Témata
Reklama

Školní robot pro výuku automatizace

Vzdělávání žáků pro život v první polovině 21. století, v naší tzv. industriální civilizaci.

Jak všichni víme, naše civilizace se nachází na počátku čtvrté průmyslové revoluce. V posledních dekádách 20. století proběhla revoluce digitální, v oblasti výpočetní techniky a rozvoje internetu. To vyvolalo potřebu vzdělávání IT, které je dnes již běžně ve všech školních osnovách.

Před obdobným krokem stojíme i dnes při výuce pro novou průmyslovou civilizaci. Sice nevíme detailně, jak bude budoucnost vypadat, ale zcela jistě víme, že se bude ubírat směrem k automatizaci a robotizaci.

Reklama
Reklama
Výukový interaktivní robot Dobot je nástroj pro výuku robotizace pro druhý stupeň základních škol a střední školy. (Zdroj: Dobot)

Výukový interaktivní robot Dobot je nástroj pro výuku robotizace. Určen je pro druhý stupeň základních škol a střední školy. Tento robot byl navržen tak, aby stimuloval tvořivost a podporoval maximální zaujetí žáků. Rozvíjí a upevňuje zásadní oblasti technických dovedností, jako jsou představivost a logika, seznamuje žáky s automatizací a robotikou a především napomáhá k pochopení průmyslové kultury. Součástí výuky na robotu je také široké spektrum úloh z oblasti průmyslové automatizace pro procvičení a přípravu na požadavky Průmyslu 4.0.

Jednoduché ovládání

Ovládání robota nevyžaduje zkušenost s programováním. Postačí pouze posunout rukou rameno robota na požadované místo nebo zadat souřadnice pohybu. Úchopy robota lze zapínat a vypínat dle potřeby, vkládat pauzy či jiné podmínky.

Programování a logika programových bloků

Program robota se provádí přesouváním příkazů (ve formě barevných bloků) do logické řady podle požadované práce robota. K dispozici jsou také programy pro funkce kreslení a psaní, 3D tisk, laserové vypalování a gravírování.

Součástí výuky na robotu je také široké spektrum úloh z oblasti průmyslové automatizace. (Zdroj: Dobot)

Za velkou přednost této školní výukové pomůcky lze označit to, že svou konstrukcí přesně odpovídá reálnému průmyslovému robotu. Nejedná se tedy o jakousi zábavnou „hračku“, ale robotickou pomůcku, která zejména v předškolním věku nebo na prvním stupni základní školy má za hlavní úkol zaujmout mládež a podchytit její zájem o digitalizaci a robotizaci.

Nízké náklady zvyšují zájem

Školní robot Dobot poskytuje nejen platformu pro současnou výuku studentů v technicky a přírodovědně zaměřených předmětech, ale umožňuje studentům všech věkových skupin používat moderní robotické rozhraní za přibližně 5 % nákladů na průmyslového robota. Velké rozšíření školních robotů Dobot je známé například v USA, Německu a Itálii. Postupně vznikají internetová centra uživatelů s výměnou informací a zajímavých zkušeností včetně soutěží a olympiád.

Ovládání robota nevyžaduje zkušenost s programováním. Program robota se provádí přesouváním příkazů do logické řady. K dispozici jsou funkce kreslení, 3D tisk, nebo gravírování. (Zdroj: Dobot)

Studenti při výuce se školním robotem Dobot načerpají znalosti odpovídající skutečné práci s roboty v praxi. Získají základní přehled o programování a o reálných aplikacích robotů běžně používaných v průmyslu. Připravenost studentů na práci s novou technikou dosahuje tak vyšší úrovně a zajistí jim současně i lepší uplatnění na trhu práce.

Ing. Ladislav Kvapil

https://www.skolni-robot.cz/

Prohlédněte si video o výukovém robotu Dobot

Reklama
Vydání #3
Kód článku: 200304
Datum: 04. 03. 2020
Rubrika: Trendy / Automatizace
Autor:
Firmy
Související články
Vzdělávání a rozvoj v provozech s automatizací

Moderní technologie s sebou přinášejí nejen vyšší stupeň automatizace, ale i velkou míru zodpovědnosti v oblasti obsluhy těchto technologií a obecně v oblasti spolupráce mezi lidskou obsluhou a strojem. I když jsou moderní technologie na vysoké automatizované úrovní a např. koboty se dnes vyrábějí s cílem až osmiletého bezúdržbového provozu, je velmi důležité mít na paměti, že i ta nejlepší technologie na světě stále vyžaduje lidský faktor. Další díl seriálu Fenomén automatizace pojednává o přístupu ke vzdělávání a rozvoji zaměstnanců.

Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Stroje v pohybu – Autonomní studentská formule

Prostřednictvím našich článků už jsme vám na stránkách časopisu představili mezinárodní soutěž Formula Student a také několik týmů z českých technických univerzit, jež se do ní každoročně zapojují s vlastnoručně postavenými závodními auty. Tentokrát bude řeč o novince – prvním českém samořiditelném monopostu, s nímž se tým eForce z ČVUT účastní této soutěže v nové kategorii Driverless.

Související články
Moderní výukové systémy a laboratoře

O školství se traduje, že je velmi rigidní a rychlý rozvoj nových technologií lze jen velmi obtížně promítnout do současné výuky. Vše je ale nakonec hlavně o lidech. Jak se se současnými trendy v oblasti spojování materiálů vypořádává výuka na Ústavu strojírenské technologie na Fakultě strojní na ČVUT v Praze, a ne jen na to, jsme se ptali vedoucího tohoto ústavu docenta Ladislava Kolaříka.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Kontakt s regionálními firmami je pro mě obrovskou inspirací

V cyklu podnikatelských příběhů jsme tentokrát měli možnost vyzpovídat Ing. Jiřího Holoubka, jehož profesní kariéra byla spojena především se společnosti ELCOM. V současné době se Jiří Holoubek vrcholově věnuje problematice Průmyslu 4.0.

Moderní technologie z Miskinu pomáhají léčit

Měřicí sondy Renishaw jistě velmi dobře zná každý náš čtenář a každý druhý obráběč. Plní nezbytnou a důležitou funkci v kontrole kvality v mnoha strojírenských aplikacích již téměř padesát let. Produkty společnosti se však neomezují pouze na prvky kontroly kvality, ale s technickým pokrokem a vývojem lidské společnosti se vyvíjí také portfolio této nadnárodní společnosti. Od roku 2011 vyrábí zařízení pro 3D tisk z kovů, která nacházejí uplatnění mj. v lékařství. Kvalita je důležitý faktor v průmyslové výrobě i v běžném životě, avšak zdraví je nade vše.

Diskutovaný Průmysl 4.0

Fenomén Průmysl 4.0, nastínění možných směrů vývoje a příprava společnosti na změny způsobené novými technologiemi – to jsou diskutovaná témata konferencí a seminářů současnosti. Podpora výzkumu a vývoje se musí soustřeďovat na technologicky významné oblasti vycházející z potřeb české průmyslové praxe. Odborníci zdůrazňují potřebu vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

CNC technologie a průmyslové roboty do výuky

Střední průmyslová škola strojní Betlémská v Praze v březnu slavnostně otevřela za přítomnosti ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka a dalších významných hostů čtyři nové moderně vybavené učebny.

Příprava pracovníků pro výrobu technologií vstřikování plastů

Následující příspěvek představuje jeden ze způsobů přípravy pracovníků ve firmách, jejichž hlavní pracovní náplní je technologie vstřikování plastů

Výuka mechatroniky a automatizace

Svaz strojírenské technologie realizuje projekt zaměřený na vzájemnou provázanost a podporu praxe při výuce mechatroniky a automatizace na středních odborných školách a učilištích. Jelikož jedním z hlavních směrů činnosti svazu vedle podpory a ochrany podnikatelských zájmů jejich členů je spolupráce s vysokými a středními školami, je tento projekt tzv. ve správných rukách u ideálního řešitele. Pojďme zrekapitulovat dosavadní realizované kroky v rámci projektu „Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057.

Příklady táhnou aneb Mladí nechť jsou inspirací

Před dvěma lety jsme na stránkách MM Průmyslového spektra přinášeli rozhovory s úspěšnými absolventy technických škol, kteří našli uplatnění v zahraničí na zajímavých postech. Nyní se k této koncepci v rámci kampaně podpory technického vzdělávání vracíme a zaměříme se na tuzemské pozice.

Ústav přístrojové a řídicí techniky na ČVUT v Praze

Počínaje tímto vydáním vám budeme představovat profesní ústavy jednotlivých strojních fakult technických vysokých škol. S ohledem na hlavní téma tohoto vydání jsme o strukturovanou prezentaci požádali ústavy zaměřené na automatizaci. Naší nabídku vyslyšelo pouze pražské pracoviště.

Inovace. Co to vlastně je?

Vděčné sexy téma, o kterém rádi všichni mluví, ale nikdo pořádně neví, jak je skutečně realizovat. Celá řada hvězdiček, jimž se podařilo inovovat sebevětší pitominu a s ní nějak uspět na našem malém hladovém lokálním trhu se cítí být vyvoleni rozdávat moudra. Zasvěcený člověk se pak nestačí divit.

Platforma pro edgecomputing a průmyslový internet věcí

Systém FIELD (FANUC Intelligent Edge Link and Drive) je platforma určená pro propojení provozních zařízení, která umožňuje rychlý a spolehlivý přístup k výrobním datům s cílem využít je k naplnění koncepce chytré, propojené výroby. Dovoluje realizovat edge computing, tedy shromažďovat a zpracovávat data přímo v provozu, nikoliv až v cloudu, a umožňuje tak činit rozhodnutí, která se týkají jednotlivých strojů a zařízení, mnohem rychleji než u cloudových aplikací. Přitom zůstává zachována možnost, nikoliv povinnost, předem zpracovaná data přenášet k centralizovanému zpracování v informačním systému podniku nebo v cloudu. Účelem je nejen monitorovat, ale i aktivně zasahovat do výrobního procesu ve smyslu regulační smyčky se zpětnou vazbou.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit