Témata

MM Podcast: Glosa - Tanec na Titaniku ve dvojitém svetru

Podnikatelé potřebují mít možnost predikovat své náklady. Trh se nechová přirozeně, nepohybujeme se v tržním hospodářství, ale v ekonomice ovlivněné válkou a spekulanty. Nic nemá svoji logiku. V létě, kdy byly obnovitelné zdroje na maximálním výkonu, byla spotová cena elektřiny na burze nejvyšší. Na všem v obrovské míře profitují obchodníci, často mimoevropští. Různé podpůrné substituce, které stojí stát obrovské finanční zdroje, se v důsledku rozplynou jako pára nad hrncem. Vzpomeňme na letní politicky pompézní snížení spotřební daně u PHM o necelé dvě koruny na litr, které jsme ve finále ani nezaregistrovali, protože bylo okamžitě přehlušeno nárůstem ceny ropy a marží prodejců.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama


Do učebnic dějepisu se jako jedna z absurdit letošního roku zapíše 30miliardová dotace vybraným podnikům, která by jim podle předkladatelů měla kompenzovat markantní nárůst cen za energie. Navíc v kontextu toho, že my jako vývozce a výrobce levné elektřiny máme téměř třikrát vyšší konečné ceny než například polští spotřebitelé, jejichž země je čistým dovozcem.

Podle vládou schváleného postupu, opírajícího se o Dočasný rámec Evropské komise, mohou od 1. listopadu firmy žádat o pomoc v závislosti na energetické náročnosti svého provozu – pokud jejich náklady na energie přesáhnou 3 % obratu, mají nárok na 45 mil., energeticky náročnější podniky až na 200 mil. Kč. Celkem se prý podle ministra průmyslu Jozefa Síkely bude jednat o více než 7 000 podniků, pro které má vláda připraveno 30 mld. Kč. Toto je výsledek jeho pět měsíců trvající analýzy o stavu energetiky a řešení pro firemní sektor. Od covidu žijeme v období samých sanací snažících se hasit následky apatičnosti, chaosu a zmatků předchozí i současné vlády. Osobně jsem do současné vlády vkládal velké naděje a očekávání…

Dotace 30 miliard je další zásek sekyry do zadlužování následných generací. Firmy i nadále nakupují za spotové ceny, tím se dostávají mimo konkurenční pole působnosti a čekají na to, že se ocitnou mezi vyvolenými, kterým bude následně umožněn vstup do byrokraticky složitého procesu s nejistým výsledkem, kdy na základě nějakého klíče někdo určí, zdali na podporu dosáhnou, či nikoliv. Již mám zprávy od představitelů několika strojírenských firem, že je stanovené podmínky vyřazují ze hry. 

Dovolte mi dva diametrálně odlišné příklady. Dotace budou uznány na základě doložení poklesu hospodářského výsledku. Aby právě tomuto podnikatel, který o firmu pečuje jako řádný hospodář, zamezil, začal po loňském rozkolísání trhu s energiemi realizovat úsporná opatření, zvyšovat efektivitu výroby, a ve finále se mu tak podařilo zůstat v černých číslech… V tom případě však na podporu nemá nárok. Naopak ten podnikatel, který nic neřešil, ale o to více hlasitě křičel kolem sebe, žádal o pomoc, posílal své zaměstnance na úřad práce a dostal se do velké ztráty, bude panem bankéřem podpořen. Opatření směřuje primárně na energeticky náročnější firmy, ale v důsledku jsou na tom bity ty proinovativní, které již dávno pochopily a nastoupily na cestu efektivní výroby, i třeba právě v souladu s Green Dealem, ať si o něm myslíme své.

Daná opatření neřeší trh systémově, ale pokouší se látat díry na prochozené ponožce. Je známým faktem, že subdodavatelé v automobilovém průmyslu mají v rámci hromadné výroby minimální kusové marže. Pokud se jim v kontraktu podaří vyjednat 4 %, jsou úspěšní. Jakékoliv zvýšení vstupů jim sráží hranici profitability, která logicky směřuje blíže k červeným číslům, čímž se jejich důvěryhodnost a konkurenceschopnost stávají mizivými. Běžná, středně velká strojírenská firma, provozující různé technologie od obrábění přes tváření až po energeticky náročnější slévání a povrchové úpravy, měla vloni náklady na energii cca 30 mil. Kč, letos se odhaduje 80 mil. a výhled na příští rok přesahuje 160 mil. Je třeba nejednat zkratovitě, ale přijmout uvážená systémová řešení, která uvedou trh do reality, a podnikatelé tak budou moci predikovat. Začít lze například oddělením cen plynu od elektřiny, ale ne formou, jakou předvedl odhodlaný bankéř na svém výjezdu do Bruselu, kde pochopitelně nepochodil. Pokud by do politiky přišel z průmyslu a byl potřebně znalý pozadí německé energetické koncepce přechodu z jádra a uhlí na paroplynové elektrárny, věděl by, za jaké nitky je třeba tahat, a kde naopak hrozí okamžité přetržení.

Energetické hospodářství je rozkolísané napříč celou Evropou. Je zde však diametrálně odlišná situace v porovnání s okolním světem, v němž se nevyskytuje tolik komplikací. Zpracovatelský průmysl je globálního charakteru a hrozí mu ztráta pozic jak na světových trzích, tak i doma v Evropě, a to kvůli importu ze třetích zemí. Automobilový průmysl nyní přechází na dekarbonizaci a zelené produkty, a aktuálně se rozhoduje, kde budou umístěny nové hodnotové výrobní řetězce. Automobilky mají před sebou poslední dvě generace aut se spalovacími motory poháněných palivem na bázi rafinace ropy, od roku 2035 budou moct, vedle alternativních pohonů, pracovat již jen se spalovacími motory na syntetická paliva vzniklá chemickou reakcí vodíku a oxidu uhličitého. A pokud nebudeme konkurenceschopní a nedokážeme toto všechno podchytit a stát se součástí nových řetězců, bude naše budoucnost klíčových tvůrců HDP velmi negativně ovlivněna.

Buďte zdrávi na těle i na duchu, a přesto přese všechno si s ohledem na zkracující se dny a potemnělou oblohu i nadále udržujte zdravý rozum.

Roman Dvořák, šéfredaktor

Už jsem to pochopil, loď klesá ke dnu. Vzduch venku znachověl, já uvnitř blednu. K tomu zní písnička, neodbytná je. Parník se potápí, kapela hraje. Obzor se naklonil. V paprscích luny, vidím, že ukradli záchranné čluny. Přesto se flirtuje, začíná z kraje... Parník se potápí, kapela hraje. (Michal Horáček, úryvek z písně Parník se potápí, kapela hraje)
Vydání #10
Firmy
Související články
MM Podcast: Glosa - Made in Germany: Richtig oder falsch?

Proč stále není slyšet o problémech průmyslových firem, do kterých se kvůli souběhu všech krizí dostaly? Obecně, ať se jedná o jedince, či instituci, vždy máme obavy přiznat určité potíže. V momentu, kdy majitel firmy či management pustí do éteru první negativní zprávu, přestane být podnik důvěryhodný pro zákazníky, banky a zaměstnance, jak současné, tak i potenciální. Proto to všichni zatím drží pod pokličkou a vyčkávají do doby, kdy situace již bude neudržitelná či na stav upozorní okolí.

MM Podcast: Glosa - Hra o energii o třech dějstvích

Mysleme na to, že Evropa je nyní blíže okamžiku bodu zvratu, protože již několik let trvající trend postupného poklesu konkurenceschopnosti tohoto regionu se dostane do ještě strmější trajektorie. Toto obrovské riziko zde reálně hrozí, a pokud na něj nebudeme reagovat a věnovat se jeho řešení, hrozí nám obrovské sociální problémy, které jsme zde za posledních několik desetiletí neřešili. A válka na Ukrajině, která není jeho prvotní příčinou, tento trend dále eskaluje.

Současné ceny energií jsou pro firmy likvidační

Pavel Janeček působí v energetice celý svůj profesní život. S redakcí MM Průmyslového spektra se podělil o své dlouholeté zkušenosti z plynárenského byznysu a o názory na řešení energetické krize v České republice. Navrhuje konkrétní východiska a apeluje na rychlé jednání české vlády.

Související články
MM Podcast: Glosa - Dědici evropské historie

Evropa se během relativně krátké doby proměnila z technologicky, ekonomicky i vojensky nejrozvinutějšího regionu planety v turistický skanzen s otevřeným zbytnělým sociálním systémem, na který se snaží napojit vlny přicházejících z celého světa.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
MM Podcast: Glosa - Zoufalý amaterismus a ignorace potřeb

Plán REPowerEU s přívlastkem cenově dostupné, bezpečné a udržitelné energie pro Evropu, je cestovní mapou, která má náš kontinent do pěti let vyvézt ze závislosti na ruském plynu. Mj. zde nalezneme mapy, dle nichž je solární potenciál jižní Moravy vyšší než španělské Andalusie a vítr kolem Prahy prý fouká intenzivněji než na Baltu. Prostě ideální země pro obnovitelný život.

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Fórum výrobních manažerů

Silné rozkolísání cen energetických a materiálových vstupů stále není ustáleno, a bohužel se nezdá, že by tomu tak mělo v blízké budoucnosti být. Jak se vám daří tato skutečnost ve střednědobém výhledu promítat do stability vaší firmy? Byli jste již nuceni tento fakt zohlednit do cen vašich produktů? Spatřujete zde určitou nápomocnou roli státu?

MM Podcast: Glosa - I zítřek přinese své problémy

Podle posledních makroekonomických prognóz se nám letos mělo dařit, ekonomika měla růst o 3 až 4 %. Ale aktuální inflace atakovala hranici 14 %, průmyslová dokonce 21 %, ekonomika stagnuje a přichází tzv. stagflace, a v případě větších problémů v produkčních řetězcích, nárůstu cen komodit a dalšího zvyšování úrokových sazeb může česká ekonomika poklesnout. Hrozba stagflace je reálná a neměli bychom ji podceňovat. Většina bezpečnostních expertů si před válkou také myslela, že k ní nedojde (…).

MM Podcast: Glosa - S koulí u nohy

Leží, sotva se hýbe, vzdychá, heká a je na umření. Vtipy o rýmičce, „smrtelné“ mužské chorobě, se staly koloritem témat ženských diskuzí, když jejich metrákového pořízka, který je za běžných okolností pevný jako skála a odvážný jako lev, skolí ucpaný nos a škrábání v krku. Covidové trable posledních dvou let v porovnání se současným střemhlavým pádem evropské ekonomiky do recese jsou onou banální rýmičkou, která se v době propuknutí zdála býti tím nejhorším, co nás mohlo v našich životech potkat.

MM Podcast: Glosa - Green Deal je mrtev, ať žije Green Deal!

V rámci tzv. Zelené dohody přijala Evropská komise návrhy na uzpůsobení své politiky v otázkách klimatu, energetiky, dopravy a zdanění, tak aby se státy mohly podílet na snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % ve srovnání s rokem 1990. Komise plánovala do roku 2050 vytvořit z Evropy první klimaticky neutrální kontinent. Vše ale bylo postaveno na dodávkách ruského plynu. S ohledem na eskalaci studené války a nestabilitu dodávek ropy a zemního plynu na Green Deal ve stávající podobě zapomeňme. Vracíme se k pálení uhlí, mazutu a kdoví čeho ještě...

Príhovor Štefana Kassaya: Život sa neriadi podľa algoritmov

Pozdravy dobré ráno, pekný deň sa považujú za slušnosť a dobrú výchovu. Rovnako na pracovisku je prejavom spolupatričnosti aj úsmev, vzájomný stisk rúk a pochopenie nálad. Veľa prezrádza výraz tváre ako reflexia vnútorných pocitov a pripravenosti na plnenie plánovaných úloh. Vlastných a zosúladených s pracovnými povinnosťami podľa zosnovaného algoritmu.

USA: Sázka na stabilní trh

Spojené státy americké se řadí mezi největší vývozce na světě. Pro naše firmy představuje nejúspěšnější exportní destinaci z mimoevropských trhů. Za poslední období dochází k postupnému nárůstu našeho exportu, v roce 2019 poprvé v historii přesáhl 100 mld. Na trh USA vyvážíme zboží s nejvyšší inovační hodnotou, jako jsou např. letecké motory, zdravotnická zařízení či mikroskopy. Tyto komodity by se nyní mohly rozšířit o další sektory, jako například výrobní stroje pro high-tech výrobu.

Deset zastavení s JK: 3P - Pozoruj/Pochop/Podnikej

Série 10 rozhovorů s legendou inovační sféry Jánem Košturiakem je retrospektivou dílčích milníků, které jej na jeho osobní a profesní cestě potkaly a umožnily mu realizovat jeho sny, touhy a přání. Nahlížejme postupně do minulosti a hledejme společně okamžiky, které vytvářely Jánovu budoucnost a umožňovaly mu vidět za horizont zřetelněji než nám ostatním.

Jsem optimista, letos se přikláním k mírnému růstu

Evropa, včetně České republiky, se potýká s ekonomickými problémy. České firmy a domácnosti bojují s téměř 20% inflací, vysokými cenami energií a zdražování nemá konce. Růst hrubého domácího produktu má na letošní i příští rok klesající tendenci a oživení se jeví v nedohlednu. Přesto, ekonom Petr Zahradník hlubokou recesi v 2. pololetí 2022 neočekává. Doufá, že na konci roku budeme aspoň mírně růst, a máme příležitosti se z recese proinvestovat.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit