Témata
Reklama

V Ostravě vznikají díly pro podmořskou těžbu ropy

Historie společnosti V-NASS sahá do roku 1917. Po 2. svštové válce se stala nástrojárnou podniku Vítkovice. Pod současným názvem je známa od roku 1997, kdy byla privatizována a postupně přeměněna n azakázkovou obrobnu, která se specializuje na přesnou a technologicky náročnou výrobu strojních dílů.

Pavel Marek

Patří mezi klíčové osobnosti časopisu MM Průmyslové spektrum, kde řadu let zastával pozici odborného redaktora. Je absolventem strojní fakulty ČVUT v Praze. Po ukončení studia pracoval v Poldi SONP Kladno v závodě Doprava, poté jako konstruktér a projektant ve společnosti ČKD Lokomotivka. Pro MM Průmyslové spektrum pracoval od roku 1999 do roku 2021.

Reklama
Reklama
Reklama
Frézované hydraulické díly pro podmořskou těžbu ropy. (Foto: autor)

Do vítkovického areálu jsem dorazil spolu s Miroslavem Vaněm, obchodním manažerem společnosti Walter CZ, na jejíž pozvání jsem do Ostravy přijel. O pár minut později nás ve firmě přijali Pavel Krpec, ředitel společnosti V-NASS, a Martin Krpec, jenž je vedoucím technického úseku. Zakrátko mě již Pavel Krpec při obligátní kávě seznamuje s výrobní náplní společnosti.

Zaměření firmy

Největší podíl výroby zaujímají díly určené pro podmořskou těžbu ropy a zemního plynu, které odebírají přední světoví výrobci těchto zařízení, například společnosti TechnipFMC, GE, OneSubsea, Aker a L&N Scotland. Dále jsou to součásti pro jadernou energetiku, o něž má zájem například tuzemský podnik Škoda jaderné strojírenství. Na tradici nástrojárny navazuje výroba nástrojů pro hutní průmysl, které odebírá zejména nedaleká lahvárna – jsou to například protlačovací nástroje, dělicí nože a tvářecí nástroje pro teplé procesy.

Obecně se jedná o obrábění těžkoobrobitelných materiálů a složitých detailů. Běžně jde o legované oceli, oceli s návarem tvrdokovu, oceli s návarem inconelu 625 a o inconel 718. Rozsah hmotnosti vyráběných dílů se pohybuje od 1 kg po 1,5 t. Jejich průměr může být až 1 m a délka až 5 m.

Pohled do haly obrobny. (Foto: autor)

Příklady výrobků

Typickým příkladem výrobku pro podmořskou těžbu jsou velké hydraulické kostky, které slouží pro ovládání zařízení vrtu. Rozměr stran se pohybuje kolem 1 m, tloušťka stěn bývá kolem 150 mm. Kostka mívá až ke stovce různě hlubokých otvorů, výjimkou není vrtání do hloubky 30 až 40 D. Přitom se klade důraz na přesnost obrábění, kvalitu povrchu a finální čistotu. „U podmořských aplikací jde o to, že výrobek pracuje 20 až 25 let na mořském dně v hloubce až 3 km, v případě Mexického zálivu i 3,5 km,“ uvádí Pavel Krpec. „Spolehlivost musí být stoprocentní, protože oprava není možná.“

Na dílně se sešli Miroslav Vaňo, obchodní manažer společnosti Walter CZ, Martin Krpec, vedoucí technického úseku, a Pavel Krpec, ředitel společnosti V-NASS. (Foto: autor)Zajímalo mě, jak se firma ze „suchozemské“ střední Evropy dostane k takovému oboru. „Vítkovice mají poměrně dlouhou tradici výroby komponent pro námořní aplikace. Už za Rakouska-Uherska patřily tehdejší Vítkovické provozy mezi nejvýznamnější firmy a dodávaly materiál nebo strojírenské komponenty do zemí rakousko-uherské koruny, ať již šlo o kolejnice, plechy, výkovky, komponenty parních strojů a podobně. Tato tradice se udržela a rozvíjela i po obou světových válkách a tehdejší Vítkovice neustále rozšiřovaly svůj sortiment. Dodnes se říká, že co se nevyrobí ve vítkovickém „werku“, nevyrobí se jinde na světě. Mezi produkty vítkovických firem tak najdeme vše od malého šroubku až po kuriozity, jakými jsou kormidlový systém největších kontejnerových lodí, nádoba jaderného reaktoru nebo 150tunová kliková hřídel. Toho všeho byl V-NASS součástí, a tak staví na zkušenostech a umu lidí získávaných po dlouhá léta,“ uvádí ředitel. „V devadesátých letech u nás západní firmy hledaly dodavatele mezi malými a středními firmami, které byly mnohem pružnější než bývalé státní kolosy. V roce 1997 jsme byli osloveni společností FMC, dostali jsme zkušební zakázku a ta byla úspěšná. Tak vznikl náš byznys dodávek dílů pro podmořskou těžbu ropy. V loňském roce do segmentu ,oil & gas‛ směřovaly tři čtvrtiny naší výroby.“ Tento obor však přináší různá specifika: „Výroba závisí na realizaci projektů,“ vysvětluje P. Krpec. „Projekty nasmlouvané jsou, ale v případě poklesu ceny ropy mohou být odloženy. Sice se pak nakonec zrealizují, ale o nějakou dobu později.“ Pro jadernou energetiku firma V-NASS vyrábí díly primárního okruhu. Jedná se například o tělesa převodovek, které spouštějí svazek palivových tyčí do reaktoru, dále o spojovací materiál pro víka reaktoru nebo zaslepovací zátky tepelných výměníků.

Unikátní technologie navařování inconelu 625 metodou TIG. (Foto: autor)

Používané technologie

Pokud jde o obráběcí technologie, jsou zastoupeny soustružením, frézováním, vrtáním a broušením. „Základem úspěšného obrábění těžkoobrobitelných materiálů jsou kvalitní stroje s dostatečnou tuhostí a stabilitou, vysokou spolehlivostí a odpovídajícím výkonem,“ uvádí P. Krpec. „Máme zde pětiosá centra, soustruhy s poháněnými nástroji a také dva multifunkční stroje pro soustružnické a frézovací operace, přičemž plánujeme nákup třetího. Výhodou multifunkčních strojů je vysoká produktivita, protože dílec pak dokážeme komplexně obrobit na jediném stroji s minimálním počtem upnutí, zpravidla dvou nebo tří. Tím eliminujeme přípravné časy.“
Dále stojí za zmínku především speciální technologie navařování. Firma dokonce jako jediná v ČR využívá navařování metodou TIG v ochranné atmosféře argonu. Z oblasti tepelného zpracování je k dispozici kalení na kalicí lince nebo žíhání ke snížení pnutí podle americké normy API 6A. Z kontrolních technologií můžeme zmínit měření na 3D souřadnicových strojích, spektrální analýzu PMI (pozitivní materiálová identifikace) či zkoušky tvrdosti. Firma má i vlastní kalibrační laboratoř.

Těleso převodovky pro spouštění svazku palivových tyčí do jaderného reaktoru. (Foto: autor)

Nástroje pro obrábění

Společnost má asi čtyři hlavní dodavatele nástrojů, z nichž největší podíl (více než 1/3) zaujímají nástroje Walter. „Walter má nejširší portfolio nástrojů vyhovujících našim požadavkům z hlediska kvality, výkonu, přesnosti a ceny,“ říká Martin Krpec. Nejde přitom jen o nástroje jako takové, ale i o jejich dostupnost: „Charakter naší výroby přináší neočekávané změny. Často musíme řešit náhradní výrobu z důvodů výpadků v dodávkách materiálů, kterým se v podstatě nedá zabránit. Walter dodává nástroje do 24 hodin (při objednání do 16. hodiny předchozího dne) a díky tomu nemusíme vytvářet nadměrné zásoby nástrojů.“

K dodávkám firmy Walter patří zejména frézy, ať už s břitovými destičkami, nebo monolitní, monolitní i destičkové vrtáky, nástroje pro výrobu závitů a okrajově i nástroje pro soustružení. Většinou se jedná o standardní nástroje, ale pokud je potřeba, navrhnou se i speciální, obvykle pro technologie frézování nebo vrtání. Relativní novinkou, kterou Walter svým zákazníkům nabízí, je 3D tisk makety speciálního nástroje na 3D tiskárně, aby zákazník měl dokonalou představu, jak nástroj bude vypadat. „Plastové modely nástrojů tiskneme u nás v Kuřimi,“ říká M. Vaňo. „S 3D tiskem jsme začali asi před dvěma lety a mezi zákazníky to má velkou odezvu.“

Díly rychlospojky pro podmořskou těžbu ropy. (Foto: autor)

Služby

Jako velký odběratel se společnost může spolehnout i na odpovídající servis. V rámci služby toolmanagementu dodavatel nástrojů hlídá spotřebu, navrhuje optimální nástroje pro danou výrobu a nespotřebované nástroje odebírá zpět. To představuje velkou úsporu finanční i časovou, neboť jak M. Krpec podotýká, jen v provozních zásobách nástrojů má firma uloženo několik milionů korun. Připomíná i jeden nešvar, který se ve spolupráci s dodavatelem nástrojů podařilo vymýtit: „Když se v minulosti objevila nová sorta standardních destiček, zaměstnanci chtěli dělat jen s nimi a stávalo se, že starší zásoby zůstávaly nespotřebované. Nyní nás Walter upozorní předem, že se taková změna chystá, a případně odebere starší zásoby zpět.“

Od firmy Walter společnost V-NASS odebírá zejména frézy, vrtáky a nástroje pro výrobu závitů. (Foto: autor)


Další službou, kterou firma V-NASS využívá, je spolupráce při návrhu nejvhodnější technologie. Přestože má vlastní zkušené technology, kteří běžně navrhují technologické postupy, ráda využije i detailních znalostí dodavatele nástrojů. Walter v takovém případě navrhne výrobní postup, vybere vhodné nástroje včetně speciálních a zpracuje časovou studii. Pokud je postup schválen, následuje odladění nástrojů v praxi. První díl se obrábí za asistence aplikačního technika společnosti Walter, přičemž se upraví navržené parametry s ohledem na časy, optimální zatížení stroje i nástroje a požadovanou kvalitu. „Optimalizace technologie nám šetří peníze,“ hodnotí spolupráci M. Krpec. „Walter má k dispozici tým odborníků, kteří dokonale znají možnosti svých nástrojů. Také odladění trvá kratší dobu, než kdybychom jej dělali vlastními silami.“

„Firma Walter přitom na sebe bere odpovědnost za navržené nástroje,“ doplňuje Miroslav Vaňo. „Navíc výrobu pravidelně navštěvuje náš aplikační technik, a pokud zjistí, že zvolený nástroj nebo dosahované parametry nejsou optimální, navrhne změnu.“

Ježkové frézy Walter se připravují k „akci“. (Foto: autor)


Obě strany se shodují v tom, že takováto spolupráce je pro ně oboustranně výhodná. „Pro nás je důležitá zpětná vazba, protože chceme být informováni, jak proces funguje a zda nejsou problémy,“ připomíná Vaňo. Výsledek spolupráce je zřejmý i z pohledu na vývoj nákladů na spotřebu nástrojů. „Náklady na nástroje nám rostou pomaleji než vlastní cena nástrojů – to znamená, že dostáváme optimální řešení,“ uzavírá Pavel Krpec.


Pavel Marek

www.v-nass.cz

www.walter-tools.com/cs-cz

Reklama
Související články
Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Novinky ze světa 3D tisku

V uplynulém měsíci se v české kotlině seběhlo několik akcí, jejichž společným jmenovatelem byl průmyslový 3D tisk. Představeny byly nové produkční 3D tiskárny, profesionální tiskové materiály a zapomenout nesmíme ani na největší z těchto akcí, výstavu a konferenci 3dexpo.

Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Integrovaný obvod o tloušťce jedné molekuly

Lidstvo již zvládlo přeměňovat světlo na elektřinu a vytvořit akumulátory, v nichž nedochází k chemickým reakcím. Problémem však je, že tyto přístroje mají velmi nízkou účinnost. Nejlepších parametrů by se dosáhlo při použití polovodičů o tloušťce jediné molekuly. A ty se nyní naučili vyrábět vědci z ruského institutu MISiS, který je partnerem ruské korporace pro atomovou energii Rosatom.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Ohřevné skříně Amarc - skladujte své sudy v teple a bezpečí

Připravili jsme pro Vás přehledný web s ohřevnými prvky společnosti Amarc. www.ohrevneprvky.cz. Naleznete zde kompletní nabídku topných plášťů pro sudy a průmyslové (IBC) kontejnery i podlahové topné desky v klasickém a EX provedení pro výbušné prostředí.

Jak přispívají opakovaně použitelné čisticí utěrky k ochraně životního prostředí

Dne 5. června 1972, v den zahájení první světové konference o ochraně životního prostředí ve Stockholmu, inicioval program ochrany životního prostředí Spojených národů (United Nations Environment Programme, UNEP) oficiální světový den životního prostředí. Od té doby se každo-ročně 5. červen slaví jako mezinárodní den životního prostředí. Opakovaně použitelný systém čisticích utěrek MEWA k tomu každý den v dílnách a výrobních halách přispívá: Čistí stroje a zařízení a podporuje ochranu zdrojů.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Řízení podniku podle ROI - OHLASY ČTENÁŘŮ

Množství ohlasů čtenářů na články, které v průběhu jejich postupné publikace přicházely, překročilo stovku. Věříme, že někteří čtenáři zareagují i na závěrečný článek, k němuž je tato příloha. Velmi si vážíme velké otevřenosti všech stanovisek. Abychom nic netlumili a na druhé straně nikomu v podniku jeho působnosti neublížili, uvádíme reakce anonymně. Plné znění reakcí, z nichž některé překračují i jednu stránku standardního textu, by stěží někdo četl. Vybíráme z nich proto vždy jen věty, charakterizující jádro. Pokud některé z ohlasů nezařazujeme, je tomu tak buď proto, že souhlasné příp. nesouhlasné stanovisko nebylo dle našeho názoru zdůvodněno věcně, nebo proto, že v rozsáhlém příspěvku bylo pro nás jádro obtížné identifikovat.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit