Témata
Reklama

Konzumerizace IT ve výrobě

Chytrá zařízení jsou u spotřebitelů velmi úspěšná. Jejich přenosnost a výkon také pomáhají ke „smartifikaci“ výrobního odvětví – a to je jen začátek, jak říká Christoffer Malm, vedoucí týmu Connectivity Room v SKF.

Chytrá zařízení jako smartphony a tablety přinesly spotřebitelskou revoluci. Zdá se, že je používá téměř každý. Chytré telefony fungují také jako hudební přehrávače a navigace, zatímco tablety se používají jako herní konzole nebo přenosné obrazovky. I v obchodním sektoru začínají být tablety oblíbenější než notebooky, zejména proto, že umožňují lepší zapojení zákazníka během prodejního procesu.

Reklama
Reklama

„Smartifikace“ světa strojírenství

Nyní se rozšiřují také do výroby a strojírenství včetně samotných výrobních prostor. Výrobci využívají konektivitu, přenosnost a výpočetní sílu chytrých zařízení pro „smartifikaci“ světa strojírenství a vytváření vlastní revoluce. Nově vyvinutá infrastruktura SKF je v čele tohoto procesu. Umožňuje jak administrativním, tak manuálním pracovníkům začlenit chytrá zařízení do jejich pracovních postupů. Ať už jde o mobilní údržbu, osobní pokyny nebo prostě nahrazení papíru, potenciální přínosy chytrých zařízení jsou obrovské. Například u technického personálu vybaveného tablety zaznamenala SKF 12% nárůst produktivity. Tablety jim totiž umožňují přístup k většímu množství informací, díky nimž mohou pracovat efektivněji.

Případové studie

Apple AppStore už nabízí více než 30 aplikací vyvinutých společností SKF. Všechny z nich vznikly díky týmu pro digitální inovaci s názvem Connectivity Room. Tento tým inženýrů se zabývá transformací znalostí a odborných zkušeností SKF do aplikací s výkonnou analytikou a IT algoritmy pro zpracování dat, které k nim (s pomocí chytrých zařízení) usnadňují přístup jak zaměstnancům společnosti, tak jejím zákazníkům.

Systém pro údržbu rozsáhlých průmyslových zařízení

Mezi zákazníky SKF patří například firma působící v USA, která opravuje velká průmyslová zařízení složená obvykle z mnoha tisíců součástek. Podle zákona musí být každý krok procesu opravy zdokumentován, což se doposud zaznamenávalo na papír. Pro tohoto zákazníka SKF vyvinulo systém pro sběr dat, který je přístupný přes aplikaci na telefonu nebo tabletu. Obrovský papírový archiv tak nyní dokáže nahradit databáze, ke které má zákazník okamžitý přístup.

Společnost SKF rozdala zaměstnancům a zákazníkům více než 3 500 tabletů. Přímým důsledkem je zhruba 12% úspora času u všech uživatelů.

Při používání tohoto systému se informace o součástech stále zadávají ručně, protože pocházejí od jiných dodavatelů. Některé komponenty sice mají své unikátní ID, mnoho z nich zatím nikoli. Ale tento druh systému je teprve v počátcích. V budoucnu mohou být ve vhodných případech komponenty opatřeny čárovým kódem nebo vysílat unikátní signál a tím by bylo možné ruční zadávání eliminovat úplně. Díky zaznamenávání pozice technika ve výrobních prostorách, povaze konkrétního postupu údržby a času jejího vykonání dokáže chytré zařízení automaticky vytvářet historii záznamů pro jednotlivé části.

Aplikace pro měření a monitorování procesů

Tým Connectivity Room SKF vyvinul také celou řadu aplikací, které promění chytrý telefon nebo tablet v měřicí přístroj. Momentálně se testují v jedné z továren SKF v Gothenburgu, kde pomáhají vykonávat údržbu co nejrychleji. S pomocí interního systému pro určování polohy (něco jako tovární GPS) aplikace určuje polohu pracovníka údržby ve výrobních prostorách. Pokud se na stroji vyskytne porucha, upozornění se přednostně odešle nejbližší osobě, aby reakce byla co nejrychlejší.
Jiné aplikace slouží jako průvodce monitorovacími procesy. Čidla se často připojují k chytrým zařízením, což z nich dělá měřicí zařízení pro vibrace, teplotu a další zásadní hodnoty. Technologové SKF zašli ještě o kus dál a vytvořili aplikaci, která obsluze dává pokyny, kam umístit snímače, aby byly výsledky měření co nejlepší.

Aplikace pro ustavování hřídelí

Podobným způsobem funguje systém AliSensor Shift Laser, který usnadňuje ustavování hřídelí. Při tradičním ustavování například elektromotoru s čerpadlem nebo ventilátorem s sebou musí mít technik spoustu těžkého vybavení. Nyní díky chytrým zařízením a minimalizaci velikosti snímacích technologií váží toto vybavení mnohem méně. Díky podpoře, vizualizaci a pokynům aplikace se také značně snižuje míra potřebného školení. Tato aplikace nebyla vytvořena přímo společností SKF, ale byla vyvinuta jako integrované řešení pro ustavování hřídelí švédskou specializovanou společností GLOi. Tu SKF získala akvizicí v září 2014, a jen tím potvrdila svou podnikovou strategii a závazek k tomuto typu technologie.

Mobilní výhoda

Vývoj nástroje MOST (Mobile Operator Support Tool) pro mobilní podporu operátorů ve výrobních halách trval více jak rok. Tento nástroj vizualizuje výrobní linku továrny a spojuje údaje z jednotlivých strojů v reálném čase. Zásadně tedy může změnit způsob, jakým operátoři pracují se stroji, jelikož prostřednictvím chytrého zařízení budou mít k dispozici správné informace ve správný čas a na správném místě.

Poskytnutí takového množství informací, právě když jsou potřeba, přináší hned několik výhod. Operátoři budou schopni zlepšit výrobní výkon, provádět diagnostiku a dělat rozhodnutí v blízkosti samotného problému. Budou mít okamžitý přístup k aktuálním výrobním údajům, jako je spotřeba energie nebo variabilita výrobků, a budou schopni na ně téměř okamžitě reagovat.

Nově vyvinutá infrastruktura SKF umožňuje jak administrativním, tak manuálním pracovníkům začlenit chytrá zařízení do jejich pracovních postupů.

Celkově pomůže nástroj MOST operátorům překonat celou řadu každodenních problémů, což povede k vyšší míře uspokojení z práce a rozšíření jejich schopností. Cílem tohoto nástroje je pomoci operátorovi co nejjednodušeji správně zhodnotit situaci a zvolit a realizovat vhodné řešení. Kromě dodávání provozních údajů operátorům bude obsahovat také různé pokyny: jak obnovit nastavení strojů a vybavení, preventivní postupy údržby a mnoho dalšího. To vše bude operátorům na dosah a ne schované někde v manuálu.

I pokud budou informace jen v hlavě jiného zaměstnance, je možné je rychle získat: jednou z funkcí aplikace MOST je komunikační nástroj, který umožňuje operátorům a manažerům posílání zpráv za účelem řešení problémů. Tato funkce se ukázala být mimořádně efektivní při továrních zkouškách v Gothenburgu. Z čistě obchodního hlediska konektivita získaná díky chytrým telefonům a tabletům ušetří obrovské množství času.

Průvodce pracovním postupem i nalezení nejbližšího operátora

Jednou z velkých výhod chytrých zařízení je jejich schopnost zjednodušit data díky srozumitelnému vizuálnímu zobrazení. Kromě okamžitého porozumění velkým soustavám dat je možné je využít pro podávání jednoduchých pokynů, které operátora povedou určitým postupem. Tuto metodu už využívá několik aplikací SKF (například AliSensorShaftLaser pro ustavování hřídelí).

MOST také dokáže rozpoznat přítomnost osob v továrně. Oddělení tepelného zpracování v gothenburské továrně má plochu 8 500 m2, kterou obsluhuje hrstka pracovníků údržby. Nástroj dokáže určit operátora, který je k danému stroji nejblíže, a zajistit tak zvýšení produktivity.Také však může fungovat jako bezpečnostní opatření. Pokud není na bezpečnostní otázku „Kde jste?“ odeslána odpověď, je možné rychle určit polohu daného operátora, a to i v případě, že by například omdlel.

Jako po másle?

Používání chytrých zařízení ve strojírenství má zřejmé výhody, ale neměli bychom zapomínat na opatrnost. Jako u všech nových technologií jsou na cestě k všeobecnému přijetí překážky. Je totiž nutné vyřešit určité problémy a také změnit názory lidí.

Mezi těmito zařízeními proudí velké množství dat, která jsou přenášena prostřednictvím Wi-Fi nebo 3G. Tento nárůst konektivity nicméně přináší značné obavy spojené s bezpečností. Přidávání dalších cloudových služeb, které jsou mimo firemní firewall, vytváří potenciální slabé místo a společnosti si velmi zakládají na tom, aby jejich interní data nebyla kompromitována.

Přístup k těmto službám bude probíhat různými způsoby, například přes protokoly http, https nebo jiné novější standardy. Ochrana pomocí hesla bude nezbytná, ale pokud mají být tyto služby použitelné, je třeba najít rovnováhu mezi přísnou bezpečností a snadným přístupem. Pokud vybudujete pevnost, nikdo ji nebude používat. Pokud ji ochráníte jen jedním heslem, mohou být data v nebezpečí. Nakonec bude nutné pečlivě hledat rovnováhu mezi těmito dvěma extrémy.

Motivace lidí

Ať už ve firmě nebo u zákazníka zavedete jakýkoli typ technologie, sama o sobě nedokáže způsobit změnu ve způsobu práce nebo vylepšit určitý postup, jakým uživatel pracuje. Pokud má nová technologie uspět, je nutné ji sladit s lidmi a procesy. Aby byla skutečně účinná, vytvářela přidanou hodnotu a změnila způsob práce nebo konkrétní postup, je potřeba mít vizi toho, jakou roli chytré zařízení v této změně hraje. Integrace a vizualizace informací na těchto zařízeních se pak stane skutečnou inovací. Tento proces vyžaduje hodně přemýšlení, vytrvalosti a motivace.

Je také třeba vzít v úvahu lidi, kteří proces umožňují a kteří jsou potenciálními uživateli chytrého zařízení. Jaký vliv na ně chytrá technologie bude mít? Jakým způsobem změní jejich obvyklý postup a činnosti celkově? Jaké mají zkušenosti s používáním chytrých zařízení? Otázky, jako jsou tyto, je třeba vzít v úvahu, abychom byli schopni usnadnit zavádění jakékoli nové technologie a aktivně řešit případný nesouhlas. V některých případech bude nutné tyto problémy řešit na mnohem vyšší úrovni v rámci organizace, protože firemní kultura, hodnoty a celkový přístup k technologii budou mít také zásadní vliv na to, jakým způsobem bude technologie využita, a v důsledku tedy na to, jaký bude její přínos.

Přehlcení informacemi?

Základním klíčem pro systémy jako MOST je porozumění informacím a jejich využití. Vytváření informací je jedna věc, jejich řízení je věc druhá. Aby bylo možné naplno využít obrovské množství nových informací, je třeba je filtrovat a prezentovat srozumitelným způsobem. Budeme mít prvotřídní hardware, chytrá zařízení, aplikace pro sběr a shromažďování informací, ovládací panely, ale velké množství úsilí bude muset být věnováno zajišťování kvality dat a práci na tom, jak je využít.
Musíme zjednodušit vizualizaci dat, aby bylo možné komplexním informacím ihned porozumět a aby na ně technici a pracovníci údržby mohli reagovat. Zároveň však použít jednoduché rozhraní a výkonnou analýzu dat.

Vypořádat se s tímto množstvím údajů bude klíčové. Budeme se muset věnovat bezdrátovým přístupovým bodům (AP), jak se jim v IT říká, a vytvořit rozhraní pro integraci všech těchto různých datových toků.Cíl je jasný: předkládat potřebné informace srozumitelným způsobem a v reálném čase, aby na ně jejich příjemci mohli rychle reagovat.

SKF už za sebou kus cesty má. Avšak vzhledem k velmi rychlému technologickému vývoji není pochyb, že se v nepříliš vzdálené budoucnosti posune ještě mnohem dál.

Radka Šmídová

SKF CZ

radka.smidova@skf.com
www.skf.cz

Reklama
Související články
Platforma pro edgecomputing a průmyslový internet věcí

Systém FIELD (FANUC Intelligent Edge Link and Drive) je platforma určená pro propojení provozních zařízení, která umožňuje rychlý a spolehlivý přístup k výrobním datům s cílem využít je k naplnění koncepce chytré, propojené výroby. Dovoluje realizovat edge computing, tedy shromažďovat a zpracovávat data přímo v provozu, nikoliv až v cloudu, a umožňuje tak činit rozhodnutí, která se týkají jednotlivých strojů a zařízení, mnohem rychleji než u cloudových aplikací. Přitom zůstává zachována možnost, nikoliv povinnost, předem zpracovaná data přenášet k centralizovanému zpracování v informačním systému podniku nebo v cloudu. Účelem je nejen monitorovat, ale i aktivně zasahovat do výrobního procesu ve smyslu regulační smyčky se zpětnou vazbou.

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Hromadná výroba? To nestačí!

Všichni jsme svědky nesporně se zrychlujícího vývoje vědy, techniky, ale i světového obchodu. Globalizace trhu vede k poptávce po rychle pracujících výrobních linkách a strojích vykazujících výjimečné výkony. Současně se stále častěji objevuje požadavek uspokojit poptávku na malé série výrobků, které se od těch masových odlišují.

Související články
Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Prediktivní údržba robotů

Otázkou maximální produktivity výroby a minimalizací jakýchkoliv prostojů se v dnešní době zabývají snad úplně všechny firmy. Nejinak tomu je ve vysoce konkurenčním prostředí dodavatelů do automobilového průmyslu – zde je to možná ještě důležitější a platí to i pro ty největší firmy, jako je jihlavský závod společnosti Robert Bosch. Bez automatizace z pohledu strojních zařízení by si zde výrobu dokázali jen těžko představit. Pozornost projektových týmů se tak může obracet i k vývoji v oblasti automatizace softwarových řešení.

Když jde o prostor…

Současné trendy směřují k mnohem větší míře využití elektroniky než doposud. To je hlavní, nikoliv však jediný důvod, proč se množí automatizace výroby menších zařízení, jakými jsou například mobilní telefony, tablety i ostatní elektronika. Ale nejde jen o ni, ale i o laboratoře, farmacii apod.

Monitoring výroby přinesl vyšší produktivitu

Společnost Kopos Kolín patří mezi tradiční české elektroinstalační podniky působící řadu desetiletí na českém trhu. Firma se před časem rozhodla implementovat do výroby systém Plantyst, který spojuje monitorování technologií a jednoduchý shop floor management do jednoho nástroje. Výsledkem byl výrazný nárůst produktivity a přesné informace o stavu výroby.

Jak se zrodil systém pro monitoring výroby

Jiří Rozvařil spoluzakládal v roce 1996 v Kolíně tiskárnu Colognia press, ze které se po 20 letech stala firma se 100 zaměstnanci a obratem kolem 300 mil. ročně. Její vývoj byl téměř čítankový od garážového podnikání přes pokusy a omyly až ke stavbě nové haly a koupi špičkově fungujících tiskových strojů, díky kterým patří dnes tiskárna etiket k lídrům na českém trhu.

Strojové učení metodou Deep learning

Deep learning je jedno z nejprogresivnějších odvětví strojového učení se schopností řešit úlohy, které byly ještě před deseti lety nemyslitelné. Uplatnění deep learningu zasahuje mnoho oborů lidské činnosti od systémů počítačového vidění přes vyhledávací, diagnostické a asistenční systémy až po autonomní vozidla a bezpečnost. Matlab, jakožto vývojové prostředí pro vědeckotechnické výpočty, nabízí v oblasti strojového učení a deep learningu množství algoritmů a usnadní jejich aplikaci při řešení praktických úkolů.

Propojené procesy a inteligentní výroba

Světové potravinářské společnosti se povedlo sloučením informačních a provozních technologií propojit procesy, lidi a technologie. Přineslo to zvýšení produktivity, méně papírování i úspory energií. S transformací pomohla společnost Rockwell Automation svým konceptem Connected Enterprise.

Pokrytí výroby materiálem

Řadíte se ke skeptikům, nebo k optimistům v zavádění Průmyslu 4.0 v českých podnicích? V době, kdy plným proudem běží kampaň na podporu Průmyslu 4.0 a kdy se jednotliví výrobci zařízení předhánějí v nabídce, jak podpořit automatizaci, se název článku může zdát už jako z minulého století.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

IIoT: vize nebo realita?

Když Kevin Ashton koncem 90. let minulého století vymyslel název Internet of Things – IoT, česky internet věcí –, měl jako uživatele tohoto propojení „chytrých“ zařízení na mysli především lidi či jejich domácnosti a přístroje, které je obklopují.

Prostředky pro realizaci inteligentní továrny

Typická továrna budoucnosti je důsledně propojena, organizována a optimalizuje se do převážné míry samočinně. Předpokladem k tomuto postupu je, aby stroje, nástroje a systémy poskytovaly potřebná data. A „heslo dne“ zní: Internet of Things (IoT – internet věcí).

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit