Témata
Reklama

Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Petr Zahálka

V roce 1982 absolvoval Vysokou školu strojní a textilní v Liberci a nastoupil do státního podniku Somet Teplice, který tehdy patřil k největším výrobců měřicí techniky v bývalém socialistickém bloku. Od roku 1983 byl součástí vývojové skupiny, která na trh jako první v zemích RVHP dodávala sériově vyráběné třísouřadnicové měřicí stroje vybavené již tehdy mikroprocesorovým výpočetním systémem. Osobně byl tvůrcem výpočetního SW pro tyto stroje.
Od roku 1991 začal spolupracovat, tehdy jako technik, s firmou Mitutoyo. O čtyři roky později Mitutoyo v Praze uzavřela kancelář. Po návratu do Teplic se pan Zahálka dále aktivně pohyboval v oblasti metrologie, založil zde akreditovanou kalibrační laboratoř a byl stále aktivní v problematice kvality.
V roce 2002, po mohutném nástupu japonských firem do zemí střední Evropy a zvláště pak do ČR, jej oslovilo vedení firmy Mitutoyo z Německa, zda by opět nezačal s firmou Mitutoyo podnikat. Ještě v témže roce byla firma Mitutoyo Česko s.r.o. s mojí spoluúčastí založena v Teplicích, a tak se pomalu již blíží naše 20 výročí od založení.
Nyní firma Mitutoyo Česko s.r.o. má další předváděcí centra kromě Teplic ještě v Mošnově u Ostravy a v Považské Bystrici na Slovensku, řídí síť sedmi autorizovaných prodejců a sama má již 28 osob.
Snahou naší firmy je prostřednictvím naší špičkové měřicí techniky zabezpečovat pro ostatní lidi kvalitu vyráběných finálních produktů od našich zákazníků a uživatelů.

Postupně se firmy stále více snaží zavádět nové systémy na spravování velkého množství dat, které by jim pomohly optimalizovat výrobní náklady ve všech směrech. Tak jako se stále zvyšuje přenášený objem dat ze samotných výrobních strojů a výrobních linek, je tomu podobně i s daty vhodnými pro sledování kvality výroby. Pokud se tato data vhodně zkombinují a zpracují, lze mnohem snadněji analyzovat a predikovat možná rizika, která pak přinášejí mnohdy i zbytečné vícenáklady, a naopak tato rizika již dopředu snižovat a připravovat možná řešení.

Reklama
Reklama
Reklama

Konektivita a zpracování naměřených dat

Když se zamyslíme, kde se tvoří kvalita finální produkce každé firmy, nalezneme následující základní hrubý procesní řetězec – tak jak je znázorněno na obrázku. Každý článek uvedeného řetězce generuje svá data vzhledem k vyhodnocování kvality jako celku. Je proto nasnadě maximálně využívat tato data, sdružovat je a na základě jejich analýzy pak provádět samotné účinné zásahy.

Firma Mitutoyo jako světoznámý výrobce přesné měřicí techniky může díky rozložení své působnosti na všech hlavních kontinentech světa hledat a nacházet optimální řešení pro své zákazníky pomocí přenášení ohromného množství zkušeností do vlastních finálních produktů. Takováto nová řešení se pak implementují i do samotných měřidel anebo i do podpůrného SW, který ulehčuje organizaci a sběr dat.

Hrubý procesní řetězec v oblasti kvality

MeasurLink – SW pro QDM (Quality Data Management)

Tento SW je vyvíjen v SW laboratoři firmy Mitutoyo v USA, kde navazuje na dlouholeté zkušenosti s hromadnou výrobou a je na tomto kontinentě velice rozšířen. Obsahuje moduly pro sběr dat v reálném čase, pořizování a zadávání dat jak měřitelných, tak i atributivních. Zde jsou s výhodou využívána propojení na digitální měřidla značky Mitutoyo s datovým výstupem Digimatic, ale je samozřejmě možné začlenit do systému také měřidla od jiných výrobců. Pro celofiremní aplikace je k dispozici i síťová verze, která pracuje s odpovídajícím SQL serverem.

Základní moduly SW MeasurLink jsou: MeasurLink Real-Time Professional, který sbírá data v reálném čase; Measurlink Process Analyzer Professional, který zprostředkovává SPC analýzu naměřených dat a monitorování; MeasurLink Gage R&R, který analyzuje systém měření, a MeasurLink Gage Management, který spravuje měřidla.

SPC analýza naměřených dat pomocí MeasureLink Proces Analyzer Professional

Analýza v reálném čase pomocí MeasureLink Real-Time Professional

Dálkový přenos dat U-Wave fit pro nadřazené systémové zpracování

Firma Mitutoyo již mnoho let umožňuje přenosy dat ze svých měřidel, a to mnoha způsoby. Jedná se buď o přenos pomocí kabelu do vytvořené lokální sítě, nebo pomocí USB kabelu přímo do vhodných aplikací. Stejně tak už několik let nabízí pro dálkový přenos naměřených dat vlastní systém U-Wave , bezdrátový přenos dat až do 20 m, a to i v průmyslovém dílenském prostředí. Určitou nevýhodou tohoto systému dosud bylo, že dosavadní vysílače nebyly upevněny u samotných měřidel, ale byly přes kabel propojeny autonomně, což bylo mnohdy nepraktické. Nyní byly vyvinuty dva nové typy vysílačů, a to pro nejčastěji používaná ruční měřidla – posuvky a mikrometry, které lze přímo ke stávajícím měřidlům jednoduše připevnit tak, aby se z daného celku stalo jedno kompaktní měřidlo. Samozřejmě že data již mohou být přenášena ve formátu Digimatic 2 tak, aby vyhověla např. vysoce přesnému mikrometru Mitutoyo s rozlišením 0,1 µm.

Mikrometr IP65 se systémem U-Wave fit (provedení se bzučákem) a připojovací jednotkou

Standardní posuvné měřítko se systémem U-Wave fit (provedení se bzučákem) a připojovací jednotkou

Závěr

Systémy a produkty firmy Mitutoyo jsou určeny pro širokou škálu uživatelů z mnoha oborů a oblastí hlavně průmyslové praxe. Díky budování svých poboček a síti autorizovaných (vyškolených) prodejců se pak firma Mitutoyo snaží být vždy co nejvíce nablízku každému, kdo buduje moderní a spolehlivý systém kontroly a řízení kvality.

Mitutoyo

Petr Zahálka

zahalka@mitutoyo.cz

www.mitutoyo.cz

Reklama
Související články
Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Související články
Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Integrovaný obvod o tloušťce jedné molekuly

Lidstvo již zvládlo přeměňovat světlo na elektřinu a vytvořit akumulátory, v nichž nedochází k chemickým reakcím. Problémem však je, že tyto přístroje mají velmi nízkou účinnost. Nejlepších parametrů by se dosáhlo při použití polovodičů o tloušťce jediné molekuly. A ty se nyní naučili vyrábět vědci z ruského institutu MISiS, který je partnerem ruské korporace pro atomovou energii Rosatom.

Novinky ze světa 3D tisku

V uplynulém měsíci se v české kotlině seběhlo několik akcí, jejichž společným jmenovatelem byl průmyslový 3D tisk. Představeny byly nové produkční 3D tiskárny, profesionální tiskové materiály a zapomenout nesmíme ani na největší z těchto akcí, výstavu a konferenci 3dexpo.

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Ohřevné skříně Amarc - skladujte své sudy v teple a bezpečí

Připravili jsme pro Vás přehledný web s ohřevnými prvky společnosti Amarc. www.ohrevneprvky.cz. Naleznete zde kompletní nabídku topných plášťů pro sudy a průmyslové (IBC) kontejnery i podlahové topné desky v klasickém a EX provedení pro výbušné prostředí.

Jak přispívají opakovaně použitelné čisticí utěrky k ochraně životního prostředí

Dne 5. června 1972, v den zahájení první světové konference o ochraně životního prostředí ve Stockholmu, inicioval program ochrany životního prostředí Spojených národů (United Nations Environment Programme, UNEP) oficiální světový den životního prostředí. Od té doby se každo-ročně 5. červen slaví jako mezinárodní den životního prostředí. Opakovaně použitelný systém čisticích utěrek MEWA k tomu každý den v dílnách a výrobních halách přispívá: Čistí stroje a zařízení a podporuje ochranu zdrojů.

Je zaškrabávání nezastupitelná metoda?

V minulém vydání jsme uvedli 1. díl pohledu do minulosti i současnosti řemeslné výroby obráběcích strojů. Nyní vám přinášíme pokračování tohoto článku o unikátní metodě – technologii zaškrabávání.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit