Témata
Zdroj: ZF Electronics Klášterec

Výběr správného partnera má zásadní význam

Při výběru dodavatele automatizace pro velký závod či malou dílnu je nutné nejprve důsledně definovat požadavky na očekávané aplikace, včetně základních parametrů řízení a případné škálovatelnosti do budoucna. Benefity automatizace jsou již z předchozích dílů seriálu Fenomén automatizace jasné – šetření nákladů, minimalizace lidské chyby, urychlení procesů a zvýšení jejich efektivity. Kolik času však zabere dostat se ke kýžené vizualizaci a implementaci plánu a vize? Úspěch není vždy jen o dodavateli a technologiích, důležité je také připravit klíčové lidi ve firmě na to, co je čeká, a dát jim prostředky pro pochopení představených plánů.

Tento článek je součástí seriálu:
Fenomén automatizace
Díly
František Zimmermann

Pracuje na vedoucí pozici ve společnosti ZF Electronics Klášterec, hlavního výrobního závodu divize E-mobility mezinárodní společnosti ZF Group. Vede čtyři vývojové týmy pracovníků pro vývoj a výrobu výkonové elektroniky pro e-mobily. Předtím 14 let pracoval ve společnosti Škoda Auto na různých operátorských a později vedoucích pozicích. Je zakladatelem poradenské společnosti FZ Consulting.

Reklama

Přestože dodavatelé a technologie hrají důležitou roli při zavádění automatizace, zásadní pilíř, bohužel často opomíjený, se skrývá jinde. Je to v nastavení myšlení celé společnosti a ztotožnění se s vizí už od středního managmentu, což jsou manažeři výroby, kvality a vedoucí logistiky, ale hlavně lidé v provozu. Právě ti potřebují mít naprosto jasno v tom, jaká je vize a proč se firma pro automatizaci rozhoduje. Pokud není vize dostatečně vysvětlena a význam automatizace není u pracovníků v provozu pochopen, dochází ke zbytečným matoucím dezinformacím o tom, že automatizace „bere lidem práci“. Automatizace se poté může proměnit v nutné zlo nebo se projekt vůbec nezdaří. Dále je potřeba zaměřit se na technology, inženýry nebo vedoucí výroby, kteří v menších společnostech zastávají pozici všech dříve uvedených. Tito pracovníci by měli mít předem vyčleněnou kapacitu, aby se mohli projektu věnovat tak, že bude využit veškerý potenciál jejich znalostí a zkušeností s výrobními procesy. Automatizace může bohužel velmi často pohořet už na chybách u zadavatele.

Reklama
Reklama

Pro případ, že firmě chybí tento personál nebo je automatizace důvodem k tomu, aby se v první řadě ulevilo všem klíčovým pracovníkům společnosti, lze využít externí pomoc. Pro úspěch automatizačního projektu zejména v menších společnostech je vhodné využít osvědčené partnery a dodavatele, aby se minimalizovala rizika. Český trh nabízí nejen špičkové výrobce technologií pro automatizaci a robotizaci, ale i řadu velmi zkušených poradců na výrobní, logistické či montážní procesy.

Mnoho dodavatelů je dnes už schopno vypracovat návrh robotických pracovišť včetně vizualizace a simulace, zajistit konstrukci, výrobu a instalaci pracovišť a samotné nasazení průmyslových robotů. (Zdroj: ZF Electronics Klášterec)

Být o krok dál

Nikdy neexistuje dokonale přesné zadání dodavateli. Přesto je důležité pokusit se udělat to co nejlépe. Pojďme si společně projít několik běžně se odehrávajících scénářů. Jedná se o skutečné případy, které jsou častější, než by se mohlo na první pohled zdát. Mnohokrát se stane, že zákazníci si nastaví cíl, skvělou vizi a jako takovou ihned vystřelí do světa. Ne vždy se podaří v této vizi zohlednit veškeré prvky a potřeby automatizace pro dané procesy –perfektní identifikace potřeb ihned na začátku projektu je totiž klíčem k úspěchu. Pak dochází k tomu, že pozdější přepracování projektu může posunout termín spuštění, cožs sebou přináší vícenáklady, méně času na prototypování, testování a na procesní a provozní testy. Systém tedy nemusí být v rámci přípravy správně odladěn. To později bohužel vrhá i negativní pohled na automatizaci. V horších případech se stává i to, že dochází k rozepřím a z firem odchází kvalitní personál a s ním i léta střádané know-how.

Reklama

Specialista poradí

Díky konzultacím se specialisty na vybrané procesy se lze těmto scénářům vyhnout. Je tak možné efektivnějí specifikovat potřeby a připravit se na velké výzvy– a také vybrat vhodného dodavatele. Vždy rozhodují finance a ochota riskovat a posouvat hranice dál. Mnoho dodavatelů je dnes již schopno vypracovat návrh robotických pracovišť včetně vizualizace a simulace, zajistit konstrukci, výrobu a instalaci pracovišť a samotné nasazení průmyslových robotů. Dnes je naprogramování celé robotické aplikace možné i offline. Každý projekt s sebou nese mnohá úskalí a ta je potřeba jasně definovat. Práce poradce či dodavatele by měla spočívat v tak trochu přátelském, a přesto psychologickém kontaktu se zákazníkem. Slovo zákazníka by mělo být vždy na prvním místě– a prací poradce, popřípadě přímého dodavatele, je zákazníka vyslyšet. Správný poradce naslouchá a nasává vizi zákazníka, a pokud zákazník hledá vhodná slova nebo si nemůže vzpomenout, vždy pomůže správnou otázkou ve správnou chvíli. Takto zákazník vždy získá to, co požaduje, a dodavatel je schopen zajistit všechna jeho přání. Výsledkem spolupráce mezi zákazníkem a dodavatelem musí být jasně definovaná vize a jasně pochopený požadavek.

Komunikace a kompatibilita

Dalším velmi důležitým aspektem je neustálá komunikace s dodavatelem, popřípadě s dodavateli, je-li potřeba zajistit profesionalitu na poli sofistikovanějších procesů, které jeden dodavatel není schopen zabezpečit. Technologie různých dodavatelů nemusejí být vždy kompatibilní na úrovni SW a HW, což je naprosto běžné a není ničím neobvyklé. Zde je však nejdůležitější paralelní komunikace se všemi dodavateli, hledání kompromisů a koncensů každý den, někdy i každou další hodinu. Komunikace a zaštiťování přenosu informací je naprostý základ, který je stavebním kamenem a zároveň majákem pro každý projekt.

Související články
Automatizace v malých a velkých firmách

Automatizace přináší velké výzvy a příležitosti, ale má i svá úskalí. Jedním z nich je otázka návratnosti investic. Velké a globální společnosti mají v tomto ohledu vždy velkou výhodu oproti malým, lokálním firmám. I menší firmy však mají šanci uspět.

Na cestě ke zrození stroje, část 5: Zakázka

Série deseti článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

Související články
Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Kolaborativní roboty - potenciál automatizace v automobilovém průmyslu

Kolaborativní roboty, neboli koboty, vytvářejí další příležitosti pro automatizaci automobilového průmyslu. Jsou charakteristické svou schopností pracovat ve specifické výrobní oblasti, po boku pracovníků. Dále pak rychlou implementací a snadným přesunem na nové úkoly. V neposlední řadě i intuitivním programováním a obsluhou. Mohou pomoci v procesech jako je vstřikování, při obsluze strojů nebo při balení a paletizaci ve velkých i malých podnicích.

E-commerce posouvá logistiku do vyšší dimenze

S rozvojem elektronického obchodování zaznamenala logistika velké změny. Dalším zlomovým okamžikem byl příchod pandemie na začátku tohoto roku, kdy e-shopy a logistické společnosti poskytující služby pro e-commerce musely prakticky den ze dne změnit své obchodní jednání, včetně logistiky. Proč se to jako jednomu z mála segmentů ekonomiky úspěšně podařilo a dále daří, jaké jsou nové trendy a jaký potenciál má umělá inteligence a další moderní technologie v logistickém byznysu? MM Průmyslové spektrum nad těmito tématy diskutovalo se zakladatelkou Zásilkovny a výraznou osobností české e- commerce Simonou Kijonkovou.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Automatizace masové výroby vs. 3D tisk

Automatizace ve velkých společnostech je již dlouho běžnou praxí. V posledních letech se však setkáváme s poptávkou po automatizaci i v případech malosériové výroby a u dodavatelů s kusovou výrobou. Mnohdy jde o produkty s vysokou přidanou hodnotou, ať už to jsou výrobky pro automobilový průmysl, nebo pro maloodběratele.

Automatizace výroby a kontrola kvality

Stejně jako rostou požadavky na přesnější a efektivnější výrobní procesy, rostou velmi výrazně i požadavky na kvalitu produktu. Kvalita produktu je sledována již od prvopočátku, kdy je za každý vstupní komponent zodpovědný výrobce a dodavatel.

Vzdělávání a rozvoj v provozech s automatizací

Moderní technologie s sebou přinášejí nejen vyšší stupeň automatizace, ale i velkou míru zodpovědnosti v oblasti obsluhy těchto technologií a obecně v oblasti spolupráce mezi lidskou obsluhou a strojem. I když jsou moderní technologie na vysoké automatizované úrovní a např. koboty se dnes vyrábějí s cílem až osmiletého bezúdržbového provozu, je velmi důležité mít na paměti, že i ta nejlepší technologie na světě stále vyžaduje lidský faktor. Další díl seriálu Fenomén automatizace pojednává o přístupu ke vzdělávání a rozvoji zaměstnanců.

Technologie stárnou stejně jako lidé

V minulém díle našeho seriálu Fenomén automatizace jsme uvedli, jak správně vybrat dodavatele automatizace. S úspěšným výběrem dodavatele přichází na řadu výzkum a vývoj technologie, která bude zajišťovat výrobu, montáž a všeobecně zisky. Takové technologie jsou poptávány s úmyslem sloužit celé roky, jen ve výjimečných případech se staví linky pro krátkodobé použití. Automatizace má pomoci s dlouhodobými plány na celé dekády, ovšem mnohdy s sebou nese velké náklady a trvá roky, než si na sebe začne vydělávat. A pak se často začne hlásit ke slovu potřebná modernizace či únava materiálu vyžadující investice a náklady jsou opět velkým strašákem. S výběrem dodavatele jde v ruku v ruce i výběr partnera na dlouhá léta.

Automatizace není odpovědí na všechny otázky

Primárním cílem zavádění automatizace a robotizace je nejen zajistit více času, jak jsme si řekli v minulém díle, ale jejím účelem je také usnadnit lidstvu složité a zdraví škodlivé úkoly. Automatizace se nasazuje v oblastech stereotypní a nebezpečné práce. Motivací firem může být i škálovatelnost, maximalizace zisku a v neposlední řadě nižší počet lidských selhání. Tento díl našeho seriálu Fenomén automatizace se zamýšlí nad tím, proč, kde a jak automatizovat, a dalšími otázkami.

Velké výzvy pro malé společnosti

Automatizace je fenomén, který je výsledkem přirozené lidské touhy posouvat technologický pokrok kupředu ve snaze ulehčit si vlastní život. Byť je automatizace skloňována v mnoha odvětvích, je stále v počátcích svého vývoje. To, co určuje stupeň technologické evoluce, je náročnost člověka jako uživatele a zákazníka. Automatizovat se dá prakticky jakýkoli proces. Například i koupě chytrého telefonu je ve své podstatě automatizace určitého procesu. Chytrý telefon dokáže nahradit běžný telefon, diář, hudební přehrávač a mnoho dalších aplikací. To vše lze nosit v jedné malé krabičce, která se vejde do kapsy.

Automatizace plug and play bez programování

Automatizace má za úkol usnadnit život lidem pracujícím u obráběcích center a samozřejmě zvýšit produktivitu, zajistit stabilní kvalitu výroby a stát se úsporným opatřením v nelehkých časech. Pokud se podíváte správným směrem, nemusí být robotizace frézky nikterak nedosažitelná, i když jste třeba společnost skromnějších poměrů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit