Témata
Reklama

Průmyslový veletrh Hannover Messe 2015

Významný světový průmyslový veletrh Hannover Messe 2015 letos proběhne od 13. do 17. dubna. Pod hlavičkou Hannover Messe se spojí deset vedoucích veletrhů na jednom místě ‒ v Hannoveru: Industrial Automation, Motion, Drive & Automation (MDA), Energy, Wind, MobiliTec, Digital Factory, ComVac, Industrial Supply, SurfaceTechnology a Research & Technology.

Pěti ústředními tématy veletrhu Hannover Messe 2015 jsou průmyslová automatizace a IT, technika pohonu a fluidní technika, energetická technika a technika životního prostředí, průmyslové subdodávky, výrobní technologie a služby, výzkum a vývoj. Partnerskou zemí veletrhu bude Indie. „Indie je rostoucí ekonomická velmoc, která představuje pro německé a mezinárodní vystavovatele veletrhu Hannover Messe značný potenciál odbytu,“ říká Dr. Jochen Köckler, člen představenstva veletržní správy Deutsche Messe.

Reklama
Reklama

Průmysl budoucnosti bude propojen sítí

Integrated Industry – Join the Network! to je vedoucí téma letošního veletrhu v Hannoveru.

Ilustrační foto: Pavel Marek, Hannover Messe 2014

„Továrny a energetické systémy jsou digitalizované, výrobní cykly se zkracují, vznikají nové obchodní modely. Konkurenční síla podniku bude v budoucnu záviset na schopnosti těsného propojení se všemi účastníky trhu a výrobního procesu,“ říká Dr. Köckler. Integrated Industry ‒ Join the Network! vyjadřuje, že důležité výzvy iniciativy Průmysl 4.0 lze zvládnout jen na síti. A k tomu je nutná silná síť, která propojuje strojírenství, elektrotechniku a IT.

Přehlídka Digital Factory

Digital Factory se úspěšně etablovala jako přední mezinárodní veletrh integrovaných procesů a řešení pro počítači řízenou výrobu – od vývoje až po samotnou výrobu produktů. V rámci přehlídky Digital Factory se uskuteční prezentace těch řešení IT, která podporují procesy probíhající ve výrobních podnicích. Půjde o inovace, první projekty s CAx, plánování a řízení výroby pomocí MES a ERP, simulaci a předběžné výpočty pomocí virtuální reality a D modelů produktů a továren až po celý životní cyklus s podporou PDM a PLM.

Research & Technology

Vystavovatelé veletrhu Research and Technology ukážou, jak přesně vypadá těsné propojení vědy a hospodářství a uskutečňování přenosu technologií. Projekt Průmysl 4.0, který má urychlit digitální propojení výrobních technologií, je součástí strategie high-tech spolkové vlády. Nadřazeným cílem je smart factory, inteligentní továrna, která se vyznačuje jednak schopností proměny, efektivním využíváním zdrojů a ergonomickým přístupem a jednak integrací zákazníků a výrobců do obchodních procesů a procesů tvorby hodnot. Základem tohoto vývoje jsou systémy CPS – cyber physical systems ‒ a internet věcí.

Industrial Automation

Na veletrhu Hannover Messe se představí celé výkonové spektrum automatizace technologických procesů. Vedle klasických témat, jako je Life Cycle Management a polní instrumentace, se na tomto veletrhu počítá i s ústředními tématy, jako je internet věcí, komplexnost hardwaru, softwaru a logistických systémů a řídicí technika, která jsou pro továrnu budoucnosti rozhodující.

Industrial Supply

Velké potenciály nabízejí nejen poměrně nové materiály, jako jsou plasty vyztužené uhlíkovými nebo skleněnými vlákny, ale také klasické materiály, jako hliník, kaučuk a technická keramika, překvapí novými možnostmi využití na veletrhu průmyslových subdodávek a lehkých konstrukcí Industrial Supply.

V rámci tohoto veletrhu proběhne fórum věnované právě materiálům. Návštěvníci tak mohou získat mj. široký přehled o moderních, uživatelsky optimalizovaných high-tech materiálech. Jejich efektivní využívání i z hlediska spotřeby energií, kombinování s novými výrobními postupy, jako je lepení a spojování, je posouvá do centra mezinárodního podnikatelského i ekologického zájmu.

SurfaceTechnology

Funkční povrchy dílů a užitkových předmětů rozhodujícím způsobem ovlivňují užitkové vlastnosti, opotřebení a třecí vlastnosti celého dílu. Letos bude na veletrhu poprvé mj. také společný stánek „Micro, Nano & Materials“ ústředním místem setkání uživatelů mikrotechnologií a nanotechnologií.

Mnoho nových postupů se prosadilo také v důsledku zákonných předpisů na ochranu životního prostředí. Například společnost AHC Oberflächentechnik vyvinula selektivní postup s využitím tvrdého chromu, kterým mohou být části povrchů cíleně chromovány. Povrchová úprava probíhá v zapouzdřeném zařízení, do kontaktu s šestimocným chromem nepřichází ani obsluha ani okolní prostředí. Podle nařízení EU o chemických látkách REACH nebude od roku 2017 dovoleno šestimocný chrom už ve většině případů používat.

Motion, Drive & Automation (MDA)

Německá technika pohonů a fluidní technika je světovou špičkou ‒ tento podtitulek doprovází veletrh MDA. Dokazuje to mj. i fakt, že objem obratu těchto obou významných subdodavatelských oborů dosáhl v roce 2014 celkem 22 miliard eur. Tím se v rámci německého strojírenství staly technika pohonů a fluidní technika největšími segmenty branže. Přijďte se také přesvědčit, jak velká je inovační síla německé techniky pohonů a fluidní techniky, která pro zákazníka představuje přidanou hodnotu a rozhoduje o jejich úspěšnosti.

Toto je jen malá ochutnávka toho, co se na nejvýznamějším mezinárodním průmyslovém veletrhu Hannover Messe letos bude dít. Bude to pět dní nabitých semináři, diskusními fóry, exhibicemi a expozicemi, přednáškami a školeními.

Bližší informace naleznete na www.hannovermesse.de.

I v letošním roce nabízíme pro čtenáře MM Průmyslového spektra ve spolupráci s Deutsche Messe vstupenku na Hannover Messe 2015 zdarma!

petra.fickerova@dentsuaegis.com
www.dentsuaegisnetwork.com

Firma: Deutche Messe

Autor: Zpracovano redakcí

Reklama
Související články
Novinky na veletrhu Amper 2013

Společnost Siemens se zúčastní 21. ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky Amper, který se uskuteční od 19. do 22. března letošního roku na veletržním výstavišti v Brně.

EMO Hannover 2013, část 1 - obecná rekapitulace

MM Průmyslové spektrum považuje oborové veletrhy mezinárodního charakteru za klíčové v prezentaci úrovně dané komodity a proto jim na svých stránkách věnuje zvýšený prostor. Chápe svoji povinnost informovat čtenáře o prezentované technice a technologických řešení a činí tak již tradičně po dlouhá léta specializovanými profesně zaměřenými články. Veletrhy EMO budiž toho důkazem. Počínaje tímto vydáním jsme pro vás připravili sérii článků.

Chystá se Amper 2014

Organizátoři veletrhu Amper již zahájili přípravy 22. ročníku tohoto veletrhu, který se bude konat v termínu 18.-21. března 2014 na brněnském výstavišti.

Související články
Lipsko letos jenom digitálně

Tradiční dvojice veletrhů pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu Intec a Z v Lipsku se letos uskuteční v termínu 2.–3. března 2021 výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Společnost Leipziger Messe, pořadatel veletrhu, se takto rozhodla, neboť současný vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení neumožňují takto velkou akci smysluplně realizovat klasickou ani hybridní formou

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Aby zákazník na vlastní oči viděl…

Produkty a systémy, jež pracují s kyslíkem, podléhají vysokým bezpečnostním pravidlům, neboť kyslík podporuje hoření. Ta zařízení, která pracují s kyslíkem a jsou určená pro medicínské účely, se navíc musejí vedle vysoké funkčnosti a bezpečnosti vykazovat také vysokou čistotou. Nejen výrobu ventilů určených pro medicínské účely si přijeli dva významní čeští zákazníci společnosti Camozzi prohlédnout do jejích italských výrobních závodů.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Oboroví vystavovatelé MSV v Brně

V minianketě k tématu vydání oslovujeme ve spolupráci s Veletrhy Brno zástupce klíčových oborových vystavovatelů na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně (MSV). Na otázky odpovídají obchodní zástupce pro ČR a SR společnosti Maximator Hochdrucktechnik GmbH Ing. Lukáš Starý a Sales Engineer společnosti Renold Gears Jaroslav Edlinger, M.A.

Digitální éra

Odštěpný výrobní závod Siemens Elektromotory ve Frenštátě pod Radhoštěm rozšířil své výrobní kapacity o nové digitalizované motory Simotics SD. S rozšířením výrobního portfolia vznikla také nová montážní linka. Montovat se na ní budou motory řady 1LE5 a 1PH8.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Postřehy z veletrhu Automatica

Letošní mnichovský veletrh Automatica 2012 se těšil značnému zájmu vystavovatelů (720) i návštěvníků (31 000). Téma automatizace výroby se poměrně rychle dostává po předchozí hospodářské krizi opět do popředí, jak ostatně ukazují i statistiky VDMA, německého oborového svazu výrobců strojů a zařízení. Podle těchto údajů, bylo už v roce 2010 - necelý rok po poklesu světové ekonomiky, dodáno v rámci celého světa přes 118 000 robotických jednotek, což je dvakrát tolik co v roce 2009, o dalších 18 % narostly dodávky v roce 2011 a prognóza pro roky 2012 až 2014 uvažuje s dalším 6% nárůstem nových ročních aplikací až na počet 167 000 jednotek. Na celém světě by tak mělo být v roce 2014 už kolem 1,3 mil. průmyslových robotů a kolem 17 mil. servisních robotů.

Čím více květin, tím více Čína

O Čínském hospodářství a čínském hospodářském zázraku se hovoří v superlativech. Spousta médii zprostředkovávaných informací je však velmi povrchních a bombastická statistická čísla jsou bez názorného srovnání obtížně představitelná. A proto mnohdy není nad osobní kontakt s realitou.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu automatizace obslužných procesů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.

Tlak na zvyšování produktivity a další faktory související s cenou práce či nedostatkem pracovní síly přiměly mnoho výrobců automatizovat své výrobní procesy. Většina obslužných procesů, jako je upínání, paletizace, kontrola kvality a další úkony (třídění, odvoz, balení), probíhá ve vedlejších časech.


I tyto procesy lze optimalizovat, zefektivnit anebo částečně automatizovat. Jaké produkty, systémy či služby zvyšující efektivitu obslužných výrobních procesů nabízí vaše společnost?

Experimentální zařízení pro měření dynamického chování radiálního vodního čerpadla

Součástí nabídkového řízení velkých vodních čerpadel je i přejímací test zmenšeného modelu čerpadla, na němž jsou zákazníkovi předvedeny jeho hydraulické charakteristiky a současně jsou testovány reakční síly v čerpadle. Tyto údaje jsou velmi důležité pro finální dimenzování stavby vodního díla.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit