalo dedukovat, aktivnější a připravenější na zavádění prvků Průmyslu 4.0 jsou velké firmy.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit