Témata
Zdroj: Festo

Komplexní přístup je klíčem k úspěchu

Úspory všeho druhu jsou důležité kdykoliv a kdekoliv. Šetřit se vyplatí tehdy, postupujeme-li komplexně, tedy se zahrnutím všech aspektů. Ten, kdo kupuje nejlevnější věci, obvykle prodělává při jejich využití. V oblasti automatizace to platí jednoznačně – ten, kdo ustrnul a nevnímá integraci digitální techniky do všech procesů kolem nás, nemůže v budoucnosti uspět.

Zdeněk Haumer

Vedoucí technického oddělení, ve společnosti Festo působí od roku 1990, kdy byla společnost založena.

Reklama

Události posledních let vedou k viditelnému zrychlení změn, proto se trochu netradičně – ze softwarového hlediska – podíváme na novinky, které firma Festo vyvinula.

Hospodárný nákup – výběr a návrh

Znatelných úspor dosáhnete hned na začátku, při výběru správné velikosti a varianty výrobku, a to nejen nižší cenou, ale zejména menšími následnými náklady v oblasti energie. Na internetových stránkách firmy Festo je pod položkou „vyhledávač výrobků“, resp. „Engineering“ k dispozici řada pomůcek pro výběr, nebo dokonce pro simulaci nejrůznějších komponentů. Snadno tak najdete všechno, co potřebujete: od správné hadičky s ohledem na podmínky okolí přes chapadla, přísavky, úpravu vzduchu a elektrické pohony až po celky, jako jsou manipulátory nebo hotové a vybavené rozváděče. Nástrojů je už kolem třiceti!

Obr. 1. Pneumatic Sizing – software pro výběr správné velikosti pneumatických válců. (Zdroj: Festo)

Uveďme dva příklady za všechny: Nástroj „Pneumatic Sizing“ slouží pro snadné určení velikosti pneumatického válce (viz obr. 1) a nástroj „Electric Sizing“ (viz obr. 2) pro pohodlný návrh kompletního elektrického pohonu nebo manipulátoru. Postačí vybrat si z animovaných příkladů a zadat několik hlavních údajů, a hned obdržíte několik variant správných kombinací mechaniky, převodovky, motoru a jeho ovladače.

Obr. 2. Electric Motion Sizing – rychlý a spolehlivý výpočet elektrických pohonů. (Zdroj: Festo)

Z komplexnějších pomůcek uveďme například nástroj Handling Guide Online (HGO), jehož prostřednictvím lze během několika minut zkonstruovat libovolný manipulátor včetně všeho vybavení; stačí uvést parametry manipulovaného předmětu a požadovaných pohybů. Manipulátor můžete dokonce objednat pod jediným objednacím kódem jako celek, ale i ve formě souhrnu samostatných komponentů.

Reklama
Reklama

Energeticky úsporná konstrukce

Mnoho výrobků se specializuje na úsporu energie. Moduly pro energetickou účinnost MSE6-E2M (případně moduly C2M, viz obr. 3) slouží nejen ke sběru dat, ale především k chytrému hospodaření se stlačeným vzduchem. Samočinně vypínají přívod vzduchu během přestávek ve výrobě a současně měří úniky. Stroje tak pracují na plný výkon a údržba je povolána až v případě potřeby, vyvolané zvýšenými ztrátami.

Obr. 3. Moduly pro energetickou účinnost MSE6-C2M šetří energii, sledují kvalitu a poskytují údaje o zařízení. (Zdroj: Festo)

Motion Terminal je nejmodernějším příkladem pro hospodárný provoz a vzdálenou správu (viz obr. 4). Poprvé v historii lze přívod vzduchu (tlak a průtok) plynule regulovat za chodu a plně ho přizpůsobit pohybu válce. Můžete tak docílit nebývalé kombinace úspory vzduchu a zrychlení pohybu. Pro pohyb zátěže ve svislém směru se běžně podaří snížit spotřebu o 70 % a zvýšit rychlost o 30 %. Síla válce je totiž potřebná pouze při rozjezdu směrem vzhůru a po zbytek cyklu postačí mnohem menší tlaky, které vedou k rychlejšímu pohybu, neboť se válec snáze odvětrává. Jde o zcela přelomový přístup k pneumatickým pohonům.

Reklama

Efektivní uvedení do provozu

Efektivita provozu začíná už vhodným výběrem výrobků. Nové řady ovladačů pro servomotory snadno naplníte správnými údaji, které jsou k dispozici již z předchozího výběru. Například z HGO můžete přenést ve formě souborů kompletní nastavení přímo do ovladačů motorů.

Uvedení do provozu je součástí softwaru nazvaného Festo Automation Suite (FAS). Mechaniku, motory, ovladače, PLC – všechna tato zařízení lze pohodlně propojit, aby vzájemně sdílela potřebné údaje.

Obr. 4. Festo Motion Terminal je digitálně ovládaná pneumatika se zcela novými možnostmi – včetně řízení rychlosti a síly pneumatických pohonů za chodu a na dálku a přenosu dat podle standardu Industry 4.0. (Zdroj: Festo)

Festo AX – digitalizace a optimalizace provozu

Festo AX neboli Festo Automation Experience (obr. 5) je ucelený přístup k výrobě. Údaje, které poskytují jednotlivé komponenty a stroje či zařízení, jsou shromažďovány v zažízení Edge Device. To je počítač, který údaje zpracovává a výsledky předává lokálně v rámci daného závodu nebo – v případě potřeby globálního propojení – do cloudu.

Obr. 5. Festo Automation Experience zpracovává data z výroby a pomocí umělé inteligence umožňuje zavádět prediktivní údržbu, prediktivní energii, prediktivní kvalitu a prediktivní optimalizaci. Systém můžete zavést jak lokálně (on premises), tak globálně (pomocí cloudu). (Zdroj: Festo)

V pojetí společnosti Festo je v počítači Edge Device nainstalována umělá inteligence, která dokáže odhalit anomálie a předpovídat vývoj – předává tedy již smysluplně zpracované informace. Jedná se o skutečnou prediktivní údržbu, prediktivní energii, prediktivní kvalitu a prediktivní optimalizaci. Přitom lze často využít signálů z již používaných čidel, neboť software nekompromisně odhalí anomálie i za pomoci těch nejjednodušších zdrojů informací.

Festo AX při vhodném využití výrazně snižuje náklady na údržbu a na energie a stabilizuje kvalitu výroby. Propojení se softwarem Smartenance pro management údržby pak dovrší chytrou optimalizaci výroby, neboť informace se ihned přenášejí tam, kde je potřebujete.

Chytrý přístup

Z uvedených příkladů jasně vyplývá, že se stále více vyplácí hledět nejen na úroveň, cenu a kvalitu hardwaru. Moderní konstrukce a přístupy vedou k silnému vlivu především softwarových schopností, proto vše posuzujme vždy důkladně a s ohledem na celkový efekt a na všechny související náklady, nebo naopak na celkové úspory. Možná se to zdá být obtížnější, ale výsledek stojí za to.

Krátké video ukazuje digitalizovaný pneumatický systém Festo Motion Terminal VTEM. (Zdroj: Festo)
Související články
Pevné základy, tedy výrobky pro každého

Globální trh klade stále větší nároky na všechny výrobce. Vyrábět levně, rychle, ale současně kvalitně. Je možné takové protiklady vůbec skloubit? Je ještě nějaká další cesta, jak snížit výrobní náklady a ceny? Jednu z nejúčinnějších odpovědí na tuto otázku najdete v sortimentu nových pneumatických ventilů firmy Festo.

Komplexní řešení pro vysledovatelnost: Plně automatizované značení za rozumnou cenu od Brady

Přesvědčte se, jak praktická může být integrace automatizované identifikace PCB. Podívejte se na přehlednou infografiku od společnosti Brady!

Aby zákazník na vlastní oči viděl…

Produkty a systémy, jež pracují s kyslíkem, podléhají vysokým bezpečnostním pravidlům, neboť kyslík podporuje hoření. Ta zařízení, která pracují s kyslíkem a jsou určená pro medicínské účely, se navíc musejí vedle vysoké funkčnosti a bezpečnosti vykazovat také vysokou čistotou. Nejen výrobu ventilů určených pro medicínské účely si přijeli dva významní čeští zákazníci společnosti Camozzi prohlédnout do jejích italských výrobních závodů.

Související články
Náklady na vlastnictví zařízení pro montážní procesy

Ve všech průmyslových odvětvích je princip celkových nákladů na vlastnictví (TCO – Total Cost of Ownership) klíčovým faktorem při rozhodování o nákupu nového stroje nebo zařízení. Úvaha založená výlučně na základě pořizovacích nákladů už dávno přestala být dostatečná, pokud se plánuje vyrábět konkurenceschopně v dlouhodobém horizontu. K získání úplného přehledu nákladů zahrnují TCO všechny přímé a nepřímé náklady vzniklé před, během a po zakoupení výrobního zařízení nebo produktu. Kromě skutečných nákladů na pořízení jsou to také položky jako náklady na údržbu a spotřebu energie.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
V pohybu

Výrobci výrobních zařízení pro lehké kompozitní materiály jsou pod tlakem. Čím rychleji dostanou své stroje k zákazníkům a uvedou je do provozu, tím větší je jejich konkurenceschopnost. To ovšem vyžaduje přesné postupy pro efektivní a ekologicky příznivé využití surovin, čehož lze dosáhnout pomocí inovativních systémových komponent a kvalitního poradenství jak pro výrobce, tak pro zákazníky. Firma Technicon takto díky novému řešení od společnosti Festo zvyšuje svůj inovační náskok s velkoplošnými adhezivními systémy.

Úspory ve všech směrech

Náš trh v oboru automatizace zaznamenává stále rychlý růst. Z hlediska vybavení, složitosti a komfortu se nejrychleji zvyšuje poptávka v extrémních oblastech – na jedné straně po sofistikovaných výrobcích s mnoha chytrými funkcemi, na straně druhé po nejlevnějších a nejjednodušších prvcích s funkcemi pouze základními.

Snadná a rychlá cesta k řešení

Potřebujete pneumatický nebo elektrický pohon či dokonce manipulátor? Rádi byste svůj návrh optimalizovali? Firma Festo nabízí svým obchodním partnerům pomoc ve formě nástrojů pro výběr a návrh výrobků.

Nové komponenty pro stavbu strojů

Tým fluidní techniky divize Lin-Tech společnosti Hennlich i v letošním roce představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně řadu novinek.

Pohony pro automatizaci

Firma Festo patří k předním výrobcům automatizační techniky. Hlavní know-how lze charakterizovat jako pohyb. Pohyb všeho druhu – od jednoduchého přímočarého nebo rotačního až po robotická řízení, schopná pohybovat se po křivce v prostoru. To vše buď pneumaticky, nebo elektricky.

Lipsko letos jenom digitálně

Tradiční dvojice veletrhů pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu Intec a Z v Lipsku se letos uskuteční v termínu 2.–3. března 2021 výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Společnost Leipziger Messe, pořadatel veletrhu, se takto rozhodla, neboť současný vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení neumožňují takto velkou akci smysluplně realizovat klasickou ani hybridní formou

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Elektrické polohování? Snadno a pro každého!

S výjimkou specialistů si většina z nás pod pojmem elektrické servo v oboru automatizace představí složitou techniku určenou právě oněm expertům. Pokrok nejen v oboru elektrických pohonů však směřuje k výraznému zjednodušení, nejnovější generaci servomotorů Festo uvede do provozu i laik. Výrazně přitom pomáhá především software Festo Automation Suite, postupně integrující všechny dříve samostatné pomůcky a nástroje.

Bionické konstrukce a supravodiče míří do technické praxe

Hannoverský veletrh je tradiční příležitostí k představení novinek a průmyslových trendů. Nejinak je tomu u společnosti Festo, která zde pravidelně vystavuje nejen své novinky z oblasti manipulační a automatizační techniky, ale také výsledky nekonvenčně laděných projektů. O překvapení a nápadité konstrukce tu nebývá nouze.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit