Témata
Foto: Jan Hrdý

Ideologie Green Dealu, jako senzor laserového navádění, nás pronásleduje na každém kroku. Neutečeme před ní, neschováme se za roh. Žalostný stav zanedbané energetické sítě si vyžádá obrovské investice pro její potřebnou zásadní modernizaci. K financování poslouží desátky z nárůstu cen energií, ke kterým zákonitě musí dojít. Distribuční společnosti to pochopitelně ze svých zisků hradit nebudou. 

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama

Odborná nekompetence v kombinaci s arogancí moci českých vlád, a to bez rozdílu, je jedna ze spolehlivých jistot našeho života. Populistické řeči o potřebě dohnat letité zpoždění, kdy se přes realitu schválených koncepcí nevytvářely energetické kapacity, se tak možná budou dobře vyjímat na předvolebních billboardech, ale s realitou vykonaného nemají nic společného. Požadavek na objem dodané energie bude xnásobně převyšovat výrobní kapacity, a tím pádem bude logicky pokračovat růst všech složek její ceny. Rychlý technologický rozvoj, který nás doprovází na každém kroku, je totiž energeticky enormně náročný, a zhoršuje tak energetický deficit. Jednoznačně musíme oddálit útlum uhelných elektráren. Do efektivního odsiřování spalin a elektrostatického odlučování popílku se nainvestovaly obrovské finance, stále disponujeme potřebným zdrojem uhlí. Tím dokážeme získat čas, který musíme využít k rozšíření naší jaderné kapacity.

Přestože bulvárních informací chtivý český národ Lucie Borhyová zpoza pultíku televizních novin s úsměvem informuje o konečném poklesu inflace na jednociferné číslo a o nárustu ekonomiky v desetinách procent, nenechme se tím ukonejšit. Pro evropský kontinent budou příští roky turbulentní. Abychom se dočkali lepších časů, musíme si nejdříve projít hlubokou ekonomickou krizí a odrazem ode dna se poté vydat k lepším zítřkům. A máme jistotu, že k tomu dojde velmi záhy. Díky našim evropským ideologickým vůdcům a jejich lokálním posluhovačům směřujeme ke dnu strmým pádem. Nespoléhejme na sinusový cyklus krizí, ten dávno neplatí, nemáme již mimokontinentální trhy, které by Evropu spasily, jako v minulosti. A ona sama na to nestačí, nemá potřebné absorpční kapacity.

Nárůst legislativy a regulace pod taktovkou neustále bobtnajícího státního a unijního aparátu je zásadní Achillovou patou restartu tuzemské, potažmo evropské ekonomiky. V hledáčku legislativních zaměřovačů již dávno nejsou „pouze“ malé a střední firmy, ale v poslední době i ty větší, které se s tím za cenu obrovských investic dokážou vypořádat. Pro malé subjekty je to často velmi tlumicí koktejl, jehož očekávaný efekt je diskutabilní. Vzpomeňme na přemrštěné tanečky kolem GDPR či cookies. Mějme na paměti, že byrokratizace a přílišná přeregulovanost vždy stála za zánikem civilizací.

Enormní bujení státní správy se táhne již od Klausova premiérování, navíc každá následující vláda vysávala další a další lidi z hodnotové ekonomiky, které teď zásadně scházejí. Vracet se jim pochopitelně nechce, neboť zakořenili na klidných a slušně placených byrokratických místech, kterým je ve výrobní sféře těžké konkurovat. Tito byrokraté nás ročně stojí stovky miliard korun a jsou to právě oni, kteří vytvářejí regulace a kontroly jejich plnění. Partaje svůj přístup k omezení státního aparátu mění dle aktuálních průzkumů veřejného mínění – na jednu stranu je to pro ně silná voličská základna, na stranu druhou je státní úředník trnem v oku jiné voličské základně.

Firemní i osobní komunikace se státem je dobrodružství, kterého se nikdo dobrovolně účastnit nechce. Zásadně a efektivně nastavená digitalizace státní správy by dokázala počet byrokratů snížit nikoliv o neustále diskutovanou třetinu, ale na dostačující třetinu. Další redukce by se docílilo eliminacemi dotací, jejichž kompletní zprocesování obhospodařuje nemalý aparát státních úředníků. V tomto nástroji nespočívá moudrost národa, ta je ukryta ve znalostech, dovednostech a poctivé práci. Nikoliv v textaci dotačních výzev a závěrečných zpráv na konci řešeného projektu. Dotace, u nás představující ročně stovky miliard korun, vysávají rozpočet a přesouvají obrovské prostředky tam, kde nikdy neměly být použity, a logicky tak budou zásadně chybět jinde. 

Buďte zdrávi na těle i na duchu, a přesto přese všechno si s nadějí lepších zítřků udržujte zdravý rozum. 

Požehnané dny. 🙏Vydání #5
Kód článku: 240530
Datum: 02. 05. 2024
Rubrika: Redakce / Názory
Firmy
Související články
MM Podcast: Glosa - Jak se upekl dort (Národního plánu obnovy)

Národní plán obnovy ČR a jeho objem 191 mld. Dokážeme jej skutečně využít? Na Slovensku kolem premiéra Krečmara vzniká poradní tým odborníků, které do tohoto postu neuvedla politická loajalita, jak tomu bývá u nás, ale skutečné zkušenosti globálního charakteru např. s vlastním podnikáním a zaváděním inovací do praxe. Mají jasno, co budoucí průmysl pro nakopnutí země potřebuje. Žádný politický populismus, žádné zpátečnické názory. 

Fórum výrobních průmyslníků

Jak zásadně ovlivňuje vaši výrobu totální nedostatek materiálových vstupů a jak tomu čelíte? Jste nuceni kvůli tomu omezovat výrobu? Promítáte skokové navýšení cen surovin do výsledných cen vašich produktů a jak na to reagují odběratelé?

Současné ceny energií jsou pro firmy likvidační

Pavel Janeček působí v energetice celý svůj profesní život. S redakcí MM Průmyslového spektra se podělil o své dlouholeté zkušenosti z plynárenského byznysu a o názory na řešení energetické krize v České republice. Navrhuje konkrétní východiska a apeluje na rychlé jednání české vlády.

Související články
Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pavel Sobotka: Příležitost je nutné v pravý čas chytit za pačesy

Píšeme první kapitolu knihy příběhů, v níž chceme představit úspěšné české podnikatele, kteří něco dokázali a kteří se za svou práci rozhodně nemusejí stydět. I když v České republice má slovo „podnikatel“ spíše pejorativní význam – a zasloužili se o to tzv. „rychlí podnikatelé“, kteří ostrými lokty dokázali rychle zbohatnout na úkor ostatních –, tento seriál ukazuje druhou stranu mince. Nápad, záměr, tvrdá práce, stanovení filozofie firmy, vztah k lidem. Pro mnohé to nebylo jednoduché a my chceme představit právě ty, kteří svou usilovnou prací dokázali, že Česká republika má stále na to, aby se pohybovala na špičce nejen v technologiích, ale i v managementu. Nechť vám tento seriál slouží jako příklad toho, jak nelehká cesta na samotný vrchol v určitém oboru mnohdy vede.

MM Glosa: Eine große Katastrophe

V Německu to stále vře. Vedle obav z politických iniciativ a churavějící ekonomiky řeší naši západní sousedé i otázky rasismu. Skupina vědců, jejichž úkolem bylo zkoumat, jak kdysi dávno žili dinosauři, se raději zabývá otázkou, zda jména dinosaurů odpovídají dnešnímu duchu doby. Zatímco dinosauři kdysi obývali Zemi bez zájmu o politickou korektnost, jejich jména jsou nyní předmětem vášnivých debat, zdali nejsou rasistická nebo sexistická…

MM Podcast: Glosa - Nároková ekonomika

Aplikovaný výzkum musí ekonomiku primárně posouvat k vyšší přidané hodnotě. Je však třeba stávající přístup hodnocení změnit optikou dlouhodobé efektivity a rentability investovaných prostředků, a to jak účelově, tak do místa určení. Mám tím na mysli například tvorbu dopravní, energetické či digitální infrastruktury nebo transformaci hospodářství na nízkouhlíkové. Bez dotací se totiž firmy na zelenou ekonomiku nepřetransformují.

MM Podcast: Glosa - Tschüss Kernenergie

Zelené Německo nás intenzivnějším spalováním uhlí, substituujícím bezjadernou výrobu elektřiny pro uspokojení rostoucích direktivně nastavených požadavků na provoz elektromobilů, může v následujícím období dostihnout, a přiblížit se tak naší produkci 500 gramů emisí CO2 na jednu spotřebovanou kWh, tedy např. 20násobku objemu produkce Švédska, které naopak svoji energetickou koncepci zaměřuje na jádro.

MM Podcast: Glosa - Made in Germany: Richtig oder falsch?

Proč stále není slyšet o problémech průmyslových firem, do kterých se kvůli souběhu všech krizí dostaly? Obecně, ať se jedná o jedince, či instituci, vždy máme obavy přiznat určité potíže. V momentu, kdy majitel firmy či management pustí do éteru první negativní zprávu, přestane být podnik důvěryhodný pro zákazníky, banky a zaměstnance, jak současné, tak i potenciální. Proto to všichni zatím drží pod pokličkou a vyčkávají do doby, kdy situace již bude neudržitelná či na stav upozorní okolí.

MM Podcast: Glosa - Tanec na Titaniku ve dvojitém svetru

Podnikatelé potřebují mít možnost predikovat své náklady. Trh se nechová přirozeně, nepohybujeme se v tržním hospodářství, ale v ekonomice ovlivněné válkou a spekulanty. Nic nemá svoji logiku. V létě, kdy byly obnovitelné zdroje na maximálním výkonu, byla spotová cena elektřiny na burze nejvyšší. Na všem v obrovské míře profitují obchodníci, často mimoevropští. Různé podpůrné substituce, které stojí stát obrovské finanční zdroje, se v důsledku rozplynou jako pára nad hrncem. Vzpomeňme na letní politicky pompézní snížení spotřební daně u PHM o necelé dvě koruny na litr, které jsme ve finále ani nezaregistrovali, protože bylo okamžitě přehlušeno nárůstem ceny ropy a marží prodejců.

Fórum výrobních manažerů

Silné rozkolísání cen energetických a materiálových vstupů stále není ustáleno, a bohužel se nezdá, že by tomu tak mělo v blízké budoucnosti být. Jak se vám daří tato skutečnost ve střednědobém výhledu promítat do stability vaší firmy? Byli jste již nuceni tento fakt zohlednit do cen vašich produktů? Spatřujete zde určitou nápomocnou roli státu?

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

MM Podcast: Glosa - Hra o energii o třech dějstvích

Mysleme na to, že Evropa je nyní blíže okamžiku bodu zvratu, protože již několik let trvající trend postupného poklesu konkurenceschopnosti tohoto regionu se dostane do ještě strmější trajektorie. Toto obrovské riziko zde reálně hrozí, a pokud na něj nebudeme reagovat a věnovat se jeho řešení, hrozí nám obrovské sociální problémy, které jsme zde za posledních několik desetiletí neřešili. A válka na Ukrajině, která není jeho prvotní příčinou, tento trend dále eskaluje.

Fórum výrobních manažerů

Jakými kroky máme podle vás šanci zlepšit konkurenceschopnost České republiky na světových trzích? Které konkrétní bariéry shledáváte jako zásadní v tlumení rozvoje podnikání, a to jak ze strany státu, tak i „zažitých“ firemních zvyklostí a kultury?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit