Témata
Reklama

Úloha 3D tisku při vývoji kompaktních stavebních strojů

O rapid prototypingu, respektive 3D tisku se v poslední době hodně mluví. Jaké je ale jeho skutečné praktické uplatnění? Na to jsem se zajel podívat do vývojového centra společnosti Doosan Bobcat Engineering v Dobříši.

V novotou vonící budově vývojového centra mě přijal pan Dobroslav Rak, viceprezident pro inženýring pro oblast EMEA. „Historie výroby stavebních strojů v Dobříši začíná rokem 1995, kdy zde byla založena firma Superstav,“ uvádí mne do souvislostí pan Rak. „Ta zde vyráběla traktorové nakladače TLB určené pro americký trh.“ Výroba se slibně rozjela a mezitím se americká firma Bobcat, známý výrobce kompaktních stavebních strojů, začala poohlížet, jak by posílila svou globální působnost. V jejím hledáčku se ocitla právě firma Superstav, která měla jednak strategickou polohu uprostřed Evropy, v níž měl Bobcat dosud jen obchodní zastoupení, jednak zajímavý produkt vhodný pro rozšíření firemního portfolia. V roce 2001 došlo k akvizici a Bobcat se v Dobříši zabydlel. V roce 2007 zde otevřel nový závod, kde se vyrábějí nakladače a bagry, a současně s ním tréninkové centrum, kde se tuto techniku učí ovládat zákazníci z Evropy a Afriky.

Reklama
Reklama
Kompaktní rýpadlo E20 stojící v hale vývojového centra

Nové výzkumné a vývojové centrum

Vývojové práce pro Bobcat byly v Dobříši zahájeny v roce 2003, kdy zde vzniklo Czech Development Center. „Pracovalo v něm tehdy 13 konstruktérů, management byl americký,“ vzpomíná pan Rak. V loňském roce bylo v sousedství nového výrobního závodu otevřeno moderní výzkumné a vývojové centrum, Innovation Center, které zahrnuje nejen oddělení konstrukce, ale i prototypovou dílnu a moderně vybavené zkušebny. „Dnes ve vývoji pracuje na 130 lidí. Máme na starosti vývoj celých stavebních strojů a jsme jedno z mála vývojových center, kde se konstruktéři účastní celého vývojového cyklu, od úvodního získávání poznatků od zákazníků a vypracování specifikace včetně ergonomické studie přes detailní konstrukci, výrobu prototypu až po zavádění do sériové výroby.“

V rámci detailní konstrukce je vypracován model stroje v Pro/Engineeru, přičemž se navrhne kinematika, instalace systémů, provedou se pevnostní výpočty, simulace proudění a chlazení, výpočet spolehlivosti, FMEA analýzy apod. Po výrobě prototypu následuje komplexní testování, kdy se ověřují vlastnosti výrobku, kontrolují se výkonové parametry, regulace, vibrace, hlučnost, bezpečnost atd. Práce na vývoji jednotlivých typů probíhá v rámci projektových týmů, jimž pomáhají specialisté na elektrotechniku, hydrauliku nebo výpočtáři. Při zavádění do výroby pak projektové týmy spolupracují na přípravě výrobních procesů a zavádění stroje do výroby.

Pohled do motorového prostoru – maketa stroje sestavená z reálných dílů a dílů vytištěných na 3D tiskárně (foto: Doosan Bobcat Engineering) ve srovnání s reálným provedením (foto: autor)

Vývojové centrum je vybaveno moderními technologiemi, v hale najdeme například zkušebnu pro měření výkonů stroje, rozlehlou klimatickou komoru, dokončována je akustická komora a v době mé návštěvy byla v jedné z dílen zrovna instalována nová 3D tiskárna. Jelikož v hale vývojového centra také probíhá stavba prototypů, nechybí tu ani lakovna a další výrobní zařízení, stejně jako mycí box pro řádné očištění prototypu po provozních zkouškách v terénu.

Ověřování koncepčního návrhu pomocí rapid prototypingu

Protože kvůli využití 3D tisku při vývoji nových strojů jsem vlastně přišel, vyptal jsem se na tuto oblast podrobněji. „Rapid prototyping využíváme ve fázi ověřování koncepčního návrhu,“ odpovídá pan Rak. „Díly pro nás dosud tiskla sesterská organizace v USA. Nyní jsme pořídili vlastní 3D tiskárnu Fortus 900mc od firmy Stratasys, na které lze tisknout plastové díly o velikosti až 900 x 900 x 600 mm.“

Rapid prototyping se používá v několika oblastech. Jednou z nich je ověření ergonomie operátorského pracoviště. V konstrukčním softwaru je sice provedena základní rozvaha a ověřeny dosahy a výhledy pro operátory malé i velké postavy, avšak praktické ověření na reálné maketě stroje (neboli na „mulách“, jak jim zde říkají) je prostě „k nezaplacení“. Díky možnosti praktického vyzkoušení lze navrhnout úpravy a zlepšení a „vypiplat“ tak stanoviště operátora již před stavbou prototypu stroje.

Další oblastí, kde se využívá dílů vytištěných na 3D tiskárně, je předběžné ověření vyrobitelnosti, resp. smontovatelnosti stroje. Současně je možné ověřit možnosti manipulace s těmito díly a prověřit ergonomii montážního pracoviště. Třetí oblast představuje údržba, kdy je prověřována proveditelnost servisních úkonů. Ověřuje se přitom snadnost přístupu a vyměnitelnost komponent. Konečně je možné pomocí rapid prototypingu ověřit funkcionalitu, resp. teoreticky navržené kinematické procesy.

Stanoviště operátora zhotovené metodou Rapid Prototypingu (foto: Doosan Bobcat Engineering) a jeho výsledné provedení na skutečném stroji (foto: autor)

Díky metodám rapid prototypingu je tak předem možné sestavit celý stroj a fyzicky si jej osahat. Komponenty, které jsou běžně dostupné, přitom samozřejmě není třeba tisknout. Maketa stroje tedy kombinuje dostupné reálné součásti s díly vytištěnými na 3D tiskárně.

3D tisk při návrhu kompaktního rýpadla

Využití možností rapid prototypingu mi pan Rak ukázal na příkladu vývoje malého kompaktního rýpadla E20 s nulovým přesahem kabiny. Nulový přesah zde znamená, že kabina při otáčení stroje nesmí v žádném bodě přesáhnout šířku pásů. Přitom pracoviště obsluhy musí být dostatečně pohodlné s co nejprostornější kabinou a co nejširšími vstupními dveřmi. Aby toho mohlo být dosaženo, bylo nutné zaměřit se na konstrukci kabiny, kdy spalovací motor s hydraulickými čerpadly bylo nutné stěsnat do odlitku protizávaží tvořícího nosnou spodní část kabiny. Přitom bylo třeba zachovat dobrou přístupnost pro servis včetně možnosti snadné výměny a čištění různých filtrů. Současně byla řešena ergonomie pracoviště obsluhy se sedadlem nad motorem a postranním ovládacím panelem.

Důležitou roli zde hrál návrh tvaru odlitku protizávaží, aby vyhovoval všem výše uvedeným požadavkům i požadavkům na design stroje. Pro ověření byla na 3D tiskárně vytištěna maketa celého odlitku, základ stroje i celý operátorský prostor se všemi konzolami, ovládacím panelem a joysticky a dalšími potřebnými díly a smontována maketa stroje. Do ní byl rovněž nainstalován motor se všemi servisními prvky. Tímto způsobem byla ověřena jak ergonomie pracoviště, tak servisu – tj. přístupnost a vyměnitelnost komponentů. Současně byly ověřeny výrobní montážní postupy. Možnost montáže stroje z reálných komponent a dílů vytištěných na 3D tiskárně přináší možnost odladění konstrukce ještě před stavbou prvního prototypu, a tím i nemalé finanční úspory.

Podobné možnosti při vývoji poskytuje konstruktérům také virtuální realita. Zeptal jsem se tedy pana Raka, zda uvažovali i o této možnosti. „Virtuální realita je nákladná záležitost, s jejím využitím zde v Čechách počítáme výhledově v dalších fázích rozvoje našeho vývojového centra,“ odpovídá pan Rak. „Firma má další vývojové kapacity v USA a v Koreji a v rámci globální iniciativy se její využití zvažuje tak, aby přineslo maximální synergie z globálního pohledu.“

Odlitek protizávaží připravený k montáži stroje
Startér a jeho vytištěný model, který byl použit k ověření zástavby.

Závod Doosanu Bobcat v Dobříši vyrábí kolem padesáti strojů denně, 12 typů bagrů a 12 typů nakladačů. Ve vývojovém centru je přitom obvykle zkonstruován jeden nový typ ročně. Práce s díly vytištěnými na 3D tiskárně je pro zdejší konstruktéry denní realita.

Pavel Marek, Dobříš

Neoznačená fota: autor

pavel.marek@mmspektrum.com
www.bobcat.cz

Reklama
Firmy
Související články
Výroba štíhlá jako kabel

Kladno historicky patřilo k jedné z nejvíce průmyslových lokací u nás. Bohužel z areálu bývalé Poldovky a jejího okolí se mnoho fungujícího nezachovalo, o to více je tedy třeba ocenit ty subjekty, které dokázaly ustát přechod na tržní prostředí a na tyto nové podmínky se ve všech směrech adaptovaly. Mezi ně patří firma nkt cables, která pokračuje v tradici bývalé „Kablovky“. A jelikož se zde v rámci přechodu na moderní výrobu a systémy řízení postupně pod konzultační gescí API - Akademie Produktivity a inovací aplikuje štíhlá výroba, přijali jsme možnost firmu navštívit. Hostiteli byli ředitel závodu Ing. Jaroslav Žižka a lean leader Ing. Karel Holub.

Plazmová povrchová úprava nanovlákených polymerních struktur

Technologie plazmových povrchových úprav spočívá v navázání funkčních skupin na povrch řetězce polymeru v plazmovém výboji. Jedná se převážně o hydroxylové skupiny. Nepolární charakter povrchu materiálu se tímto mění na polární, tedy hydrofobní povrch se stává hydrofilním či naopak. Tato technologie nachází stále širší uplatnění v různých průmyslových, ale i medicínských aplikacích.

Příprava pracovníků pro výrobu technologií vstřikování plastů

Následující příspěvek představuje jeden ze způsobů přípravy pracovníků ve firmách, jejichž hlavní pracovní náplní je technologie vstřikování plastů

Související články
Kompozity s přírodními vlákennými plnivy kokosu

Polymerní materiály a jejich kompozity patří k nejprogresivněji se rozvíjejícím materiálům. Mezi polymerní materiály s prudkým rozvojem patří aplikace přírodních vláken (NF) do syntetických matric.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Plastové materiály v reflexi K 2013

Inovační dopad exponátů prezentovaných na düsseldorfském veletrh plastů K do praktických aplikací, zejména zajímavých plastových materiálů, je aktuální nejen půl roku po skončení akce, kdy vám tento článek přinášíme, ale má časový přesah dalece větší. Aplikace automobilových plastů jsou možná divácky atraktivnějšími na autosalonech, avšak ty zajímající všechny jsou nové lehké materiály pro úsporu energie, šetřící jim kapsu.

Zpracování plastů na FS TUL

Oddělení zpracování plastů katedry strojírenské technologie se již více než 30 let věnuje problematice plastů a kompozitů, technologií a procesů zpracování plastů, konstrukce, simulací atd.

Nové možnosti průmyslového využití plastů

Supertechnopolymery představují nejnovější a nejvyspělejší článek ve vývoji polymerových materiálů. Od tradičních plastů se liší především vysokým obsahem vyztužujících skelných vláken, případně i přítomností syntetických vláken z aramidu, která dávají supertechnopolymerům výborné mechanické i tepelné vlastnosti. Díky své vysoké odolnosti se tyto moderní inženýrské plasty stále častěji stávají vhodnou alternativou za oceli, přičemž nabízejí i řadu výhod:

Podpora zavádzania LOTO

Po úspešnej fáze implementácie konceptu TPM (Total Productive Maintenance) sa vedenie spoločnosti DS Smith, závod Martin, rozhodlo doplniť systematický prístup starostlivosti o výrobné zariadenia rovnako dôležitou súčasťou, nasmerovanou na starostlivosť o pracovníkov. Všetky aktivity súvisiace s výkonom údržby, obsluhy, nastavovania a dolaďovania výrobných zariadení sú späté s výkonom ľudskej práce a teda fyzického kontaktu človeka so strojom.

Stroje v pohybu:
Divoká jízda sondy Pathfinder

Sonda Mars Pathfinder, která 4. července 1997 přistála na rudé planetě, se může pyšnit několika prvenstvími. Třeba tím, že šlo o první mimozemský výsadek masově sledovaný uživateli internetu. Nebo tím, že jako první dopravila na Mars kolové průzkumné vozidlo, rover Sojourner.

Stroje v pohybu:
Webbův teleskop ve vesmíru

Pětadvacátého prosince loňského roku odstartovala z evropského kosmodromu ve Francouzské Guyaně raketa Ariane 5, v jejímž nákladovém prostoru byl na svou misi připraven vesmírný dalekohled Jamese Webba. Právě začala nová etapa poznávání vesmíru. Vědci si od ní slibují nové informace o vzniku vesmíru, černých dírách a temné hmotě.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Stroje v pohybu – Vrtulník na Marsu

Vědci a technici z amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) právě řídí jednu z nejnáročnějších operací v dějinách kosmonautiky. Expedice Mars 2020 hledá známky bývalého života na sousední planetě. Kromě pojízdné laboratoře je na Marsu také první stroj, který létá vlastní silou na jiné planetě, než je Země.

Synergie: klíč úspěchu

Na to, jak je mladý už toho ve své profesi dokázal vskutku hodně. Už na začátku vysokoškolského studia začal podnikat v oblasti jachtingu, do čehož spadá například distribuce materiálů pro povrchové úpravy a poradenství. Dnes je Ing. Viktor Brejcha nejen spojován se společností Sea-Line, ale především je specialistou pro kompozitní materiály ve společnosti Siemens Mobility.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit